Fakulta ekonomiky a manažmentu - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta ekonomiky a manažmentu. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

MenoPracovisko
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
dôchodca
+421 37 641 4517
AE_5_505
adamec@is.uniag.sk
KE, DFEM
docentka, odb. zamestnankyňa
+421 37 641 4581AE_7_8izabela.adamickova@uniag.sk
Antalová Marcelaupratovačka
Bajusová Zuzana, Ing., PhD.KE
odborná asistentka
+421 37 641 4527
AE_8_22
výskumná zamestnankyňa
+421 37 641 5897
AS_1_101
DFEM
upratovačka
+421 37 641 5511AS_1_145veronika.bakosova@uniag.sk
Balážiová Janka, Ing.administratíva
+421 37 641 5270
AS_1_109janka.balaziova@uniag.sk
Bandlerová Anna, prof. JUDr., PhD.externá školiteľka+421 37 641 5715
AE_0_3
anna.bandlerova@uniag.sk
Bánska Janka, Ing.KEodb. zamestnankyňa
+421 37 641 4574
AE_8_20
KSVodborný asistent
+421 37 641 4753
SlPK_0_12pavol.barat@uniag.sk
Bárczyová Erikaupratovačka+421 37 641 4574
AS_1_145
erika.barczyova1@uniag.sk
KŠOVprofesorka
+421 37 641 4147
AS_1_127
Belinska Stefaniia, Ing.KEdoktorandka
Bencová Dianaadministratíva
+421 37 641 4556
AE_5_502
diana.bencova@uniag.sk
Bencová Tatiana, Ing., PhD.KF
odborná asistentka
+421 37 641 4155
AS_2_224tatiana.bencova@uniag.sk
Bendelová Marta Paula, Ing.KHPdoktorandka
Beneová Alžbetaupratovačka
+421 37 641 4163
AS_1_145
odborný asistent
+421 37 641 4583AE_8_26ondrej.benus@uniag.sk
KMOodborný asistent+421 376 414 145
AS_3_309
Bernáthová Gabriela
remeselník
+421 37 641 5155
AS_1_102
gabriela.bernathova@uniag.sk
Bielik Peter, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.KE, DFEMprofesor, odb. zamestnanec
+421 37 641 4579
AE_3_309
peter.bielik@uniag.sk
DFEM
administratíva
+421 37 641 5125
AS_1_108a
docent
+421 37 641 4199
AS_2_219
Borbélyová Mária, Ing., PhD.DFEM
administratíva
+421 37 641 5896
AS_1_106maria.borbelyova@uniag.sk
Both Lukáš, Ing.doktorand+421 37 641 4585
AE_8_23
xboth@is.uniag.sk
KMO
doktorandka
xbrodnanovar@is.uniag.sk
Bujná MargitaDFEMstrážnik / vrátnik+421 37 641 4002
AS_0_31a
KEodborná asistentka
+421 37 641 4577
AE_8_24tatiana.bullova@uniag.sk
Burliai AlinaFEM
zahraničná pracovníčka - mobilita
qburliai@is.uniag.sk
FEMdôchodca+421 37 641 4590
804
cehula@is.uniag.sk
Čančová Petra, Mgr.KJasistentka
+421 37 641 4546
AE_5_507petra.cancova@uniag.sk
KEdoktorand+421 37 641 4585
AE_8_23
xcerveny@is.uniag.sk
Čeryová Dominika, Ing., PhD.KEodborná asistentka
Čitáryová Dagmar
administratíva
+421 37 641 5177
AS_1_108c
dagmar.citaryova@uniag.sk
doktorand
xdereva@is.uniag.sk
Dobák Dušan, Ing.CVVP
výskumný zamestnanec
+421 37 641 4187AS_1_105dusan.dobak@uniag.sk
odborná asistentka+421 37 641 4131
AS_2_204
maria.dobisova@uniag.sk
Dobošová Ľudmila, Ing., PhD.
