Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
Telefón
KanceláriaE-mail
vedúci pracoviska, docentka CSc./PhD.+421 37 641 4567
AE_6_612
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4568
AE_6_604
zuzana.jaleczova@uniag.sk
Zamestnanci
   
 
docentka CSc./PhD.+421 37 641 4566
AE_6_601
Fáziková Mária, doc. Ing., CSc.docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4563
AE_6_603
Hrivnák Michal, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
Chreneková Marcela, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4562
AE_6_602
marcela.chrenekova@uniag.sk
Mariš Martin, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4562
AE_6_602
Melichová Katarína, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4565
AE_6_608katarina.melichova@uniag.sk
Svetlíková Veronika, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4566AE_6_601
Externí pracovníci
 
 
 
 
externý školiteľ
externá školiteľka
+421 37 641 5730AE_0_1
Doktorandi
 
  
 
doktorand+421 37 641 4565AE_6_608xszabon@is.uniag.sk
Varecha Lukáš, Ing.
doktorand
+421 37 641 4565
AE_6_608
xvarecha@is.uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.