Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Meno
Pracovisko
ZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
FEŠRR FEŠRRzahraničná pracovníčka - mobilita
Abdramanov AbzalFEŠRR FEŠRR
zahraničný pracovník - mobilita
odborný asistent+421 37 641 4612
MQ_2_203
Ackermannová Denisa, Ing.administratíva
+421 37 641 5603
EM_0_2
Ácsová Zuzana, Ing.
odb. zamestnankyňa
+421 37 641 4809AT_4_21a
Áčová Andreaadministratíva+421 37 641 5704
andrea.acova@uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa+421 37 641 4823
Áčová Gabrielaprevádzková zamestnankyňa
+421 37 641 4823
Adamčíková Kristína
prevádzková zamestnankyňa
Adamec Milan, Ing.
dôchodca
+421 37 641 4517
AE_5_505
KZ FZKI
doktorand
+421 37 641 4239
Bz_0_5
Kotolne Rremeselník
+421 37 641 5760
jozef.adamek@uniag.sk
upratovačka
+421 37 641 5234
1.06
Adamičková Izabela, prof.h.c. doc. Ing., PhD.docentka, odb. zamestnankyňa
+421 37 641 4581
AE_7_8izabela.adamickova@uniag.sk
KEAaI TFodborný asistent+421 37 641 5781MF-A_2_Vu305
docent+421 37 641 5804Bz_1_30
Akhmetkerimova GulnuraFEŠRR FEŠRRzahraničná pracovníčka - mobilita
qakhmetkerim@is.uniag.sk
Aldiyarova Ainura
zahraničná pracovníčka - mobilita
qaldiyarova@is.uniag.sk
zahraničný pracovník - mobilita
qallanazarov@is.uniag.sk
FEŠRR FEŠRR
zahraničná pracovníčka - mobilita
Andreji Jaroslav, Ing., PhD.KŠCH FAPZ, FAPZ FAPZ
odborný asistent, administratíva
+421 37 641 4700
AT_2_11
Andrejiová Alena, doc. Ing., PhD.KZ FZKI
docentka
+421 37 641 4247Bz_0_14alena.andrejiova@uniag.sk
Andrisová Ingrid, Mgr.ŠD Prib. SDaJadministratíva+421 37 641 5752ingrid.andrisova@uniag.sk
Angelovič Marek, doc. Ing., PhD.KSaVB TFdocent
+421 37 641 4363
AC_0_14
Angelovič Michal, Ing., PhD.KSaVB TFodborný asistent+421 37 641 4795AC_0_16michal.angelovic@uniag.sk
KHaBP FBPprofesorka+421 37 641 5805BA_1_103
Ansabayeva AssiyaFEŠRR FEŠRR
zahraničná pracovníčka - mobilita
qansabayeva@is.uniag.sk
Antal Jaroslav, prof. Ing., DrSc.
dôchodca
+421 37 641 5240ZB_1_109
upratovačka
FEŠRR FEŠRR
zahraničný pracovník - mobilita
qarepbaev@is.uniag.sk
zahraničný pracovník - mobilita
qarifjanov@is.uniag.sk
Arpáš Milanremeselník
+421 37 641 5771
Kotolňa_0_117
milan.arpas@uniag.sk
Arpášová Henrieta, doc. Ing., PhD.
docentka
+421 37 641 4314
AT_2_14
ŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa
Arpášová Lucia
upratovačka
+421 37 641 4408
AZ_3_57
lucia.arpasova@uniag.sk
KCH FBPvedecko - výskumný zamestnanec
+421 37 641 4497
AC_1_9
zahraničný pracovník - mobilita
qavutkhonov@is.uniag.sk
Aydin Elena, Ing., PhD.KBaH FZKIodborná asistentka+421 37 641 5250
ZB_2_201
Babošová Mária, Ing., PhD.odborná asistentka+421 37 641 4315AZ_2_6maria.babosova@uniag.sk
DTF TF
strážnik / vrátnik
+421 37 641 4003
VS_0_9zuzana.babulicova@uniag.sk
Bacskorová Jana, Ing.DTF TF
administratíva
+421 37 641 5484
MF-B_4_Fa511
remeselník
+421 37 641 4780
Bačová Janaprevádzková zamestnankyňa
odborný asistent
+421 37 641 4369AC_1_13daniel.bajcan@uniag.sk
KE FEM
odborná asistentka
+421 37 641 4527AE_8_22
odborný asistent
+421 37 641 5445
TD_0_131ladislav.bakay@uniag.sk
externý školiteľ
výskumná zamestnankyňa
+421 37 641 5897AS_1_101adriana.bakosova@uniag.sk
Bakošová VeronikaDFEM FEMupratovačka
+421 37 641 5511
AS_1_145
KZVMP R
administratíva
+421 37 641 5550AE_3_309maria.bakova@uniag.sk
Baláž DušanCIKT UPodb. zamestnanec IT+421 37 641 4184AT_0_2
KKaST TF
odborný asistent
+421 37 641 5690
MF-B_3_Sa420
Balážiová Janka, Ing.DFEM FEMadministratíva
+421 37 641 5270
AS_1_109
Balážová Želmíra, doc. Mgr., PhD.
docentka
+421 37 641 4327ARI_1_12
Baldovská Simona, Ing.KFŽ FBPdoktorandka+421 37 641 4899AT_0_18F
Energetik R
remeselník
+421 37 641 5848
igor.balko@uniag.sk
remeselník
+421 37 641 5682
SI126
juraj.balko@uniag.sk
administratíva
+421 37 641 4303
MF-B_1_Ma210
agnesa.balkova@uniag.sk
Balková Barboraupratovačka
+421 37 641 4498
AC_3_5barbora.balkova@uniag.sk
odborná asistentka
+421 37 641 5778
MQ_1_104
Balla Jurajremeselník+421 37 641 5459
KPr FEŠRR, FEM FEM, FEŠRR FEŠRR
profesorka, externá školiteľka, administratíva
+421 37 641 5715AE_0_3anna.bandlerova@uniag.sk
Banihabib MohammadebrahimFZKI FZKI
zahraničný pracovník - mobilita
qbanihabib@is.uniag.sk
Bánska Janka, Ing.KE FEM
odb. zamestnankyňa
+421 37 641 4574
AE_8_20
Bányiová ReginaKTKŽP FBPodb. zamestnankyňa+421 37 641 4719AT_3_9bregina.banyiova@uniag.sk
Baranec Tibor, prof. RNDr., CSc.profesor+421 37 641 4450AZ_4_22tibor.baranec@uniag.sk
DFZKI FZKIexterný pracovník
Baráth Martin, Ing.KKaST TFdoktorand
+421 37 641 5690
MF-B_3_Sa420xbarath@is.uniag.sk
KSaVB TF
odborný asistent
+421 37 641 4355
AC_0_18
marek.barat@uniag.sk
odborný asistent+421 37 641 4753SlPK_0_12pavol.barat@uniag.sk
odborná asistentka, externá školiteľka+421 37 641 4494
AZ_3_47
zuzana.barborakova@uniag.sk
Barboričová Mária, Ing.doktorandka
AZ_5_5
Bárczyová ErikaKE FEMupratovačka
+421 37 641 4574
AS_1_145
erika.barczyova1@uniag.sk
Báreková Anna, Ing., PhD.
odborná asistentka
+421 37 641 5222ZP_0_1.25anna.barekova@uniag.sk
KKI FZKI
docent
+421 37 641 5236
ZM_1_2.08
TF TF, CIKT UP, FZKI FZKI
systémová integrátorka, odb. zamestnankyňa IT
+421 37 641 4400AE_4_411
Bartová Ľubica, prof. Ing., CSc.KŠOV FEM
profesorka
+421 37 641 4147
AS_1_127
zahraničná pracovníčka - mobilita
qbatyrbekova@is.uniag.sk
Bauerová Mária, prof. RNDr., PhD.FBP FBP
vedecká rada FBP
qbauerova@is.uniag.sk
DFEŠRR FEŠRR
administratíva
+421 37 641 5729
AE_0_2
dana.baumanova@uniag.sk
KVD FAPZupratovačka
+421 37 641 4698
AP_0_13P
zuzana.bederova@uniag.sk
Bédiová MonikaKPr FEŠRRadministratíva
+421 37 641 5078
FF_0_4
Bednárik StanislavBZ UPdôchodca+421 37 641 4739VS_0_25
UFZ R
administratíva
+421 37 641 5525AE_1_106zdenka.bednarova@uniag.sk
doktorand
+421 37 641 5428TD_0_122
zahraničný pracovník - mobilita
Bekéniová Erikaodb. zamestnankyňa knihovníčka
+421 37 641 5042
SlPK_0_11
administratíva
+421 37 641 5539
AE_3_316zuzana.belaiova@uniag.sk
Belajová Anna, doc. Ing., PhD.FEŠRR FEŠRR
externá školiteľka
qbelajova@is.uniag.sk
Belák Jozef, Ing.dôchodca
VYD UPremeselník+421 37 641 5347AC_-1_34emilia.belakova@uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa
maria.belakova@uniag.sk
KHaBP FBPodborný asistent
+421 37 641 5824
BA_1_116
Belinska Stefaniia, Ing.KE FEM
doktorandka
Bellérová Beáta, Mgr., PhD.SlPK UP
odb. zamestnankyňa knihovníčka
+421 37 641 5037
SlPK_0_2beata.bellerova@uniag.sk
KZaKA FZKIexterná učiteľka+421 37 641 5448TD_0_128qbellerova@is.uniag.sk
administratíva
+421 37 641 4556
AE_5_502
diana.bencova@uniag.sk
Bencová EtelaKSaVB TF
upratovačka
+421 37 641 4356
AC_0_5
etela.bencova@uniag.sk
Bencová Tatiana, Ing., PhD.odborná asistentka
+421 37 641 4155
AS_2_224
Benczová AndreaKŠZ FAPZ
upratovačka
+421 376 414 774
KHP FEMdoktorandka
KM FEM
upratovačka
+421 37 641 4163AS_1_145
US R
upratovačka
KHaBP FBPdoktorandka
+421 37 641 4608
BA_1_102xbenesova@is.uniag.sk
Benko Filip, Ing.KFŽ FBP
doktorand
+421 37 641 4918
ABT_0_1.107xbenkof@is.uniag.sk
Benková Katarína, Ing.administratíva
+421 37 641 5503
AE_0_8
Beňo Juraj
strážnik / vrátnik
SR Rvodič
+421 37 641 5564
AE_0_10peter.beno@uniag.sk
odborný asistent
+421 37 641 4583
AE_8_26
odborný asistent+421 376 414 145AS_3_309jakub.bercik@uniag.sk
Beresecká Janka, doc. Ing., PhD.KRR FEŠRR
docentka
+421 37 641 4566
AE_6_601
janka.beresecka@uniag.sk
Berkyová MartaŠD Ml. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa
+421 37 641 5705
marta.berkyova@uniag.sk
Bernáthová GabrielaDFEM FEMremeselník
+421 37 641 5155
AS_1_102
KOVV FZKI
docent
+421 37 641 5801
Bz_1_18slavko.bernath@uniag.sk
Bernát Rastislav, Ing., PhD.
