Department of Public Administration (FESRD) - list of publications

The following list contains all information available to the publication.

BUMBALOVÁ, M. -- HANÁČKOVÁ, D. -- GUBÁŇOVÁ, M. Reflection of municipal entrepreneurship in the selected approaches to public administration: Reflexia municipálneho podnikania vo vybraných prístupoch ku verejnej správe.  In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2017), p. 890--897. ISBN 978-80-210-8586-2. URL: http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-117.

Original name: Reflection of municipal entrepreneurship in the selected approaches to public administration: Reflexia municipálneho podnikania vo vybraných prístupoch ku verejnej správe
Written by (author): Ing. Monika Bumbalová, PhD. (34%)
Ing. Denisa Hanáčková, PhD. (33%)
Ing. Monika Gubáňová, PhD. (33%)
Department: Department of Public Administration
Kind of publication: článok v elektronickom zdroji
Publisher: Masarykova univerzita
Place of publishing: Brno
Year of release: 2017
URL: http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-117
Nature of article:
Volume no. (year):
Periodical number within the volume:
Part number:
Starting page: 890
Up to page: 897
Number of pages: 8
UT code by Web of Science:
Electronic collection: XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách
Original language: English
Publication category: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Key words: slovak: manažment, verejná správa, verejný sektor, súkromné vlastníctvo
Year of submission: 2017
 
Entry made by: Ing. Monika Bumbalová, PhD.
Last change: 22. 07. 2017, 22:20 (Data import from library)

Source specification:

XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8586-2.

Original name: XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách
English name:
Editor:
Kind of publication: conference proceedings
ISBN: 978-80-210-8586-2
Publisher: Masarykova univerzita
Place of publishing: Brno
Issue and volume number:
Year of publication: 2017
Issue number:
Number of pages:
Kind of collection:
Entry:
Original language:
Publication category:
Year of submission: 2017
Last change: 01. 07. 2017, 22:20 (Data import from library)