Kontaktné oddelenie

Nasledujúca aplikácia zobrazuje informácie o jednotlivých kontaktných oddeleniach.

Študijné oddelenie FBP

Základné informácie
Typ oddeleniaŠtudijné oddelenie
Telefón+421 376 415 384
Fax
+421 376 415 387
E-mailstudfbp@uniag.sk

Úradné hodiny

Deň
Od
Do
Poznámka
Pondelok
12:00
14:00
Utorok
9:00
11:30
Streda
9:0014:00
od 11,00 h do 12,00 h obedná prestávka
Piatok
12:0014:00

Kontaktné osoby

MenoKancelária
Telefón
E-mail
Poslať e-mail
Pôsobnosť
Ing. Katarína GurčíkováSD-AB_0_5
+421 37 641 5384
Katarina.Gurcikova@uniag.sk
Typ štúdia: Inžiniersky
Mgr. Barbora Kolářová
AE_3_304
+421 37 641 5490
Typ štúdia: Zahraniční študenti
Ing. Eva PieckováSD-AB_0_7+421 37 641 5382
eva.pieckova@uniag.sk
Typ štúdia: Doktorandský
Ing. Beáta Zelenáková
SD-AB_0_5
+421 37 641 5386
Beata.Zelenakova@uniag.sk
Typ štúdia: Bakalársky


Prodekani fakulty

Meno
Kancelária
TelefónE-mail
Poslať e-mail
Upresnenie
doc. Ing. Alica Bobková, PhD.BA_1_118, SD-AB_0_8
+421 37 641 4603, +421 37 641 5388
alica.bobkova@uniag.sk
prodekanka pre vzdelávanie
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.AT_0_11F, SD-AB_0_8+421 37 641 4119, +421 37 641 5388
adriana.kolesarova@uniag.sk
prodekanka pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.AC_1_16, SD-AB_0_8+421 37 641 4374, +421 37 641 5388Alena.Vollmannova@uniag.sk
prodekanka pre ľudské zdroje a kvalitu fakulty