odborná asistentka
+421 37 641 4584
AE_8_26
Drábeková Janka, RNDr., PhD.KM
odborná asistentka
+421 37 641 4633AS_1_111janka.drabekova@uniag.sk
KMOdoktorandka
Fandel Peter, doc. Ing., CSc.
docent
+421 37 641 4176
AS_1_132
peter.fandel@uniag.sk
Farkašová Mária, RNDr., PhD.KM
odborná asistentka
+421 37 641 4631
AS_1_113
maria.farkasova@uniag.sk
Felixová Irena, PaedDr.KJ
odborná asistentka
+421 37 641 4550
AE_5_505
irena.felixova@uniag.sk
Ferenczi Vaňová Alexandra, Ing., PhD.
odborná asistentka
+421 37 641 4157
AS_2_222
alexandra.vanova@uniag.sk
odborná asistentka
+421 37 641 4160
AS_2_210
alexandra.filova@uniag.sk
Fördösová Mária, Mgr., PhD.KJodborná asistentka
+421 37 641 4543
AE_5_504
Franková Michaela, Bc.DFEMadministratíva
+421 37 641 5155
AS_1_102michaela.frankova@uniag.sk
KHPodborný asistent+421 37 641 5891AS_0_04jozef.galik@uniag.sk
Gálová Jana, Ing., PhD.CVVPodborná asistentka+421 37 641 4126
AS_3_318
odborná asistentka
+421 37 641 4542
AE_4_404stanislava.galova@uniag.sk
Gálová Valentína, PhDr.KJ
dôchodca
Gerhátová Galina, Ing.KIvýskumná zamestnankyňa
+421 37 641 4143
AS_2_212galina.gerhatova@uniag.sk
Grňová Radka, Mgr.
odb. zamestnankyňa IT
+421 37 641 4890
AS_0_1radka.grnova@uniag.sk
docent
+421 37 641 4595
AE_8_19lubomir.gurcik@uniag.sk
KI
odborná asistentka
+421 37 641 4137
AS_2_216
marcela.hallova@uniag.sk
KJ
upratovačka
zuzana.hamarova@uniag.sk
odborná asistentka+421 37 641 4158AS_1_125martina.hanova@uniag.sk
administratíva
+421 37 641 5511
AS_1_106
Harizi Ariola, MSc.KMOdoktorandka
xharizi@is.uniag.sk
Hennyeyová Klára, doc. Ing., CSc.KI
docentka
+421 37 641 4198
AS_2_211klara.hennyeyova@uniag.sk
Hlinková Alena
odb. zamestnankyňa
+421 37 641 4190
AS_1_121
odb. zamestnankyňa
+421 37 641 4138
AS_2_200
milada.hlinkova@uniag.sk
KMOodborná asistentka
+421 37 641 4144
AS_3_303
KFdocent
+421 37 641 4146
AS_2_226ivan.holubek@uniag.sk
Holúbeková Andrea, Mgr., PhD.
odborná asistentka
+421 37 641 4557AE_5_503andrea.holubekova@uniag.sk
odborná asistentka+421 37 641 4180
AS_1_116
radomira.greganova@uniag.sk
KMO, FEMprofesorka, administratíva+421 37 641 5179
AS_1_106
elena.horska@uniag.sk
upratovačka
+421 37 641 4194
AS_2_220iveta.horvathova@uniag.sk
Horváthová Jarmila, PhDr., PhD.KJodborná asistentka
+421 37 641 4544
AE_4_405
Horváthová Patrícia, Ing.DFEMadministratíva+421 37 641 5177
AS_1_108c
patricia.horvathova@uniag.sk
Hošková Elena, Ing., PhD.KE
odborná asistentka
+421 37 641 4575
AE_7_6
elena.hoskova@uniag.sk
Hrdá Veronika, Ing., MBA, PhD.KMan
odborná asistentka
+421 37 641 4160
AS_2_210
Hrubý Ján, prof. Ing., PhD.FEMdôchodca
qhruby@is.uniag.sk
KMan
docentka
+421 376 414 135AS_2_205monika.hudakova@uniag.sk
KHPdoktorandka
KE
docentka
+421 37 641 4580
AE_7_4
daniela.hupkova@uniag.sk
Ivánek Miroslav, Ing.FEMdôchodca
Ivanková Tatiana, Ing.výskumná zamestnankyňa
+421 37 641 4163
AS_1_112
FEM
zahraničný pracovník - mobilita
qjacobs@is.uniag.sk
KJ
odborná asistentka
+421 37 641 4545
AE_4_405
FEM
dôchodca
Jordanovová DagmarCIT
administratíva
+421 37 641 4812
AS_0_6
Juríčková Zuzana, Ing. Bc., PhD.KMan
odborná asistentka
+421 376 414 169AS_2_209zuzana.jurickova@uniag.sk
Kabylda Alisher Yerkinuly, Ing.KEdoktorand
Kádeková Zdenka, Ing., PhD.KMO
odborná asistentka
+421 37 641 4171
AS_3_311
administratíva
+421 37 641 5172
AS_1_109
KMan, FEMdocentka, administratíva+421 37 641 4131
AS_1_105
Kataniková Radka, Ing.
