Katedra krajinného inžinierstva (FZKI) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 37

PublikácieDruh výsledkuPopis KPČRok
Podrobnosti
A hybrid intelligence model for the prediction of the peak flow of debris floods
Banihabib, Mohammad Ebrahim -- Jurík, Ľuboš -- Kazemi, Mahsa Sheikh -- Soltani, Jaber -- Tanhapour, Mitra
A hybrid intelligence model for the prediction of the peak flow of debris floods. In Water. 12, 8 (2020), s. 8. ISBN 2073-4441 online.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020Podrobnosti
Analysis and balance of phosphorus removal from wastewater at urban wastewater treatment plant
Lukáč, Peter -- Jurík, Ľuboš
Analysis and balance of phosphorus removal from wastewater at urban wastewater treatment plant. In Pollack periodica. 15, 2 (2020), s. 142--151. ISSN 1788-1994.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
2020
Podrobnosti
Climate conditions impact on the sap flow into plants and their dendrometric changes
Báreková, Anna -- Bárek, Viliam -- Kováčová, Martina -- Novotná, Beáta -- Kišš, Vladimír
Climate conditions impact on the sap flow into plants and their dendrometric changes. In Journal of Ecological Engineering. 21, 6 (2020), s. 224--228. ISSN 2081-139X.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2020Podrobnosti
Composition of the separated green waste in rural and urban area
Báreková, Anna -- Tátošová, Lucia -- Kišš, Vladimír -- Kováčová, Martina
Composition of the separated green waste in rural and urban area. In Journal of Ecological Engineering. 21, 5 (2020), s. 234--239. ISSN 2081-139X.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Podrobnosti
Decision making methods to optimize new dam site selections on the Nitra River
Gacko, Igor -- Muchová, Zlatica -- Jurík, Ľuboš -- Šinka, Karol -- Fabian, Ladislav -- Petrovič, František
Decision making methods to optimize new dam site selections on the Nitra River. In Water. 12, 7 (2020), s. 7. ISBN 2073-4441 online.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Podrobnosti
Ecosystem services and social perception
Dídac, Jorda-Capdevila -- Brummer, Mathias -- Bruno, Daniel -- Castanho, Rui Alexandre -- Castro, Antonio J. -- Fortuño, Pau -- Jakubínský, Jiří -- Kaletová, Tatiana -- Kelemen, Estzer -- Koundouri, Phoebe -- Logar, Ivana -- Loures, Luís -- Mendes, Joana -- Mendoza-Lera, Clara -- Quintas-Soriano, Cristina -- Rodríguez-Lozano, Pablo -- von Schiller, Daniel -- Stubbington, Rachel -- Sykes, Tim -- Tizzoni, Elisa -- Truchy, Amélie -- Tsani, Stella
Ecosystem services and social perception.  In Intermittent Rivers and Ephemeral streams. Brussel : COST. (2020), s. 85--105.
článok v elektronickom zdroji
Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
2020Podrobnosti
Effect of parametric uncertainty of selected classification models and simulations of wastewater quality indicators on predicting the sludge volume index
Chmielowski, Krzysztof -- Bedla, Dawid -- Dacewicz, Ewa -- Jurík, Ľuboš
Effect of parametric uncertainty of selected classification models and simulations of wastewater quality indicators on predicting the sludge volume index. In Polish Journal of Environmental Studies. 29, 2 (2020), s. 1--10. ISSN 1230-1485.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Podrobnosti
Evaluation of the methodology to assess the influence of hydraulic characteristics on habitat quality
Štefunková, Zuzana -- Macura, Viliam -- Škrinár, Andrej -- Majorošová, Martina -- Dolákova, Gréta -- Halaj, Peter -- Petrová, Timea
Evaluation of the methodology to assess the influence of hydraulic characteristics on habitat quality. In Water. 12, 4 (2020), s. 4. ISBN 2073-4441 online.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2020
Podrobnosti
História výstavby závlahových sústav a súčasné podmienky ich využívania
Jurík, Ľuboš
História výstavby závlahových sústav a súčasné podmienky ich využívania. In Naše pole. 24, 4 (2020), s. 4--5. ISSN 1335-2466.
