Department of Public Administration (FESRD) - list of publications

The following list contains all information available to the publication.

GUBÁŇOVÁ, M. Posudzovanie výučby nového predmetu očami študentov a učiteľov: Assessment of new subject by students and teachers.  In QUAERE 2019. Hradec Králové Magnanimitas : 2019. (2019), p. 651--658. ISBN 978-80-87952-30-6.

Original name: Posudzovanie výučby nového predmetu očami študentov a učiteľov: Assessment of new subject by students and teachers
English name: Assessment of new subject by students and teachers
Written by (author): Ing. Monika Gubáňová, PhD. (100%)
Department: Department of Public Administration
Kind of publication: článok v elektronickom zdroji
Publisher: 2019
Place of publishing: Hradec Králové Magnanimitas
Year of release: 2019
URL:
Nature of article:
Volume no. (year):
Periodical number within the volume:
Part number:
Starting page: 651
Up to page: 658
Number of pages: 8
UT code by Web of Science:
Electronic collection: QUAERE 2019
Original language: Slovak
Publication category: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Key words: slovak: proces vyučovací, učiteľ a žiak, záverečné práce, vzdelávanie, sebazdokonaľovanie, sebapoznanie
Year of submission: 2019
 
Entry made by: Ing. Monika Gubáňová, PhD.
Last change: 09/14/2019 22:20 (Data import from library)

Source specification:

QUAERE 2019. Hradec Králové Magnanimitas: 2019, 2019. ISBN 978-80-87952-30-6.

Original name: QUAERE 2019
English name:
Editor:
Kind of publication: conference proceedings
ISBN: 978-80-87952-30-6
Publisher: 2019
Place of publishing: Hradec Králové Magnanimitas
Issue and volume number:
Year of publication: 2019
Issue number:
Number of pages:
Kind of collection:
Entry:
Original language:
Publication category:
Year of submission: 2019
Last change: 09/14/2019 22:20 (Data import from library)