Katedra fyziológie rastlín (FAPZ) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra fyziológie rastlín. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
Brestič Marián, prof. Ing., CSc.
vedúci pracoviska, profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4448
AZ_5_4
marian.brestic@uniag.sk
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4454
AZ_5_3dominika.vysoka@uniag.sk
Zamestnanci
  
 
 
odborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_501
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4851
AA_5_19
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4851
AA_5_521
jana.ferencova@uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4255
AA_5_10
kristina.gasparovic@uniag.sk
upratovačka
maria.hazdova@uniag.sk
Hudecová Vlasta, Ing.odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4455
Kovár Marek, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4440
AZ_5_1
Krivosudská Eleonóra, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4456AZ_5_6
Olšovská Katarína, doc. Ing., PhD.
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4442
AZ_5_7
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4979AZ_5_8oksana.sytar@uniag.sk
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4821
AZ_5_10
Doktorandi
 
  
 
Barboričová Mária, Ing.
doktorandka
AZ_5_5xbarboricova@is.uniag.sk
doktorand
9
Chovanček Erik, Ing. Bc.
doktorand
AZ_5_20
xchovancek@is.uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.