Katedra biotechniky zelene (FZKI) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 25

PublikácieDruh výsledkuPopis KPČRokPodrobnosti
Arboristický štandard.
Paganová, Viera -- Danáková, Anna -- Fraňo, Tomáš -- Huťková, Silvia -- Kolařík, Jaroslav -- Kollár, Ján -- Kolník, Martin -- Krištof, Milan -- Raček, Marcel -- Zeleňák, Michal
Arboristický štandard. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 27 s. ISBN 978-80-552-1897-7.
príručkaRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2018Podrobnosti
Can chlorophyll-a fluorescence parameters be used as bio-indicators to distinguish between drought and salinity stress in Tilia cordata Mill?
Kalaji, Mohamed Hazem -- Račková, Lýdia -- Paganová, Viera -- Swoczyna, Tatiana -- Rusinowski, Szymon -- Sitko, Krzysztof
Can chlorophyll-a fluorescence parameters be used as bio-indicators to distinguish between drought and salinity stress in Tilia cordata Mill?. In Environmental and experimental botany. 152, (2018), s. 149--157. ISSN 0098-8472.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Podrobnosti
Cirok dvojfarebný ako nenáročný vegetačný prvok v okrasnej zeleni
Sudzina, Marián -- Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína
Cirok dvojfarebný ako nenáročný vegetačný prvok v okrasnej zeleni. In Zahradnictví. 17, 4 (2018), s. 58. ISSN 1213-7596.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Podrobnosti
Distribution and habitat preferences of Polygonum arenarium subsp. arenarium (Polygonaceae) in Slovakia
Eliáš, Pavol -- Dítě, Daniel -- Dítětová, Zuzana -- Bakay, Ladislav
Distribution and habitat preferences of Polygonum arenarium subsp. arenarium (Polygonaceae) in Slovakia. In Plant and fungal systematics. 63, 2 (2018), s. 23--30. ISSN 2544-7459.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
Experiential education in subject designing of herbaceous planting
Hillová, Dagmar
Experiential education in subject designing of herbaceous planting.  In International scientific days 2018. Praha : Wolters Kluwer ČR. (2018), s. 2144--2151. ISBN 978-80-7598-180-6. URL: https://doi.org/10.15414/isd2018.s10.05.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
How to Increase Students´ Enthusiasm
Šajbidorová, Viera
How to Increase Students´ Enthusiasm.  In International scientific days 2018. Praha : Wolters Kluwer ČR. (2018), s. 2222--2231. ISBN 978-80-7598-180-6. URL: https://doi.org/10.15414/isd2018.s10.12.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
Interaktívna experimentálna záhrada - živá učebnica trvaliek a květinových kompozícií
Hillová, Dagmar -- Šajbidorová, Viera
Interaktívna experimentálna záhrada - živá učebnica trvaliek a květinových kompozícií. In MoodleMoot.cz 2018. Brno: PragoData Consulting, 2018, s. 17. ISBN 978-80-263-1505-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Podrobnosti
K okrasnej zeleni v historických vegetačných štruktúrach
Sudzina, Marián -- Rovná, Katarína -- Kačániová, Miroslava
K okrasnej zeleni v historických vegetačných štruktúrach. In Zahradnictví. 17, 2 (2018), s. 58. ISSN 1213-7596.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Podrobnosti
K viacročným okrasným rastlinám, trvalkám v mestskej a obecnej zeleni
Sudzina, Marián -- Rovná, Katarína -- Kačániová, Miroslava
K viacročným okrasným rastlinám, trvalkám v mestskej a obecnej zeleni. In Komunální technika. 12, 1 (2018), s. 34. ISSN 1802-2391.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Podrobnosti
Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebiteľský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 8. ročníka konferencie, konanej 5. januára 2018 na Zemplínskej Šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove
Sudzinová, Janka -- Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína
Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebiteľský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 8. ročníka konferencie, konanej 5. januára 2018 na Zemplínskej Šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018. 89 s. ISBN 978-80-971784-6-8.
zborníkRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2018Podrobnosti
Metodika ateliérovej tvorby v krajinnej a záhradnej architektúre: učebné texty pre ateliérové predmety v študijnom programe Krajinná a záhradná architektúra
Halajová, Denisa -- Bihuňová, Mária -- Tóth, Attila -- Flóriš, Roman -- Verešová, Martina -- Bellérová, Soňa -- Hillová, Dagmar -- Šajbidorová, Viera
Metodika ateliérovej tvorby v krajinnej a záhradnej architektúre: učebné texty pre ateliérové predmety v študijnom programe Krajinná a záhradná architektúra. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), ISBN 978-80-552-1941-7.
