Katedra verejnej správy (FEŠRR) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra verejnej správy. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Valach Maroš, Ing., PhD.vedúci pracoviska, odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5654AZ_0_5maros.valach@uniag.sk
Klučárová Zdenkarektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 5650AZ_0_2zdenka.klucarova@uniag.sk
Zamestnanci    
Cifranič Michal, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5657AZ_0_4michal.cifranic@uniag.sk
Hanáčková Denisa, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5656AZ_0_1denisa.hanackova@uniag.sk
Koppanová Ivanaupratovačkaivana.koppanova@uniag.sk
Roháčiková Oľga, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 5730AE_0_1olga.rohacikova@uniag.sk
Externí pracovníci    
Bulla Peter, Ing., PhD.externý školiteľxbullap@is.uniag.sk
Húska Dušan, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.externý školiteľ+421 37 641 5227ZM_1_2.05huska@is.uniag.sk
Papcunová Viera, doc. Ing., PhD.externá školiteľkaqpapcunova@is.uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.