Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - seznam publikací

Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 4

PublikaceDruh výsledkuPopis KPČ
Rok
Podrobnosti
Flood risk assessment for the long-term strategic planning considering the placement of industrial parks in Slovakia
Grežo, Henrich -- Močko, Matej -- Izsóff, Martin -- Vrbičanová, Gréta -- Petrovič, František -- Straňák, Jozef -- Muchová, Zlatica -- Slámová, Martina -- Olah, Branislav -- Machar, Ivo
Flood risk assessment for the long-term strategic planning considering the placement of industrial parks in Slovakia. In Sustainability. 12, 2 (2020), s. 2020. ISSN 2071-1050.
článek v odborném periodiku
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020Podrobnosti
Fragmentation of land ownership in Slovakia: Evolution, context, analysis and possible solutions
Muchová, Zlatica -- Raškovič, Vladimír
Fragmentation of land ownership in Slovakia: Evolution, context, analysis and possible solutions. In Land use policy. 95, (2020), s. 2020. ISSN 0264-8377.
článek v odborném periodiku
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Podrobnosti
Ski piste snow ablation versus potential infiltration (Veporic Unit, Western Carpathians)
Mikloš, Michal -- Igaz, Dušan -- Šinka, Karol -- Škvareninová, Jana -- Jančo, Martin -- Vyskot, Ilja -- Škvarenina, Jaroslav
Ski piste snow ablation versus potential infiltration (Veporic Unit, Western Carpathians). In Journal of hydrology and hydromechanics. 68, 1 (2020), s. 28--37. ISSN 0042-790X.
článek v odborném periodiku
Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
2020
Podrobnosti
Využitie projektového vyučovania vo výučbe predmetov na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre: Usage of project-based learning method in the learning process at SUA in Nitra
Tárníková, Mária
Využitie projektového vyučovania vo výučbe predmetov na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre: Usage of project-based learning method in the learning process at SUA in Nitra. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), s. 393--407. ISSN 1339-7400.
článek v odborném periodiku
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Podrobnosti