Fakulta biotechnológie a potravinárstva - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta biotechnológie a potravinárstva. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Meno
Pracovisko
Zaradenie
TelefónKancelária
E-mail
KTKRPodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4809AT_4_21azuzana.acsova@uniag.sk
profesorka CSc./PhD.+421 37 641 5805BA_1_103
Arpášová Luciaupratovačka
+421 37 641 4408
AZ_3_57
Árvay Július, Ing., PhD.KCHvŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4497
AC_1_9
Bajčan Daniel, RNDr., PhD.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4369
AC_1_13
Balážová Želmíra, doc. Mgr., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4327
ARI_1_12
zelmira.balazova@uniag.sk
doktorandka
+421 37 641 4899
AT_0_18F
KTKŽPodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4719
AT_3_9b
KMiodborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4494
AZ_3_47
Bauerová Mária, prof. RNDr., PhD.FBPvedecká rada FBP
qbauerova@is.uniag.sk
Belej Ľubomír, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5824
BA_1_116
lubomir.belej@uniag.sk
Benešová Lucia, Ing.KHaBP
doktorandka
+421 37 641 4608
BA_1_102
Benko Filip, Ing.doktorand+421 37 641 4918ABT_0_1.107
Blaškovičová Henrieta, Bc.KMi
so SŠ vzdelaním
+421 37 641 4430
AZ_3_48
Bobko Marek, doc. Ing., PhD.KTKŽP
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4113
AT_3_13
marek.bobko@uniag.sk
Bobková Alica, doc. Ing., PhD.
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 4603
BA_1_118
upratovačka+421 37 641 4023
AT_3_7b
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4703
AT_4_19
externý školiteľ
buleca@is.uniag.sk
Bulla Jozef, prof. Ing., DrSc.externý učiteľ+421 37 641 4582AT_0_5F
Capcarová Marcela, prof. Ing., PhD.KFŽ
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4343
AT_0_4F
Cinkocki Renata, Ing.KMi
doktorandka
+421 37 641 5814
AZ_3_51
xcinkocki@is.uniag.sk
KTKRPodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4777
BA_0_7
FBPdôchodca
+421 37 641 4809
AT_4_21aqczakova@is.uniag.sk
KTKŽPdocentka CSc./PhD.
+421 37 641 4310
AT_3_11
Čapla Jozef, Ing., PhD.KHaBPodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4371
BA_1_108
jozef.capla@uniag.sk
doktorand
+421 37 641 4309
AT_3_15
KCHvŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4607AC_1_23
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4709AT_3_9a
rektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 4273ARI_0_8
KHaBP
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5825
BA_1_117
Demianová Alžbeta, Ing.doktorandka
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5826BA_1_105jela.denkerova@uniag.sk
KTKRPodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4421
AT_4_18
Ducková Viera, Ing., PhD.KTKŽPodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4710AT_3_1
Dupák Rudolf, Ing.KFŽ
doktorand
+421 37 641 4288
AT_0_18F
xdupak@is.uniag.sk
Ďuračka Michal, Ing.KFŽdoktorand
+421 37 641 4918
AT_0_18F
Dzíbelová ZuzanaKBaB
so SŠ vzdelaním
+421 37 641 4694
57zuzana.dzibelova@uniag.sk
Dżugan Malgorzata, doc. Ing., PhD.KCH
externá školiteľka
qdzugan@is.uniag.sk
Felšöciová Soňa, doc. Ing., PhD.
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5813
AZ_3_41
sona.felsociova@uniag.sk
Fikselová Martina, doc. Ing., PhD.KHaBP
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5827
BA_1_119martina.fikselova@uniag.sk
KTKŽPexterný školiteľ
Franková Hana, Ing.KCH
doktorandka
FBP
dôchodca
+421 37 641 4696
120
Frátriková Monika, Ing.
doktorandka
Gajdošová Alena, RNDr., CSc.
externá školiteľka
qgajdosova@is.uniag.sk
Gálová Zdenka, prof. RNDr., CSc.profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4596
ARI_1_13zdenka.galova@uniag.sk
Gatial Anton, prof. Ing., DrSc.vedecká rada FBP
qgatial@is.uniag.sk
KHaBPupratovačka
KHaBPprofesor CSc./PhD.
