Department of Sustainable Development (FESRD) - list of publications

The following list contains all information available to the publication.

ÁRVAY, J. -- DEMKOVÁ, L. -- HAUPTVOGL, M. -- MICHALKO, M. -- BAJČAN, D. -- STANOVIČ, R. -- TOMÁŠ, J. -- HRSTKOVÁ, M. -- TREBICHALSKÝ, P. Assessment of environmental and health risks in former polymetallic ore mining and smelting area, Slovakia: Spatial distribution and accumulation of mercury in four different ecosystems. In Ecotoxicology and environmental safety. 144, (2017), p. 236--244. ISSN 0147-6513.

Original name: Assessment of environmental and health risks in former polymetallic ore mining and smelting area, Slovakia: Spatial distribution and accumulation of mercury in four different ecosystems
Written by (author): Ing. Július Árvay, PhD. (30%)
Lenka Demková (30%)
Ing. Martin Hauptvogl, PhD. (20%)
Miloslav Michalko (10%)
RNDr. Daniel Bajčan, PhD. (2%)
Ing. Radovan Stanovič, PhD. (2%)
prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. (2%)
Ing. Miroslava Hrstková (2%)
Ing. Pavol Trebichalský, PhD. (2%)
Department: Department of Chemistry
Department of Sustainable Development
Kind of publication: article in a professional periodical
Periodical: Ecotoxicology and environmental safety.
Nature of article:
Volume no. (year): 144
Periodical number within the volume:
Year of publication: 2017
Starting page: 236
Up to page: 244
Number of pages: 9
UT code by Web of Science:
Original language: English
Publication category: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Description in original language:
Description in English:
Key words: slovak: tavenie, hodnotenie zdravotných rizík, ekosystémy, ekotoxikológia, znečistenie životného prostredia, ortuť, environmentalistika, kontaminácia, rizikové faktory, starostlivosť o zdravie, baníctvo
Year of submission: 2017
Year of transmission:
 
Entry made by: Ing. Július Árvay, PhD.
Last change: 07. 07. 2018, 22:20 (???)

Source specification:

Ecotoxicology and environmental safety. ISSN 0147-6513.

Original name: Ecotoxicology and environmental safety.
English name:
Name in Slovak:
Written by (author):
Kind of publication: magazine
ISSN: 0147-6513
Country of publisher:
Place of publishing:
Publisher:
URL:
Original language:
Publication category:
Description in original language:
Description in English:
Description in Slovak:
 
Entry made by: doc. Ing. Róbert Toman, Dr.
Last change: 02. 07. 2015, 17:12 (???)