Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BERESECKÁ, J. -- HUDÁKOVÁ, M. Vzťah vzdelávacej úrovne k triáde produktu vidieckeho turizmu: Relationship of education level to the triad of rural tourism product.  In Aktuální problémy cestovního ruchu. Jihlava : Vysoká škola polytechnická. (2019), s. 22--32. ISBN 978-80-88064-43-5.

Originální název: Vzťah vzdelávacej úrovne k triáde produktu vidieckeho turizmu: Relationship of education level to the triad of rural tourism product
Anglický název:
Relationship of education level to the triad of rural tourism product
Autor:
Pracoviště:
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Katedra manažmentu
Druh publikace:
článek v elektronickém zdroji
Nakladatel:
Vysoká škola polytechnická
Místo vydání:
Jihlava
Rok zveřejnění: 2019
URL:
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
Číslo části:
Od strany:
22
Do strany:
32
Počet stran:
11
Kód UT dle Web of Science:
Elektronický sborník:
Aktuální problémy cestovního ruchu
Původní jazyk:
slovenština
Kategorie publikace:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Klíčová slova:
slovenština: vidiecka turistika, spokojnosť zákazníka, služby cestovného ruchu, obyvateľstvo, rozvoj cestovného ruchu, cestovný ruch
Rok uplatnění:
2019
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
17.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Aktuální problémy cestovního ruchu. Jihlava: Vysoká škola polytechnická, 2019. ISBN 978-80-88064-43-5.

Originální název:
Aktuální problémy cestovního ruchu
Anglický název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-88064-43-5
Nakladatel:
Vysoká škola polytechnická
Místo vydání:
Jihlava
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění: 2019
Poslední změna:
17.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)