Katedra informatiky (FEM) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra informatiky. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Hennyeyová Klára, doc. Ing., CSc.vedúci pracoviska, docentka CSc./PhD.+421 37 641 4198AS_2_211klara.hennyeyova@uniag.sk
Gerhátová Galina, Ing.vŠ II.stupeň+421 37 641 4143AS_2_212galina.gerhatova@uniag.sk
Zamestnanci    
Hallová Marcela, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4137AS_2_215marcela.hallova@uniag.sk
Hosťovecký Marián, Mgr., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4132AS_2_213marian.hostovecky@uniag.sk
Polakovič Peter, doc. PaedDr., Ph.D.docent CSc./PhD.+421 37 641 4161AS_2_216peter.polakovic@uniag.sk
Stuchlý Peter, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4172AS_2_214peter.stuchly@uniag.sk
Virágh Roderik, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4132AS_2_213roderik.viragh@uniag.sk
Doktorandi    
Janšto Erik, Ing.doktorand+421 37 641 4196AS_2_217xjansto@is.uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.