Katedra fyziológie živočíchov (FBP) - telefonní seznam

Aplikace zobrazuje telefonní seznam pro Vámi zvolené pracoviště. Chcete-li seznam vytisknout, použijte tlačítko na konci formuláře.

Je možné zobrazovat jen primární údaje nebo všechny údaje.

U telefonních čísel se zobrazuje buď pouze klapka, nebo celé telefonní číslo. Následující volbou můžete měnit způsob zobrazování čísla.

     

Není možné zjistit telefonní předvolbu pro pracoviště Katedra fyziológie živočíchov. Telefonní čísla jsou uváděna v plném formátu.

Seznam pracovníků

Jméno
Zařazení
Telefon
Kancelář
E-mail
Massanyi Peter, prof. MVDr., DrSc.
vedoucí pracoviště, profesor
+421 37 641 4284
AT_0_3F
Mamráková Renáta, Ing.
administrativa
+421 37 641 4286
AT_0_9F
Zaměstnanci
 
 
 
 
profesorka
+421 37 641 4343
AT_0_4F
vědecko - výzkumná zaměstnanec+421 37 641 4288
AT_0_18F
hana.greifova@uniag.sk
docentka
+421 37 641 4258
AT_0_8F
Kolesárová Adriana, prof. Ing., PhD.profesorka+421 37 641 4119
AT_0_11F
adriana.kolesarova@uniag.sk
Kováčik Anton, Ing., PhD.vědecko - výzkumný zaměstnanec+421 37 641 4367
AT_0_20F
Kováčik Jaroslav, prof. Ing., PhD.profesor
+421 37 641 4287
AT_0_7F
Lukáč Norbert, prof. Ing., PhD.
profesor
+421 37 641 5381
AT_0_10F
vědecko - výzkumná zaměstnanec+421 37 641 4965
ABT_1_2.26
vědecko - výzkumná zaměstnanec
+421 37 641 4896
AT_0_17F
odborný asistent
+421 37 641 4582
AT_0_5F
uklízečka
+421 37 641 5817
AT_0_19Fzdenka.svitacova@uniag.sk
Tokárová Katarína, Ing., PhD.vědecko - výzkumná zaměstnanec+421 37 641 4958
ABT_1_2.32
Tvrdá Eva, Ing., PhD.
vědecko - výzkumná zaměstnanec
+421 37 641 4918
ABT_0_1.107
eva.tvrda@uniag.sk
Zemanová Jiřina, Ing., PhD.odborná asistentka
+421 37 641 4282
AT_0_6Fjirina.zemanova@uniag.sk
Externí pracovníci
  
 
 
externí učitel
+421 37 641 4582
AT_0_5F
bulla@is.uniag.sk
zahraničný pracovník - mobilitaqvizzarri@is.uniag.sk
Doktorandi 
 
 
 
Baldovská Simona, Ing.
doktorandka
+421 37 641 4899
AT_0_18Fxbaldovska@is.uniag.sk
doktorand
+421 37 641 4918
ABT_0_1.107
xbenkof@is.uniag.sk
doktorand
+421 37 641 4288
AT_0_18F
Ďuračka Michal, Ing.
doktorand
+421 37 641 4918
AT_0_18F
xdurackam@is.uniag.sk
doktorandka
Halo Marko, Ing.
doktorand
+421 37 641 4288
AT_0_18F
Knížatová Nikola, Ing.
doktorandka
+421 37 641 4288
AT_0_18F
xknizatovan@is.uniag.sk
doktorand
+421 37 641 4288
AT_0_18F
xkovacj6@is.uniag.sk

Ostatní telefony

Ostatní telefony představují telefonní čísla příslušející pracovišti Katedra fyziológie živočíchov.

Popis
Telefon
MístnostTyp
laboratórium celulárnych a subcelulárnych štruktúr+421 37 641 4299
27F
Telefon
laboratórium hematológie a klinickej biochémie
+421 37 641 4283
14F
Telefon

Stisknutím tlačítka "Vytisknout telefonní seznam" získáte telefonní seznam ve formátu PDF.