odborný asistent, odb. zamestnanec
+421 37 641 5796MF-B_3_Sa418rastislav.bernat@uniag.sk
Betáková AnnaŠD AB SDaJprevádzková zamestnankyňa
KRVaTE FAPZ
remeselník
+421 376 414 267
AA_1_11
remeselník
+421 37 641 4780
helena.bibenova@uniag.sk
profesor, odb. zamestnanec, administratíva
+421 37 641 4579
AE_3_309
peter.bielik@uniag.sk
KZaKA FZKI, FZKI FZKI
odborná asistentka, administratíva
+421 37 641 5425
TD_0_121
odborný asistent+421 37 641 57869P4matus.bilcik@uniag.sk
Bilčíková Jana, Mgr.VCABT UPvýskumná zamestnankyňa+421 37 641 4913ABT_1_2.08jana.bilcikova@uniag.sk
vedecká rada SPU
qbires@is.uniag.sk
Bíro Daniel, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.vedecko - výskumný zamestnanec
+421 37 641 4328
AT_4_12daniel.biro@uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa
Bírová Zitaadministratíva+421 37 641 5125
AS_1_108a
zita.birova@uniag.sk
výskumná zamestnankyňa
+421 37 641 4430AZ_3_48
Bobček Branislav, prof. Ing., CSc.KŠZ FAPZexterný školiteľ+421 37 641 4415
AZ_1_6
bobcek@is.uniag.sk
docent+421 37 641 4113
AT_3_13
marek.bobko@uniag.sk
docentka, administratíva
+421 37 641 4603
BA_1_118alica.bobkova@uniag.sk
dôchodca
+421 37 641 5418
TD_0_137
bobocek@is.uniag.sk
upratovačka
+421 37 641 4023
AT_3_7b
odborný asistent
+421 37 641 5666
MF-B_1_Ma217
stefan.bodo@uniag.sk
Bohát Ivan, Ing.UOaVO R
strážnik / vrátnik
+421 37 641 4001AE_0_47
Bohátová Zuzana, Ing., PhD.CIP FEŠRRadministratíva
+421 37 641 5081
FF_2_30zuzana.bohatova@uniag.sk
DFAPZ FAPZadministratíva
+421 37 641 5543
AE_0_6
Bojňanská Tatiana, doc. Ing., CSc.
docentka
+421 37 641 4703
AT_4_19
tatiana.bojnanska@uniag.sk
Bojňanský Jozef, doc. Ing., PhD. FEMdocent+421 37 641 4199AS_2_219jozef.bojnansky@uniag.sk
KOR FAPZ
docent
+421 37 641 4256
AA_5_15
Kotolne R
remeselník
+421 37 641 5763
ivan.bomberovic@uniag.sk
Kotolne Rremeselník+421 37 641 5760juraj.bomberovic@uniag.sk
UUS Rtechnický zamestnanec prevádzky
+421 37 641 5744
SD-ND-B_1_150
martin.bona@uniag.sk
Borbélyová Mária, Ing., PhD.
administratíva
+421 37 641 5896AS_1_106
FEŠRR FEŠRRzahraničná pracovníčka - mobilita
qborissova@is.uniag.sk
Borotová Petra, Mgr.výskumná zamestnankyňa
+421 37 641 4915
ABT_1_2.04
petra.borotova@uniag.sk
Bosáková Klaudia
upratovačka
+421 37 641 4356AC_0_5klaudia.bosakova@uniag.sk
Bosák RomanBZ UP
remeselník
roman.bosak@uniag.sk
Both Lukáš, Ing.
doktorand
+421 37 641 4585
AE_8_23
xboth@is.uniag.sk
Božiková Anna, Ing.SR R
administratíva
KF TFdocentka+421 37 641 4711MF-B_2_10Fmonika.bozikova@uniag.sk
Bradáč Ján, JUDr.dôchodca
KEaB FAPZupratovačka+421 37 641 4452
AZ_4_28
olga.bradacova@uniag.sk
FAPZ FAPZ
zahraničná pracovníčka - mobilita
TF TF
dôchodca
+421 37 641 4766MF-B_2_Va318
Brestič Marián, prof. Ing., CSc.KFR FAPZ
profesor
+421 37 641 4448AZ_5_4marian.brestic@uniag.sk
Brezinová VeronikaDTF TFremeselník+421 37 641 5487Mu206veronika.brezinova@uniag.sk
Brezovanová EvaCUŠ UP
upratovačka
SD-ML-L_0_24
eva.brezovanova@uniag.sk
docent
+421 37 641 4787
BG_1_115
jan.brindza@uniag.sk
KMO FEM
doktorandka
Brouček Jan, prof. Ing., DrSc.
externý školiteľ
qbroucek@is.uniag.sk
administratíva
+421 37 641 4420
AZ_2_4
martina.brstiakova@uniag.sk
upratovačka
+421 37 641 5797
31
remeselník
+421 37 641 4780
maria.bublova@uniag.sk
Bučko Ondřej, Ing., PhD.
odborný asistent
+421 37 641 4802
AZ_1_9
ondrej.bucko@uniag.sk
Buday Miroslav, Ing., PhD.KRVaTE FAPZ
vedecko - výskumný zamestnanec
+421 37 641 4219
AA_1_12
Budayová Henrieta
administratíva
+421 37 641 5506AE_1_110
Budayová MarcelaŠD Ak. SDaJprevádzková zamestnankyňa
marcela.budayova@uniag.sk
Buday Štefan, doc. Ing., PhD.docent
Budúcky Ladislav
prevádzkový zamestnanec
ladislav.buducky@uniag.sk
odborný asistent+421 37 641 4294
AT_1_4
jozef.bujko@uniag.sk
Bujková Martina, Ing.odb. zamestnankyňa
+421 37 641 4741
VS_0_7
DFEM FEMstrážnik / vrátnik
+421 37 641 4002
AS_0_31a
Bujna Marián, Ing., PhD.
odborný asistent
+421 37 641 4762MF-B_3_Sa410marian.bujna@uniag.sk
externý školiteľ
Bulla Jozef, prof. Ing., DrSc.KFŽ FBP
externý učiteľ
+421 37 641 4582
AT_0_5F
bulla@is.uniag.sk
KVS FEŠRRexterný školiteľxbullap@is.uniag.sk
Bullová Tatiana, Ing., PhD.KE FEModborná asistentka
+421 37 641 4577
AE_8_24
tatiana.bullova@uniag.sk
SlPK UP
odb. zamestnankyňa knihovníčka
+421 37 641 5033
SlPK_1_130/1
odborná asistentka
+421 37 641 5656FF_1_38monika.bumbalova@uniag.sk
ODVaS TFlektor+421 37 641 5795VS_0_30
Burliai Alina
zahraničná pracovníčka - mobilita
zahraničný pracovník - mobilita
remeselníkmarta.bystricka@uniag.sk
Cagáň Ľudovít, prof. Ing., CSc.profesor+421 37 641 4253
AA_5_16
ludovit.cagan@uniag.sk
Candrák Juraj, doc. Ing., CSc.
docent
+421 37 641 4297
AT_1_11
Candráková Eva, doc. Ing., PhD.
docentka
+421 37 641 4224
AA_2_28
administratíva
+421 37 641 5406
TD_1_215kristina.candrakova@uniag.sk
Candráková LuciaSDaJ SDaJprevádzková zamestnankyňa+421 37 641 4794
lucia.candrakova@uniag.sk
UVUM Radministratíva
+421 37 641 5570
AE_1_107maria.candrakova@uniag.sk
remeselník
+421 376 414 860
AA_1_13
tatiana.candrakova@uniag.sk
Capcarová Marcela, prof. Ing., PhD.KFŽ FBPprofesorka+421 37 641 4343
AT_0_4F
marcela.capcarova@uniag.sk
FEM FEMdôchodca
+421 37 641 4590
804
cehula@is.uniag.sk
Cifranič Michal, Ing., PhD.KVS FEŠRR
odborný asistent
+421 37 641 5657
AZ_0_4
Cigáňová Miroslava, Ing.
administratíva
+421 37 641 5743
SD-ML-L_0_29miroslava.ciganova@uniag.sk
Cinkocki Renata, Ing.
doktorandka
+421 37 641 5814
AZ_3_51
Cirok LudvíkBZ UP
remeselník
+421 37 641 5771ludvik.cirok@uniag.sk
remeselník+421 37 641 4227
AC_0_42
tatiana.cirokova@uniag.sk
Civáňová Ľubica, Ing.KRBE FEŠRR
odb. zamestnankyňa
+421 37 641 4617
Q-gar_0_4
Civáňová Lucia, Mgr.
lektor
+421 37 641 5470
SD-ML-L_0_32b
lucia.civanova@uniag.sk
Csillag Ján, Ing., PhD.KF TF, IKCV TFvedecko - výskumný zamestnanec, odborný asistent
+421 37 641 4722
Vu314
jan.csillag@uniag.sk
Cupák Františekremeselník+421 37 641 5340frantisek.cupak@uniag.sk
Cupáková MartaVYD UP
remeselník
+421 37 641 4347
AC_-1_32
marta.cupakova@uniag.sk
docent
+421 37 641 5783
MF-B_2_Va320
vladimir.cviklovic@uniag.sk
Czako Peter, Ing., PhD.
odborný asistent
+421 37 641 4777
BA_0_7
peter.czako@uniag.sk
Czaková MáriaFBP FBP
dôchodca
+421 37 641 4809
AT_4_21a
qczakova@is.uniag.sk
Czako Vavrinecstrážnik / vrátnik+421 37 641 52570.17
Čakovská Barbora, Ing., PhD.KVSZK Radministratíva
+421 37 641 5553
AE_2_205
Čančová Petra, Mgr.KJ FEMasistentka
+421 37 641 4546
AE_5_507
petra.cancova@uniag.sk
docentka
+421 37 641 4310
AT_3_11
margita.canigova@uniag.sk
Čapla Jozef, Ing., PhD.KHaBP FBPodborný asistent+421 37 641 4371
BA_1_108
jozef.capla@uniag.sk
KPr FEŠRR
odborný asistent
+421 37 641 5075
FF_1_39kristian.cechmanek@uniag.sk
Čech Matej, Ing.KTKŽP FBP
doktorand
+421 37 641 4309
AT_3_15
xcech@is.uniag.sk
Čechovičová Naďa, JUDr.administratíva+421 37 641 5534
AE_3_307
nada.cechovicova@uniag.sk
remeselník+421 37 641 5740
KU_0_7
jozef.centes@uniag.sk
Čepček Peter, Ing.odb. zamestnanec
+421 37 641 4729
VS_0_8peter.cepcek@uniag.sk
Čerevková Andrea, Ing., PhD.FAPZ FAPZexterná školiteľka
qcerevkova@is.uniag.sk
Čermáková Marianaodb. zamestnankyňa
+421 376 414 564
AC_-1_21
mariana.cermakova@uniag.sk
odb. zamestnankyňa
+421 37 641 5437TD_0_132jana.cerna@uniag.sk
Černák ŠtefanŠD Ml. SDaJ
prevádzkový zamestnanec
+421 37 641 5711
Černická Mária
prevádzková zamestnankyňa
+421 376 415 705maria.cernicka@uniag.sk
Černý Ivan, doc. Ing., PhD.
