Fakulta biotechnológie a potravinárstva - telefonní seznam

Aplikace zobrazuje telefonní seznam pro Vámi zvolené pracoviště. Chcete-li seznam vytisknout, použijte tlačítko na konci formuláře.

Je možné zobrazovat jen primární údaje nebo všechny údaje.

U telefonních čísel se zobrazuje buď pouze klapka, nebo celé telefonní číslo. Následující volbou můžete měnit způsob zobrazování čísla.

Jednotliví pracovníci jsou řazeni abecedně bez ohledu na jejich pracoviště. Následující volbou můžete ovlivnit způsob výpisu.

Jednotlivá pracoviště se vypisují pomocí oficiálních zkratek pracovišť. Následující volbou můžete změnit zkratky na čísla (příp. kódy) pracovišť.

     

Není možné zjistit telefonní předvolbu pro pracoviště Fakulta biotechnológie a potravinárstva. Telefonní čísla jsou uváděna v plném formátu.

Jméno
Pracoviště
ZařazeníTelefon
Kancelář
E-mail
Ácsová Zuzana, Ing.KTKRP
odb. zaměstnanec
+421 37 641 4809
AT_4_21azuzana.acsova@uniag.sk
Angelovičová Mária, prof. Ing., CSc.KHaBP
profesorka
+421 37 641 5805
BA_1_103maria.angelovicova@uniag.sk
Arpášová Luciauklízečka
+421 37 641 4408
AZ_3_57
lucia.arpasova@uniag.sk
Árvay Július, Ing., PhD.vědecko - výzkumný zaměstnanec
+421 37 641 4497
AC_1_9
Bajčan Daniel, RNDr., PhD.KCHodborný asistent+421 37 641 4369
AC_1_13
daniel.bajcan@uniag.sk
Balážová Želmíra, doc. Mgr., PhD.KBaB
docentka
+421 37 641 4327
ARI_1_12
doktorandka
+421 37 641 4899
AT_0_18F
Bányiová ReginaKTKŽP
odb. zaměstnanec
+421 37 641 4719
AT_3_9b
regina.banyiova@uniag.sk
odborná asistentka
+421 37 641 4494AZ_3_47
Bauerová Mária, prof. RNDr., PhD.FBP
vedecká rada FBP
qbauerova@is.uniag.sk
KHaBPodborný asistent+421 37 641 5824
BA_1_116
lubomir.belej@uniag.sk
KHaBPdoktorandka+421 37 641 4608
BA_1_102
xbenesova@is.uniag.sk
Benko Filip, Ing.KFŽdoktorand+421 37 641 4918ABT_0_1.107xbenkof@is.uniag.sk
Blaškovičová Henrieta, Bc.KMivýzkumná zaměstnanec
+421 37 641 4430
AZ_3_48
KTKŽP
docent
+421 37 641 4113
AT_3_13
KHaBP, FBPdocentka, administrativa+421 37 641 4603
BA_1_118
Bocánová Eva, Ing.uklízečka
+421 37 641 4023
AT_3_7beva.bocanova@uniag.sk
docentka
+421 37 641 4703
AT_4_19
tatiana.bojnanska@uniag.sk
Buleca Ján, MVDr., PhD.
externí školitel
externí učitel
+421 37 641 4582
AT_0_5F
Capcarová Marcela, prof. Ing., PhD.
profesorka
+421 37 641 4343
AT_0_4F
marcela.capcarova@uniag.sk
Cinkocki Renata, Ing.KMidoktorandka+421 37 641 5814
AZ_3_51
xcinkocki@is.uniag.sk
odborný asistent+421 37 641 4777BA_0_7peter.czako@uniag.sk
FBP
důchodce
+421 37 641 4809AT_4_21a
Čanigová Margita, doc. Ing., CSc.KTKŽPdocentka
+421 37 641 4310
AT_3_11margita.canigova@uniag.sk
Čapla Jozef, Ing., PhD.odborný asistent
+421 37 641 4371
BA_1_108
Čech Matej, Ing.
doktorand
+421 37 641 4309
AT_3_15xcech@is.uniag.sk
Čéryová Silvia, Ing., PhD.KCH
vědecko - výzkumná zaměstnanec
+421 37 641 4607
AC_1_23
silvia.ceryova@uniag.sk
Čuboň Juraj, prof. Ing., CSc.KTKŽPprofesor+421 37 641 4709AT_3_9ajuraj.cubon@uniag.sk
