Department of Public Administration (FESRD) - list of publications

The following list contains all information available to the publication.

BALÁŽOVÁ, E. -- BLEHA, B. -- FINKA, M. -- HUDEKOVÁ, Z. -- REHÁK, Š. -- ŠPAČEK, R. HABITAT III: národná správa o rozvoji miest SR pre potreby konferencie. 1st ed. Bratislava : Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 2017. 67 p. ISBN 978-80-971914-3-6.

Original name: HABITAT III: národná správa o rozvoji miest SR pre potreby konferencie
English name:
Written by (author): Ing. Eva Balážová, PhD. (17%)
Branislav Bleha (17%)
Maroš Finka (17%)
Zuzana Hudeková (17%)
Štefan Rehák (17%)
Róbert Špaček (15%)
Department: Department of Public Administration
Kind of publication: professional book
ISBN: 978-80-971914-3-6
Type of publisher:
Publisher: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Place of publishing: Bratislava
Country: Slovak Republic
Issue and volume number:
Year of publication: 2017
Issue number: 1
Number of pages: 67
Cargo:
Original language: Slovak
Publication category: FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
Key words: slovak: urbanizácia, vidiek, plánovanie, rozvoj miest, demografia, rozvoj vidieka
Year of submission: 2017
Year of transmission:
 
Entry made by: Ing. Eva Balážová, PhD.
Last change: 23. 09. 2017, 22:20 (Data import from library)