docent, administratíva
+421 37 641 4231
AA_1_5ivan.cerny@uniag.sk
KE FEMdoktorand
+421 37 641 4585
AE_8_23
xcerveny@is.uniag.sk
odborná asistentka
doktorandka
+421 37 641 4378
AC_1_24
vedecko - výskumná zamestnankyňa+421 37 641 4607AC_1_23
doktorand
+421 37 641 5428
TD_0_122
Čičo Peter, doc. Ing., CSc.KKaST TFdocent
+421 37 641 5686
MF-B_3_Sa416
odborný asistent
+421 37 641 5224
ZP_1_2.10
administratíva
+421 37 641 5417
TD_0_116
lenka.cimova@uniag.sk
odborný asistent+421 37 641 5427TD_0_120ivan.citary@uniag.sk
DFEM FEM
administratíva
+421 37 641 5177
AS_1_108c
profesor+421 37 641 4709
AT_3_9a
Čurgaliová Gabriela, Ing.odb. zamestnankyňa
Čurgaliová IvetaKBaB FBPadministratíva
+421 37 641 4273
ARI_0_8
iveta.curgaliova@uniag.sk
remeselník
+421 37 641 5732
FF_0_18
Čurlej Jozef, Ing., PhD.
odborný asistent
+421 37 641 5825
BA_1_117
jozef.curlej@uniag.sk
DFEŠRR FEŠRR
administratíva
+421 37 641 5757
AE_0_26veronika.dalkovicova@uniag.sk
Dančanin Peter, Ing.doktorand+421 37 641 4351AC_0_7xdancanin@is.uniag.sk
odb. zamestnanec+421 37 641 4406
Sa409
odb. zamestnankyňa knihovníčka
+421 37 641 5044
SlPK_1_102
renata.danova@uniag.sk
Debrecéni Ondrej, prof. Ing., CSc.
profesor
+421 37 641 4805
AZ_0_8
doktorandka
+421 37 641 5823
xdemianova@is.uniag.sk
Demjanová Eva, Ing., PhD.odborná asistentka+421 37 641 5860
AA_1_10
eva.demjanova@uniag.sk
výskumná zamestnankyňa
+421 37 641 4851
AA_5_19
KKPaPÚ FZKI
doktorandka
KHaBP FBP
odb. zamestnankyňa
+421 37 641 5826BA_1_105
Depešová Zuzana, Ing.administratíva
doktorand
KKPaPÚ FZKI
doktorand
xdezericky@is.uniag.sk
Djurakulov ShokhrukhFEŠRR FEŠRR
zahraničný pracovník - mobilita
CVVP FEM
výskumný zamestnanec
+421 37 641 4187AS_1_105
KŠCH FAPZ
vedecko - výskumný zamestnanec
+421 37 641 4745
AT_2_17
milan.dobias@uniag.sk
odb. zamestnankyňa
+421 37 641 5214
ZP_0_1.02dagmar.dobiasova@uniag.sk
odborná asistentka
+421 37 641 4131
AS_2_204
Dobošová Ľudmila, Ing., PhD.
odborná asistentka
+421 37 641 4584
AE_8_26
ludmila.dobosova@uniag.sk
Dočkalik Martin, Ing.
doktorand
+421 37 641 4355
AC_0_18
Dolešová Miriamadministratíva
AE_1_104miriam.dolesova@uniag.sk
ŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa
gabriela.domastova@uniag.sk
Domianová Karin, Ing.SR Radministratíva
+421 37 641 5754
AE_3_313
remeselník+421 37 641 5472milan.dorusinec@uniag.sk
zahraničná pracovníčka - mobilita
KUPH FAPZodb. zamestnanec+421 37 641 4843
AA_0_8
martin.drabek@uniag.sk
odborná asistentka+421 37 641 4633AS_1_111janka.drabekova@uniag.sk
Drábiková Katarína, Ing.VYD UPodb. zamestnankyňa+421 37 641 4560AC_-1_21
Dráb Štefan, Ing., PhD.odborný asistent
+421 37 641 4421
AT_4_18
Drgoňová Katarína, Ing., PhD.KBaH FZKI
odb. zamestnankyňa
+421 37 641 5252
ZP_1_2.23
odborný asistent+421 37 641 5685MF-B_3_Sa412
Energetik R
remeselník
+421 37 641 5111
zuzana.drozdakova@uniag.sk
strážnik / vrátnik
+421 37 641 4001AE_0_47stefan.dubnicky@uniag.sk
KTKŽP FBPodborná asistentka
+421 37 641 4710
AT_3_1
KAVR FAPZprofesor+421 37 641 4385
AC_2_16
Ďuďák Jozef, doc. Ing., CSc.
docent
+421 37 641 4357
AC_0_13
odb. zamestnankyňa
+421 37 641 4561
AC_-1_19
Dudásová Simona, Ing.KGPB FAPZdoktorandka
xdudasovas@is.uniag.sk
Dudová Iveta, doc. Ing., PhD.FEŠRR FEŠRRexterná školiteľka
Duchoňová Vieraodb. zamestnankyňa
+421 37 641 4880
AA_2_34
Dupák Rudolf, Ing.KFŽ FBP
doktorand
+421 37 641 4288
AT_0_18F
xdupak@is.uniag.sk
doktorand
+421 37 641 4918
AT_0_18F
VCABT UPvedecko - výskumná zamestnankyňa
+421 37 641 4929
ABT_1_2.33
BZ UP
remeselník
+421 37 641 4748
VS_0_26
jana.duricka@uniag.sk
Ďurinová Ivana, Bc.
administratíva
+421 37 641 5520
AE_2_207
KHaBP FBP
výskumná zamestnankyňa
+421 37 641 5826105alena.durisova@uniag.sk
Ďurišová EvaCUŠ UP
upratovačka
eva.durisova@uniag.sk
odborná asistentka
+421 37 641 4453
AZ_4_30
luba.durisova@uniag.sk
dôchodca
DFAPZ FAPZ
administratíva
+421 37 641 5496
AE_0_34
zuzana.durkova@uniag.sk
Ďurkovič Juraj, Ing.
odb. zamestnanec
+421 37 641 5569
AA_3_313
odborná asistentka
+421 37 641 5071
FF_1_45/2
Dzíbelová ZuzanaKBaB FBP
výskumná zamestnankyňa
+421 37 641 4694
57zuzana.dzibelova@uniag.sk
externá školiteľka
Eliašová Mariana, Ing., PhD.odborná asistentka+421 37 641 5614EM_1_15mariana.eliasova@uniag.sk
Eliáš Pavol, doc. Ing., PhD.
docent
+421 37 641 4444
AZ_4_31
pavol.elias1@uniag.sk
KRVaTE FAPZ
odborný asistent
+421 376 414 217
AA_1_8
david.ernst@uniag.sk
doktorandka
xevteeva@is.uniag.sk
dôchodca
Fančovič Bohušremeselník
+421 37 641 4733
Skolka_0_1
bohus.fancovic@uniag.sk
upratovačka
docent
+421 37 641 4176
AS_1_132
peter.fandel@uniag.sk
Farkasová Silvia, Ing.KGŠR FAPZdoktorandka
odborná asistentka+421 37 641 4631AS_1_113
odb. zamestnankyňa
+421 37 641 4329
AT_1_1
UMU R
administratíva
+421 37 641 5540
AE_3_316
dagmar.farmanova@uniag.sk
Fatrcová Šramková Katarína, Ing., PhD.
odborná asistentka
+421 37 641 4324
AA_2_33
Fazekašová AnnaKVD FAPZ
výskumná zamestnankyňa
+421 37 641 4601
AP_0_16Az
Fáziková Mária, doc. Ing., CSc.docentka+421 37 641 4563AE_6_603maria.fazikova@uniag.sk
profesor
+421 37 641 5626
EM_2_23alexander.feher@uniag.sk
Felixová Irena, PaedDr.KJ FEM
odborná asistentka
+421 37 641 4550AE_5_505
Felšöciová Soňa, doc. Ing., PhD.KMi FBPdocentka
+421 37 641 5813
AZ_3_41
odb. zamestnanec
+421 37 641 4262Bz_0_2andrej.ferenc@uniag.sk
Ferencová Jana, Ing.KFR FAPZvýskumná zamestnankyňa+421 37 641 4851AA_5_521jana.ferencova@uniag.sk
ŠD AX SDaJ
prevádzková zamestnankyňa
+421 37 641 4006
emilia.ferencziova@uniag.sk
FEM
odborná asistentka
+421 37 641 4157
AS_2_222
Ferenczyová Veronika
prevádzková zamestnankyňa
veronika.ferenczyova@uniag.sk
Feriancová Ľubica, prof. Ing., PhD.KZaKA FZKI
profesorka
+421 37 641 5426
TD_0_102
lubica.feriancova@uniag.sk
Feriancová Patrícia, Ing.
doktorandka
+421 37 641 4616
MQ_2_207
VCABT UPexterná pracovníčka
qfiala@is.uniag.sk
Fialková Veronika, RNDr., PhD.
vedecko - výskumná zamestnankyňa
+421 37 641 4926
ABT_1_2.08
veronika.fialkova@uniag.sk
KFŽ FBP
doktorandka
odborný asistent+421 37 641 4717
AT_2_7
martin.fik@uniag.sk
docentka
+421 37 641 5827
BA_1_119
KFR FAPZ
doktorand
9xfilacek@is.uniag.sk
Filipčík Mariánremeselník
+421 37 641 5348
Filipčík PatrikKotolne Rremeselník+421 37 641 5763
patrik.filipcik@uniag.sk
odborná asistentka+421 37 641 4160AS_2_210
profesor
+421 37 641 4350
AC_0_9
pavol.findura@uniag.sk
administratíva
+421 37 641 5081
FF_2_30
KZaKA FZKI
odborný asistent
+421 37 641 5427
TD_0_120
roman.floris@uniag.sk
dôchodca+421 37 641 4001AE_0_47florisr@is.uniag.sk
KPTC R
administratíva
+421 37 641 4966ABT_1_2.21martina.foldesiova@uniag.sk
KTKŽP FBP, FAPZ FAPZexterný školiteľ
qfoltys@is.uniag.sk
KJ FEModborná asistentka+421 37 641 4543AE_5_504
Franková Hana, Ing.KCH FBPdoktorandka
Franková Michaela, Bc.administratíva
+421 37 641 5155
AS_1_102
CIKT UPupratovačka
+421 37 641 4260
A_0_34
FBP FBPdôchodca+421 37 641 4696120
Fráter Ján, Ing.CIKT UPodb. zamestnanec IT+421 37 641 4118
AS_3_315c
upratovačka
+421 37 641 4229Bz_0_12
Furárová KlaudiaŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa
klaudia.furarova@uniag.sk
odborný asistent
+421 37 641 5218
ZM_0_1.13
jakub.fuska@uniag.sk
Fuska MarianŠD AB SDaJ
prevádzkový zamestnanec
Fusková Miroslava, Ing.doktorandka
xfuskovam@is.uniag.sk
SlPK UP
odb. zamestnankyňa knihovníčka
+421 37 641 4495
AE_0_30a
Gábor Michal, Ing., PhD.odborný asistent+421 37 641 4295AT_1_16michal.gabor@uniag.sk
Gabríny Lucia, Ing., PhD.
