Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 27

PublikácieDruh výsledkuPopis KPČRokPodrobnosti
A new approach to the registration of buildings towards 3D land and property management in Slovakia
Raškovič, Vladimír -- Muchová, Zlatica -- Petrovič, František
A new approach to the registration of buildings towards 3D land and property management in Slovakia. In Sustainability. 11, 17 (2019), s. 2019. ISSN 2071-1050.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Analysis of changes in land cover structure using ring-shaped polygons of evaluation, on the example of selected areas of Slovakia, Poland and the Czech Republic
Wnęk, Agnieszka -- Kudas, Dawid -- Halva, Jozef
Analysis of changes in land cover structure using ring-shaped polygons of evaluation, on the example of selected areas of Slovakia, Poland and the Czech Republic. In Geomatics, landmanagement and landscape. 7, 1 (2019), s. 45--56. ISSN 2300-1496.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Analysis of the filling quantity of the available soil water storage on the protected soil resources of the Žitava river catchment (Slovakia)
Tárníková, Mária
Analysis of the filling quantity of the available soil water storage on the protected soil resources of the Žitava river catchment (Slovakia). In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, s. 25--32. ISBN 978-619-7408-81-2 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Assessment of land ownership fragmentation by multiple criteria
Muchová, Zlatica
Assessment of land ownership fragmentation by multiple criteria. In Survey review. 51, 366 (2019), s. 265--272. ISSN 0039-6265.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Biodegradable municipal waste composition in rural and urban area
Báreková, Anna -- Tátošová, Lucia -- Kišš, Vladimír -- Kováčová, Martina
Biodegradable municipal waste composition in rural and urban area.  In Enviro 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 16. ISBN 978-80-552-2049-9. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2019/dl/9788055221045/9788055221045.pdf.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Course of changes in the water level by the effect of various density and height of vegetation - surface roughness
Manina, Martin -- Halaj, Peter -- Gacko, Igor
Course of changes in the water level by the effect of various density and height of vegetation - surface roughness.  In Veda mladých 2019: XIV medzinárodná vedecká konferencia, 3. - 5. 6.2019 Nitra, Slovensko = Science of youth 2019 : proceedings of reviewed contributions, Vinné, Slovakia June 3 - 5, 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 80--87. URL: https://drive.google.com/file/d/1ebeqXqgQXVRj88MIhhBMctXZ3LZkd3gU/view.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Detecting erosion-induced geomorphic change in small- to medium-sized agricultural catchments (Fugnitz, Austria; Nitra, Slovakia) using Terrestrial Laserscanning (TLS) and Structure from Motion (SfM) techniques
Eberhard, Gisela M. -- Humer, Lisa -- Lützenburg, Gregor -- Pöppl, Roland -- Šinka, Karol -- Aydin, Elena
Detecting erosion-induced geomorphic change in small- to medium-sized agricultural catchments (Fugnitz, Austria; Nitra, Slovakia) using Terrestrial Laserscanning (TLS) and Structure from Motion (SfM) techniques.  In Veda mladých 2019: XIV medzinárodná vedecká konferencia, 3. - 5. 6.2019 Nitra, Slovensko = Science of youth 2019 : proceedings of reviewed contributions, Vinné, Slovakia June 3 - 5, 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 151. URL: https://drive.google.com/file/d/1ebeqXqgQXVRj88MIhhBMctXZ3LZkd3gU/view.
