Katedra verejnej správy (FEŠRR) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 5

Publikácie
Druh výsledku
Popis KPČ
RokPodrobnosti
Komunikačné zručnosti ako efektívny nástroj vzdelávania: ARRAY(0x5467a90)
Cifranič, Michal
Komunikačné zručnosti ako efektívny nástroj vzdelávania: ARRAY(0x5467a90). In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), s. 24--38. ISSN 1339-7400.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Podrobnosti
Komunikačné zručnosti učiteľa ako efektívny nástroj vzdelávania: Communication skills as effective educational tool
Cifranič, Michal
Komunikačné zručnosti učiteľa ako efektívny nástroj vzdelávania: Communication skills as effective educational tool. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), s. 192--207. ISSN 1339-7400.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020Podrobnosti
Miestny rozvoj vedený komunitou ako integrovaný nástroj podpory spolupráce a miestneho ekonomického rozvoja
Pospišová, Lucia
Miestny rozvoj vedený komunitou ako integrovaný nástroj podpory spolupráce a miestneho ekonomického rozvoja.  In Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda. (2020), s. 311--317. ISBN 978-80-8105-961-2.
článok v elektronickom zdroji
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Podrobnosti
Politika podpory najmenej rozvinutých okresov - hodnotenie procesov a identifikácia zlyhaní: Least developed districts support policy – Evaluation of processes and identification of failures
Melichová, Katarína -- Hrivnák, Michal -- Szabó, Nikolas -- Pospišová, Lucia
Politika podpory najmenej rozvinutých okresov - hodnotenie procesov a identifikácia zlyhaní: Least developed districts support policy – Evaluation of processes and identification of failures.  In XXIII. mezinárodí kolokvium o reionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2020), s. 91--97.
článok v elektronickom zdroji
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Podrobnosti
Posudzovanie výučby na univerzite očami študentov a učiteľov: Assessment of education process on university by students and teachers
Gubáňová, Monika
Posudzovanie výučby na univerzite očami študentov a učiteľov: Assessment of education process on university by students and teachers. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), s. 521--534. ISSN 1339-7400.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Podrobnosti