vedecko - výskumná zamestnankyňa
+421 37 641 4902ABT_0_1.49
KRBE FEŠRRprofesor+421 37 641 4620Q-gar_0_5jan.gadus@uniag.sk
externá školiteľka
Gajdošová Helena, JUDr.
administratíva
+421 37 641 5725
AE_6_606helena.gajdosova@uniag.sk
Gajdošová JarmilaSKves R
upratovačka
Gajdošová MonikaDFEŠRR FEŠRR
administratíva
+421 37 641 5757
AE_0_26
Galbavá Daniela
odb. zamestnankyňa
+421 37 641 4329
AT_1_1
daniela.galbava@uniag.sk
KVZ FAPZ
docent
+421 37 641 4331
AT_4_7
branislav.galik@uniag.sk
Gálik Jozef, Ing., PhD.odborný asistent+421 37 641 5891AS_0_04
profesor, administratíva
+421 37 641 5400MF-B_1_Ma213roman.galik@uniag.sk
Galo Ľuboš
remeselník
+421 37 641 5340
KEAaI TFupratovačka
+421 37 641 4750
MF-B_2_Va331dana.galova@uniag.sk
odborná asistentka
+421 37 641 4126
AS_3_318
Gálová Stanislava, Mgr., PhD.odborná asistentka
+421 37 641 4542
AE_4_404stanislava.galova@uniag.sk
dôchodca
KBaB FBP
profesorka
+421 37 641 4596ARI_1_13zdenka.galova@uniag.sk
Kves Radministratíva+421 37 641 5521
AE_2_206
Galovičová Lucia, Ing.
doktorandka
Garlík Jozef, Ing., PhD.dôchodca
docent
+421 37 641 4701
AT_2_12
Gašparík Pavolprevádzkový zamestnanec vo výskume+421 37 641 4500AP_0_24Apavol.gasparik@uniag.sk
Gašparovič Kristína, Ing., PhD.KFR FAPZvedecko - výskumná zamestnankyňa
+421 37 641 4255
AA_5_10
kristina.gasparovic@uniag.sk
Gašparovičová DanaKKI FZKIodb. zamestnankyňa+421 37 641 5234ZM_1_2.16
Gatial Anton, prof. Ing., DrSc.vedecká rada FBP
qgatial@is.uniag.sk
CUŠ UPlektor
+421 37 641 5460
SD-ML-L_0_30a
odborná asistentka
+421 37 641 4210
AA_2_40
KGŠR FAPZ, FAPZ FAPZodborný asistent, administratíva+421 37 641 4245AA_4_7jan.gazo@uniag.sk
upratovačka
Gerhát ĽudovítAUTO Rvodič+421 37 641 5468
ludovit.gerhat@uniag.sk
výskumná zamestnankyňa
+421 37 641 4143AS_2_212galina.gerhatova@uniag.sk
Geršiová Ivetaodb. zamestnankyňa
odborný asistent
+421 37 641 4622
MQ_0_KRBE7
administratíva+421 37 641 5548AE_3_303
dôchodca
+421 37 641 5683
MF-D1golian@is.uniag.sk
KHaBP FBPprofesor+421 37 641 4325
BA_1_109
Golian Marcel, Ing., PhD.KZ FZKI
odborný asistent
+421 37 641 4322
Bz_0_4
administratíva
+421 37 641 5516AE_2_208
dôchodca
qgraus@is.uniag.sk
KZaKA FZKIexterný učiteľ
qgregus@is.uniag.sk
Gregušková Romana, Ing.KOR FAPZ
výskumná zamestnankyňa
+421 37 641 4254
AA_5_11
Greifová Hana, Ing., PhD.KFŽ FBPvedecko - výskumná zamestnankyňa+421 37 641 4288
AT_0_18F
CIT FEModb. zamestnankyňa IT+421 37 641 4890AS_0_1
Grzywna AntoniFZKI FZKIzahraničný pracovník - mobilita
qgrzywna@is.uniag.sk
Gubáňová Monika, Ing., PhD.KEP FEŠRR
odborná asistentka
+421 37 641 5610
EM_3_32
US Rupratovačka
renata.gubanova@uniag.sk
Gubová MargitaKCH FBP
administratíva
+421 37 641 4377
AC_1_17
Gulková Ilda
odb. zamestnankyňa
+421 37 641 4414
AZ_1_10
FEŠRR FEŠRR, KE FEM
docent, externý školiteľ
+421 37 641 4595
AE_8_19
lubomir.gurcik@uniag.sk
DFBP FBP
administratíva
+421 37 641 5384
SD-AB_0_5
katarina.gurcikova@uniag.sk
odb. zamestnankyňa knihovníčka
+421 37 641 5041
SlPK_1_102
Guzmická Ľubica, Ing.SlPK UPodb. zamestnankyňa knihovníčka
+421 37 641 5044
SlPK_1_102
Guzmická Michaela, Mgr.odb. zamestnankyňa
+421 37 641 5484
MF-B_4_Fa511
michaela.guzmicka@uniag.sk
UVUM Radministratíva+421 37 641 5507
AE_1_114
zlatica.guzmicka@uniag.sk
Guzmický Jozefprevádzkový zamestnanec
prevádzková zamestnankyňa
+421 37 641 4823
Gyepesová Silviaprevádzková zamestnankyňa
IKCV TFodb. zamestnanec+421 37 641 5683
SI129
Habán Miroslav, doc. Ing., PhD.
docent
+421 37 641 4204AA_0_19miroslav.haban@uniag.sk
docentka+421 37 641 4467AA_2_31
VCABT UP
upratovačka
+421 37 641 49311.08
Habiňáková AnnaŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa
FBP FBPexterný školiteľ
odb. zamestnanec
+421 37 641 4775
BG_0_003
stefan.hajdu@uniag.sk
Haladová Daniela, RNDr.KVZ FAPZ
výskumná zamestnankyňa
+421 37 641 4333
AT_5_32
daniela.haladova@uniag.sk
KZaKA FZKIodborná asistentka+421 37 641 5422TD_0_129denisa.halajova@uniag.sk
profesor, administratíva+421 37 641 5232ZM_1_2.06peter.halaj@uniag.sk
KKPaPÚ FZKI, R R
docentka, administratíva
+421 37 641 5518
AE_2_203
klaudia.halaszova@uniag.sk
Halenárová Evaupratovačka
+421 37 641 4838
MQ_1_105
eva.halenarova@uniag.sk
Hallová Editadôchodca
+421 37 641 5485
AE_0_7
Hallová Friderika
odb. zamestnankyňa
+421 37 641 4298
AT_1_12
Hallová Marcela, Ing., PhD.odborná asistentka+421 37 641 4137AS_2_216marcela.hallova@uniag.sk
Halmová Daniela, Ing., PhD.KEM FEŠRRodborná asistentka
+421 37 641 5631
EM_2_25
Halo Marko, Ing.KFŽ FBPdoktorand+421 37 641 4288AT_0_18F
KŠZ FAPZ
profesor
+421 37 641 4279
AZ_1_10
odborný asistent
+421 37 641 5223ZP_0_1.31jozef.halva@uniag.sk
Hamada Marián, Ing., PhD.externý školiteľ
KŠCH FAPZdoktorandka
+421 37 641 4731
AT_2_19
FEŠRR FEŠRR
externá školiteľka
Hamarová ZuzanaKJ FEMupratovačkazuzana.hamarova@uniag.sk
Hanáčková Denisa, Ing., PhD.KVS FEŠRR
odborná asistentka
+421 37 641 5656AZ_0_1denisa.hanackova@uniag.sk
Handzušová Adriana, Ing.odb. zamestnankyňa
+421 37 641 4809
AT_4_21a
Hanová Martina, Ing., PhD.
odborná asistentka
+421 37 641 4158
AS_1_125
martina.hanova@uniag.sk
odborná asistentka+421 37 641 4704
AT_2_4
jana.hanusova@uniag.sk
odborný asistent
+421 37 641 4320
AT_4_10
Hanzlik Richard, Ing.KKI FZKIdoktorand
Harangozo Ľuboš, Ing., PhD.
vedecko - výskumný zamestnanec
+421 37 641 4376
AC_1_14
administratíva
+421 37 641 5511AS_1_106
Harizi Ariola, MSc.KMO FEM
doktorandka
xharizi@is.uniag.sk
Harničárová Marta, Ing., PhD.KEAaI TFvedecko - výskumná zamestnankyňa
+421 37 641 5782
Vu306
marta.harnicarova@uniag.sk
Haščík Peter, prof. Ing., PhD.KTKŽP FBPdocent
+421 37 641 4708
AT_3_10peter.hascik@uniag.sk
CIKT UPodb. zamestnanec IT
+421 37 641 4864
AE_1_112
doktorandka
+421 37 641 4304MF-B_1_Ma212xhaulikova@is.uniag.sk
Hauptvogl Martin, Ing., PhD.KEM FEŠRR
odborný asistent
+421 37 641 5627EM_3_33
BZ UPodb. zamestnanec+421 37 641 4772
BB2_0_1
KFR FAPZupratovačka
maria.hazdova@uniag.sk
Hečková Eva, Ing.
administratíva
+421 37 641 4956
ABT_1_2.22eva.heckova@uniag.sk
profesorka+421 37 641 4712
Bz_1_24
Hegedüšová Veronika
prevádzková zamestnankyňa
externý školiteľ
heger@is.uniag.sk
Hegerová Terézia, Ing.doktorandka
KI FEM
docentka
+421 37 641 4198
AS_2_211
klara.hennyeyova@uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa
+421 37 641 4005
SlPK UPupratovačka
+421 37 641 5032
SlPK_1_161maria.herudova@uniag.sk
odborná asistentka+421 37 641 5432TD_1_210dagmar.hillova@uniag.sk
Hlaváčová Zuzana, doc. RNDr., CSc.
