Department of Planting Design and Maintenance (FZKI) - list of publications

The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 40

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Biologically valuable component of fruits
Kačániová, Miroslava -- Ailer, Štefan -- Ivanišová, Eva -- Rovná, Katarína
Výberovo k biologicky hodnotným zložkám ovocných plodov = Biologically valuable component of fruits. In SUDZINA, M. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Potenciál úžitkových záhrad, vinohradníctvo a domáca spotrebiteľská sféra. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 7--9. ISBN 978-80-973463-2-4.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Determination of risk elements on the agriculturally used soils in relation to the soil condition and critical value
Bystrická, Judita -- Kovarovič, Ján -- Trebichalský, Pavol -- Lichtnerová, Helena -- Maťová, Adriána
Determination of risk elements on the agriculturally used soils in relation to the soil condition and critical value. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, p. 133--140. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Ecological requirements of selected botanical species of Rosa L. in conditions of Slovakia
Bakay, Ladislav -- Rovná, Katarína
Ecological requirements of selected botanical species of Rosa L. in conditions of Slovakia. In 3rd Rose- and hawthornresearch in Carpathian Basin. Gödöllő: Szent István University (Gödöllő, 2019, p. 64--66. ISBN 978-963-7092-87-9 (brož.
article in a proceedingsOdborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2019Details
Evergreen shrubs - need for application of pruning in public green of towns
Rovná, Katarína -- Sudzinová, Janka -- Kačániová, Miroslava
Vždyzelené kry - k potrebám uplatňovania rezov v podmienkach mestskej a obecnej zeleni = Evergreen shrubs - need for application of pruning in public green of towns. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Niektoré rastlinné a živočíšne zdroje v úžitkovom a v okrasnom význame. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 29--30. ISBN 978-80-971784-9-9 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Fig tree (Ficus carica) - the aspects of processing and the use of the fruits for home consumers sphere
Kačániová, Miroslava -- Bernáth, Slavko -- Ivanišová, Eva -- Rovná, Katarína
Figovník obyčajný (Ficus carica) k aspektom pestovania a k využiteľnosti plodov pre domácu spotrebiteľskú sféru = Fig tree (Ficus carica) - the aspects of processing and the use of the fruits for home consumers sphere. In SUDZINA, M. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Potenciál úžitkových záhrad, vinohradníctvo a domáca spotrebiteľská sféra. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 13--15. ISBN 978-80-973463-2-4.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
First characterization of a highly specialized ecological network composed by gall-inducing mites and their host plants
Araújo, Walter Santos de -- Kollár, Ján
First characterization of a highly specialized ecological network composed by gall-inducing mites and their host plants. In International journal of acarology. 45, 4 (2019), p. 223--226. ISSN 0164-7954.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Fruit of grape - vine and representation of some nutritional specific components and their multifunctional use in consumption
Kačániová, Miroslava -- Ailer, Štefan -- Ivanišová, Eva -- Rovná, Katarína
Plody Vitis vinifera v aspektoch zastúpenia niektorých nutrične špecifických zložiek a zo spektra ich multiúčelovej využiteľnosti v oblasti spotreby = The fruit of grape - vine and representation of some nutritional specific components and their multifunctional use in consumption. In SUDZINA, M. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Potenciál úžitkových záhrad, vinohradníctvo a domáca spotrebiteľská sféra. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 10--12. ISBN 978-80-973463-2-4.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Fruit storage for home consumers area
