Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PALŠOVÁ, L. -- MELICHOVÁ, K. -- MELIŠKOVÁ, I. Modelling Development, Territorial and Legislative Factors Impacting the Changes in Use of Agricultural Land in Slovakia. In Sustainability. 11, 14 (2019), s. 2019. ISSN 2071-1050.

Originálny názov: Modelling Development, Territorial and Legislative Factors Impacting the Changes in Use of Agricultural Land in Slovakia
Autor: doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD. (34%)
Ing. Katarína Melichová, PhD. (33%)
Ing. Bc. Ina Melišková, PhD. (33%)
Pracovisko: Katedra práva
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Sustainability
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 11
Číslo periodika v rámci zväzku: 14
Rok vydania: 2019
Od strany: 2019
Do strany: 2019
Počet strán: 1
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: poľnohospodárska pôda, územný rozvoj, legislatíva, modelovanie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
Posledná zmena: 19.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Sustainability. Basel: ISSN 2071-1050.

Originálny názov: Sustainability
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 2071-1050
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Basel
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)