docentka
+421 37 641 4767MF-B_2_11zuzana.hlavacova@uniag.sk
KF TFodborný asistent+421 37 641 4749
MF-B_2_Va316
peter.hlavac@uniag.sk
Hlavinová Adriana, Ing., PhD.KOR FAPZ
vedecko - výskumná zamestnankyňa
+421 37 641 4041
AA_5_524
Hleba Lukáš, Ing., PhD.KMi FBPodborný asistent+421 37 641 5811AZ_3_49/2lukas.hleba@uniag.sk
KŠOV FEM
odb. zamestnankyňa
+421 37 641 4190AS_1_121
odb. zamestnankyňa
+421 37 641 4138
AS_2_200
KVD FAPZ
profesor
+421 37 641 4469AP_0_14Asvatoslav.hluchy@uniag.sk
administratíva
+421 37 641 4429AT_4_4
upratovačka
Hollá Barbora, Mgr.administratíva
+421 37 641 5385
SD-AB_0_7
DFBP FBPodb. zamestnanec IT
+421 37 641 4869
BA_0_12
doktorand
xholos@is.uniag.sk
KZSBT TF
externý učiteľ, odborný asistent
+421 37 641 4300MF-B_1_Ma214
odborná asistentka
+421 37 641 4144
AS_3_303
Holovičová Mária, Ing., PhD.UUS R
administratíva
+421 37 641 4874
SD-AB_1_115
KF FEM
docent
+421 37 641 4146
AS_2_226
Holúbeková Andrea, Mgr., PhD.KJ FEModborná asistentka+421 37 641 4557
AE_5_503
andrea.holubekova@uniag.sk
Holúbek Rudolf, prof. Ing., DrSc.dôchodca
+421 37 641 4235
AA_3_308qholubek@is.uniag.sk
Homola Jozef, Ing.KVD FAPZ
výskumný zamestnanec
+421 37 641 4506AT_5_6jozef.homola@uniag.sk
Horák Ján, doc. Ing., PhD.docent, administratíva+421 37 641 5244ZP_1_2.04jan.horak@uniag.sk
IOBBB FAPZvedecko - výskumná zamestnankyňa
+421 376 414 779
BG_1_110
doktorand
+421 37 641 4275
MF-B_3_Sa411
xhornakd@is.uniag.sk
odborná asistentka+421 376 414 872AZ_1_3
Horník Dušanvodič
+421 37 641 5468
dusan.hornik@uniag.sk
ŠD AX SDaJprevádzková zamestnankyňa+421 37 641 4006
ŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa
iveta.hornikova@uniag.sk
odborná asistentka
+421 37 641 4180
AS_1_116radomira.greganova@uniag.sk
Horská Elena, Dr.h.c. prof. Dr. Ing.KMO FEM, FEM FEM
profesorka, administratíva
+421 37 641 5179
AS_1_106
Horvát František, Ing.odb. zamestnanec
+421 37 641 4791
AP_0_31A
Horváthová Ivetaupratovačka+421 37 641 4194AS_2_220
odborná asistentka+421 37 641 4544AE_4_405jarmila.horvathova@uniag.sk
Horváthová Patrícia, Ing.DFEM FEM
administratíva
+421 37 641 5177
AS_1_108c
patricia.horvathova@uniag.sk
Horváth Silvester
dôchodca, strážnik / vrátnik
+421 37 641 4001
AE_0_47
KPG FAPZ
výskumná zamestnankyňa
+421 37 641 4498AC_3_22
odborná asistentka
+421 37 641 4575
AE_7_6
Hozáková Jozefínaremeselník+421 37 641 5267
AC_-1_32
Hozáková Katarína, Ing.
doktorandka
+421 376 414 411
AZ_0_18
FEŠRR FEŠRR
externá školiteľka
qhrabankova@is.uniag.sk
DTF TFadministratíva
+421 37 641 5588
MF-B_1_Ma203
KMan FEModborná asistentka
+421 37 641 4160
AS_2_210
veronika.hrda@uniag.sk
Hricová Andrea, Ing., PhD.KBaB FBPexterná školiteľka
qhricova@is.uniag.sk
Hric Peter, Ing., PhD., Ing.-Paed.IGIPKRVaTE FAPZodborný asistent
+421 37 641 4265
AA_3_310
KRR FEŠRR
odborný asistent
UA Rodb. zamestnanec
+421 37 641 5728
KŠCH FAPZ
odborný asistent
+421 37 641 4744AT_2_5
Hrnčár Roman, Mgr., PhD.CUŠ UP
lektor
+421 37 641 5467
SD-ML-L_0_26
Hromádková Helena, JUDr., PhD.UP R
administratíva
+421 37 641 5536AE_3_306
KBaB FBPdoktorandka+421 37 641 4693
16
xhromadovaz@is.uniag.sk
KCH FBP
výskumná zamestnankyňa
+421 376 414 607AC_1_23
odb. zamestnankyňa
+421 37 641 4215
AA_2_24
maria.hruba@uniag.sk
Hrubec Jozef, prof. Ing., CSc.dôchodca+421 37 641 4275
MF-B_3_Sa411
Hrubý Dušan, prof. Ing., PhD.KEAaI TFprofesor+421 37 641 4764
MF-B_2_Va319
FEM FEM
dôchodca
Hudák Jozef, prof. Ing., PhD.FEŠRR FEŠRR
externý školiteľ
qhudak@is.uniag.sk
Hudáková Elena, Ing.UVUM R
administratíva
+421 37 641 5563
AE_0_8
elena.hudakova@uniag.sk
docentka
+421 376 414 135
AS_2_205
prevádzkový zamestnanec vo výskume
+421 37 641 5675
VI119
KOR FAPZ
profesor
+421 37 641 4250AA_5_13
doktorandkaxhudecovak@is.uniag.sk
Hudecová Silviadôchodca
+421 37 641 4001
AE_0_47hudecovas@is.uniag.sk
Hudecová Vlasta, Ing.
odb. zamestnankyňa
+421 37 641 4455
Hujo Ľubomír, doc. Ing., PhD.docent
+421 37 641 4530
MQ_2_213
Hulan Romanodb. zamestnanec+421 37 641 4885
SD-ND-B_1_150
Huňady Ján, Mgr., PhD.externý učiteľ
qhunady@is.uniag.sk
Hupková Daniela, doc. Ing., PhD.KE FEMdocentka
+421 37 641 4580
AE_7_4
Húska Dušan, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.FZKI FZKI, KVS FEŠRRemeritný profesor (profesor emeritus), externý školiteľ
+421 37 641 5227
ZM_1_2.05
Hus Marek, Ing.KBZ FZKI
doktorand
+421 37 641 5435
TD_0_108xhus@is.uniag.sk
Hvizdová GabrielaCIKT UP, FAPZ FAPZsystémová integrátorka, odb. zamestnankyňa IT+421 37 641 4483AE_4_408
Hyčková Evaadministratíva+421 37 641 5529
AE_1_108
eva.hyckova@uniag.sk
remeselník
+421 37 641 4729VS_0_11marian.chira@uniag.sk
Chlebecová ŠtefániaKŠCH FAPZ
upratovačka
+421 37 641 4707
AT_2_16
stefania.chlebecova@uniag.sk
Chlebo Peter, MUDr., PhD.KVĽ FAPZodborný asistent
+421 37 641 4883
AA_2_35
KŠCH FAPZ
docent
+421 37 641 4318
AT_2_1
robert.chlebo@uniag.sk
vedecko - výskumná zamestnankyňa
+421 37 641 4492AA_2_22
docent
+421 37 641 4397
AC_3_13juraj.chlpik@uniag.sk
Chmelková MartinaUVUM R
administratíva
+421 37 641 5547
AE_1_113
martina.chmelkova@uniag.sk
dôchodca
odborný asistent
+421 37 641 4277
ARI_1_101
Chňapek Peter
remeselník
+421 37 641 5771
peter.chnapek@uniag.sk
odb. zamestnankyňa+421 37 641 4413
AZ_1_1
jozefina.chnapkova@uniag.sk
Chosraviová Renáta, PhDr.KKPV Radministratíva
+421 37 641 5538
AE_6_605
Chovancová Evaodb. zamestnankyňa+421 37 641 4775
BG_0_005
Chovanček Erik, Ing. Bc., PhD.KFR FAPZ
odborný asistent
AZ_5_20erik.chovancek@uniag.sk
Chovanová Emília, Ing., PhD.ŠD AB SDaJadministratíva
+421 37 641 5822
emilia.chovanova@uniag.sk
Chreneková Marcela, Ing., PhD.odborná asistentka
+421 37 641 4562
AE_6_602
Chrenek Peter, prof. Ing., DrSc.
profesor
+421 37 641 4274
ARI_1_14peter.chrenek@uniag.sk
Chrenková DagmarŠD Ml. SDaJprevádzková zamestnankyňa
KTKŽP FBPadministratíva+421 37 641 4312
AT_3_8
Chrenková Mária, doc. Ing., CSc.FBP FBP, FAPZ FAPZ
externá školiteľka
qchrenekova@is.uniag.sk
Igaz Dušan, prof. Ing., PhD.
profesor, administratíva
+421 37 641 5410
TD_1_218
Ikrényi Ivan, RNDr., CSc.odborný asistent
+421 37 641 4449
AZ_4_24
Ilievová Danica, PhDr.FEŠRR FEŠRR
dôchodca
Ilková Zuzana, doc. JUDr., PhD.docentka+421 37 641 5073
FF_1_49
zuzana.ilkova@uniag.sk
Illéšová JanaVCABT UP
upratovačka
+421 37 641 4931
1.08
SR R
remeselník
+421 37 641 5491SlPK_0_18
KVD FAPZ
odborný asistent
+421 37 641 4505AT_5_5
Inovecká Danaodb. zamestnankyňa
+421 37 641 4750
MF-B_2_Va304
Ivánek Miroslav, Ing.FEM FEM
dôchodca
Ivanič Porhajašová Jana, doc. Ing., PhD.KEaB FAPZdocentka
+421 37 641 4470
AZ_2_1
KTKRP FBP
odborná asistentka
+421 37 641 4421
AT_4_18
výskumná zamestnankyňa
+421 37 641 4163
AS_1_112tatiana.ivankova@uniag.sk
zahraničná pracovníčka - mobilitaqivanovar@is.uniag.sk
Izakovičová Zita, doc. RNDr., PhD.R Rvedecká rada SPU
qizakovicova@is.uniag.sk
KDaM TFdocent+421 37 641 4611MQ_2_216
FEM FEMzahraničný pracovník - mobilita
qjacobs@is.uniag.sk
administratíva
+421 37 641 5506
AE_1_110
CBF FBPvedecko - výskumná zamestnankyňa
+421 37 641 5826
BA_1_105silvia.jakabova@uniag.sk
Jakabovičová Johana, PhDr., M.A., PhD.
odborná asistentka
+421 37 641 4545AE_4_405
SlPK UP
odb. zamestnankyňa knihovníčka
+421 37 641 5042SlPK_0_11slavomira.jakubcova@uniag.sk
KVZ FAPZ
výskumná zamestnankyňa
+421 37 641 4365
AT_5_34viera.jalaksova@uniag.sk
odb. zamestnankyňa+421 37 641 4568
AE_6_604
zuzana.jaleczova@uniag.sk
Jamborová Ľubica, PhDr., PhD.SlPK UP
odb. zamestnankyňa knihovníčka
+421 37 641 5043
SlPK_0_9
Jambor Tomáš, Ing., PhD.CBF FBP
vedecko - výskumný zamestnanec
+421 37 641 4925ABT_1_2.31tomas.jambor@uniag.sk
Jančichová Kristína, Ing.KVĽ FAPZ
doktorandka
xjancichovak@is.uniag.sk
BZ UPodb. zamestnanec+421 37 641 4739
VS_0_25
jan.janci@uniag.sk
Jančiová Andrearemeselník
Jančiová Mária
administratíva
+421 37 641 5489
MF-B_1_204
Jančiová Mária, Ing.KF TFadministratíva
+421 37 641 4650
MF-B_2_13
doktorandka
UFZ Rodb. zamestnanec
+421 37 641 5532
AE_1_104peter.jancuska@uniag.sk
administratíva
+421 37 641 5493MF-B_1_Ma222
odborný asistent
+421 376 414 417
AZ_1_7
doktorand
xjanjic@is.uniag.sk
vodič+421 37 641 5468emil.janosik@uniag.sk
Jánošíková Miroslava
administratíva
+421 37 641 4306MF-B_4_Fa504
Janoško Ivan, doc. Ing., CSc.KDaM TF
docent
+421 37 641 4114MQ_2_215ivan.janosko@uniag.sk
FEM FEMdôchodca
KDaM TFdoktorandka
+421 37 641 4616
MQ_2_207
odb. zamestnankyňa
+421 37 641 4043AA_5_12
KRR FEŠRRdocentka+421 37 641 4567AE_6_612
Jarošová Alžbeta, prof. Ing., PhD.
