Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 37

PublikácieDruh výsledkuPopis KPČRokPodrobnosti
A multi-criteria assessment of the open university campus
Čibik, Miroslav -- Štěpánková, Roberta
A multi-criteria assessment of the open university campus.  In Veda mladých 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 34--46. ISBN 978-80-552-2008-6. URL: https://drive.google.com/file/d/1ebeqXqgQXVRj88MIhhBMctXZ3LZkd3gU/view.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Allotment gardening as urban agricultural heritage in Slovak towns and cities
Tóth, Attila
Allotment gardening as urban agricultural heritage in Slovak towns and cities. In Urban agricultural heritage - and the shaping of future cities. Hannover: VolkswagenStiftung, 2019.
článok v zborníkuPostery zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Assessment of small sacral objects in the Senica region, Slovakia
Bihuňová, Mária -- Michalica, Adrián
Assessment of small sacral objects in the Senica region, Slovakia. In Acta horticulturae et regiotecturae. 1 (2019), s. 37--40. ISSN 1335-2563.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Cultural ecosystem services and water quality improvement provided by forest landscapes in New Zealand. Scientific report
Tóth, Attila -- Yao, Richard T.
Cultural ecosystem services and water quality improvement provided by forest landscapes in New Zealand. Scientific report. Rotorua : Scion Research, 2019. 23 s. ISBN 978-0-473-48088-2.
výskumná správaSprávy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách2019Podrobnosti
Development and changes in ecologicial stability of rural landscape
Billiková, Monika -- Supuka, Ján
Development and changes in ecologicial stability of rural landscape.  In Veda mladých 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 22--33. ISBN 978-80-552-2008-6. URL: https://drive.google.com/file/d/1ebeqXqgQXVRj88MIhhBMctXZ3LZkd3gU/view.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Evaluations and modern urban revitalization strategies for the University campus in the city centre
Čibik, Miroslav -- Štěpánková, Roberta
Evaluations and modern urban revitalization strategies for the University campus in the city centre. In Environmental knowledge and policy innovation between East and West. Lessons learned and not?. Minsk: A. N. Varaksin, 2019, s. 24. ISBN 978-985-7220-23-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Green infrastructure planning and implementation in cities and city regions of North Rhine-Westphalia
Tóth, Attila -- Lohrberg, Frank -- Timpe, Axel
Green infrastructure planning and implementation in cities and city regions of North Rhine-Westphalia. 1. vyd. Aachen : RWTH Aachen University, 2019. 23 s.
skriptá a učebniceSprávy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách2019Podrobnosti
Hospital green spaces as designed nature for recovery and recreation: Case study Nitra, Slovakia
Halajová, Denisa -- Tóth, Attila -- Bihuňová, Mária
Hospital green spaces as designed nature for recovery and recreation: Case study Nitra, Slovakia. In Public recreation and landscape protection - with sence hand in hand. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry, 2019, s. 185--191. ISBN 978-80-7509-659-3 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Integration of the green infrastructure approach into landscape architecture design studio teaching
Tóth, Attila -- Feriancová, Ľubica
Integration of the green infrastructure approach into landscape architecture design studio teaching.  In Lessons from the past, visions for the future: Celebrating one hundred years of landscape architecture education in Europe. Ås : Norwegian University of Life Sciences. (2019), s. 82--83. ISBN 978-82-575-1642-0. URL: http://conference.eclas.org/wp-content/uploads/2019/08/ECLAS_UNISCAPE_Conference_2019_reader_ONLINE_full_size.pdf.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Integration of the historical watermill into a sustainable peri-urban riverfront redesign /: Miroslav Čibik, Attila Tóth, Roberta Štěpánková
Čibik, Miroslav -- Tóth, Attila -- Štěpánková, Roberta
Integration of the historical watermill into a sustainable peri-urban riverfront redesign /: Miroslav Čibik, Attila Tóth, Roberta Štěpánková. In Public recreation and landscape protection - with sence hand in hand. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry, 2019, s. 212--216. ISBN 978-80-7509-659-3 (brož.).
