Department of Public Administration (FESRD) - list of publications

The following list contains all information available to the publication.

GUBÁŇOVÁ, M. -- BALÁŽOVÁ, E. -- BUMBALOVÁ, M. -- CIFRANIČ, M. -- HANÁČKOVÁ, D. -- VALACH, M. Slovník pojmov z verejnej správy: (z pohľadu predmetov vyučovaných Katedrou verejnej správy). 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 64 p. ISBN 978-80-552-1630-0.

Original name: Slovník pojmov z verejnej správy: (z pohľadu predmetov vyučovaných Katedrou verejnej správy)
English name:
Written by (author): Ing. Monika Gubáňová, PhD. (30%)
Ing. Eva Balážová, PhD. (5%)
Ing. Monika Bumbalová, PhD. (5%)
Ing. Michal Cifranič, PhD. (20%)
Ing. Denisa Hanáčková, PhD. (20%)
Ing. Maroš Valach, PhD. (20%)
Department: Department of Public Administration
Kind of publication: textbook
ISBN: 978-80-552-1630-0
Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Place of publishing: Nitra
Issue and volume number:
Year of publication: 2017
Issue number: 1
Number of pages: 64
Dimension in AA:
Textbook type:
Original language: Slovak
Publication category: BCI Skriptá a učebné texty
Description in original language:
Description in English:
Key words: slovak: manažment verejnej správy, odborná terminológia, slovníky, ekonomika verejnej správy, verejná správa
Year of submission: 2017
 
Entry made by: Ing. Monika Gubáňová, PhD.
Last change: 01. 04. 2017, 22:20 (Data import from library)