vedecká rada FBP
Jašíková Mária, Mgr.ŠD Ml. SDaJ
administratíva
+421 376 415 703
Javorčík PavolBZ UPremeselník
+421 37 641 5771
Kotolňa_0_117
profesorka
+421 37 641 4431
AZ_3_42
odb. zamestnankyňa knihovníčka
+421 37 641 5038
SlPK_1_130
KOVV FZKI
docent
+421 37 641 4713Bz_1_30
upratovačka
AA_5_521
upratovačka
nikola.jedlickova@uniag.sk
Jenisová EvaKZaKA FZKI
upratovačka
+421 37 641 5440
TD_0_114
VYD UPodb. zamestnankyňa
+421 37 641 4569
AC_-1_21
Jirásková Ingrid, Ing.odb. zamestnankyňa knihovníčka
+421 37 641 5050
SlPK_1_101
Jobbágy Ján, prof. Ing., PhD.docent+421 37 641 4796AC_0_1
Jomová Klaudia, prof. RNDr., PhD.
externá školiteľka
Jopčík Martin, Ing., PhD.externý školiteľ
Jordanovová DagmarCIT FEM
administratíva
+421 37 641 4812
AS_0_6
KRVaTE FAPZupratovačka+421 37 641 4237
AA_3_312
lydia.juhasova@uniag.sk
docent+421 37 641 4807
AZ_0_11
peter.juhas@uniag.sk
KVZ FAPZprofesor
+421 37 641 4332
AT_4_9
miroslav.juracek@uniag.sk
Jurčaga Lukáš, Ing.KTKŽP FBPdoktorand
xjurcaga@is.uniag.sk
Juríčková Zuzana, Ing. Bc., PhD.KMan FEModborná asistentka+421 376 414 169
AS_2_209
odb. zamestnanec
+421 37 641 4391
AC_3_16
Jurík JozefVCABT UPremeselník
1.40
Jurík Ľuboš, prof. Ing., PhD.KKI FZKI
docent
+421 37 641 5231
ZM_1_2.07
lubos.jurik@uniag.sk
Kabutey AbrahamTF TFzahraničný pracovník - mobilitaqkabutey@is.uniag.sk
Kabylda Alisher Yerkinuly, Ing.KE FEMdoktorand
Kačániová Miroslava, prof. Ing., PhD.KOVV FZKI
profesorka
+421 37 641 4715Bz_1_19
odborná asistentka
+421 37 641 4171
AS_3_311
Kadnár Milan, doc. Ing., PhD.docent
+421 37 641 4107
MF-B_4_Fa517
Kalafová Anna, doc. Ing., PhD.KFŽ FBPdocentka
+421 37 641 4258
AT_0_8F
anna.kalafova@uniag.sk
Kaletová Tatiana, Ing., PhD.KKI FZKIodborná asistentka
+421 37 641 5238
ZM_1_2.11
tatiana.kaletova@uniag.sk
Kaliariková Elena, Ing.DFEM FEMadministratíva+421 37 641 5172
AS_1_109
Kalisz Andrzej, prof. Dr hab.DFZKI FZKIexterný pracovníkqkalisz@is.uniag.sk
Kalúzová Mária, Ing.KVZ FAPZdoktorandka
odb. zamestnanec IT+421 37 641 4173AS_3_315bkarol.kania@uniag.sk
administratíva
+421 37 641 4229
Bz_0_12
Kanka Tomáš, Ing., PhD.KVD FAPZ
odborný asistent
+421 37 641 4504
AT_5_7
tomas.kanka@uniag.sk
docentka, administratíva
+421 37 641 4131
AS_1_105zuzana.kapsdorferova@uniag.sk
KZSBT TF
docentka
+421 37 641 5694
MQ_1_102
KTKŽP FBP
odb. zamestnankyňa
+421 37 641 4719
AT_3_9b
natalia.karapinova@uniag.sk
DTF TF
administratíva
+421 37 641 5588
MF-B_1_Ma203
drahomira.karasova@uniag.sk
Karšňáková Jana, Ing.
výskumná zamestnankyňa
+421 37 641 4452AZ_4_20
profesor, administratíva
+421 37 641 4292
AT_1_3radovan.kasarda@uniag.sk
Kataniková Radka, Ing.
doktorandka
+421 376 414 134
AS_2_203
Kazkenova GulzhanFEŠRR FEŠRRzahraničná pracovníčka - mobilita
docentka
+421 37 641 4403
MF-B_1_Ma216
viera.kazimirova@uniag.sk
Kecskemeti GabrielDFZKI FZKI
dôchodca
qkecskemeti@is.uniag.sk
odborný asistent
+421 37 641 4634
AS_1_110
norbert.kecskes@uniag.sk
FEŠRR FEŠRRzahraničný pracovník - mobilita
qkeken@is.uniag.sk
Kentošová Alžbeta, JUDr.UVO Rodb. zamestnankyňa+421 37 641 5755
AE_3_315
Kharin SergeiFEM FEM
zahraničný pracovník - mobilita
qkharin@is.uniag.sk
dôchodca
BZ UP
odb. zamestnanec
+421 37 641 4791
AP_0_31A
KBaH FZKIodb. zamestnanec
+421 37 641 5247
ZM_0_1.07
vladimir.kiss@uniag.sk
UPr R
odb. zamestnanec
+421 37 641 5726
KU_1_19
KVSZK R
administratíva
+421 37 641 4892
AE_0_45b
Kleman Jurajstrážnik / vrátnik
+421 37 641 4001
AE_0_47
juraj.kleman@uniag.sk
doktorandka
Klimantová Ingrid, PaedDr., PhD.externá učiteľka
KKPaPÚ FZKI
odborný asistent
+421 37 641 5242
ZP_0_1.30marcel.kliment@uniag.sk
odborná asistentka
+421 37 641 4557
AE_5_503
KŠCH FAPZvýskumná zamestnankyňa
+421 37 641 4317
AT_2_10
Klimova Elena
zahraničná pracovníčka - mobilita
yklimova@is.uniag.sk
odb. zamestnankyňa
+421 37 641 5450
SD-ML-L_0_34
erika.klinkova@uniag.sk
Klubicová Katarína, Mgr., PhD.externá školiteľka
Klučárová Zdenkaadministratíva+421 37 641 5650AZ_0_2
Kluková JanaUFZ Radministratíva
+421 37 641 5530
AE_1_104
KFŽ FBPdoktorandka
+421 37 641 4288
AT_0_18F
xknizatovan@is.uniag.sk
Kobida Ľubomír, Ing.
výskumný zamestnanec
+421 37 641 4830
AA_0_21
KŠCH FAPZodb. zamestnankyňa+421 37 641 4705AT_2_8
SIK R
remeselník
+421 37 641 5268
Kocúr Jozefprevádzkový zamestnanec+421 37 641 5706jozef.kocur@uniag.sk
Kočner Marián, doc. Ing., PhD.docent+421 37 641 4151AS_2_221
Kohút Ladislav, Ing.KŠCH FAPZ
doktorand
+421 37 641 4319
AT_2_6xkohutl@is.uniag.sk
Kolářová Barbora, Mgr.KZVMP R
administratíva
+421 37 641 5490
AE_3_304barbora.kolarova@uniag.sk
Kolečániová VeronikaKF TFupratovačka+421 37 641 4650
MF-B_2_13
veronika.kolecaniova@uniag.sk
Kolenčík Marek, Mgr., PhD.odborný asistent
+421 37 641 4396
AC_3_18
FBP FBP, KFŽ FBP
profesorka, administratíva
+421 37 641 4119
AT_0_11F
Kolesárová Anna, Ing., PhD.
odborná asistentka
+421 37 641 5808BA_0_18
strážnik / vrátnik
alojz.kollar@uniag.sk
Kollár Ján, Ing., PhD.KBZ FZKI
odborný asistent
+421 37 641 5445
TD_0_131
Kollárová JanaKŠZ FAPZ
upratovačka
+421 376 414 414
AZ_1_2
jana.kollarova@uniag.sk
vedecko - výskumná zamestnankyňa, administratíva
+421 37 641 5408
MF-B_1_204
KAVR FAPZ
výskumná zamestnankyňa
+421 37 641 4388
marta.kollarova@uniag.sk
Kolláthová Renata, Ing.KVZ FAPZdoktorandka
Kompasová Etelaodb. zamestnankyňa
+421 37 641 5623
EM_2_22
Konc Ľubomír, Ing., PhD.
odborný asistent
+421 37 641 5213
ZP_0_1.27
lubomir.konc@uniag.sk
Kondelová Janeta, Ing.SlPK UP
odb. zamestnankyňa knihovníčka
+421 37 641 5040
SlPK_0_10
janeta.kondelova@uniag.sk
KKS TFupratovačka+421 37 641 5672MF-A_4_Fu505
Kondeová MagdalénaDFEM FEM
upratovačka
+421 37 641 5511
AS_1_145
odb. zamestnankyňa
+421 37 641 4738
VS_0_3
elka.konova@uniag.sk
vedecká rada SPU
KVĽ FAPZ
odborná asistentka
+421 37 641 4249AA_2_32
dôchodcakopecky@is.uniag.sk
KVS FEŠRRupratovačka
administratíva
+421 37 641 5741
KU_1_18
Korcová Zuzana, Ing.FEM FEM
dôchodca
+421 37 641 4172
AS_2_214
korcova@is.uniag.sk
odborná asistentka, odb. zamestnankyňa
+421 37 641 4201
AA_0_115joanna.korczyk-szabo@uniag.sk
KBaB FBPupratovačka+421 37 641 4696
70
docent
+421 37 641 4402
MF-B_3_Sa411maros.korenko@uniag.sk
SKves Rodb. zamestnankyňa IT+421 37 641 5866
KU_1_22
odb. zamestnanec
+421 37 641 4723
2KZ
Kosiba Ján, doc. Ing., PhD.TF TF, KDaM TFdocent, administratíva
+421 37 641 5776
MQ_2_209
jan.kosiba@uniag.sk
Košičiarová Ingrida, Ing., PhD.KMO FEM
odborná asistentka
+421 37 641 4171
AS_3_311
ingrida.kosiciarova@uniag.sk
odborná asistentka, administratíva
+421 37 641 4116AS_2_229iveta.kosovska@uniag.sk
CIKT UP
odb. zamestnanec IT
Košťálová Daniela, Ing., PhD.KMi FBP
vedecko - výskumná zamestnankyňa
+421 37 641 5821
AZ_3_49/2
Kotlárová MáriaKVZ FAPZupratovačka
+421 37 641 4333
AT_5_37maria.kotlarova@uniag.sk
odborný asistent
+421 37 641 5613
MQ_0_KRBE7marian.kotrla@uniag.sk
Kotus Martin, doc. Ing., PhD.docent
+421 37 641 5689
MF-B_3_Sa419
doktorandka
+421 37 641 5252
ZP_1_2.23
xkotus@is.uniag.sk
AUTO Rvodič+421 37 641 5526
henrich.kovac@uniag.sk
Kováčik Anton, Ing., PhD.