+421 37 641 4325
BA_1_109
jozef.golian@uniag.sk
Gubová Margitarektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4377
AC_1_17
Gurčíková Katarína, Ing.DFBP
dekanát - centrum
+421 37 641 5384SD-AB_0_5
FBP
externý školiteľ
Halo Marko, Ing.KFŽdoktorand
+421 37 641 4288
AT_0_18F
xhalo@is.uniag.sk
KTKRPodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4809
AT_4_21a
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4376
AC_1_14
KTKŽP
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4708AT_3_10
KMi
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5811AZ_3_49/2
KTKRP
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4429
AT_4_4
Hollá Barbora, Mgr.DFBPdekanát - centrum
+421 37 641 5385
SD-AB_0_7
barbora.holla@uniag.sk
Hollý Dominik, Mgr.odb. zamestnanec 3 - IT
+421 37 641 4869
BA_0_12
KMi
doktorandka
+421 37 641 5814
AZ_3_51xhricakova@is.uniag.sk
KBaBexterná školiteľkaqhricova@is.uniag.sk
KCH
vŠ II.stupeň
+421 376 414 607
AC_1_23
miroslava.hrstkova@uniag.sk
Chňapek Milan, Ing., PhD.KBaB
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4277ARI_1_101
profesor DrSc.
+421 37 641 4274ARI_1_14peter.chrenek@uniag.sk
KTKŽP
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4312
AT_3_8
FBPexterná školiteľkaqchrenekova@is.uniag.sk
KTKRP
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4421
AT_4_18
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 5826
BA_1_105
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4925ABT_1_2.31tomas.jambor@uniag.sk
KCHdoktorandka
FBP
vedecká rada FBP
qjarosova@is.uniag.sk
Javoreková Soňa, prof. Ing., PhD.
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4431AZ_3_42sona.javorekova@uniag.sk
FBP
externá školiteľka
Jopčík Martin, Ing., PhD.externý školiteľ
Jurčaga Lukáš, Ing.KTKŽPdoktorand
KFŽ
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4258
AT_0_8F
anna.kalafova@uniag.sk
Karapinová NatáliaKTKŽPodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4719
AT_3_9b
externá školiteľka
qklubicova@is.uniag.sk
doktorandka
+421 37 641 4288AT_0_18Fxknizatovan@is.uniag.sk
Kolesárová Adriana, prof. Ing., PhD.FBP, KFŽ
profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 4119
AT_0_11F
Kolesárová Anna, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5808
BA_0_18
anna.kolesarova@uniag.sk
Kordošová MiladaKBaB
upratovačka
+421 37 641 4696
70
milada.kordosova@uniag.sk
Košťálová Daniela, Ing., PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 5821
AZ_3_49/2
Kováčik Anton, Ing., PhD.KFŽvŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4367
AT_0_20Fanton.kovacik@uniag.sk
KFŽ
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4287
AT_0_7F
jaroslav.kovacik@uniag.sk
doktorand+421 37 641 4288
AT_0_18F
xkovacj6@is.uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4609
BA_0_6dagmar.kozelova@uniag.sk
vedecká rada FBP
Krajčová Andrea, MUDr.externá školiteľka
Kročko Miroslav, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4528
AT_3_4
Kulig DominikaFBPzahraničná pracovníčka - mobilitaqkulig@is.uniag.sk
Kunová Simona, doc. Ing., PhD.KHaBP
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5807
BA_1_104simona.kunova@uniag.sk
FBPexterná školiteľka
+421 376 943 351
KCHdocentka CSc./PhD.+421 37 641 4353
AC_1_15
judita.lidikova@uniag.sk
KHaBP
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5806BA_1_106
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5381AT_0_10F
Magdina Peter, Ing.KCHvŠ II.stupeň
+421 37 641 5372
AC_1_21
Maková Jana, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4434
AZ_3_45
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4286
AT_0_9F
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4379
AT_4_2
Martišová Patrícia, Ing.
doktorandka
+421 37 641 4608
BA_1_102
Maruniaková Nora, Ing., PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4965
ABT_1_2.26
nora.maruniakova@uniag.sk
Massanyi Peter, prof. MVDr., DrSc.profesor DrSc.+421 37 641 4284
AT_0_3F
Mastík Martin, Ing., PhD.FBP
systémový integrátor
+421 37 641 4486
AE_4_407
martin.mastik@uniag.sk
KMi
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4432
AZ_3_40
zuzana.maskova@uniag.sk
FBPexterná školiteľka
qmatusikova@is.uniag.sk
Matúšová Radoslava, RNDr., PhD.externá školiteľka
Matysiak Michal
zahraničný pracovník - mobilita
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5810
AZ_3_50
KTKRPdocentka CSc./PhD.+421 37 641 4777BA_0_7
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
Miššík Juraj, RNDr., PhD.KBaBvŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4474
ARI_0_30
Muchová Zdenka, prof. Ing., CSc.
