Katedra jazykov (FEM) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra jazykov. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefón
Kancelária
E-mail
Moravcová Ľubomíra, PaedDr., PhD.vedúci pracoviska, odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4547
AE_5_501
rektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 4556
AE_5_502
diana.bencova@uniag.sk
Zamestnanci
 
 
 
 
odborný asistent
+421 37 641 4517
AE_5_505milan.adamec@uniag.sk
Antalová Marcelaupratovačka
asistentka
+421 37 641 4546AE_5_507petra.cancova@uniag.sk
Felixová Irena, PaedDr.odborná asistentka+421 37 641 4550
AE_5_505
Fördösová Mária, Mgr., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4543
AE_5_504maria.fordosova@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4542
AE_4_404
upratovačka
Holúbeková Andrea, Mgr., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4557AE_5_503
Horváthová Jarmila, PhDr., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4544
AE_4_405
jarmila.horvathova@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4545
AE_4_405johana.jakabovicova@uniag.sk
Klimentová Katarína, Mgr., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4557AE_5_503katarina.klimentova@uniag.sk
Maďarová Ľudmila, PhDr., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4558
AE_4_406
Matušeková Eva, Mgr., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4553
AE_5_506
eva.matusekova@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4552
AE_5_506
Šalátová Erikarektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4541
AE_5_510erika.salatova@uniag.sk
Vrbová Jana, PhDr., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4551
AE_5_507jana.vrbova@uniag.sk
Externí pracovníci
 
 
  
dôchodca
galovav@is.uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.