Kontaktné oddelenie

Nasledujúca aplikácia zobrazuje informácie o jednotlivých kontaktných oddeleniach.

Študijné oddelenie FAPZ

Základné informácie
Typ oddelenia
Študijné oddelenie
Fax+421 377 411 451

Kontaktné osoby

Meno
Kancelária
Telefón
E-mail
Poslať e-mail
Pôsobnosť
AE_0_6
+421 37 641 5543
Helena.Bojdova@uniag.sk
Typ štúdia: Bakalársky
AE_3_304
+421 37 641 5490
Typ štúdia: Zahraniční študenti
Ing. Ľubomíra Pajtášová
AE_0_7
+421 37 641 5485lubomira.pajtasova@uniag.skTyp štúdia: Doktorandský
Eva Sabová
AE_0_6
+421 37 641 5543
eva.sabova@uniag.sk
Typ štúdia: Bakalársky
AE_0_5
+421 37 641 5523
Marta.Solcanska@uniag.sk
Typ štúdia: Inžiniersky


Prodekani fakulty

Meno
Kancelária
TelefónE-mail
Poslať e-mail
Ing. Jaroslav Andreji, PhD.AT_2_11+421 37 641 4700
Jaroslav.Andreji@uniag.sk
doc. Ing. Ivan Černý, PhD.
AA_1_5
+421 37 641 4231
ivan.cerny@uniag.sk
Ing. Ján Gažo, PhD.AA_4_7+421 37 641 4245jan.gazo@uniag.sk
AT_1_3
+421 37 641 4292
Radovan.Kasarda@uniag.sk