článok v odbornom periodiku
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Podrobnosti
Change in temperature conditions of Slovakia to the reference period 1961-2010 and their expected changes to time horizons years 2035, 2050, 2075 and 2100 under the conditions of changing climate
Čimo, Ján -- Šinka, Karol -- Novotná, Beáta -- Tárník, Andrej -- Aydin, Elena -- Toková, Lucia -- Kišš, Vladimír -- Kotuš, Tatijana
Change in temperature conditions of Slovakia to the reference period 1961-2010 and their expected changes to time horizons years 2035, 2050, 2075 and 2100 under the conditions of changing climate. In Journal of Ecological Engineering. 21, 7 (2020), s. 232--240. ISSN 2081-139X.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2020
Podrobnosti
Change in the Length of the Vegetation Period of Tomato (Solanum lycopersicum L.), White Cabbage (Brassica oleracea L. var. capitata) and Carrot (Daucus carota L.) Due to Climate Change in Slovakia
Čimo, Ján -- Aydin, Elena -- Šinka, Karol -- Tárník, Andrej -- Kišš, Vladimír -- Halaj, Peter -- Toková, Lucia -- Kotuš, Tatijana
Change in the Length of the Vegetation Period of Tomato (Solanum lycopersicum L.), White Cabbage (Brassica oleracea L. var. capitata) and Carrot (Daucus carota L.) Due to Climate Change in Slovakia. In Agronomy-Basel. 10, 8 (2020), s. 8. ISBN 2073-4395 online.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Podrobnosti
Change of hydrological regime and water quality due to reduced wastewater discharged into surface waters
Hubačíková, Věra -- Pokrývková, Jozefína -- Marková, Jana
Change of hydrological regime and water quality due to reduced wastewater discharged into surface waters. In Polish Journal of Environmental Studies. 29, 4 (2020), s. 2661. ISSN 1230-1485.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Podrobnosti
Chlorophyll Fluorescence Kinetics May Be Useful to Identify Early Drought and Irrigation Effects on Photosynthetic Apparatus in Field-Grown Wheat
Botyanszká, Lenka -- Živčák, Marek -- Chovanček, Erik -- Sytar, Oksana -- Bárek, Viliam -- Hauptvogel, Pavol -- Halabuk, Andrej -- Brestič, Marián
Chlorophyll Fluorescence Kinetics May Be Useful to Identify Early Drought and Irrigation Effects on Photosynthetic Apparatus in Field-Grown Wheat. In Agronomy-Basel. 10, 9 (2020), s. 2020. ISBN 2073-4395 online.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Podrobnosti
Chlorophyll Fluorescence Kinetics May Be Useful to Identify Early Drought and Irrigation Effects on Photosynthetic Apparatus in Field-Grown Wheat
Botyanszká, Lenka -- Živčák, Marek -- Chovanček, Erik -- Sytar, Oksana -- Bárek, Viliam -- Hauptvogel, Pavol -- Halabuk, Andrej -- Brestič, Marián
Chlorophyll Fluorescence Kinetics May Be Useful to Identify Early Drought and Irrigation Effects on Photosynthetic Apparatus in Field-Grown Wheat. In Agronomy-Basel. 10, 9 (2020), s. 9. ISBN 2073-4395 online.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020Podrobnosti
Interaction between surrounding landscape biodiversity and intermittent rivers in mediterranean environments-case study of the Caia river
Kaletová, Tatiana -- Raposo, Mauro -- Pinto-Gomes, Carlos -- Castanho, Rui Alexandre -- Gallardo, Jose Martin -- Loures, Luis -- Costanho, Hermenegildo -- Cabezas, José -- Fernandez-Pozo, Luis -- Naranjo Gómez, José Manuel -- Lousada, Sergio
Interaction between surrounding landscape biodiversity and intermittent rivers in mediterranean environments-case study of the Caia river. In Espacios Y Sociedades en Transformación. Madrid: Thomson Reuters Aranzadi 2020, 2020, s. 249--259. ISBN 978-84-1346-695-8 (brož.).