Kačániová, Miroslava -- Jedlička, Jaroslav -- Ivanišová, Eva -- Rovná, Katarína
K skladovaniu ovocia pre domácu spotrebiteľskú sféru = Fruit storage for home consumers area. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Úžitkové záhradníctvo a spotrebiteľské prostredie. 1st ed. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 35--37. ISBN 978-80-973463-1-7 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Fruits of strawberry (Fragaria vesca) - the importance, effects on organism of consumers and recommendation for the possibilities of their use by home consumers
Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona -- Ivanišová, Eva -- Rovná, Katarína
Plody Fragaria vesca - selektívne k ich významu, z účinkov pre organizmus konzumentov a z odporúčaní pre možnosti ich využívania domácimi spotrebiteľmi = The fruits of strawberry (Fragaria vesca) - the importance, effects on organism of consumers and recommendation for the possibilities of their use by home consumers. In SUDZINA, M. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Potenciál úžitkových záhrad, vinohradníctvo a domáca spotrebiteľská sféra. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 32--34. ISBN 978-80-973463-2-4.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Gojiberry (Lycium chinense) and its use in production environment of gardeners and in home processing environment
Kačániová, Miroslava -- Pintér, Eduard -- Ivanišová, Eva -- Rovná, Katarína
Využívanie kustovnice čínskej (Lycium chinense) v pestovateľskom prostredí záhradkárov a v domácom spotrebiteľskom prostredí = Gojiberry (Lycium chinense) and its use in production environment of gardeners and in home processing environment. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Úžitkové záhradníctvo a spotrebiteľské prostredie. 1st ed. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 38--41. ISBN 978-80-973463-1-7 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Growing farms - herbs
Blišáková, Alexandra -- Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína
Pestovateľské farmy - liečivé rastliny = Growing farms - herbs. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Z oblasti pôdohospodárstva do spracovateľského a spotrebiteľského prostredia. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 12--14. ISBN 978-80-971784-8-2 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Hawthorn (Crataegus laevigata) and quince (Cydonia oblonga) –the possibilities of the use of their fruits and biologically valuable components
Kačániová, Miroslava -- Pintér, Eduard -- Ivanišová, Eva -- Rovná, Katarína
Hloh obyčajný (crataegus laevigata) a dula podlhovastá (Cydonia oblonga) - k možnostiam zužitkovávania plodov a k ich biologicky hodnotným obsahovým zložkám = Hawthorn (Crataegus laevigata) and quince (Cydonia oblonga) –the possibilities of the use of their fruits and biologically valuable components. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Úžitkové záhradníctvo a spotrebiteľské prostredie. 1st ed. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 17--20. ISBN 978-80-973463-1-7 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
High growth ornamental wood for setting new vegetation public areas in town and villages
Rovná, Katarína -- Sudzinová, Janka -- Kačániová, Miroslava
Rýchlorastúce okrasné dreviny v požiadavkách zakladania nových vegetačných mestských a obecných plôch = High growth ornamental wood for setting new vegetation public areas in town and villages.  In Niektoré rastlinné a živočíšne zdroje v úžitkovom a v okrasnom význame. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína. (2019), p. 31--33. ISBN 978-80-971784-9-9 (brož.).
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Hodnotenie stavu stromov
Paganová, Viera -- Fraňo, Tomáš -- Hudeková, Zuzana -- Huťková, Silvia -- Kollár, Ján -- Kolník, Martin -- Krištof, Milan -- Raček, Marcel -- Trnovský, Marcel -- Zeleňák, Michal
Arboristický štandard. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 54 p. ISBN 978-80-552-2012-3.
príručkaOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Details
Host specialization in plant-galling interactions: Contrasting mites and insects
Araújo, Walter Santos de -- de Freitas, Érica Vanessa Durães -- Kollár, Ján -- Pessoa, Rodrigo Oliveira -- Corgosinho, Paulo Henrique Costa -- Valèrio, Henrique Maia -- Falcão, Luiz Alberto Dolabela -- Fagundes, Marcílio -- Pimenta, Márcio Antônio Silva -- de Faria, Maurício Lopes -- Martins, Waldney Pereira -- Borges, Magno
Host specialization in plant-galling interactions: Contrasting mites and insects. In Diversity. 11, 10 (2019), p. 10. ISSN 1424-2818.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Insect species composition on european chestnut (Castanea sativa Mill.) during flowering in selected locaities in Slovakia
Pástor, Michal -- Kollár, Ján -- Bakay, Ladislav
Insect species composition on european chestnut (Castanea sativa Mill.) during flowering in selected locaities in Slovakia. In South-Western Journal of Horticulture, Biology and Environment. 10, 2 (2019), p. 95--104. ISSN 2067-9874.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
Interaktívna experimentálna záhrada na FZKI SPU v Nitre
Hillová, Dagmar -- Šajbidorová, Viera
Interaktívna experimentálna záhrada na FZKI SPU v Nitre. In Zahrada-park-krajina. 29, 2 (2019), p. 22--27. ISSN 1211-1678.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
Interaktívna experimentálna záhrada: sprievodca zbierkami bylín v Interaktívnej experimentálnej záhrade na FZKI SPU v Nitre = Interactive experimental garden : the guide to plant collection in the Interactive Experimental Garden at Faculty of Horticulture and Landscape Engineering of Slovak University of Agriculture in Nitra
Šajbidorová, Viera -- Hillová, Dagmar
Interaktívna experimentálna záhrada: sprievodca zbierkami bylín v Interaktívnej experimentálnej záhrade na FZKI SPU v Nitre = Interactive experimental garden : the guide to plant collection in the Interactive Experimental Garden at Faculty of Horticulture and Landscape Engineering of Slovak University of Agriculture in Nitra. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 95 p. ISBN 978-80-552-1951-6.
textbookSkriptá a učebné texty2019Details
Lavender (Lavandula angustifolia) –effective plant for more intensive including under the farm conditions as valuable multifunctional material
Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína -- Ivanišová, Eva -- Sudzinová, Janka
Lavandula angustifolia efektívna i preintenzívnejšie začleňovania v podmienkach pestovateľských fariem ako hodnotná multifunkčná surovina = Lavender (Lavandula angustifolia) –effective plant for more intensive including under the farm conditions as valuable multifunctional material. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Úžitkové záhradníctvo a spotrebiteľské prostredie. 1st ed. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 25--27. ISBN 978-80-973463-1-7 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Less traditional products and material made from wine grape varieties and their use in private gastronomy
Kačániová, Miroslava -- Mankovecký, Jakub -- Ivanišová, Eva -- Rovná, Katarína
Menej tradičné produkty a suroviny vyrábané z odrôd Vitis vinifera v alternatívach ich využívania v privátnej gastronómii = Less traditional products and material made from wine grape varieties and their use in private gastronomy. In SUDZINA, M. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Potenciál úžitkových záhrad, vinohradníctvo a domáca spotrebiteľská sféra. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 29--31. ISBN 978-80-973463-2-4.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Mespilus germanica cultivation aspect for gardening environment and use of the fruits fro home
Kačániová, Miroslava -- Jedlička, Jaroslav -- Rovná, Katarína -- Ivanišová, Eva
Mišpula obyčajná (Mespilus germanica) - k pestovateľským aspektom v znamení pre záhradkárske prostredie a z využiteľnosti pre domácnosti =. In Úžitkové záhradníctvo a spotrebiteľské prostredie. (2019), p. 14--16.
article in a professional periodicalPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Neznáma sestra oskoruše - brekyňa
Bakay, Ladislav
Neznáma sestra oskoruše - brekyňa. In Sady a vinice. 14, 2 (2019), p. 34--35. ISSN 1336-7684.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Plants recovery performance from water stress
Šajbidorová, Viera -- Hillová, Dagmar -- Živčák, Marek -- Lichtnerová, Helena
Plants recovery performance from water stress. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 67, 2 (2019), p. 453--462.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Pomegranates - content components and healthy favorable substances
Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona -- Ivanišová, Eva -- Rovná, Katarína
