Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - telefonní seznam

Aplikace zobrazuje telefonní seznam pro Vámi zvolené pracoviště. Chcete-li seznam vytisknout, použijte tlačítko na konci formuláře.

Je možné zobrazovat jen primární údaje nebo všechny údaje.

U telefonních čísel se zobrazuje buď pouze klapka, nebo celé telefonní číslo. Následující volbou můžete měnit způsob zobrazování čísla.

Jednotliví pracovníci jsou řazeni abecedně bez ohledu na jejich pracoviště. Následující volbou můžete ovlivnit způsob výpisu.

Jednotlivá pracoviště se vypisují pomocí oficiálních zkratek pracovišť. Následující volbou můžete změnit zkratky na čísla (příp. kódy) pracovišť.

     

Není možné zjistit telefonní předvolbu pro pracoviště Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva. Telefonní čísla jsou uváděna v plném formátu.

JménoPracovištěZařazení
Telefon
KancelářE-mail
Adamec Samuel, MSc.KZ
doktorand
+421 37 641 4239Bz_0_5
KKIupratovačka+421 37 641 5234
1.06
jarmila.adamekova@uniag.sk
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5804
Bz_1_30
Andrejiová Alena, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4247
Bz_0_14
alena.andrejiova@uniag.sk
FZKIdůchodce
+421 37 641 5240
ZB_1_109
antal@is.uniag.sk
KBaH
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5250
ZB_2_201
Bakay Ladislav, Ing., PhD.KBZ
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5445
TD_0_131
Banihabib Mohammadebrahimzahraničný pracovník - mobilita
DFZKIexterný pracovník
Báreková Anna, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5222
ZP_0_1.25
Bárek Viliam, prof. Ing., PhD.
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 5236
ZM_1_2.08
systémová integrátorka
+421 37 641 4400
AE_4_411baroskova@is.uniag.sk
doktorand
+421 37 641 5407
136
externí učitelka+421 37 641 5448
TD_0_128
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5801
Bz_1_18
slavko.bernath@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5425
TD_0_121maria.bihunova@uniag.sk
Candráková Kristína, Ing., PhD.DFZKI
dekanát - centrum
+421 37 641 5406
TD_1_215
Černá Jana, Ing., PhD.KBZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5437
TD_0_132
jana.cerna@uniag.sk
Čibik Miroslav, Ing.KZaKA
doktorand
+421 37 641 5447
TD_0_129
docent CSc./PhD.+421 37 641 5224ZP_1_2.10
dekanát - centrum
+421 37 641 5417
TD_0_116
lenka.cimova@uniag.sk
Čitáry Ivan, Ing. arch., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5427
TD_0_120
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5214
ZP_0_1.02
Dobšinský Jakub, Ing.KOVV
doktorand
+421 37 641 5803
Bz_1_31
xdobsinsky@is.uniag.sk
Drgoňová Katarína, Ing., PhD.KBaH
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5252
ZP_1_2.23katarina.drgonova@uniag.sk
Ferenc Andrej, Ing.KZ
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 4262Bz_0_2
Feriancová Ľubica, prof. Ing., PhD.KZaKA
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 5426
TD_0_102
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5428
TD_0_122
KZ
upratovačka
+421 37 641 4229
Bz_0_12
vladimira.froncova@uniag.sk
KKIodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5218
ZM_0_1.13
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 5234
ZM_1_2.16
KZ
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4322
Bz_0_4marcel.golian@uniag.sk
Greguš Ivan, Mgr., DiS.
externí učitel
zahraničný pracovník - mobilita
qgrzywna@is.uniag.sk
Halajová Denisa, Ing., PhD.KZaKAodborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5422
TD_1_202
denisa.halajova@uniag.sk
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum+421 37 641 5232
ZM_1_2.06
peter.halaj@uniag.sk
Halászová Klaudia, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 5518
AE_2_203
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5223ZP_0_1.31jozef.halva@uniag.sk
KZ
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4712
Bz_1_24
Hillová Dagmar, doc. Ing., PhD.KBZ
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5432
TD_1_210
Horák Ján, doc. Ing., PhD.
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5244
ZP_1_2.04
FZKI
emeritný profesor (profesor emeritus)
+421 37 641 5227
ZM_1_2.05huska@is.uniag.sk
KBZ
doktorand
+421 37 641 5435
TD_0_108
FZKI, KBaHprofesor CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5410
TD_1_218
dusan.igaz@uniag.sk
KOVV
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4713
Bz_1_30
jaroslav.jedlicka@uniag.sk
upratovačka
+421 37 641 5440
TD_0_114
eva.jenisova@uniag.sk
profesor CSc./PhD.+421 37 641 5231ZM_1_2.07
Kačániová Miroslava, prof. Ing., PhD.KOVV
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4715
Bz_1_19
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5238ZM_1_2.11
externý pracovník
qkalisz@is.uniag.sk
administrativa
+421 37 641 4229Bz_0_12anna.kanianska@uniag.sk
důchodce
Kišš Vladimír, Ing., PhD.KBaHodb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5247