doktorandka
+421 376 414 134
AS_2_203xkatanikova@is.uniag.sk
Kecskés Norbert, Mgr., PhD.
odborný asistent
+421 37 641 4634
AS_1_110norbert.kecskes@uniag.sk
zahraničný pracovník - mobilita
Klenková Dáša, Mgr.KHP
doktorandka
KJ
odborná asistentka
+421 37 641 4557
AE_5_503
katarina.klimentova@uniag.sk
docent
+421 37 641 4151AS_2_221marian.kocner@uniag.sk
upratovačka+421 37 641 5511AS_1_145
Korcová Zuzana, Ing.FEMdôchodca+421 37 641 4172AS_2_214
Košičiarová Ingrida, Ing., PhD.odborná asistentka+421 37 641 4171AS_3_311ingrida.kosiciarova@uniag.sk
Košovská Iveta, Ing., PhD., FEM
odborná asistentka, administratíva
+421 37 641 4116AS_2_229
Kozáková Jana, Ing., PhD.KMan
odborná asistentka
+421 37 641 4130
AS_3_302
jana.kozakova@uniag.sk
odborná asistentka
+421 37 641 4157AE_6_607renata.krajcirova@uniag.sk
Krasnodebski Andrzej, doc. Dr inż.KE
externý školiteľ
FEMdôchodca+421 37 641 4145AS_3_309kretter@is.uniag.sk
dôchodca
docentka
+421 37 641 4165AS_3_301lubica.kubicova@uniag.sk
docent
+421 37 641 4191AS_2_225
Kunová IvetaFEM
systémová integrátorka
+421 37 641 4493
AE_4_410
dôchodca+421 37 641 4578
AE_8_24
kuzma@is.uniag.sk
Ladvenicová Jana, Ing., PhD.KE
odborná asistentka
+421 37 641 4594
AE_8_25
KMan
docent
+421 37 641 5558
AS_2_208
docentka
+421 37 641 4149
AS_2_223
KE
odborná asistentka
+421 37 641 4572
AE_7_5
Lazorčáková Ema, Ing., PhD.
odborná asistentka
+421 37 641 5898
AS_0_04
KMan
odborná asistentka
+421 37 641 4169AS_2_209zuzana.lusnakova@uniag.sk
Maďarová Ľudmila, PhDr., PhD.KJodborná asistentka
+421 37 641 4558
AE_4_406
Mányiová Silvia
odb. zamestnankyňa
+421 37 641 4188
AS_3_307
silvia.manyiova@uniag.sk
KŠOV
odborná asistentka
+421 37 641 4148
AS_1_128
Matušeková Eva, Mgr., PhD.odborná asistentka
+421 37 641 4553
AE_5_506
eva.matusekova@uniag.sk
Matušek Vladimír, Mgr., PhD.KM
odborný asistent
+421 37 641 4632
AS_1_117
vladimir.matusek@uniag.sk
KMan
upratovačka
+421 37 641 4138AS_1_145
Michalička Tomáš, Ing.doktorand
+421 376 414 133
AS_2_206xmichalicka@is.uniag.sk
Moravanská Monika, Ing.KMan
doktorandka
Moravcová Ľubomíra, PaedDr., PhD.
