Katedra biochémie a biotechnológie (FBP) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra biochémie a biotechnológie. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
vedúci pracoviska, docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4695
ARI_0_9
Čurgaliová Ivetaadministratíva
+421 37 641 4273
ARI_0_8
Zamestnanci  
 
 
Balážová Želmíra, doc. Mgr., PhD.
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4327ARI_1_12
so SŠ vzdelaním
+421 37 641 4694
57
Gálová Zdenka, prof. RNDr., CSc.profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4596
ARI_1_13
Chňapek Milan, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4277
ARI_1_101
Chrenek Peter, prof. Ing., DrSc.
profesor DrSc.
+421 37 641 4274ARI_1_14
Kordošová Milada
upratovačka
+421 37 641 4696
70milada.kordosova@uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4474
ARI_0_30juraj.missik@uniag.sk
Podlužanský Peter
remeselník
+421 37 641 4696120
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4276
82
upratovačka
+421 37 641 4696
70zuzana.sibillova@uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4278
ARI_0_30
vŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4274ARI_1_14
Vivodík Martin, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4269ARI_1_102martin.vivodik@uniag.sk
Externí pracovníci
 
 
 
 
externá školiteľka
Doktorandi
 
 
 
 
Frátriková Monika, Ing.
doktorandka
doktorandka
+421 376 414 693
AZ_1_16xpeskovaa@is.uniag.sk

Ostatné telefóny

Ostatné telefóny predstavujú telefónne čísla prislúchajúce pracovisku Katedra biochémie a biotechnológie.

PopisTelefón
Miestnosť
Typ
Centrum excelentnosti
+421 37 641 4686
63
Telefón
Centrum excelentnosti
+421 37 641 4335
35
Telefón
Centrum excelentnosti+421 37 641 468980Telefón
Centrum excelentnosti
+421 37 641 4688
42Telefón

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.