ZM_0_1.07
externí učitelka
Kliment Marcel, Ing., PhD.KKPaPÚ
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5242
ZP_0_1.30
marcel.kliment@uniag.sk
Kollár Ján, Ing., PhD.KBZodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5445
TD_0_131jan.kollar@uniag.sk
Konc Ľubomír, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5213
ZP_0_1.27
lubomir.konc@uniag.sk
doktorandka
+421 37 641 5252ZP_1_2.23
KKIdoktorandka
+421 376 615 239
ZM_0_1.07xkovacovam@is.uniag.sk
Kuczman Gabriel, doc. Ing., PhD.KZaKA
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5423
TD_0_103
gabriel.kuczman@uniag.sk
Kunicki Edward, prof. Dr hab. Ing.
externý pracovník
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5415
TD_1_214
Letková MáriaKZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4239
Bz_0_5maria.letkova@uniag.sk
Lichner Ľubomír, Ing., DrSc.
externí školitel
KBZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5443
TD_0_124
Ludva Romanodb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5424
TD_0_105
roman.ludva@uniag.sk
dekanát - centrum
+421 376 415 410
TD_1_218
KKI
doktorand
+421 376 415 239
ZM_0_1.07
Mankovecký Jakub, Ing.KOVV
doktorand
+421 37 641 5803
Bz_1_31
xmankoveckyj@is.uniag.sk
Maťová Adriána, Mgr.
doktorandka
+421 37 641 4239Bz_0_5xlidikova@is.uniag.sk
Matuškovičová Andrea, Ing.dekanát - centrum+421 37 641 5414
TD_0_114
andrea.matuskovicova@uniag.sk
Mesjarová Ivana, Ing.DFZKIdekanát - centrum+421 376 415 412
TD_0_113
ivana.mesjarova@uniag.sk
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5802
Bz_1_21
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4243
Bz_0_11
ivana.mezeyova@uniag.sk
upratovačka+421 37 641 5254
6
KZaKA
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5409TD_0_130
Mucha Miloslav, Ing.DFZKIodb. zamestnanec 3 - IT+421 905 288 223
miloslav.mucha@uniag.sk
Muchová Zlatica, doc. Ing., PhD.KKPaPÚdocentka CSc./PhD.+421 37 641 5216ZP_0_1.05
důchodce
nagyova@is.uniag.sk
KKI
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5230
ZM_1_2.19
Opršal DušanDFZKI
remeselník
+421 37 641 5237
Pagáč Mokrá Alexandra, Ing.
doktorandka
xmokraa@is.uniag.sk
KBZ
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 5431
TD_1_211
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5799Bz_1_20oleg.paulen@uniag.sk
FZKIexterní školitel
pavlik@is.uniag.sk
KZaKAexterní učitel+421 37 641 5406TD_1_215
KOVVodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4714
Bz_1_23
Pokluda Robert, prof. Ing., Ph.D.
externý pracovník
Pokrývková Jozefína, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5228
ZM_1_2.04
Pustajová LíviaKBaH
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5254
ZP_1_2.06
livia.pustajova@uniag.sk
Rábeková SimonaKZaKAodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 5420
TD_1_201
Raček Marcel, Ing., PhD.KBZ
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5433
TD_0_111marcel.racek@uniag.sk
Rehák Štefan, doc. RNDr., CSc.DFZKIexterní školitel
qrehak@is.uniag.sk
dekanát - centrum
+421 376 415 415
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5434
TD_0_112katarina.rovna@uniag.sk
Sabová ZuzanaKOVVadministrativa+421 37 641 4721Bz_1_19
Sokáč Marek, doc. Ing., PhD.KBaH
externí školitel
qsokac@is.uniag.sk
Supuka Ján, Dr.h.c. prof. Ing., DrSc.profesor DrSc.+421 37 641 5421
TD_0_101
jan.supuka@uniag.sk
Šajbidorová Viera, Ing., PhD.KBZodborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5436
TD_0_110viera.sajbidorova@uniag.sk
Šinka Karol, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5251
ZP_0_1.26
Šlosár Miroslav, doc. Ing., PhD.KZdocent CSc./PhD.
+421 37 641 4261
Bz_0_13
Štancelová MiladaKKPaPÚ
upratovačka
+421 37 641 5214
ZP_0_1.04
milada.stancelova@uniag.sk
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5429
TD_1_203
roberta.stepankova@uniag.sk
KBaH
externí školitel
Tall Andrej, RNDr., PhD.KBaH
externí školitel
Tárník Andrej, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5249
ZB_0_7
Tátošová Lucia, doc. Ing., PhD.KKPaPÚdocentka CSc./PhD.
+421 37 641 5221
ZP_0_1.07
remeselník
376 415 438
TD_0_109
viera.tokolyova@uniag.sk
Toková Lucia, Ing.
doktorandka
+421 37 641 5252
ZP_1_2.23xtokova@is.uniag.sk
Tóth Attila, Ing., PhD.KZaKA
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5423TD_0_103
Totkovič Monika, Ing.KZaKAdoktorandka+421 37 641 5447
TD_0_129
xbillikova@is.uniag.sk
Valšíková-Frey Magdaléna, prof. Ing., PhD.KZ
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4226
Bz_0_15
Velísková Yvetta, Ing., PhD.
externí školitelka
qveliskova@is.uniag.sk
Verešová Martina, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5425
TD_0_121
martina.veresova@uniag.sk
doktorand+421 37 641 5407136
administrativa
+421 37 641 5430
TD_1_212
upratovačka+421 37 641 5440127

Stisknutím tlačítka "Vytisknout telefonní seznam" získáte telefonní seznam ve formátu PDF.