Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BERESECKÁ, J. -- HUDÁKOVÁ, M. Vzťah vzdelávacej úrovne k triáde produktu vidieckeho turizmu: Relationship of education level to the triad of rural tourism product.  In Aktuální problémy cestovního ruchu. Jihlava : Vysoká škola polytechnická. (2019), s. 22--32. ISBN 978-80-88064-43-5.

Originální název: Vzťah vzdelávacej úrovne k triáde produktu vidieckeho turizmu: Relationship of education level to the triad of rural tourism product
Anglický název: Relationship of education level to the triad of rural tourism product
Autor: doc. Ing. Janka Beresecká, PhD. (50%)
prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD. (50%)
Pracoviště: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Katedra manažmentu
Druh publikace: článek v elektronickém zdroji
Nakladatel: Vysoká škola polytechnická
Místo vydání: Jihlava
Rok zveřejnění: 2019
URL:
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
Číslo části:
Od strany: 22
Do strany: 32
Počet stran: 11
Kód UT dle Web of Science:
Elektronický sborník: Aktuální problémy cestovního ruchu
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Klíčová slova: slovenština: vidiecka turistika, spokojnosť zákazníka, služby cestovného ruchu, obyvateľstvo, rozvoj cestovného ruchu, cestovný ruch
Rok uplatnění: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Janka Beresecká, PhD.
Poslední změna: 17.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Aktuální problémy cestovního ruchu. Jihlava: Vysoká škola polytechnická, 2019. ISBN 978-80-88064-43-5.

Originální název: Aktuální problémy cestovního ruchu
Anglický název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-88064-43-5
Nakladatel: Vysoká škola polytechnická
Místo vydání: Jihlava
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění: 2019
Poslední změna: 17.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)