Katedra biotechniky zelene (FZKI) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 15

PublikácieDruh výsledkuPopis KPČRokPodrobnosti
Can chlorophyll-a fluorescence parameters be used as bio-indicators to distinguish between drought and salinity stress in Tilia cordata Mill?
Kalaji, Mohamed Hazem -- Račková, Lýdia -- Paganová, Viera -- Swoczyna, Tatiana -- Rusinowski, Szymon -- Sitko, Krzysztof
Can chlorophyll-a fluorescence parameters be used as bio-indicators to distinguish between drought and salinity stress in Tilia cordata Mill?. In Environmental and experimental botany. 152, (2018), s. 149--157. ISSN 0098-8472.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Podrobnosti
Cirok dvojfarebný ako nenáročný vegetačný prvok v okrasnej zeleni
Sudzina, Marián -- Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína
Cirok dvojfarebný ako nenáročný vegetačný prvok v okrasnej zeleni. In Zahradnictví : časopis profesionálních zahradníků. 17, 4 (2018), s. 58. ISSN 1213-7596.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Podrobnosti
K okrasnej zeleni v historických vegetačných štruktúrach
Sudzina, Marián -- Rovná, Katarína -- Kačániová, Miroslava
K okrasnej zeleni v historických vegetačných štruktúrach. In Zahradnictví : časopis profesionálních zahradníků. 17, 2 (2018), s. 58. ISSN 1213-7596.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Podrobnosti
K viacročným okrasným rastlinám, trvalkám v mestskej a obecnej zeleni
Sudzina, Marián -- Rovná, Katarína -- Kačániová, Miroslava
K viacročným okrasným rastlinám, trvalkám v mestskej a obecnej zeleni. In Komunální technika. 12, 1 (2018), s. 34. ISSN 1802-2391.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Podrobnosti
Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebiteľský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 8. ročníka konferencie, konanej 5. januára 2018 na Zemplínskej Šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove
Sudzinová, Janka -- Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína
Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebiteľský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 8. ročníka konferencie, konanej 5. januára 2018 na Zemplínskej Šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018. 89 s. ISBN 978-80-971784-6-8.
zborník2018Podrobnosti
Plants in urban areas and landscape: international scientific conference
Rovná, Katarína -- Kollár, Ján
Plants in urban areas and landscape: international scientific conference. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018. 72 s. ISBN 978-80-552-1812-0.
zborníkRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2018Podrobnosti
Pruning urban trees - type and quality according to arborist union standards
Paganová, Viera -- Vyhnáliková, Michaela
Pruning urban trees - type and quality according to arborist union standards. In ROVNÁ, K. -- KOLLÁR, J. Plants in urban areas and landscape: international scientific conference. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, s. 29--34. ISBN 978-80-552-1812-0.
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
Recommended Rosa sp. L. species in the green spaces of Nitra city on the basis of their aesthetic value and ecological requirements
Rovná, Katarína -- Černá, Jana
Recommended Rosa sp. L. species in the green spaces of Nitra city on the basis of their aesthetic value and ecological requirements. In ROVNÁ, K. -- KOLLÁR, J. Plants in urban areas and landscape: international scientific conference. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, s. 55--58. ISBN 978-80-552-1812-0.
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
Staršie vegetačné dreviny v zeleni a prístup k ich presádzaniam
Sudzina, Marián -- Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína
Staršie vegetačné dreviny v zeleni a prístup k ich presádzaniam. In Zahradnictví : časopis profesionálních zahradníků. 17, 4 (2018), s. 56--57. ISSN 1213-7596.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Podrobnosti
Súčasné prístupy k navrhovaniu kvetinových prvkov v mestskom prostredí = Contemporary approaches to designing flower beds in urban environments
Hillová, Dagmar -- Kuťková, Tatiana
Súčasné prístupy k navrhovaniu kvetinových prvkov v mestskom prostredí = Contemporary approaches to designing flower beds in urban environments. In Životné prostredie. 52, 1 (2018), s. 54--61. ISSN 0044-4863.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
The performance of understorey herbaceous perennials in low maintained urban parks
Hillová, Dagmar -- Rožeková, Magdaléna
The performance of understorey herbaceous perennials in low maintained urban parks. In ROVNÁ, K. -- KOLLÁR, J. Plants in urban areas and landscape: international scientific conference. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, s. 35--44. ISBN 978-80-552-1812-0.
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
The spread rate of Cydalima perspectalis (Walker 1859) in Slovakia (2013-2015)
Bakay, Ladislav -- Kollár, Ján
The spread rate of Cydalima perspectalis (Walker 1859) in Slovakia (2013-2015). In ROVNÁ, K. -- KOLLÁR, J. Plants in urban areas and landscape: international scientific conference. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, s. 51--54. ISBN 978-80-552-1812-0.
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
The stomatal response of Ginkgo biloba L. to water stress
Raček, Marcel -- Lichtnerová, Helena -- Okšová, Lucia -- Hillová, Dagmar -- Kubus, Marcin -- Ochmian, Ireneusz
The stomatal response of Ginkgo biloba L. to water stress. In ROVNÁ, K. -- KOLLÁR, J. Plants in urban areas and landscape: international scientific conference. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, s. 59--63. ISBN 978-80-552-1812-0.
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
Water deficit impact on selected physiological parameters of the woody plant Cornus mas L.
Šajbidorová, Viera -- Lichtnerová, Helena
Water deficit impact on selected physiological parameters of the woody plant Cornus mas L. In ROVNÁ, K. -- KOLLÁR, J. Plants in urban areas and landscape: international scientific conference. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, s. 64--68. ISBN 978-80-552-1812-0.
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
Základy lesného hospodárstva
Paganová, Viera
Základy lesného hospodárstva. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 152 s. ISBN 978-80-552-1819-9.
skriptá a učebniceSkriptá a učebné texty2018Podrobnosti