externá školiteľka
muchovaz@is.uniag.sk
Musilová Janette, prof. Ing., PhD.KCH
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4606
AC_1_18
Nagy Jozef, prof. MVDr., PhD.
vedecká rada FBP
qnagy@is.uniag.sk
Obert Bohuš, Ing., PhD.
externý školiteľ
qobert@is.uniag.sk
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4809AT_4_21a
odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4313
AT_3_12
adriana.pavelkova@uniag.sk
Pavlíková Radmila
dekanát - centrum
+421 37 641 5524
SD-AB_0_3radmila.pavlikova@uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4430
AZ_3_48
dekanát - centrum
+421 37 641 5382
SD-AB_0_7
Podlužanský Peter
remeselník
+421 37 641 4696120peter.podluzansky@uniag.sk
dôchodca
qpolacek@is.uniag.sk
Rajnincová Dana, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 427682
KMiodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4430
AZ_3_48
Salaj Ján, doc. RNDr., DrSc.FBPvedecká rada FBP
Salaj Terézia, RNDr., CSc.
externá školiteľka
Schneidgenová Monika, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4896
AT_0_17Fmonika.schneidgenova@uniag.sk
DFBPtechnická zamestnankyňa prevádzky
+421 37 641 5383
SD-AB_0_4
Sibillová Zuzana
upratovačka
+421 37 641 4696
70zuzana.sibillova@uniag.sk
Sirotiaková Jana, doc. MUDr., PhD.FBPexterná školiteľka
qsirotiakova@is.uniag.sk
FBPexterný školiteľqsirotkin@is.uniag.sk
FBPvedecká rada FBP
qslamecka@is.uniag.sk
Slanina Tomáš, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4582
AT_0_5F
Solgajová Miriam, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4311AT_4_18
Stanovič Radovan, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4248
AC_1_12a
Sulovková GabrielaKMiremeselník+421 37 641 4408
AZ_3_57
Svitačová Zdenka
upratovačka
+421 37 641 5817
AT_0_19F
Šilhár Stanislav, doc. Ing., CSc.
externý školiteľ
qsilhar@is.uniag.sk
Šimková JaroslavaKTKRP
upratovačka
+421 37 641 4429
AT_S_22jaroslava.simkova@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4345
AC_1_8
KBaBdoktorandka
+421 376 414 693
AZ_1_16
Štrbová MáriaKMiodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4435AZ_3_43
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4433
AZ_3_44dana.tancinova@uniag.sk
KTKŽP
externý školiteľ
+421 37 641 4461
AP_0_13Avladimir.tancin@uniag.sk
Timoracká Mária, Ing., PhD.KCH
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4862
AC_2_5
maria.timoracka@uniag.sk
KCH
doktorandka
+421 37 641 4378
AC_1_24
xtirdilova@is.uniag.sk
KTKŽPodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4428AT_3_2
KFŽ
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4958
ABT_1_2.32katarina.tokarova@uniag.sk
Tomáš Ján, prof. Ing., CSc.
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4264
AC_1_6jan.tomas@uniag.sk
upratovačka
+421 37 641 4377
AC_1_5
KBaBvŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4278
ARI_0_30
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5019
AC_1_7
KCH
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5376
AC_1_4
vedecká rada FBP
qtremlova@is.uniag.sk
KFŽ
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4918ABT_0_1.107eva.tvrda@uniag.sk
KBaBdocentka CSc./PhD.
+421 37 641 4695
ARI_0_9
dana.urminska@uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 4373
BA_1_110
Vašíček Jaromír, Ing., PhD.KBaBvŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4274
ARI_1_14
KTKRP
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4793BA_0_10
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4269
ARI_1_102
KFŽzahraničný pracovník - mobilita
qvizzarri@is.uniag.sk
profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 4374
AC_1_16
KHaBPodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4371BA_1_108
Zelenáková Beáta, Ing.DFBP
dekanát - centrum
+421 37 641 5386
SD-AB_0_5beata.zelenakova@uniag.sk
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4771
BA_1_107
Zemanová Jiřina, Ing., PhD.KFŽ
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4282
AT_0_6F
KHaBP
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4610
BA_1_115

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.