článok v zborníkuPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Krajinno-architektonické riešenie nábrežia Malej Nitry s historickým vodným mlynom v Dolných Krškanoch: umelecká činnosť
Čibik, Miroslav
Krajinno-architektonické riešenie nábrežia Malej Nitry s historickým vodným mlynom v Dolných Krškanoch: umelecká činnosť. 2019.
odborná knihaMenej závažné umelecké diela, výkony a prezentácie väčšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované skupinou autorov (resp. zverejnené na podujatí so skupinovou/kolektívnou mierou účasti), premiérovo uvedené na ostatných podujatiach a v ostatných inštitúciách v domácom prostredí.2019Podrobnosti
Landscapes of recovery in urban environments: How can hospital open spaces contribute to Health and Well-Being
Halajová, Denisa -- Tóth, Attila -- Bihuňová, Mária
Landscapes of recovery in urban environments: How can hospital open spaces contribute to Health and Well-Being. In Journal of Landscape management. 10, 1 (2019), s. 5--10. ISSN 1804-2821.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
LE:Notre Forum, Zahřeb
Tóth, Attila
LE:Notre Forum, Zahřeb. In Zahrada-park-krajina. 29, 2 (2019), s. 4. ISSN 1211-1678.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Manuál openuni - príručka k hodnoteniu a komplexnej koncepcii univerzitných areálov: The openuni manual - a guide to evaluation and complex conception of university campuses
Čibik, Miroslav -- Štěpánková, Roberta
Manuál openuni - príručka k hodnoteniu a komplexnej koncepcii univerzitných areálov: The openuni manual - a guide to evaluation and complex conception of university campuses.  In Študentská vedecká konferencia FZKI 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 8--9. ISBN 978-80-552-2086-4.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Methodological approaches to reflect on the relationships between people, spaces, technologies
Čakovská, Barbora -- Bihuňová, Mária -- Hansen, Preben -- Marcheggiani, Ernesto -- Galli, Andrea
Methodological approaches to reflect on the relationships between people, spaces, technologies. In CyberParks - the interface between people, places and technology. Cham SpringerOpen, 2019: 2019, s. 251--261. ISBN 978-3-030-13416-7.
článok v zborníkuVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Open space design of a new public park in Nové Zámky, Slovakia
Tóth, Attila
Open space design of a new public park in Nové Zámky, Slovakia.  In Landscape Forum 2019. Zagreb : University of Zagreb. (2019), URL: https://www.researchgate.net/publication/332528986_Open_Space_Design_of_a_New_Public_Park_in_Nove_Zamky_Slovakia.
článok v elektronickom zdrojiPostery zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Park Hliník Nové Zámky: Krajinno-architektonická štúdia pre účely revitalizácie mestského parku na Hliníkovej a Holubyho ulici v Nových Zámkoch /: umelecká činnosť
Tóth, Attila
Park Hliník Nové Zámky: Krajinno-architektonická štúdia pre účely revitalizácie mestského parku na Hliníkovej a Holubyho ulici v Nových Zámkoch /: umelecká činnosť. 2019.
odborná knihaMenej závažné umelecké diela, výkony a prezentácie väčšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované skupinou autorov (resp. zverejnené na podujatí so skupinovou/kolektívnou mierou účasti), premiérovo uvedené na ostatných podujatiach a v ostatných inštitúciách v domácom prostredí.2019Podrobnosti
Planning and implementation of green infrastructure in Austrian cities
Tóth, Attila -- Damyanovic, Doris -- Reinwald, Florian
Planning and implementation of green infrastructure in Austrian cities. Vienna : University of natural resources and life sciences, 2019. 29 s. ISBN 978-3-900932-69-5.
výskumná správaSprávy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách2019Podrobnosti
Podpora regionálných špecifík v krajinno-architektonickej tvorbe v podmienkach slovenského vidieka: Enhancement of regional specificities in landscape architectural design in the Slovak countryside
Kuczman, Gabriel -- Feriancová, Ľubica
Podpora regionálných špecifík v krajinno-architektonickej tvorbe v podmienkach slovenského vidieka: Enhancement of regional specificities in landscape architectural design in the Slovak countryside. In XXII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 449--454. ISBN 978-80-210-9268-6.