odborná asistentka
+421 37 641 4547
AE_5_501
lubomira.moravcova@uniag.sk
Moravčíková Danka, doc. Mgr. Ing., PhD.
docentka
+421 37 641 4692ABT_1_2.21
upratovačka
+421 37 641 4812
AS_1_145
Moroz Serhiy, doc. Ing., CSc.KMO
docent
KSV
odborná asistentka
+421 37 641 4746
SlPK_0_13
Mušinská Kristína, Ing.KMO
doktorandka
FEMzahraničný pracovník - mobilita
qnabiev@is.uniag.sk
KMOprofesorka+421 37 641 4102AS_3_310
odborný asistent
+421 37 641 5894AS_0_05dimuth.nambuge@uniag.sk
Neomániová Katarína, Ing., PhD.odborná asistentka+421 37 641 4136
AS_3_306
katarina.neomaniova@uniag.sk
DFEMstrážnik / vrátnik+421 37 641 4002
AS_0_31a
Obtulovič Peter, doc. Ing., CSc.KŠOVdocent+421 37 641 4123
AS_1_130
peter.obtulovic@uniag.sk
Ocelková MáriaKSVadministratíva+421 37 641 4747
SlPK_0_14
maria.ocelkova@uniag.sk
CIT
odborná asistentka
+421 37 641 4882AS_0_5eva.olahova@uniag.sk
KMdocentka+421 37 641 4181
AS_1_115
dana.orszaghova@uniag.sk
Palkovič Jozef, Ing., PhD.odborný asistent+421 37 641 4162AS_1_126
FEM
dôchodca
Pechočiaková Svitačová Eva, Mgr., PhD.KSV
odborná asistentka
+421 37 641 4897
SlPK_0_13
eva.svitacova@uniag.sk
odborný asistent
+421 37 641 4186AS_1_114
odborná asistentka
+421 37 641 4153AS_1_133miriam.pietrikova@uniag.sk
Pisulewski AndrzejFEMzahraničný pracovník - mobilita
qpisulewski@is.uniag.sk
Plachý Marek, Ing.KMOdoktorand
xplachym@is.uniag.sk
KHP
profesor
+421 37 641 5892
AS_0_02jan.pokrivcak@uniag.sk
Poláček Miroslav, PhDr., PhD.CPPP
odborný asistent
+421 37 641 4895
SlPK_0_16miroslav.polacek@uniag.sk
Poláčik Tomáš, Ing.odb. zamestnanec IT
+421 37 641 4813
AS_0_4
tomas.polacik@uniag.sk
Poláková Zuzana, doc. Ing., PhD.KŠOVdocentka
+421 37 641 4122
AS_1_129
FEMdôchodca
+421 37 641 4161
AS_2_216popelka@is.uniag.sk
Porhajaš Viktor, Ing., CSc.odborný asistent
+421 37 641 4571
AE_7_2
Prídavková Viera, Mgr., PhD.KJodborná asistentka
+421 37 641 4552
AE_5_506
viera.pridavkova@uniag.sk
docent
+421 37 641 5893
AS_0_01
Rábek Tomáš, Ing., PhD.KF
odborný asistent
+421 37 641 4140AS_3_312tomas.rabek@uniag.sk
odb. zamestnankyňa
+421 37 641 5895
AS_0_03
docentka+421 37 641 5894AS_0_05
odborný asistent
+421 37 641 4159
AS_3_305
Repiský Jozef, doc. Ing., CSc.
docent
+421 37 641 4150AS_1_102
Richter Martin, Ing., PhD.KE
odborný asistent
+421 37 641 4593
AE_7_10
Richterová Eva, Ing., PhD.
odborná asistentka
eva.richterova@uniag.sk
KMO, FEMdocent, administratíva
+421 37 641 4136
AS_1_105
patrik.rovny@uniag.sk
doktorand
+421 376 414 133
AS_2_206
xrumankob@is.uniag.sk
Rybanská Jana, Mgr. et Mgr., PhD.
