Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
Andreji Jaroslav, Ing., PhD.FAPZ, KŠCH
dekanát - centrum, odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4700
AT_2_11
jaroslav.andreji@uniag.sk
Arpášová Henrieta, doc. Ing., PhD.
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4314AT_2_14henrieta.arpasova@uniag.sk
Babošová Mária, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4315AZ_2_6maria.babosova@uniag.sk
Bakoš Emil, prof. MUDr., CSc.FAPZ
externý školiteľ
KPGupratovačka+421 37 641 4498
AC_3_5
Baranec Tibor, prof. RNDr., CSc.KEaB
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4450
AZ_4_22
tibor.baranec@uniag.sk
externá školiteľka
+421 37 641 4494
AZ_3_47zuzana.barborakova@uniag.sk
Barboričová Mária, Ing.KFRdoktorandka
AZ_5_5
upratovačka
+421 37 641 4698
AP_0_13Pzuzana.bederova@uniag.sk
Benczová AndreaKŠZ
upratovačka
+421 376 414 774
KRVaTEremeselník+421 376 414 267
AA_1_11
peter.bezak@uniag.sk
Bíro Daniel, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.KVZprofesor CSc./PhD.
+421 37 641 4328
AT_4_12
Bobček Branislav, prof. Ing., CSc.externý školiteľ+421 37 641 4415AZ_1_6
dekanát - centrum
+421 37 641 5543
AE_0_6
KORdocent CSc./PhD.+421 37 641 4256AA_5_15peter.bokor@uniag.sk
KFRodborná asistentka CSc./PhD.
AE_5_501
lenka.botyanszka@uniag.sk
Bradáč Ján, JUDr.FAPZ
dôchodca
Bradáčová OľgaKEaBupratovačka+421 37 641 4452AZ_4_28olga.bradacova@uniag.sk
FAPZzahraničná pracovníčka - mobilita
qbrach@is.uniag.sk
Brestič Marián, prof. Ing., CSc.KFR
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4448
AZ_5_4
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4787
BG_1_115
jan.brindza@uniag.sk
FAPZ
externý školiteľ
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4420
AZ_2_4
Bučko Ondřej, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4802
AZ_1_9
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4219
AA_1_12
miroslav.buday@uniag.sk
KGPBodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4294
AT_1_4
Bystrická Marta
remeselník
marta.bystricka@uniag.sk
KOR
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4253AA_5_16
Candrák Juraj, doc. Ing., CSc.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4297
AT_1_11juraj.candrak@uniag.sk
Candráková Eva, doc. Ing., PhD.KRVaTEdocentka CSc./PhD.+421 37 641 4224AA_2_28
Candráková TatianaKRVaTEremeselník+421 376 414 860AA_1_13tatiana.candrakova@uniag.sk
Čerevková Andrea, Ing., PhD.FAPZ
externá školiteľka
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 4231
AA_1_5
ivan.cerny@uniag.sk
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4805
AZ_0_8
Demjanová Eva, Ing., PhD.DFAPZodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5860AA_1_10eva.demjanova@uniag.sk
Demová Ivana, Ing.KFR
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4851
AA_5_19
ivana.demova@uniag.sk
dekanát - centrum
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4745AT_2_17
Drábek Martinodb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 4843
AA_0_8
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4385
AC_2_16ladislav.ducsay@uniag.sk
doktorandka
xdudasovas@is.uniag.sk
KVĽodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4880
AA_2_34
viera.duchonova@uniag.sk
KEaBodborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4453
AZ_4_30
luba.durisova@uniag.sk
Ďurková Eva, Ing., CSc.FAPZ
dôchodca
qdurkova@is.uniag.sk
DFAPZ
dekanát - centrum
+421 37 641 5496
AE_0_34zuzana.durkova@uniag.sk
DFAPZ
dekanát - centrum
+421 37 641 5485
AE_0_7
renata.dvoncova@uniag.sk
Eliáš Pavol, doc. Ing., PhD.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4444AZ_4_31
Ernst Dávid, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 376 414 217
AA_1_8
Farmadinová Eva
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4329AT_1_1eva.farmadinova@uniag.sk
KVĽodborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4324
AA_2_33
KVD
so SŠ vzdelaním
+421 37 641 4601
AP_0_16Az
Ferencová Jana, Ing.vŠ II.stupeň+421 37 641 4851AA_5_521jana.ferencova@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4717
AT_2_7
Filaček Andrej, Ing.KFR
doktorand
9xfilacek@is.uniag.sk
Foltys Vladimír, Ing., PhD.externý školiteľ
Fusková Miroslava, Ing.KORdoktorandka
KGPBodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4295AT_1_16
Galbavá DanielaKGPBodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4329AT_1_1daniela.galbava@uniag.sk
Gálik Branislav, doc. Ing., PhD.KVZdocent CSc./PhD.+421 37 641 4331
AT_4_7
Garlík Jozef, Ing., PhD.
