Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VARECHA, L. -- FÁZIKOVÁ, M. Vybrané procesy formulácie a implementácie politiky podpory najmenej rozvinutých okresov: Selected processes in the support of least-developed districts policy formulation and implementation.  In XXII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2019), s. 272--280. ISBN 978-80-210-9268-6. URL: https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/1245/3614/1166-1/0#preview.

Originálny názov: Vybrané procesy formulácie a implementácie politiky podpory najmenej rozvinutých okresov: Selected processes in the support of least-developed districts policy formulation and implementation
Anglický názov: Selected processes in the support of least-developed districts policy formulation and implementation
Autor: Ing. Lukáš Varecha (50%)
doc. Ing. Mária Fáziková, CSc. (50%)
Pracovisko: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Druh publikácie: článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ: Masarykova univerzita
Miesto vydania: Brno
Rok zverejnenia: 2019
URL: https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/1245/3614/1166-1/0#preview
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany: 272
Do strany: 280
Počet strán: 9
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník: XXII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Kľúčové slová: slovenčina: hospodárska politika, vidiek, regionálne rozdiely, podpora regionálneho rozvoja, rozvoj vidieka
Rok uplatnenia: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Lukáš Varecha
Posledná zmena: 27.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

XXII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6.

Originálny názov: XXII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-210-9268-6
Vydavateľ: Masarykova univerzita
Miesto vydania: Brno
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena: 22.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)