Čurgaliová Iveta
administrativa
+421 37 641 4273ARI_0_8iveta.curgaliova@uniag.sk
KHaBP
odborný asistent
+421 37 641 5825
BA_1_117
Demianová Alžbeta, Ing.
doktorandka
xdemianova@is.uniag.sk
KHaBP
odb. zaměstnanec
+421 37 641 5826BA_1_105
odborný asistent
+421 37 641 4421
AT_4_18
stefan.drab@uniag.sk
Ducková Viera, Ing., PhD.
odborná asistentka
+421 37 641 4710
AT_3_1
Dupák Rudolf, Ing.KFŽdoktorand+421 37 641 4288AT_0_18F
Ďuračka Michal, Ing.KFŽ
doktorand
+421 37 641 4918
AT_0_18F
KBaBvýzkumná zaměstnanec+421 37 641 469457
Dżugan Malgorzata, doc. Ing., PhD.
externí školitelka
Felšöciová Soňa, doc. Ing., PhD.KMidocentka
+421 37 641 5813
AZ_3_41sona.felsociova@uniag.sk
Fikselová Martina, doc. Ing., PhD.
docentka
+421 37 641 5827
BA_1_119
martina.fikselova@uniag.sk
externí školitel
qfoltys@is.uniag.sk
Franková Hana, Ing.
doktorandka
Fráter JánFBP
důchodce
+421 37 641 4696
120
frater@is.uniag.sk
KBaB
doktorandka
xfratrikova@is.uniag.sk
Gajdošová Alena, RNDr., CSc.FBPexterní školitelka
Gálová Zdenka, prof. RNDr., CSc.KBaBprofesorka+421 37 641 4596
ARI_1_13
Gatial Anton, prof. Ing., DrSc.FBP
vedecká rada FBP
KHaBPuklízečka
marcela.gazova@uniag.sk
Golian Jozef, prof. Ing., Dr.KHaBP
profesor
+421 37 641 4325
BA_1_109
jozef.golian@uniag.sk
Gubová MargitaKCH
administrativa
+421 37 641 4377
AC_1_17
Gurčíková Katarína, Ing.administrativa+421 37 641 5384
SD-AB_0_5
katarina.gurcikova@uniag.sk
FBP
externí školitel
hajduch@is.uniag.sk
doktorand+421 37 641 4288AT_0_18F
Handzušová Adriana, Ing.KTKRPodb. zaměstnanec
+421 37 641 4809
AT_4_21a
Harangozo Ľuboš, Ing., PhD.vědecko - výzkumný zaměstnanec+421 37 641 4376AC_1_14
KTKŽPdocent+421 37 641 4708
AT_3_10
Hleba Lukáš, Ing., PhD.odborný asistent
+421 37 641 5811
AZ_3_49/2
lukas.hleba@uniag.sk
administrativa
+421 37 641 4429
AT_4_4
eva.hokova@uniag.sk
DFBPadministrativa+421 37 641 5385
SD-AB_0_7
barbora.holla@uniag.sk
Hollý Dominik, Mgr.
odb. zaměstnanec IT
+421 37 641 4869
BA_0_12
Hricáková Nikola, Ing.
doktorandka
+421 37 641 5814
AZ_3_51xhricakova@is.uniag.sk
KBaBexterní školitelka
qhricova@is.uniag.sk
Hrstková Miroslava, Ing.
výzkumná zaměstnanec
+421 376 414 607
AC_1_23
KBaBodborný asistent+421 37 641 4277
ARI_1_101
milan.chnapek@uniag.sk
profesor+421 37 641 4274ARI_1_14peter.chrenek@uniag.sk
Chrenková Helena
administrativa
+421 37 641 4312
AT_3_8
Chrenková Mária, doc. Ing., CSc.externí školitelka
Ivanišová Eva, Ing., PhD.odborná asistentka
+421 37 641 4421
AT_4_18eva.ivanisova@uniag.sk
CBFvědecko - výzkumná zaměstnanec+421 37 641 5826
BA_1_105
silvia.jakabova@uniag.sk
vědecko - výzkumný zaměstnanec+421 37 641 4925
ABT_1_2.31
tomas.jambor@uniag.sk
Jančo Ivona, Ing.KCHdoktorandka
FBP
vedecká rada FBP
qjarosova@is.uniag.sk
KMi
profesorka
+421 37 641 4431
AZ_3_42
sona.javorekova@uniag.sk
Jomová Klaudia, prof. RNDr., PhD.FBPexterní školitelka
qjomova@is.uniag.sk
externí školitel
doktorand
xjurcaga@is.uniag.sk
Kalafová Anna, doc. Ing., PhD.docentka+421 37 641 4258