odborná asistentka
+421 37 641 4754
SlPK_0_17
jana.rybanska@uniag.sk
KMan, FEMdocent, administratíva+421 37 641 4168AS_2_208radovan.savov@uniag.sk
CITodb. zamestnankyňa IT
+421 37 641 4881
AS_0_1
KHP
docent
+421 37 641 5893
AS_0_01
FEMexterný školiteľ+421 37 641 5608AE_0_3
Skovajsová JanaKŠOVupratovačka
upratovačka+421 37 641 4188
AS_1_145
beata.smidova@uniag.sk
Sojková Zlata, prof. Ing., CSc.
profesorka
+421 37 641 4183
AS_1_122
KF
odborná asistentka
+421 37 641 4140
AS_3_312
Stuchlý Peter, Ing., PhD.
odborný asistent
+421 37 641 4172AS_2_214
KEdoktorandka
xsynetska@is.uniag.sk
KMan
doktorandka
xszarkovax@is.uniag.sk
Šajbidorová Mária, doc. Ing., PhD.KMandocentka+421 37 641 4139AS_2_201maria.sajbidorova@uniag.sk
administratíva
+421 37 641 4541
AE_5_510erika.salatova@uniag.sk
Šeben Zaťková Tímea, PaedDr., PhD.odborná asistentka+421 37 641 4894SlPK_0_17timea.zatkova@uniag.sk
odborný asistent
+421 37 641 4905
AS_1_103
Šemeláková Ľubica, Ing.odb. zamestnankyňa IT+421 37 641 4120
AS_0_7
lubica.semelakova@uniag.sk
DFEMadministratíva+421 37 641 5170AS_1_104erika.sindlerova@uniag.sk
Škorecová Emília, Ing., CSc.odborná asistentka
+421 37 641 4197
AS_2_227
odborná asistentka
+421 37 641 4134
AS_2_203petronela.svikruhova@uniag.sk
Tartaraj Azeta, doc. Dr.KMOexterná školiteľka
qtartaraj@is.uniag.sk
KSV, DFEM
externý pracovník, doktorand
+421 37 641 4751
SlPK_0_12
Tokarčíková IvanaCPPP
technická zamestnankyňa prevádzky
+421 37 641 4755
SLPK_0_19
Tóth Marián, doc. Ing., PhD.KFdocent
+421 37 641 4164
AS_2_233
marian.toth@uniag.sk
odborná asistentka
+421 37 641 4129
AS_0_6A
Tóth Tomáš, RNDr., PhD.odborný asistent+421 376 414 161AS_2_215
doktorandka
+421 37 641 4117
AS_2_234
xtrnkova@is.uniag.sk
KE, FEMdocentka, administratíva
+421 37 641 4577
AE_7_7natalia.turcekova@uniag.sk
CIT
odb. zamestnanec IT
+421 37 641 4817AS_0_9
Urbánová Mária, Ing., PhD.KE
odborná asistentka
KEdoktorand
+421 37 641 4585
AE_8_23xvalentini@is.uniag.sk
Valentová Jana, Ing.CITodb. zamestnankyňa IT+421 37 641 4881AS_0_1jana.valentova@uniag.sk
DFEM
administratíva
+421 37 641 5125
AS_1_108a
Váryová Ivana, Ing., PhD.
odborná asistentka
+421 37 641 4193
AS_2_228
Virágh Roderik, Ing., PhD.KIodborný asistent
+421 37 641 4132
AS_2_213
roderik.viragh@uniag.sk
Vrbová Jana, PhDr., PhD.KJodborná asistentka
+421 37 641 4551
AE_5_507
jana.vrbova@uniag.sk
Wolfová Daniela, Ing. PhDr.
externá školiteľka
qwolfova@is.uniag.sk
KŠOV
odborná asistentka
+421 37 641 5562
AE_2_205
hana.zach@uniag.sk
docentka
+421 37 641 4576
AE_7_3
iveta.zentkova@uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.