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentácie)Skriptá a učebné texty2018Podrobnosti
Ochrana stromov pri stavebnej činnosti - dôvody, východiská, možnosti
Paganová, Viera -- Hus, Marek -- Raček, Marcel
Ochrana stromov pri stavebnej činnosti - dôvody, východiská, možnosti. In Dreviny vo verejnej zeleni. Zvolen: Ústav ekológie lesa SAV, 2018, s. 143. ISBN 978-80-89408-30-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Podrobnosti
Pruning urban trees - type and quality according to arborist union standards
Paganová, Viera -- Vyhnáliková, Michaela
Pruning urban trees - type and quality according to arborist union standards. In ROVNÁ, K. -- KOLLÁR, J. Plants in urban areas and landscape. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2018, s. 29--34. ISBN 978-80-552-1812-0 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
Recommended Rosa sp. L. species in the green spaces of Nitra city on the basis of their aesthetic value and ecological requirements
Rovná, Katarína -- Černá, Jana
Recommended Rosa sp. L. species in the green spaces of Nitra city on the basis of their aesthetic value and ecological requirements. In ROVNÁ, K. -- KOLLÁR, J. Plants in urban areas and landscape. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2018, s. 55--58. ISBN 978-80-552-1812-0 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
Responses of root system of woody plants to drought
Hus, Marek -- Paganová, Viera
Responses of root system of woody plants to drought.  In Veda mladých 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 43--55. ISBN 978-80-552-1844-1. URL: https://drive.google.com/file/d/1T-VeFEBv72BfBn9uc7B8F1bsyK-rqoFk/view.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
Staršie vegetačné dreviny v zeleni a prístup k ich presádzaniam
Sudzina, Marián -- Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína
Staršie vegetačné dreviny v zeleni a prístup k ich presádzaniam. In Zahradnictví. 17, 4 (2018), s. 56--57. ISSN 1213-7596.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Podrobnosti
Súčasné prístupy k navrhovaniu kvetinových prvkov v mestskom prostredí = Contemporary approaches to designing flower beds in urban environments
Hillová, Dagmar -- Kuťková, Tatiana
Súčasné prístupy k navrhovaniu kvetinových prvkov v mestskom prostredí = Contemporary approaches to designing flower beds in urban environments. In Životné prostredie. 52, 1 (2018), s. 54--61. ISSN 0044-4863.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
The performance of understorey herbaceous perennials in low maintained urban parks
Hillová, Dagmar -- Rožeková, Magdaléna
The performance of understorey herbaceous perennials in low maintained urban parks. In ROVNÁ, K. -- KOLLÁR, J. Plants in urban areas and landscape. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2018, s. 35--44. ISBN 978-80-552-1812-0 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
The spread rate of Cydalima perspectalis (Walker 1859) in Slovakia (2013-2015)
Bakay, Ladislav -- Kollár, Ján
The spread rate of Cydalima perspectalis (Walker 1859) in Slovakia (2013-2015). In ROVNÁ, K. -- KOLLÁR, J. Plants in urban areas and landscape. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2018, s. 51--54. ISBN 978-80-552-1812-0 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
The stomatal response of Ginkgo biloba L. to water stress
Raček, Marcel -- Lichtnerová, Helena -- Okšová, Lucia -- Hillová, Dagmar -- Kubus, Marcin -- Ochmian, Ireneusz
The stomatal response of Ginkgo biloba L. to water stress. In ROVNÁ, K. -- KOLLÁR, J. Plants in urban areas and landscape. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2018, s. 59--63. ISBN 978-80-552-1812-0 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
Virtuálna platforma interaktívnej experimentálnej záhrady
Šajbidorová, Viera -- Hillová, Dagmar
Virtuálna platforma interaktívnej experimentálnej záhrady. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2018. Hradec Králové: Gaudeamus, 2018, s. 32--34. ISBN 978-80-7435-718-3 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Podrobnosti
Water deficit impact on selected physiological parameters of the woody plant Cornus mas L.
Šajbidorová, Viera -- Lichtnerová, Helena
Water deficit impact on selected physiological parameters of the woody plant Cornus mas L. In ROVNÁ, K. -- KOLLÁR, J. Plants in urban areas and landscape. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2018, s. 64--68. ISBN 978-80-552-1812-0 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
Základy lesného hospodárstva
Paganová, Viera
Základy lesného hospodárstva. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 152 s. ISBN 978-80-552-1819-9.
skriptá a učebniceSkriptá a učebné texty2018Podrobnosti
Zaujímavý nález koníka stepného Acrida ungarica (HERBST, 1786) v intraviláne mesta Nitra - krátka správa
Kollár, Ján
Zaujímavý nález koníka stepného Acrida ungarica (HERBST, 1786) v intraviláne mesta Nitra - krátka správa. In Entomofauna carpathica. 30, 1 (2018), s. 42--44. ISSN 1335-1214.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 9. ročníka konferencie "Tokaj 2018" s medzinárodnou účasťou, konanej 7. apríla 2018 na Zemplínskej šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove
Sudzinová, Janka -- Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína
Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 9. ročníka konferencie "Tokaj 2018" s medzinárodnou účasťou, konanej 7. apríla 2018 na Zemplínskej šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018. 105 s. ISBN 978-80-971784-7-5.
zborníkRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2018Podrobnosti