článok v elektronickom zdrojiPostery z domácich konferencií2019Podrobnosti
Detecting gully erosion features in agricultural catchments using photogrammetry
Halva, Jozef -- Aydin, Elena -- Tárník, Andrej -- Eberhard, Gisela M. -- Pöppl, Roland
Detecting gully erosion features in agricultural catchments using photogrammetry.  In Enviro 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 22. ISBN 978-80-552-2049-9. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2019/dl/9788055221045/9788055221045.pdf.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Drenážne melioračné kanály – ich význam v súčasnosti v krajine a v hospodárení s vodou
Jurík, Ľuboš -- Kaletová, Tatiana -- Pokrývková, Jozefína -- Gacko, Igor -- Rehák, Štefan -- Šoltész, Andrej
Drenážne melioračné kanály – ich význam v súčasnosti v krajine a v hospodárení s vodou.  In Hospodaření s vodou v krajině. Praha : Český hydrometeorologický ústav. (2019), s. 1--10. ISBN 978-80-87577-88-2. URL: http://www.cbks.cz/SbornikTrebon2019/Adam_Trebon_1.pdf.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Drought impact on dendrological changes and sap flow measurement in plants
Báreková, Anna -- Bárek, Viliam -- Kišš, Vladimír -- Kováčová, Martina
Drought impact on dendrological changes and sap flow measurement in plants.  In Enviro 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 29. ISBN 978-80-552-2049-9. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2019/dl/9788055221045/9788055221045.pdf.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Evaluation of quantitative parameters of the soil units on the basis of the modeling water erosion in the basin of the river Myjava, Slovakia
Pagáč, Jakub -- Gacko, Igor -- Pagáč Mokrá, Alexandra
Evaluation of quantitative parameters of the soil units on the basis of the modeling water erosion in the basin of the river Myjava, Slovakia.  In Veda mladých 2019: XIV medzinárodná vedecká konferencia, 3. - 5. 6.2019 Nitra, Slovensko = Science of youth 2019 : proceedings of reviewed contributions, Vinné, Slovakia June 3 - 5, 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 153. URL: https://drive.google.com/file/d/1ebeqXqgQXVRj88MIhhBMctXZ3LZkd3gU/view.
článok v elektronickom zdrojiPostery z domácich konferencií2019Podrobnosti
Evaluation of the results of measurements and monitoring of the Žilina Dam
Gacko, Igor -- Jurík, Ľuboš -- Manina, Martin
Evaluation of the results of measurements and monitoring of the Žilina Dam.  In Veda mladých 2019: XIV medzinárodná vedecká konferencia, 3. - 5. 6.2019 Nitra, Slovensko = Science of youth 2019 : proceedings of reviewed contributions, Vinné, Slovakia June 3 - 5, 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 47--58. URL: https://drive.google.com/file/d/1ebeqXqgQXVRj88MIhhBMctXZ3LZkd3gU/view.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Change of vegetation period of basic species of vegetables to reference period 1961 - 2010 and its assumed changes for horizons 2011-2020, 2041-50, 2071-80 and 2091-2100 in climate change conditions
Čimo, Ján -- Šinka, Karol -- Tárník, Andrej -- Aydin, Elena -- Novotná, Beáta -- Pokrývková, Jozefína -- Toková, Lucia
Change of vegetation period of basic species of vegetables to reference period 1961 - 2010 and its assumed changes for horizons 2011-2020, 2041-50, 2071-80 and 2091-2100 in climate change conditions.  In Enviro 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 18. ISBN 978-80-552-2049-9. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2019/dl/9788055221045/9788055221045.pdf.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Changes of soil moisture trends
Tárník, Andrej -- Tárníková, Mária
Changes of soil moisture trends.  In Multidirectional research in agriculture, forestry and technology. Kraków : Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja. (2019),
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Podrobnosti
Irrigation of arable land in Slovakia: history and perspective
Jurík, Ľuboš -- Halászová, Klaudia -- Pokrývková, Jozefína -- Rehák, Štefan
Irrigation of arable land in Slovakia: history and perspective. In: Water resources in Slovakia. Part 1. Cham: Springer, 2019. s. 81--96. ISBN 978-3-319-92852-4 (viaz.).
kapitola v kniheVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Land consolidation in Slovakia - what next?
Muchová, Zlatica
Land consolidation in Slovakia - what next?. In PALŠOVÁ, L. -- LAZÍKOVÁ, Z. Central European initiative on agricultural land protection - CEILAND: proceeding volume, 3rd-5th April, 2019. 1. vyd. Nitra : Slovak Agricultural University, 2019, s. 38--43. ISBN 978-80-552-2026-0.
