Katedra verejnej správy (FEŠRR) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VALACH, M. -- CIFRANIČ, M. Innovation activities in local self-government: Inovačné aktivity v miestnej samospráve.  In XXII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2019), s. 395--402. ISBN 978-80-210-9268-6. URL: https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/1245/3614/1166-1/0#preview.

Originální název:
Innovation activities in local self-government: Inovačné aktivity v miestnej samospráve
Autor: Ing. Maroš Valach, PhD. (50%)
Ing. Michal Cifranič, PhD. (50%)
Pracoviště: Katedra verejnej správy
Druh publikace:
článek v elektronickém zdroji
Nakladatel: Masarykova univerzita
Místo vydání:
Brno
Rok zveřejnění:
2019
URL:
https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/1245/3614/1166-1/0#preview
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
Číslo části:
Od strany: 395
Do strany:
402
Počet stran: 8
Kód UT dle Web of Science:
Elektronický sborník: XXII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Klíčová slova: slovenština: služby, inovácie, miestna správa, finančné zdroje, miestny rozvoj
Rok uplatnění: 2019
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
14.09.2019 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

XXII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6.

Originální název: XXII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách
Anglický název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
978-80-210-9268-6
Nakladatel:
Masarykova univerzita
Místo vydání:
Brno
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2019
Poslední změna:
22.06.2019 22:20 (Import dat z knihovny)