Department of Public Administration (FESRD) - list of publications

The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 12

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Agricultural land protection - the case of Slovakia
Lazíková, Jarmila -- Bandlerová, Anna -- Takáč, Ivan -- Rumanovská, Ľubica -- Roháčiková, Oľga -- Lazíková, Zuzana
Agricultural land protection - the case of Slovakia. In Economy & Business. 13, (2019), p. 385--398. ISSN 1314-7242.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Angažovanosť mladých ľudí na rozvoji obce
Gubáňová, Monika
Angažovanosť mladých ľudí na rozvoji obce.  In Legal, economic, managerial and environmental aspects of performance competencies by local authorities. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 247--256. ISBN 978-80-552-2018-5. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2019/zborniky/9788055220185/gubanova.pdf.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Assessment of new subject by students and teachers
Gubáňová, Monika
Posudzovanie výučby nového predmetu očami študentov a učiteľov: Assessment of new subject by students and teachers.  In QUAERE 2019. Hradec Králové Magnanimitas : 2019. (2019), p. 651--658. ISBN 978-80-87952-30-6.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Community led local development as tool of integrated approach
Pospišová, Lucia
Community led local development as tool of integrated approach. In Mladí vedci 2019. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2019, p. 160--168. ISBN 978-80-89453-62-7 (brož.).
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Entrepreneurship of cities through business companies in the Slovak Republic
Valach, Maroš -- Ágh, Peter
Entrepreneurship of cities through business companies in the Slovak Republic. In Acta regionalia et environmentalica. 16, 1 (2019), p. 5--9. ISSN 1336-5452.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Evaluation of selected education indicators in the Slovak Republic and Finland with a focus on innovation and development
Cifranič, Michal -- Valach, Maroš -- Hanáčková, Denisa
Zhodnotenie vybraných indikátorov vzdelávania v Slovenskej republike a Fínsku so zameraním na inovácie a rozvoj: Evaluation of selected education indicators in the Slovak Republic and Finland with a focus on innovation and development.  In XXII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2019), p. 185--193. ISBN 978-80-210-9268-6. URL: https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/1245/3614/1166-1/0#preview.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Evaluation of the relations between the state budget and the local self-government budgets (case study of the Slovak Republic)
Papcunová, Viera -- Balážová, Eva -- Ágh, Peter
Hodnotenie vzťahov štátneho rozpočtu k rozpočtom miestnych samospráv (na príklade Slovenskej republiky): The evaluation of the relations between the state budget and the local self-government budgets (case study of the Slovak Republic).  In XXII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2019), p. 369--377. ISBN 978-80-210-9268-6. URL: https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/1245/3614/1166-1/0#preview.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Inovačné aktivity v miestnej samospráve
Valach, Maroš -- Cifranič, Michal
Innovation activities in local self-government: Inovačné aktivity v miestnej samospráve.  In XXII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2019), p. 395--402. ISBN 978-80-210-9268-6. URL: https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/1245/3614/1166-1/0#preview.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Študijná príručka 2019-2020: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Roháčiková, Oľga -- Pauková, Žaneta -- Dalkovičová, Veronika -- Gajdošová, Monika
Študijná príručka 2019-2020: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja. Nitra  : (2019), ISBN 978-80-552-2045-1. URL: http://ves.uniag.sk/files/pdf/vt42ag7m7n80s8meqgrleaiurcsq91.pdf.
audio-visual documentsRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2019Details
The description of benefits and procedures of land consolidation with emphasis on landscaping activities on the example of the cadastral territory of Melek Slovakia
Pagáč, Jakub -- Gubáňová, Monika -- Halva, Jozef
The description of benefits and procedures of land consolidation with emphasis on landscaping activities on the example of the cadastral territory of Melek Slovakia. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, p. 709--716. ISBN 978-619-7408-86-7 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
University and Practice - Cooperation in Research and Science: Case study of the Slovak University of Agriculture in Nitra
Jarábková, Jana -- Chreneková, Marcela -- Roháčiková, Oľga
University and Practice - Cooperation in Research and Science: Case study of the Slovak University of Agriculture in Nitra. In Quality Innovation Prosperity. 23, 1 (2019), p. 136--154. ISSN 1335-1745.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
University graduates, knowledge spill-overs and localization of knowledge intensive ventures-case of post-socialistic country
Hrivnák, Michal -- Melichová, Katarína -- Fáziková, Mária -- Roháčiková, Oľga
University graduates, knowledge spill-overs and localization of knowledge intensive ventures-case of post-socialistic country. In Entrepreneurship and Sustainability Issues. 7, 1 (2019), p. 146--165. ISBN 2345-0282 (online).
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details