AT_0_8F
Karapinová Natália
odb. zaměstnanec
+421 37 641 4719
AT_3_9b
Klubicová Katarína, Mgr., PhD.externí školitelka
KFŽdoktorandka
+421 37 641 4288
AT_0_18F
xknizatovan@is.uniag.sk
KFŽ, FBPadministrativa, profesorka
+421 37 641 4119
AT_0_11F
KTKRP
odborná asistentka
+421 37 641 5808
BA_0_18
uklízečka
+421 37 641 4696
70
milada.kordosova@uniag.sk
Košťálová Daniela, Ing., PhD.
vědecko - výzkumná zaměstnanec
+421 37 641 5821
AZ_3_49/2
Kováčik Anton, Ing., PhD.vědecko - výzkumný zaměstnanec
+421 37 641 4367
AT_0_20F
Kováčik Jaroslav, prof. Ing., PhD.KFŽ
profesor
+421 37 641 4287
AT_0_7Fjaroslav.kovacik@uniag.sk
KFŽ
doktorand
+421 37 641 4288
AT_0_18F
xkovacj6@is.uniag.sk
odborná asistentka
+421 37 641 4609
BA_0_6
FBPvedecká rada FBP
Krajčová Andrea, MUDr.FBP
externí školitelka
odborný asistent
+421 37 641 4528
AT_3_4
FBPzahraničná pracovnice - mobilita
Kunová Simona, doc. Ing., PhD.docentka+421 37 641 5807
BA_1_104
Libantová Jana, Ing., CSc.
externí školitelka
+421 376 943 351
Lidiková Judita, doc. Ing., PhD.docentka+421 37 641 4353
AC_1_15
judita.lidikova@uniag.sk
Lopašovský Ľubomír, MVDr., PhD.
odborný asistent
+421 37 641 5806
BA_1_106lubomir.lopasovsky@uniag.sk
Lukáč Norbert, prof. Ing., PhD.KFŽ, FBP
profesor, administrativa
+421 37 641 5381
AT_0_10F
norbert.lukac@uniag.sk
Magdina Peter, Ing.KCHvýzkumný zaměstnanec +421 37 641 5372
AC_1_21
docentka
+421 37 641 4434AZ_3_45
administrativa
+421 37 641 4286AT_0_9F
Mareček Ján, doc. Ing., PhD.docent
+421 37 641 4379
AT_4_2
Martišová Patrícia, Ing.KTKRPdoktorandka+421 37 641 4608
BA_1_102
xmartisovap@is.uniag.sk
Maruniaková Nora, Ing., PhD.vědecko - výzkumná zaměstnanec+421 37 641 4965ABT_1_2.26nora.maruniakova@uniag.sk
profesor
+421 37 641 4284
AT_0_3F
peter.massanyi@uniag.sk
Mastík Martin, Ing., PhD.systémový integrátor
+421 37 641 4486
AE_4_407
martin.mastik@uniag.sk
Mašková Zuzana, Ing., PhD.
odborná asistentka
+421 37 641 4432
AZ_3_40zuzana.maskova@uniag.sk
Matušíková Ildikó, Mgr., PhD.FBP
externí školitelka
Matúšová Radoslava, RNDr., PhD.externí školitelka
qmatusova@is.uniag.sk
zahraničný pracovník - mobilita
qmatysiak@is.uniag.sk
Medo Juraj, Ing., PhD.KMiodborný asistent
+421 37 641 5810
AZ_3_50
Mendelová Andrea, doc. Ing., PhD.
docentka
+421 37 641 4777
BA_0_7
andrea.mendelova@uniag.sk
CBFvědecko - výzkumný zaměstnanec
jaroslav.michalko@uniag.sk
KBaB
vědecko - výzkumný zaměstnanec
+421 37 641 4474
ARI_0_30
externí školitelka
muchovaz@is.uniag.sk
Musilová Janette, prof. Ing., PhD.
profesorka
+421 37 641 4606
AC_1_18
Nagy Jozef, prof. MVDr., PhD.FBP
vedecká rada FBP
Obert Bohuš, Ing., PhD.
externí školitel
KTKRP
výzkumná zaměstnanec
+421 37 641 4809
AT_4_21a
Pavelková Adriana, Ing. Mgr., PhD.KTKŽPodborná asistentka
+421 37 641 4313
AT_3_12
adriana.pavelkova@uniag.sk
administrativa
+421 37 641 5524
SD-AB_0_3
Petrová Jana, Ing., PhD.
vědecko - výzkumná zaměstnanec
+421 37 641 4430
AZ_3_48