článok v zborníkuVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Podrobnosti
Klimatizačné závlahy ako adaptačné opatrenia na extrémy klimatickej zmeny
Bárek, Viliam
Klimatizačné závlahy ako adaptačné opatrenia na extrémy klimatickej zmeny. Nitra : Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU, 2020. 16 s.
zborník
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
2020
Podrobnosti
Krajina a klimatická zmena
Jurík, Ľuboš -- Pokrývková, Jozefína
Krajina a klimatická zmena. In Vodohospodársky spravodajca. 63, 3 (2020), s. 8--12. ISSN 0322-886X.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2020Podrobnosti
Lokalizované závlahy poľných plodín
Bárek, Viliam
Lokalizované závlahy poľných plodín. In Naše pole. 24, 4 (2020), s. 22--26. ISSN 1335-2466.
článok v odbornom periodiku
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Podrobnosti
Mineral content as an aspect of nutrition marketing: case study of honey market in Slovakia
Šedík, Peter -- Horská, Elena -- Adam, Štefan -- Miškeje, Michal
Mineral content as an aspect of nutrition marketing: case study of honey market in Slovakia. In Journal of food and nutrition research. 59, 3 (2020), s. 185--192. ISSN 1336-8672.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2020
Podrobnosti
Modelling seasonal changes of longitudinal dispersion in the Okna river
Manina, Martin -- Halaj, Peter -- Jurík, Ľuboš -- Kaletová, Tatiana
Modelling seasonal changes of longitudinal dispersion in the Okna river. In Acta scientiarum Polonorum. 19, 1 (2020), s. 37--46. ISSN 1644-0765.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2020
Podrobnosti
Nové techniky zavlažovania verejnej zelene v mestských sídlach na zmiernenie extrémov klímy
Bárek, Viliam
Nové techniky zavlažovania verejnej zelene v mestských sídlach na zmiernenie extrémov klímy. Nitra : Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU, 2020. 16 s.
zborník
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
2020
Podrobnosti
Ochrana proti prírodným katastrofám na Slovensku v súvislosti s globálnou zmenou klímy
Novotná, Beáta
Ochrana proti prírodným katastrofám na Slovensku v súvislosti s globálnou zmenou klímy. Nitra : Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU, 2020. 16 s.
zborník
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
2020
Podrobnosti
Povodne a ochrana pred nimi
Kaletová, Tatiana
Povodne a ochrana pred nimi. Nitra : Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU, 2020. 16 s.
zborník
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
2020
Podrobnosti
Práca so študentmi so špecifickými potrebami vo výučbe na vysokej škole: Working with students with specific needs in university teaching
Pokrývková, Jozefína
Práca so študentmi so špecifickými potrebami vo výučbe na vysokej škole: Working with students with specific needs in university teaching. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. (2020), s. 142--165.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2020
Podrobnosti
Protimrazová závlaha
Bárek, Viliam
Protimrazová závlaha. In Sady a vinice. 2, 3 (2020), s. 17. ISSN 1336-7684.
článok v odbornom periodiku
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2020
Podrobnosti
River ecosystem conceptual models and non-perennial rivers: A critical review
Allen, Daniel C. -- Datry, Thibault -- Boersma, Kate S. -- Bogan, Michael T. -- Boulton, Andrew -- Bruno, Daniel -- Busch, Michelle H. -- Costigan, Katie H. -- Dodds, Walter Kennedy -- Fritz, Ken M. -- Godsey, Sarah E. -- Jones, Jeremy B. -- Kaletová, Tatiana -- Kampf, Stephanie K. -- Mims, Meryl C. -- Neeson, Thomas M. -- Olden, Julian D. -- Pastor, Amandine Valérie -- Poff, N. Le Roy -- Ruddell, Benjamin L. -- Ruhí, Albert -- Singer, Gabriel -- Vezza, Paolo -- Ward, Adam S. -- Zimmer, Margaret A.
