Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PALŠOVÁ, L. -- MELICHOVÁ, K. -- MELIŠKOVÁ, I. Modelling Development, Territorial and Legislative Factors Impacting the Changes in Use of Agricultural Land in Slovakia. In Sustainability. 11, 14 (2019), s. 2019. ISSN 2071-1050.

Originální název: Modelling Development, Territorial and Legislative Factors Impacting the Changes in Use of Agricultural Land in Slovakia
Autor: doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD. (34%)
Ing. Katarína Melichová, PhD. (33%)
Ing. Bc. Ina Melišková, PhD. (33%)
Pracoviště: Katedra práva
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Sustainability
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 11
Číslo periodika v rámci svazku: 14
Rok vydání: 2019
Od strany: 2019
Do strany: 2019
Počet stran: 1
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: poľnohospodárska pôda, územný rozvoj, legislatíva, modelovanie
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
Poslední změna: 19.10.2019 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Sustainability. Basel: ISSN 2071-1050.

Originální název: Sustainability
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 2071-1050
Stát vydavatele:
Místo vydání: Basel
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna: 03.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)