Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra špeciálnej zootechniky. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
TelefónKanceláriaE-mail
Halo Marko, prof. Ing., PhD.
vedúci pracoviska, profesor
+421 37 641 4279AZ_1_10marko.halo@uniag.sk
Gulková Ildaodb. zamestnankyňa
+421 37 641 4414
AZ_1_10ilda.gulkova@uniag.sk
Zamestnanci
 
 
 
 
upratovačka
+421 376 414 774
andrea.benczova@uniag.sk
Bučko Ondřej, Ing., PhD.odborný asistent+421 37 641 4802AZ_1_9ondrej.bucko@uniag.sk
Debrecéni Ondrej, prof. Ing., CSc.profesor
+421 37 641 4805
AZ_0_8
ondrej.debreceni@uniag.sk
Horná Michaela, Ing., PhD.odborná asistentka+421 376 414 872AZ_1_3
Chňapková Jozefínaodb. zamestnankyňa
+421 37 641 4413
AZ_1_1jozefina.chnapkova@uniag.sk
Janíček Martin, Ing., PhD.odborný asistent+421 376 414 417AZ_1_7martin.janicek@uniag.sk
docent
+421 37 641 4807
AZ_0_11
Kollárová Janaupratovačka+421 376 414 414AZ_1_2
Margetín Milan, prof. RNDr., PhD.profesor+421 37 641 4418AZ_1_12milan.margetin@uniag.sk
profesor+421 37 641 4410
AZ_1_4
Mlyneková Eva, Ing., PhD.
odborná asistentka
+421 37 641 4804
AZ_1_14
Moravčíková Mária
odb. zamestnankyňa
+421 37 641 4773
AZ_1_5
výskumná zamestnankyňa
profesor
+421 37 641 4806
AZ_0_6peter.strapak@uniag.sk
Szabo Jozefremeselník+421 376 414 774
výskumná zamestnankyňa
+421 37 641 4801AZ_0_9iveta.vavrikova@uniag.sk
Vavrišínová Klára, doc. Ing., CSc.docentka+421 37 641 4800
AZ_0_10
klara.vavrisinova@uniag.sk
Externí pracovníci
 
 
 
 
externý školiteľ+421 37 641 4415AZ_1_6
Mellen Martin, doc. Ing. PhDr., PhD.externý školiteľ
+421 37 641 4415
qmellen@is.uniag.sk
Doktorandi
 
   
doktorandka
xhegerova@is.uniag.sk
doktorandka
+421 376 414 411
AZ_0_18
Massányi Martin, Ing.doktorand
+421 376 414 417
AZ_1_7
xmassanyi@is.uniag.sk
doktorandka+421 376 414 559AZ_0_12xneirurerova@is.uniag.sk
doktorand
xsolar@is.uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.