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Monitoring of the dendrometric changes influenced by soil water content
Kišš, Vladimír -- Bárek, Viliam -- Novotná, Beáta -- Tátošová, Lucia
Monitoring of the dendrometric changes influenced by soil water content. In Journal of Ecological Engineering. 20, 1 (2019), s. 34. ISSN 2081-139X.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Prioritization and evaluation of land consolidation projects-Žitava River basin in a Slovakian case
Muchová, Zlatica -- Petrovič, František
Prioritization and evaluation of land consolidation projects-Žitava River basin in a Slovakian case. In Sustainability. 11, 7 (2019), s. 2019. ISSN 2071-1050.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
SAP FLOW as an possible of indicator of water stress
Bárek, Viliam -- Báreková, Anna
SAP FLOW as an possible of indicator of water stress. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, s. 489--495. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Selecte vegetables species vegetation period change to the reference period of years 1961-2010 and its expected changes to the time horizons of 2011-2020, 2041-50, 2071-80 and 2091-2100 under changing climate conditions
Čimo, Ján -- Šinka, Karol -- Novotná, Beáta -- Tárník, Andrej -- Aydin, Elena -- Toková, Lucia -- Pokrývková, Jozefína
Selecte vegetables species vegetation period change to the reference period of years 1961-2010 and its expected changes to the time horizons of 2011-2020, 2041-50, 2071-80 and 2091-2100 under changing climate conditions.  In Enviro 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 19. ISBN 978-80-552-2049-9. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2019/dl/9788055221045/9788055221045.pdf.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Stem sherinkage due to water stress in different season
Kišš, Vladimír -- Bárek, Viliam -- Gacko, Igor
Stem sherinkage due to water stress in different season.  In Veda mladých 2019: XIV medzinárodná vedecká konferencia, 3. - 5. 6.2019 Nitra, Slovensko = Science of youth 2019 : proceedings of reviewed contributions, Vinné, Slovakia June 3 - 5, 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 59--66. URL: https://drive.google.com/file/d/1ebeqXqgQXVRj88MIhhBMctXZ3LZkd3gU/view.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Temperature Slovakia conditions change to the reference period of 1961 - 2010 and their expected changes to the time horizons of 2035, 2050, 2075 and 2100 in conditions of changing climate
Čimo, Ján -- Šinka, Karol -- Novotná, Beáta -- Tárník, Andrej -- Aydin, Elena -- Toková, Lucia -- Pokrývková, Jozefína
Temperature Slovakia conditions change to the reference period of 1961 - 2010 and their expected changes to the time horizons of 2035, 2050, 2075 and 2100 in conditions of changing climate.  In Enviro 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 20. ISBN 978-80-552-2049-9. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2019/dl/9788055221045/9788055221045.pdf.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
The description of benefits and procedures of land consolidation with emphasis on landscaping activities on the example of the cadastral territory of Melek Slovakia
Pagáč, Jakub -- Gubáňová, Monika -- Halva, Jozef
The description of benefits and procedures of land consolidation with emphasis on landscaping activities on the example of the cadastral territory of Melek Slovakia. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, s. 709--716. ISBN 978-619-7408-85-0 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Using of wind erosion equation in GIS
Dufková Kozlovsky, Jana -- Mašíček, Tomáš -- Lackóová, Lenka
Using of wind erosion equation in GIS. In Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich. (2019), s. 39--51. ISSN 1732-5587.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Veda mladých 2019: XIV medzinárodná vedecká konferencia, 3. - 5. 6.2019 Nitra, Slovensko = Science of youth 2019 : proceedings of reviewed contributions, Vinné, Slovakia June 3 - 5, 2019
Tárníková, Mária -- Tárník, Andrej
Veda mladých 2019: XIV medzinárodná vedecká konferencia, 3. - 5. 6.2019 Nitra, Slovensko = Science of youth 2019 : proceedings of reviewed contributions, Vinné, Slovakia June 3 - 5, 2019. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), ISBN 978-80-552-2008-6. URL: https://drive.google.com/file/d/1ebeqXqgQXVRj88MIhhBMctXZ3LZkd3gU/view.
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentácie)Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2019Podrobnosti
Vegetation structures of the city and their use for recreation activities
Supuka, Ján -- Šinka, Karol -- Kuczman, Gabriel -- Billiková, Monika
Vegetation structures of the city and their use for recreation activities. In Public recreation and landscape protection - with sence hand in hand. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry, 2019, s. 466--472. ISBN 978-80-7509-659-3 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Záhradníctvo 2019: zborník vedeckých prác z workshopu v Nitre na CD nosiči
Jedlička, Jaroslav -- Konc, Ľubomír
Záhradníctvo 2019: zborník vedeckých prác z workshopu v Nitre na CD nosiči. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), ISBN 978-80-552-2010-9.
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentácie)Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2019Podrobnosti