vedecko - výskumný zamestnanec
+421 37 641 4367AT_0_20F
Kováčik Jaroslav, prof. Ing., PhD.KFŽ FBP
profesor
+421 37 641 4287
AT_0_7F
jaroslav.kovacik@uniag.sk
KEP FEŠRR
odborný asistent
+421 37 641 5606EM_3_38
Kováčik Peter, prof. Ing., CSc.KAVR FAPZprofesor+421 37 641 4381AC_2_18peter.kovacik@uniag.sk
Kováč Ivan, Ing., PhD.odborný asistent+421 37 641 5687MF-B_3_Sa417
Kováč Ján, Ing.doktorand
+421 37 641 4288
AT_0_18F
KGŠR FAPZ
odb. zamestnankyňa
+421 37 641 4241
AA_4_10a
administratíva+421 37 641 5542
AE_3_312
upratovačka
+421 37 641 4336
AT_1_1
emilia.kovacova@uniag.sk
ULP Radministratíva
+421 37 641 5753
AE_3_314
ivana.kovacova@uniag.sk
Kováčová Iveta
upratovačka
+421 37 641 5032
SlPK_1_161
iveta.kovacova@uniag.sk
Kováčová KatarínaŠD AX SDaJprevádzková zamestnankyňa
+421 37 641 4006
Kováčová LenkaKAVR FAPZadministratíva
+421 37 641 4387
AC_2_20
Kováčová Lýdiaupratovačka
Kováčová Martina, Ing.
doktorandka
+421 376 615 239
ZM_0_1.07
strážnik / vrátnik
+421 37 641 5750SD-ML-K_0_11
AUTO R
vodič
+421 37 641 5468peter.kovac2@uniag.sk
Kováč Peter, RNDr.TF TFdôchodca
+421 37 641 5693
MQ_1_111
Kovár Marek, Ing., PhD.
odborný asistent
+421 37 641 4440
AZ_5_1marek.kovar@uniag.sk
KGŠR FAPZ
upratovačka
KRVaTE FAPZodborný asistent+421 37 641 4182
AA_3_307
odborná asistentka
+421 37 641 4130
AS_3_302
jana.kozakova@uniag.sk
odborná asistentka
+421 37 641 4609
BA_0_6
KDaM TFdoktorand+421 37 641 4616MQ_2_207xkozuchp@is.uniag.sk
FBP FBP
vedecká rada FBP
qkracmar@is.uniag.sk
UK R, FEModborná asistentka, administratíva+421 37 641 4157AE_6_607renata.krajcirova@uniag.sk
Krajčír Štefan
remeselník
+421 37 641 5771Kotolňa_0_117
Krajčová Andrea, MUDr.
externá školiteľka
qkrajcova@is.uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa
marcela.kralikova@uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa
Krasnodebski Andrzej, doc. Dr inż.externý školiteľ
qkrasnodebsk@is.uniag.sk
Krčmáriková Kateřina
prevádzková zamestnankyňa
katerina.krcmarikova@uniag.sk
dôchodca+421 37 641 4145
AS_3_309
kretter@is.uniag.sk
Krištof Koloman, Ing., PhD.KSaVB TF
odborný asistent
+421 37 641 4368
AC_0_15
Krivosudská Eleonóra, Ing., PhD.odborná asistentka+421 37 641 4456
AZ_5_6
eleonora.krivosudska@uniag.sk
Kročko Miroslav, Ing., PhD.KTKŽP FBP
odborný asistent
+421 37 641 4528
AT_3_4
dôchodca
krockova@is.uniag.sk
ŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa
renata.kromkova@uniag.sk
Kšiňan Samuel, Ing., PhD.odborný asistent
AZ_4_26samuel.ksinan@uniag.sk
KMO FEMdocentka+421 37 641 4165
AS_3_301
lubica.kubicova@uniag.sk
Kubík Ľubomír, doc. RNDr., PhD.
docent
+421 37 641 4879
MF-B_2_8
lubomir.kubik@uniag.sk
UP R
administratíva
+421 37 641 5537
AE_3_307lubica.kubikova@uniag.sk
Kuczman Gabriel, doc. Ing., PhD.KZaKA FZKI
docent
+421 37 641 5423
TD_0_103
gabriel.kuczman@uniag.sk
KKS TFdocent+421 37 641 4106MF-B_4_Fa518marian.kucera@uniag.sk
FEMdocent
+421 37 641 4191
AS_2_225
Kučerka Marián, Ing.administratíva
+421 37 641 5870
KU_1_21
administratíva
+421 37 641 5547
AE_1_113
dôchodca
kudrik@is.uniag.sk
odborný asistent
+421 37 641 5677
zahraničná pracovníčka - mobilitaqkulig@is.uniag.sk
Kulich Jozef, prof. Ing., PhD.PZU UPdôchodca
+421 37 641 5735
kulich@is.uniag.sk
Kuna Jaroslav, Ing.KEaB FAPZvýskumný zamestnanec +421 37 641 4484AZ_2_10
Kunc Petr, doc. Ing., Ph.D.externý školiteľ
qkunc@is.uniag.sk
Kunecová Daniela, Mgr., PhD.odborná asistentka
+421 37 641 4725
MF-B_2_9
daniela.kunecova@uniag.sk
Kunicki Edward, prof. Dr hab. Ing.
externý pracovník
Kunová IvetaCIKT UP, FEM FEM
systémová integrátorka, odb. zamestnankyňa IT
+421 37 641 4493AE_4_410
docentka
+421 37 641 5807
BA_1_104
Kunová Zuzana, Mgr.KZVMP R
administratíva
+421 37 641 5482AE_3_304
BZ UP
remeselník
radoslav.kuruc@uniag.sk
Kuťková IngridŠD Prib. SDaJ
prevádzková zamestnankyňa
+421 37 641 5714
ingrid.kutkova@uniag.sk
FEM FEMdôchodca
+421 37 641 4578
AE_8_24
prevádzková zamestnankyňa
emilia.kvasnovska@uniag.sk
Laciková MartaŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa
+421 37 641 4823
marta.lacikova@uniag.sk
Lacina JurajODVaS TF
odb. zamestnanec
juraj.lacina@uniag.sk
profesorka+421 37 641 4205
AA_0_12
docentka+421 37 641 5415TD_1_214
administratíva
+421 37 641 5746AE_3_314peter.lacko@uniag.sk
FAPZ FAPZ
externý školiteľ
qlauko@is.uniag.sk
KE FEModborná asistentka+421 37 641 4594AE_8_25
Lajda Ján, Ing.Kves Rexterný pracovník
KMan FEM, R Rdocent, administratíva+421 37 641 5558
AS_2_208
drahoslav.lancaric@uniag.sk
Látečka Dušan, Ing.AUTO R
vodič
+421 37 641 5468dusan.latecka@uniag.sk
docentka
+421 37 641 4149
AS_2_223
Lauko EmilKPG FAPZremeselník+421 37 641 4477AC_3_11emil.lauko@uniag.sk
KE FEM
odborná asistentka
+421 37 641 4572
AE_7_5
magdalena.laurova@uniag.sk
Lazarčík Jánprevádzkový zamestnanec
docentka
KHP FEModborná asistentka
+421 37 641 5898
AS_0_04
Lehocká Kristína, Ing.KGPB FAPZ
doktorandka
+421 37 641 4289
AT_1_15
KVĽ FAPZ
odborná asistentka
+421 37 641 4246
AA_2_38
Lenčéš MariánKEaB FAPZ
výskumný zamestnanec
+421 37 641 4485
AZ_2_14
Lenčéšová Silvia, Ing., PhD.
administratíva
+421 376 415 406TD_1_215
KZSBT TF
docentka
+421 37 641 5777
MQ_1_106jana.lendelova@uniag.sk
odb. zamestnankyňa+421 37 641 4239
Bz_0_5
maria.letkova@uniag.sk
FBP FBPexterná školiteľka+421 376 943 351
KCH FBPdocentka
+421 37 641 4353
AC_1_15
Lichner Ľubomír, Ing., DrSc.KBaH FZKIexterný školiteľ
doktorandka
+421 376 415 074
FF_1_37xlichnerovai@is.uniag.sk
KBZ FZKIodb. zamestnankyňa+421 37 641 5443TD_0_124
doktorandka
+421 37 641 5814
AZ_3_51
KGŠR FAPZ
doktorandka
xloncar@is.uniag.sk
Lopašovský Ľubomír, MVDr., PhD.KHaBP FBP
odborný asistent
+421 37 641 5806
BA_1_106lubomir.lopasovsky@uniag.sk
Lopušný MartinVYD UP
odb. zamestnanec
+421 376 414 564
AC_-1_21
martin.lopusny@uniag.sk
STO Rremeselník+421 37 641 5459
Lőrincz Ľubomír
vedecká rada SPU
Ludva RomanKZaKA FZKI
odb. zamestnanec
+421 37 641 5424TD_0_105
Lukacsovicsová MáriaCUŠ UP
upratovačka
SD-ML-L_0_24
profesor, administratíva+421 37 641 5381AT_0_10Fnorbert.lukac@uniag.sk
KEAaI TF
docent
+421 37 641 4760MF-B_2_Va305ondrej.lukac@uniag.sk
Lušňáková Zuzana, Ing., PhD.
odborná asistentka
+421 37 641 4169AS_2_209
doktorand
Lužicová Renáta, Ing.VCABT UPvýskumná zamestnankyňa+421 37 641 4901
ABT_0_1.48
KUPH FAPZ
docent
+421 37 641 4202
AA_0_14
Macák Miroslav, Ing., PhD.KSaVB TFodborný asistent
+421 37 641 4798
AC_0_8
odborná asistentka+421 37 641 4558AE_4_406
Madola Vladimír, Ing.KEAaI TFdoktorand
Maga Juraj, doc. Ing., Dr.docent+421 37 641 4362
AC_0_19
Magáthová Valéria, Ing.DFEŠRR FEŠRRadministratíva
+421 37 641 5748
AE_0_25
valeria.magathova@uniag.sk
Magátová EvaKEaB FAPZ
upratovačka
+421 37 641 4436AZ_2_13eva.magatova@uniag.sk
Magdina Peter, Ing.výskumný zamestnanec
+421 37 641 5372
AC_1_21peter.magdina@uniag.sk
Magdziaková Magdaléna, Mgr.administratíva+421 376 415 410
TD_1_218
magdalena.magdziakova@uniag.sk
Magula Daniel, MUDr., CSc.FAPZ FAPZexterný školiteľ
Máchal Pavel, doc. Ing., prof.h.c., CSc.
externý školiteľ
qmachal@is.uniag.sk
doktorandka
xmachnicova@is.uniag.sk
R R
vedecká rada SPU
qmacho@is.uniag.sk
Majdan Radoslav, doc. Ing., PhD.
docent
+421 37 641 4618
MQ_2_202
Maková Jana, doc. Ing., PhD.