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Re-designing public open spaces in the Slovak countryside
Kuczman, Gabriel -- Tóth, Attila
Re-designing public open spaces in the Slovak countryside.  In Landscape Forum 2019. Zagreb : University of Zagreb. (2019), URL: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36444.44160.
článok v elektronickom zdrojiPostery zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Rekreácia v prírodnom prostredí = Recreation in the natural environment
Supuka, Ján
Rekreácia v prírodnom prostredí = Recreation in the natural environment. In Životné prostredie. 53, 3 (2019), s. 2. ISSN 0044-4863.
článok v odbornom periodikuRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2019Podrobnosti
Rekreačný potenciál a rajonizácia cestovného ruchu na Slovensku = Recreation potential and tourism zoning in Slovakia
Supuka, Ján -- Bihuňová, Mária -- Totkovič, Monika
Rekreačný potenciál a rajonizácia cestovného ruchu na Slovensku = Recreation potential and tourism zoning in Slovakia. In Životné prostredie. 53, 3 (2019), s. 131--138. ISSN 0044-4863.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Riverfront design of Malá Nitra with historical water mill in Dolné Krškany, Nitra (Slovakia)
Čibik, Miroslav -- Tóth, Attila
Riverfront design of Malá Nitra with historical water mill in Dolné Krškany, Nitra (Slovakia).  In Landscape Forum 2019. Zagreb : University of Zagreb. (2019), URL: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12818.71369.
článok v elektronickom zdrojiPostery zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Small sacral architecture and its greenery in Lower Spiš region in Slovakia
Halajová, Denisa -- Tóth, Attila -- Halaj, Peter
Small sacral architecture and its greenery in Lower Spiš region in Slovakia. In Acta horticulturae et regiotecturae. 1 (2019), s. 37--40. ISSN 1335-2563.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Small sacral architecture in the commune Jarok
Štěpánková, Roberta -- Čibik, Miroslav -- Feriancová, Ľubica
Small sacral architecture in the commune Jarok.  In Vidiecke stavby v európskych regiónoch RUBER 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 101--108. ISBN 978-80-552-2068-0. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220680.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Small sacral christian architecture in the cultural landscapes of Europe
Tóth, Attila -- Timpe, Axel -- Stiles, Richard -- Damyanovic, Doris -- Valánszki, István -- Salašová, Alena -- Cieszewska, Agata -- Brabec, Elizabeth
Small sacral christian architecture in the cultural landscapes of Europe. In Acta horticulturae et regiotecturae. 1 (2019), s. 1--7. ISSN 1335-2563.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Smart & green: inovatívne a trvalo udržateľné riešenia v mestách vyšehradských krajín : [prezentácia inteligentných a trvaloudržateľných riešení pre mestské prostredie]
Selmeczy, Viktória -- Morante, Thor B. -- Bihuňová, Mária -- Weber-Siwirska, Marta -- Dostal, Pavel -- Skarzynski, Daniel
Smart & green: inovatívne a trvalo udržateľné riešenia v mestách vyšehradských krajín : [prezentácia inteligentných a trvaloudržateľných riešení pre mestské prostredie]. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 29 s. ISBN 978-80-552-2005-5.
odborná knihaRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2019Podrobnosti
Smart and green inovatívne a trvalo udržateľné riešenia v mestách vyšehradských krajín
Elmeczy, Viktoria -- Thor, Morante B. -- Bihuňová, Mária -- Weber-Siwirska, Marta -- Dostal, Pavel -- Skarzynski, Daniel
Smart and green inovatívne a trvalo udržateľné riešenia v mestách vyšehradských krajín. Budapest  : CEEweb for biodiversity. (2019), ISBN 978‐80‐552‐2005‐5. URL: https://www.szkt.sk/dokumenty/oznamy/2019/Smart_Green_SK.pdf.