Piecková Eva, Ing.DFBP
administrativa
+421 37 641 5382
SD-AB_0_7eva.pieckova@uniag.sk
Podlužanský PeterKBaB
řemeslník
+421 37 641 4696
120
Poláček Štefan, prof. Ing., CSc.FBP
důchodce
KBaBodborná asistentka+421 37 641 4276
82
KMiodb. zaměstnanec
+421 37 641 4430
AZ_3_48
Salaj Ján, doc. RNDr., DrSc.vedecká rada FBP
Salaj Terézia, RNDr., CSc.
externí školitelka
salajt@is.uniag.sk
KFŽ
vědecko - výzkumná zaměstnanec
+421 37 641 4896
AT_0_17F
monika.schneidgenova@uniag.sk
Schweizerová HanaDFBP
technická zaměstnanec provozu
+421 37 641 5383
SD-AB_0_4
hana.schweizerova@uniag.sk
Sibillová ZuzanaKBaB
uklízečka
+421 37 641 469670
FBPexterní školitelka
qsirotiakova@is.uniag.sk
externí školitel
qsirotkin@is.uniag.sk
vedecká rada FBP
qslamecka@is.uniag.sk
odborný asistent
+421 37 641 4582
AT_0_5F
tomas.slanina@uniag.sk
Solgajová Miriam, Ing., PhD.odborná asistentka+421 37 641 4311AT_4_18
Stanovič Radovan, Ing., PhD.KCH
odborný asistent
+421 37 641 4248AC_1_12a
Sulovková GabrielaKMi
řemeslník
+421 37 641 4408
AZ_3_57
uklízečka
+421 37 641 5817
AT_0_19F
externí školitel
qsilhar@is.uniag.sk
Šimková JaroslavaKTKRP
uklízečka
+421 37 641 4429
AT_S_22
odborný asistent
+421 37 641 4345AC_1_8
Špaleková Andrea, Ing.
doktorandka
+421 376 414 693
AZ_1_16xpeskovaa@is.uniag.sk
odb. zaměstnanec
+421 37 641 4435
AZ_3_43
Tančinová Dana, prof. Ing., PhD.KMi
profesorka
+421 37 641 4433
AZ_3_44
KTKŽPexterní školitel+421 37 641 4461
AP_0_13A
vladimir.tancin@uniag.sk
odborná asistentka
+421 37 641 4862
AC_2_5
maria.timoracka@uniag.sk
Tirdiľová Ivana, Ing.KCH
doktorandka
+421 37 641 4378AC_1_24xtirdilova@is.uniag.sk
odborná asistentka
+421 37 641 4428
AT_3_2
KFŽvědecko - výzkumná zaměstnanec+421 37 641 4958ABT_1_2.32
KCHodborný asistent+421 37 641 4264AC_1_6jan.tomas@uniag.sk
KCHuklízečka+421 37 641 4377AC_1_5
vědecko - výzkumný zaměstnanec
+421 37 641 4278
ARI_0_30
docent
+421 37 641 5019AC_1_7
Trebichalský Pavol, Ing., PhD.KCHodborný asistent+421 37 641 5376
AC_1_4
FBP
vedecká rada FBP
KFŽ
vědecko - výzkumná zaměstnanec
+421 37 641 4918
ABT_0_1.107
eva.tvrda@uniag.sk
docentka
+421 37 641 4695
ARI_0_9
dana.urminska@uniag.sk
Vaňová Ľubica, Mgr.KHaBPadministrativa+421 37 641 4373BA_1_110
vědecko - výzkumný zaměstnanec
+421 37 641 4274ARI_1_14jaromir.vasicek@uniag.sk
docent
+421 37 641 4793
BA_0_10
KBaBodborný asistent
+421 37 641 4269
ARI_1_102
Vizzarri Francesco, Dr.zahraničný pracovník - mobilita
Vollmannová Alena, prof. RNDr., PhD.KCH, FBP
administrativa, profesorka
+421 37 641 4374AC_1_16
odborný asistent
+421 37 641 4371BA_1_108peter.zajac@uniag.sk
DFBPadministrativa+421 37 641 5386SD-AB_0_5beata.zelenakova@uniag.sk
Zeleňáková Lucia, doc. Ing., PhD.
docentka
+421 37 641 4771
BA_1_107
KFŽ
odborná asistentka
+421 37 641 4282
AT_0_6F
Židek Radoslav, doc. Ing., PhD.docent
+421 37 641 4610
BA_1_115
radoslav.zidek@uniag.sk

Stisknutím tlačítka "Vytisknout telefonní seznam" získáte telefonní seznam ve formátu PDF.