Zastúpenie obsahových zložiek a zdraviu prospešné látky - Punica granatum = Pomegranates - content components and healthy favorable substances. In SUDZINA, M. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Potenciál úžitkových záhrad, vinohradníctvo a domáca spotrebiteľská sféra. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 16--18. ISBN 978-80-973463-2-4.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Protection and measures for ornamental vegetation in public green of towns and villages against adverse factors
Rovná, Katarína -- Sudzinová, Janka -- Kačániová, Miroslava
K ochrane a z opatrení v súvislosti s okrasnou vegetáciou v súčasnosti verejnej zelene miest a obcí pred vplyvmi rôznych nežiaducich faktorov = Protection and measures for ornamental vegetation in public green of towns and villages against adverse factors. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Niektoré rastlinné a živočíšne zdroje v úžitkovom a v okrasnom význame. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 26--28. ISBN 978-80-971784-9-9 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Rýchlorastúce okrasné dreviny pre nové vegetačné plochy
Sudzina, Marián -- Mellen, Martin -- Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína
Rýchlorastúce okrasné dreviny pre nové vegetačné plochy. In Zahradnictví. 19, 12 (2019), p. 45. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
Selective to some less cultivated species of fruit plants and the use of fruits for fruit juice production
Kačániová, Miroslava -- Mezey, Ján -- Ivanišová, Eva -- Rovná, Katarína
Selektívne k druhom menej pestovaných ovocných drevín a využívanie plodov k alterantívam preprodukciu ovocných štiav = Selective to some less cultivated species of fruit plants and the use of fruits for fruit juice production. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Úžitkové záhradníctvo a spotrebiteľské prostredie. 1st ed. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 32--34. ISBN 978-80-973463-1-7 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Some biological, physical and chemical changes during maturation and fruit storage
Kačániová, Miroslava -- Bernáth, Slavko -- Kunová, Simona -- Ivanišová, Eva -- Rovná, Katarína
K niektorým zo zmien biologických, fyzikálnych a chemických v priebehu dozrievania, skladovania ovocia = Some biological, physical and chemical changes during maturation and fruit storage. In SUDZINA, M. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Potenciál úžitkových záhrad, vinohradníctvo a domáca spotrebiteľská sféra. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 22--24. ISBN 978-80-973463-2-4.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Sorb tree (Sorbus domestica) - cultivation and its importance for the consumer environment
Kačániová, Miroslava -- Paulen, Oleg -- Ivanišová, Eva -- Rovná, Katarína
Jarabina oskorušová (Sorbus domestica) - k pestovaniu a významnosti pre spotrebiteľské prostredie = Sorb tree (Sorbus domestica) - cultivation and its importance for the consumer environment. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Úžitkové záhradníctvo a spotrebiteľské prostredie. 1st ed. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 8--10. ISBN 978-80-973463-1-7 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Specifics of nutritional importance and applicability of some representatives of exotic berry species for consumers sphere
Kačániová, Miroslava -- Mezey, Ján -- Ivanišová, Eva -- Rovná, Katarína
Špecifiká nutričného významu a uplatniteľnosti niektorých zástupcov exotických druhov bobuľovín pre spotrebiteľskú sféru = Specifics of nutritional importance and applicability of some representatives of exotic berry species for consumers sphere. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Úžitkové záhradníctvo a spotrebiteľské prostredie. 1st ed. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 28--31. ISBN 978-80-973463-1-7 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
The feasibility of growing blueberry (V. corymbosum L.) on loamy calcic soil with the use of organic substrates
Ochmian, Ireneusz -- Malinowski, Ryszard -- Kubus, Marcin -- Malinowska, Katarzyna -- Sotek, Zofia -- Raček, Marcel
The feasibility of growing blueberry (V. corymbosum L.) on loamy calcic soil with the use of organic substrates. In Scientia Horticulturae. 257, 108690 (2019), p. 1--13. ISSN 0304-4238.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
The nature and way of root adaptation of juvenile woody plants Sorbus and Pyrus to drought
Paganová, Viera -- Jureková, Zuzana -- Lichtnerová, Helena
The nature and way of root adaptation of juvenile woody plants Sorbus and Pyrus to drought. In Environmental Monitoring and Assessment. 191, 12 (2019), p. 12. ISSN 0167-6369.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