docentka
+421 37 641 4434
AZ_3_45
prevádzkový zamestnanec
Malý Vlastimil, Ing., PhD.odborný asistent+421 37 641 4109MF-B_4_Fa512vlastimil.maly@uniag.sk
Mamajanov RasuljonFEŠRR FEŠRRzahraničný pracovník - mobilita
KFŽ FBP
administratíva
+421 37 641 4286AT_0_9F
Mamutov NizamatdinFEŠRR FEŠRRzahraničný pracovník - mobilita
strážnik / vrátnik
výskumná zamestnankyňa
+421 37 641 5748
AE_0_25
kristina.mandalova@uniag.sk
KOVV FZKIdoktorand
+421 37 641 5803
Bz_1_31
FEŠRR FEŠRR
zahraničný pracovník - mobilita
KMO FEModb. zamestnankyňa
+421 37 641 4188
AS_3_307
Mareček Ján, doc. Ing., PhD.docent
+421 37 641 4379
AT_4_2
jan.marecek@uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa
+421 37 641 5705
Margetín Milan, prof. RNDr., PhD.profesor+421 37 641 4418
AZ_1_12
Mariš Martin, Ing., PhD.KRR FEŠRR
odborný asistent
+421 37 641 4562
AE_6_602
KPr FEŠRRprofesorka+421 37 641 5072
FF_1_44
eleonora.marisova@uniag.sk
doktorand
Martiška Pavol
dôchodca
KOR FAPZodb. zamestnankyňa
+421 37 641 4257
AA_5_20beata.martiskova@uniag.sk
Martišová Patrícia, Ing.
doktorandka
+421 37 641 4608
BA_1_102
xmartisovap@is.uniag.sk
Maruniaková Nora, Ing., PhD.KFŽ FBPvedecko - výskumná zamestnankyňa
+421 37 641 4965
ABT_1_2.26
nora.maruniakova@uniag.sk
prevádzkový zamestnanec+421 37 641 4207
jozef.masaryk@uniag.sk
doktorand
+421 376 414 417
AZ_1_7
Massanyi Peter, prof. MVDr., DrSc.KFŽ FBP
profesor
+421 37 641 4284
AT_0_3F
peter.massanyi@uniag.sk
systémový integrátor, odb. zamestnanec IT
+421 37 641 4486
AE_4_407
martin.mastik@uniag.sk
Mašková Zuzana, Ing., PhD.KMi FBP
odborná asistentka
+421 37 641 4432
AZ_3_40
zuzana.maskova@uniag.sk
Matečná Gabriela, Ing.
vedecká rada SPU
qmatecna@is.uniag.sk
odborná asistentka+421 37 641 4148
AS_1_128
eva.matejkova@uniag.sk
Maťová Adriána, Mgr.KZ FZKIdoktorandka+421 37 641 4239Bz_0_5
vedecká rada SPU
Matušeková Eva, Mgr., PhD.
odborná asistentka
+421 37 641 4553
AE_5_506
eva.matusekova@uniag.sk
Matušek Vladimír, Mgr., PhD.KM FEM
odborný asistent
+421 37 641 4632
AS_1_117
upratovačka
+421 37 641 4138
AS_1_145
alena.matusikova@uniag.sk
Matušíková Ildikó, Mgr., PhD.FBP FBPexterná školiteľka
administratíva
+421 37 641 5414
TD_0_114
Matúšová Radoslava, RNDr., PhD.FBP FBP
externá školiteľka
qmatusova@is.uniag.sk
zahraničný pracovník - mobilita
qmatysiak@is.uniag.sk
Medo Juraj, Ing., PhD.odborný asistent
+421 37 641 5810
AZ_3_50
Melichová Katarína, Ing., PhD.KRR FEŠRRodborná asistentka+421 37 641 4565AE_6_608
Mellen Martin, doc. Ing. PhDr., PhD.KŠZ FAPZexterný školiteľ
+421 37 641 4415
qmellen@is.uniag.sk
Mendelová Andrea, doc. Ing., PhD.docentka
+421 37 641 4777
BA_0_7
andrea.mendelova@uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa
Měrtlová Libuše, Ing., Ph.D.
externá školiteľka
Mesároš JozefIKCV TFodb. zamestnanec
+421 37 641 5675
VI119
Mesárošová Lýdia
prevádzková zamestnankyňa
lydia.mesarosova@uniag.sk
administratíva+421 376 415 412
TD_0_113
doktorandka
xmeszarosovm@is.uniag.sk
docent+421 37 641 5802Bz_1_21jan.mezey@uniag.sk
Mezeyová Ivana, Ing., PhD.
odborná asistentka
+421 37 641 4243
Bz_0_11
SlPK UPodb. zamestnankyňa knihovníčka+421 37 641 5049SlPK_0_8dagmar.micanova@uniag.sk
upratovačka
remeselník
maria.mihalova@uniag.sk
KZSBT TFprofesor+421 37 641 5678MF-B_1_Ma211stefan.mihina@uniag.sk
KDaM TFvýskumná zamestnankyňa+421 37 641 4875MQ_2_206marta.mihinova@uniag.sk
Michálek Ladislavodb. zamestnanec
Michalička Tomáš, Ing.
doktorand
+421 376 414 133
AS_2_206
KDaM TFdoktorand
+421 37 641 4616
MQ_2_207
Michalko Jaroslav, Ing., PhD.vedecko - výskumný zamestnanec
jaroslav.michalko@uniag.sk
Mikelová AnetaKRVaTE FAPZ
upratovačka
+421 376 414 221
AA_1_20
Mikitová Veronika, Mgr.KBaB FBP
doktorandka
Mikla PeterUOaVO R
strážnik / vrátnik
peter.mikla@uniag.sk
Mikláš Šimon, Ing.KVD FAPZ
doktorand
+421 37 641 4471
AP_0_17Ab
doktorandka
+421 37 641 4693
16
odborný asistent
+421 37 641 4228
AA_4_2
CUŠ UP
lektor
+421 37 641 5469SD-ML-L_0_33
Mikuš Rastislav, Ing., PhD.KKaST TFodborný asistent
+421 37 641 4308
MF-B_3_24
rastislav.mikus@uniag.sk
Miluchová Martina, doc. Ing., PhD.KGPB FAPZ
docentka
+421 37 641 4290AT_1_8
Minárik Peter, MUDr., PhD.KVĽ FAPZ
externý školiteľ
UPr Radministratíva+421 37 641 5717
KU_0_2
katarina.minarovicova@uniag.sk
Mindek Slavomír, Ing., PhD.KVD FAPZ
odborný asistent
+421 37 641 4464
AP_0_17Aslavomir.mindek@uniag.sk
VCABT UP
odb. zamestnankyňa
+421 37 641 4904
ABT_0_1.50
Misiarz Marta
zahraničná pracovníčka - mobilita
Mišáková Evaprevádzková zamestnankyňa
administratíva
+421 37 641 4305
MF-B_3_24
Miškeje Michal, Ing., PhD.
vedecko - výskumný zamestnanec
+421 37 641 4912
ABT_1_2.09
KBaB FBPvedecko - výskumný zamestnanec
+421 37 641 4474
ARI_0_30
Mišurová Klaudiaremeselník
+421 37 641 5602
AE_0_45a
klaudia.misurova@uniag.sk
doktorandka
Mlynáriková Vysoká Dominika, Ing.výskumná zamestnankyňa+421 37 641 4454
AZ_5_3
dominika.vysoka@uniag.sk
KŠZ FAPZ
profesor
+421 37 641 4410AZ_1_4juraj.mlynek@uniag.sk
KŠZ FAPZ
odborná asistentka
+421 37 641 4804
AZ_1_14eva.mlynekova@uniag.sk
BZ UP
odb. zamestnankyňa
+421 37 641 4735
VS_0_2
UMU R
administratíva
+421 37 641 5531
AE_3_308
Močolová JankaŠD AB SDaJ
prevádzková zamestnankyňa
+421 37 641 4823
Mojžiš Miroslav, Ing., PhD.odborný asistent
+421 37 641 4613
MQ_2_208
miroslav.mojzis@uniag.sk
SE Rremeselník
+421 37 641 5340
KBaH FZKIupratovačka
+421 37 641 5254
6
KMan FEM
doktorandka
xmoravanska@is.uniag.sk
odborná asistentka
+421 37 641 4547
AE_5_501
docent
+421 37 641 5409
TD_0_130
Moravčíková Danka, doc. Mgr. Ing., PhD.KSV FEM, KPTC R, KEP FEŠRR
docentka, externá školiteľka, administratíva
+421 37 641 4692
ABT_1_2.21
CIT FEMupratovačka+421 37 641 4812
AS_1_145
KŠZ FAPZodb. zamestnankyňa+421 37 641 4773AZ_1_5maria.moravcikova@uniag.sk
Moravčíková Nina, Ing., PhD.KGPB FAPZ
odborná asistentka
+421 37 641 4824
AT_1_10nina.moravcikova@uniag.sk
Moritz Peter, Mgr.doktorand
Moroz Serhiy, doc. Ing., CSc.docent
KSV FEM
odborná asistentka
+421 37 641 4746
SlPK_0_13anna.mravcova@uniag.sk
Mrázová Jana, RNDr., PhD.KVĽ FAPZ
odborná asistentka
+421 37 641 4223
AA_2_22
jana.mrazova@uniag.sk
Mucha Miloslav, Ing.odb. zamestnanec IT
+421 905 288 223
Mucha Rastislav, Mgr.odb. zamestnanec knihovník+421 37 641 5046
SlPK_0_7
rastislav.mucha@uniag.sk
Muchová Zdenka, prof. Ing., CSc.
externá školiteľka
Muchová Zlatica, doc. Ing., PhD.
docentka
+421 37 641 5216
ZP_0_1.05
FAPZ FAPZdôchodca
qmuller@is.uniag.sk
Mura Ladislav, doc. PhDr. Mgr. Ing., PhD.FEŠRR FEŠRR
externý školiteľ
qmura@is.uniag.sk
zahraničná pracovníčka - mobilita
qmursalimova@is.uniag.sk
Musilová Janette, prof. Ing., PhD.
profesorka
+421 37 641 4606
AC_1_18
doktorandka
Nabiev DilshodFEM FEM
zahraničný pracovník - mobilita
qnabiev@is.uniag.sk
UOaVO Rstrážnik / vrátnik
+421 37 641 4001
AE_0_47
alexander.nagy@uniag.sk
Nagy Jozef, prof. MVDr., PhD.
vedecká rada FBP
dôchodca
nagyova@is.uniag.sk
Nagyová Ľudmila, prof. Ing., PhD.KMO FEMprofesorka
+421 37 641 4102
AS_3_310
ludmila.nagyova@uniag.sk
odborný asistent
+421 37 641 5894
AS_0_05
dimuth.nambuge@uniag.sk
FEŠRR FEŠRRzahraničný pracovník - mobilita
KGPB FAPZodborná asistentka+421 37 641 4296
AT_1_6
alica.navratilova@uniag.sk
doktorandka
+421 376 414 559
AZ_0_12
SKves Rupratovačka
remeselník
olga.nemcicova@uniag.sk
Némethová MáriaUS R
upratovačka
maria.nemethova@uniag.sk
Németh Róbert, Ing.R Rvedecká rada SPU
Neomániová Katarína, Ing., PhD.odborná asistentka+421 37 641 4136AS_3_306
Nereča Jaroslav
strážnik / vrátnik
+421 37 641 4002
AS_0_31a
jaroslav.nereca@uniag.sk
Neupauer Jakub, Ing.KAVR FAPZdoktorand
Nitrayová Soňa, MVDr., PhD.KVD FAPZ
externá školiteľka
qnitrayova@is.uniag.sk