Katedra mikrobiológie (FBP) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra mikrobiológie. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
TelefónKanceláriaE-mail
vedúci pracoviska, profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4431
AZ_3_42
sona.javorekova@uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4435
AZ_3_43
Zamestnanci
 
 
  
upratovačka+421 37 641 4408
AZ_3_57
lucia.arpasova@uniag.sk
Barboráková Zuzana, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4494
AZ_3_47zuzana.barborakova@uniag.sk
Blaškovičová Henrieta, Bc.so SŠ vzdelaním+421 37 641 4430AZ_3_48henrieta.blaskovicova@uniag.sk
Felšöciová Soňa, doc. Ing., PhD.
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5813
AZ_3_41
sona.felsociova@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5811
AZ_3_49/2
Košťálová Daniela, Ing., PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 5821
AZ_3_49/2
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4434
AZ_3_45jana.makova@uniag.sk
Mašková Zuzana, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4432
AZ_3_40
zuzana.maskova@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5810
AZ_3_50
vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4430AZ_3_48
Sádovská Evaodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4430
AZ_3_48
eva.sadovska@uniag.sk
remeselník
+421 37 641 4408
AZ_3_57
gabriela.sulovkova@uniag.sk
Tančinová Dana, prof. Ing., PhD.profesorka CSc./PhD.+421 37 641 4433
AZ_3_44
Doktorandi
 
 
 
 
doktorandka
+421 37 641 5814
AZ_3_51
Foltinová Denisa, Ing.doktorandka+421 37 641 5814AZ_3_51xfoltinova@is.uniag.sk
Godočiková Lucia, Ing.doktorandka
+421 37 641 5814
AZ_3_51
Hricáková Nikola, Ing.
doktorandka
+421 37 641 5814
AZ_3_51xhricakova@is.uniag.sk

Ostatné telefóny

Ostatné telefóny predstavujú telefónne čísla prislúchajúce pracovisku Katedra mikrobiológie.

Popis
Telefón
Miestnosť
Typ
Knižnica
+421 37 641 5814
Telefón

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.