The use of the fruits of Fragaria vesca in home processing sphere for drink production and the risk of their depreciation by microbial contamination
Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona -- Ivanišová, Eva -- Rovná, Katarína
K využívaniu plodov Fragaria vesca v domácej spotrebiteľskej sfére pre produkciu nápojov a prehľadu rizík ich znehodnocovania prípadnou mikrobiálnou kontamináciou = The use of the fruits of Fragaria vesca in home processing sphere for drink production and the risk of their depreciation by microbial contamination. In SUDZINA, M. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Potenciál úžitkových záhrad, vinohradníctvo a domáca spotrebiteľská sféra. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 35--37. ISBN 978-80-973463-2-4.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
The use of the fruits of mulberry (Morus nigra) in home proceeding environment
Kačániová, Miroslava -- Paulen, Oleg -- Ivanišová, Eva -- Rovná, Katarína
Využívanie plodov moruše čiernej (Morus nigra) i v spracovateľskom prostredí domácností: The use of the fruits of mulberry (Morus nigra) in home proceeding environment. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Úžitkové záhradníctvo a spotrebiteľské prostredie. 1st ed. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 11--13. ISBN 978-80-973463-1-7 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Vplyv poveternostných podmienok na formovanie spoločenstiev bystrušiek rodu Carabusna lesnom stanoviština lokalite Bábsky les
Eliašová, Mariana -- Šiška, Bernard -- Kollár, Ján -- Ďuricová, Viktória
Vplyv poveternostných podmienok na formovanie spoločenstiev bystrušiek rodu Carabusna lesnom stanoviština lokalite Bábsky les.  In Extrémy počasí, jejich dopady a bezpečnostní rizika. Praha : Česká bioklimatologická společnost. (2019), p. 1--13. ISBN 978-80-87577-96-7.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Výsledky faunistického prieskumu chrobákov (Coleoptera) v Arboréte Mlyňany
Kollár, Ján -- Cunev, Jozef
Results of faunistic research on the betles (Coleoptera) of Mlyňany Arboretum = Výsledky faunistického prieskumu chrobákov (Coleoptera) v Arboréte Mlyňany. In Klapalekiana. 55, 3 (2019), p. 41--42. ISSN 1210-6100.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
Význam rastlinných silíc a možnosti ich využívania v súčasnom spotrebiteľskom prostredí: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 15. ročníka konferencie organizovanej Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove, 23. novembra 2019 na Zemplínskej Šírave
Sudzinová, Janka -- Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína
Význam rastlinných silíc a možnosti ich využívania v súčasnom spotrebiteľskom prostredí: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 15. ročníka konferencie organizovanej Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove, 23. novembra 2019 na Zemplínskej Šírave. 1st ed. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019. 46 p. ISBN 978-80-973463-3-1.
conference proceedingsRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2019Details
Wine grape varieties and their application in Czech Republic
Kačániová, Miroslava -- Mankovecký, Jakub -- Ivanišová, Eva -- Rovná, Katarína
Z prehľadu vinárskych oblastí a k uplatňovaniu niektorých frekventovane pestovaných muštových odrôd v Českej republike = Wine grape varieties and their application in Czech Republic. In SUDZINA, M. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Potenciál úžitkových záhrad, vinohradníctvo a domáca spotrebiteľská sféra. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 25--28. ISBN 978-80-973463-2-4.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Zhodnotenie fenologickej aktivity jarabiny oskorušovej vo Fenolologickej záhrade ÚKSUP Dolné Plachntince v rokoch 2013 - 2018
Bakay, Ladislav
Zhodnotenie fenologickej aktivity jarabiny oskorušovej vo Fenolologickej záhrade ÚKSUP Dolné Plachntince v rokoch 2013 - 2018. In ELIÁŠ, P. Zborník abstraktov z 11. zjazdu Slovenskej botanickej spoločnosti v Nitre, 10. – 13. 9. 2019. Bratislava: Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, 2019, p. 7. ISBN 978-80-552-2032-1 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Ziziphus jujuba - representation of content components and healthy favorable substances
Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona -- Ivanišová, Eva -- Rovná, Katarína
Zastúpenie obsahových zložiek a zdraviu prospešné látky - Ziziphus jujuba = Ziziphus jujuba - representation of content components and healthy favorable substances. In SUDZINA, M. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Potenciál úžitkových záhrad, vinohradníctvo a domáca spotrebiteľská sféra. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 19--21. ISBN 978-80-973463-2-4.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details