Dekanát FEM (FEM) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Dekanát FEM. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Šindlerová Erika, Ing.vedúci pracoviska, dekanát - centrum+421 37 641 5170AS_1_104erika.sindlerova@uniag.sk
Hargašová Petra, Mgr.dekanát - centrum+421 37 641 5511AS_1_106petra.hargasova@uniag.sk
Zamestnanci    
Adamičková Izabela, prof.h.c. doc. Ing., PhD.odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4581AE_7_8izabela.adamickova@uniag.sk
Bakošová Adriána, Ing., MBAvŠ II.stupeň+421 37 641 5897AS_1_101adriana.bakosova@uniag.sk
Bakošová Veronikaupratovačka+421 37 641 5511AS_1_145veronika.bakosova@uniag.sk
Balážiová Janka, Ing.dekanát - centrum+421 37 641 5270AS_1_109janka.balaziova@uniag.sk
Bernáthová Gabrielaremeselník+421 37 641 5155AS_1_102gabriela.bernathova@uniag.sk
Bielik Peter, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.odb. zamestnanec 3 - okrem IT+421 37 641 4579AE_3_309peter.bielik@uniag.sk
Bírová Zitadekanát - centrum+421 37 641 5125AS_1_108azita.birova@uniag.sk
Borbélyová Mária, Ing., PhD.dekanát - centrum+421 37 641 5896AS_1_106maria.borbelyova@uniag.sk
Bradáčová Ivetadekanát - centrum+421 37 641 5177AS_1_108civeta.bradacova@uniag.sk
Bujná Margitastrážnik / vrátnik+421 37 641 4002AS_0_31amargita.bujna@uniag.sk
Čeryová Dominika, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.
Čitáryová Dagmardekanát - centrum+421 37 641 5177AS_1_108cdagmar.citaryova@uniag.sk
Dobák Dušan, Ing.vŠ II.stupeň+421 37 641 4187AS_1_105dusan.dobak@uniag.sk
Franková Michaela, Bc.dekanát - centrum+421 37 641 5155AS_1_102michaela.frankova@uniag.sk
Hudecová Emíliatechnická zamestnankyňa prevádzky+421 37 641 4755SLPK_0_19emilia.hudecova@uniag.sk
Kaliariková Elena, Ing.dekanát - centrum+421 37 641 5172AS_1_109elena.kaliarikova@uniag.sk
Kondeová Magdalénaupratovačka+421 37 641 5511AS_1_145magdalena.kondeova@uniag.sk
Nereča Jaroslavstrážnik / vrátnik+421 37 641 4002AS_0_31ajaroslav.nereca@uniag.sk
Šedík Peter, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4905AS_1_103peter.sedik@uniag.sk
Ševcechová Vieratechnická zamestnankyňa prevádzky+421 37 641 4755SLPK_0_19viera.sevcechova@uniag.sk
Valentová Martadekanát - centrum+421 37 641 5125AS_1_108amarta.valentova@uniag.sk
Externí pracovníci    
Tkáč Filip, Bc.externý pracovník

Ostatné telefóny

Ostatné telefóny predstavujú telefónne čísla prislúchajúce pracovisku Dekanát FEM.

PopisTelefónMiestnosťTyp
doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.+421 37 641 5123AS_1_105Telefón
Ing. Iveta Košovská, PhD.+421 37 641 4179AS_1_103Telefón

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.