River ecosystem conceptual models and non-perennial rivers: A critical review. In Wiley Interdisciplinary Reviews: Water. 7, 5 (2020), s. 1--30. ISBN 2049-1948 online.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Podrobnosti
Sucho
Kaletová, Tatiana
Sucho. Nitra : Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU, 2020. 16 s.
zborník
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
2020
Podrobnosti
Sucho a disponibilné zdroje vody pre závlahy
Adam, Štefan -- Rehák, Štefan
Sucho a disponibilné zdroje vody pre závlahy. In Naše pole. 24, 4 (2020), s. 8--11. ISSN 1335-2466.
článok v odbornom periodiku
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2020
Podrobnosti
Sucho v krajine a vodné stavby
Jurík, Ľuboš
Sucho v krajine a vodné stavby. In Vodohospodársky spravodajca. 63, 5 (2020), s. 5--7. ISSN 0322-886X.
článok v odbornom periodiku
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Podrobnosti
Študenti so špecifickými potrebami vo výučbe na vysokej škole: Students with specific educational needs in university education
Černáková, Eleonóra -- Pokrývková, Jozefína
Študenti so špecifickými potrebami vo výučbe na vysokej škole: Students with specific educational needs in university education.  In Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019. Brno : Mendelova univerzita. (2020), s. 41--48. ISBN 978-80-7509-702-6.
článok v elektronickom zdroji
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Podrobnosti
The effect of water turbidity on water temperature in the stream
Kotuš, Tatijana -- Kišš, Vladimír
The effect of water turbidity on water temperature in the stream.  In Preveda 2020. Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda. (2020), s. 1. ISBN 978-80-972360-6-9. URL: https://abstracts.preveda.sk/?abstract=2056.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií
2020
Podrobnosti
The use of a targeted must oxygenation method in the process of developing the archival potential of natural wine
Pokrývková, Jozefína -- Ailer, Štefan -- Jedlička, Jaroslav -- Chlebo, Peter -- Jurík, Ľuboš
The use of a targeted must oxygenation method in the process of developing the archival potential of natural wine. In Applied Science-Basel. 10, 14 (2020), s. 14. ISBN 2076-3417 online.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Podrobnosti
Tourism potential of small sacral architecture in Spiš Region in Slovakia
Halajová, Denisa -- Halaj, Peter
Tourism potential of small sacral architecture in Spiš Region in Slovakia. In Public recreation and landscape protection - with sense hand in hand? ". (2020), s. 533--537.
článok v odbornom periodiku
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Podrobnosti
Voda v krajine
Kaletová, Tatiana
Voda v krajine. Nitra : Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU, 2020. 16 s.
zborník
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2020Podrobnosti
Vodné hospodárstvo - učebné texty pre akreditovaný vzdelávací program
Halaj, Peter -- Antal, Jaroslav -- Aydin, Elena -- Čimo, Ján -- Fuska, Jakub -- Jurík, Ľuboš -- Kaletová, Tatiana -- Pokrývková, Jozefína -- Tárník, Andrej
Vodné hospodárstvo - učebné texty pre akreditovaný vzdelávací program. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 147 s. ISBN 978-80-552-2159-5.
skriptá a učebniceSkriptá a učebné texty2020
Podrobnosti
Vodné toky v 21. storočí
Halaj, Peter
Vodné toky v 21. storočí. Nitra : Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU, 2020. 16 s.
zborník
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
2020
Podrobnosti
Využitie učebných pomôcok vo výučbe predmetu hydromechanika: Use of teaching aids in the teaching process of subject hydromechanics
Kaletová, Tatiana
Využitie učebných pomôcok vo výučbe predmetu hydromechanika: Use of teaching aids in the teaching process of subject hydromechanics. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. (2020), s. 472--493.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2020Podrobnosti