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentácie)Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2019Podrobnosti
Strešná záhrada: jednoduchý spôsob uplatnenia ekosystémovej služby zelenej infraštruktúry
Feriancová, Ľubica -- Štěpánková, Roberta -- Mňahončáková, Erika
Strešná záhrada: jednoduchý spôsob uplatnenia ekosystémovej služby zelenej infraštruktúry. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 85 s. ISBN 978-80-552-1966-0.
odborná knihaOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Sustainable urban transformation through planning and implementing green infrastructure: case studies from Germany and Austria
Tóth, Attila -- Timpe, Axel -- Damyanovic, Doris -- Lohrberg, Frank
Sustainable urban transformation through planning and implementing green infrastructure: case studies from Germany and Austria.  In Common ground. Brussels : IFLA. (2019), s. 226. ISBN 978-82-92265-23-9.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
The historical development of landscape architecture education in Slovakia
Supuka, Ján -- Tóth, Attila
The historical development of landscape architecture education in Slovakia.  In Lessons from the past, visions for the future: Celebrating one hundred years of landscape architecture education in Europe. Ås : Norwegian University of Life Sciences. (2019), s. 143--144. ISBN 978-82-575-1642-0. URL: http://conference.eclas.org/wp-content/uploads/2019/08/ECLAS_UNISCAPE_Conference_2019_reader_ONLINE_full_size.pdf.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Uplatnenie a rozvoj digitálnych kompetencií a tvorivých zručností študentov na predmete Ateliér parkovej tvorby
Tóth, Attila -- Jedličková, Ľubica
Uplatnenie a rozvoj digitálnych kompetencií a tvorivých zručností študentov na predmete Ateliér parkovej tvorby. Záverečná práca. 2019. 35 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Urban River Design: A River Restoration Case Study
Halajová, Denisa -- Halaj, Peter -- Macura, Viliam -- Škriniar, A.
Urban River Design: A River Restoration Case Study. In 3rd World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018). (2019).
článok v odbornom periodikuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Vegetation structures of the city and their use for recreation activities
Supuka, Ján -- Šinka, Karol -- Kuczman, Gabriel -- Billiková, Monika
Vegetation structures of the city and their use for recreation activities. In Public recreation and landscape protection - with sence hand in hand. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry, 2019, s. 466--472. ISBN 978-80-7509-659-3 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Virtual reality, tool for landscape architects
Vincúr, Radko -- Moravčík, Ľuboš
Virtual reality, tool for landscape architects.  In Veda mladých 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 131--140. ISBN 978-80-552-2008-6. URL: https://drive.google.com/file/d/1ebeqXqgQXVRj88MIhhBMctXZ3LZkd3gU/view.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Vývoj záhradnej a krajinnej architektúry na Slovensku v období 1939-1989 s dôrazom na vzdelávanie, výskum a prax = Development of garden and landscape architecture in Slovakia in 1939-1989 with an emphasis on education, research and practice
Supuka, Ján
Vývoj záhradnej a krajinnej architektúry na Slovensku v období 1939-1989 s dôrazom na vzdelávanie, výskum a prax = Development of garden and landscape architecture in Slovakia in 1939-1989 with an emphasis on education, research and practice. In Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Československu I. Brno: Mendelova univerzita, 2019, s. 33--47. ISBN 978-80-85881-44-8 (brož.).
článok v zborníkuPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Záhrady v mestskej krajine
Tóth, Attila -- Bihuňová, Mária
Záhrady v mestskej krajine. In Záhradkář. 51, 3 (2019), s. 58. ISSN 0139-7761.
článok v odbornom periodikuRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2019Podrobnosti