Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra genetiky a šlachtenia rastlín. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
vedúci pracoviska, odborný asistent
+421 37 641 4228
AA_4_2
marian.miko@uniag.sk
Zamestnanci
    
Brindza Jan, doc. Ing., CSc.docent+421 37 641 4787
BG_1_115
odborný asistent
+421 37 641 4245
AA_4_7
odb. zamestnanec+421 37 641 4775
BG_0_003
stefan.hajdu@uniag.sk
odb. zamestnankyňa
+421 37 641 4775
BG_0_005
Kováčová Beáta, Ing.odb. zamestnankyňa+421 37 641 4241
AA_4_10a
beata.kovacova@uniag.sk
upratovačka
elena.kovarova@uniag.sk
docentka+421 37 641 4778
BG_1_104
janka.nozkova@uniag.sk
odb. zamestnanec
+421 37 641 4775
BG_0_003
profesorka+421 37 641 4240
AA_4_3
katarina.razna@uniag.sk
upratovačka
+421 376 414 775BG_0_002
odborná asistentka
+421 376 414 811
AA_4_6
docentka+421 37 641 4244AA_4_4jana.ziarovska@uniag.sk
Doktorandi
 
 
  
doktorandka
doktorandka
Zamiešková Lucia, Ing.doktorandka+421 37 641 4816
AA_4_9b

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.