dôchodca
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4701
AT_2_12jozef.gasparik@uniag.sk
Gašparík PavolKVDprevádzkový zamestnanec
+421 37 641 4500
AP_0_24A
Gašparovič Kristína, Ing., PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4255
AA_5_10
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4210
AA_2_40
Gažo Ján, Ing., PhD.dekanát - centrum, odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4245
AA_4_7
jan.gazo@uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4254
AA_5_11
Gulková Ildaodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4414AZ_1_10ilda.gulkova@uniag.sk
KUPH
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4204
AA_0_19miroslav.haban@uniag.sk
Habánová Marta, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4467
AA_2_31
Hajdu Štefan, Ing.
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 4775
BG_0_003
vŠ II.stupeň+421 37 641 4333AT_5_32daniela.haladova@uniag.sk
dôchodca
+421 37 641 5485
AE_0_7
Hallová FriderikaKGPBodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4298
AT_1_12
Halo Marko, prof. Ing., PhD.profesor CSc./PhD.+421 37 641 4279AZ_1_10
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4704
AT_2_4
KVZ
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4320
AT_4_10
upratovačka
Heger Jaroslav, doc. Ing., PhD.externý školiteľ
Hegerová Terézia, Ing.KŠZ
doktorandka
xhegerova@is.uniag.sk
Hlavinová Adriana, Ing., PhD.KORvŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4041
AA_5_524
Hluchý Svätoslav, prof. Ing., PhD.
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4469
AP_0_14A
dôchodca
+421 37 641 4235
AA_3_308
Homola Jozef, Ing.KVDvŠ II.stupeň
+421 37 641 4506
AT_5_6
jozef.homola@uniag.sk
Horčinová Sedláčková Vladimíra, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 376 414 779
BG_1_110
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 376 414 872
AZ_1_3
Horvátová Mária, Ing.vŠ II.stupeň
+421 37 641 4498
AC_3_22maria.horvatova@uniag.sk
Hozáková Katarína, Ing.doktorandka+421 376 414 411AZ_0_18
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4265AA_3_310
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4744
AT_2_5
Hrubá Mária, Ing.KRVaTE
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4215
AA_2_24
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4250
AA_5_13
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4455vlasta.hudecova@uniag.sk
systémová integrátorka+421 37 641 4483AE_4_408
KŠCH
upratovačka
+421 37 641 4707
AT_2_16
Chlebo Peter, MUDr., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4883AA_2_35
Chlebo Róbert, doc. Ing., PhD.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4318
AT_2_1
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4397
AC_3_13
Chmelničná Ľudmila, doc. Ing., CSc.FAPZ
dôchodca
Chňapková JozefínaKŠZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4413AZ_1_1
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4775
BG_0_005
Chovanček Erik, Ing. Bc.
doktorand
AZ_5_20
Chrenková Mária, doc. Ing., CSc.FAPZexterná školiteľka
qchrenekova@is.uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4449AZ_4_24ivan.ikrenyi@uniag.sk
KVD
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4505AT_5_5
Ivanič Porhajašová Jana, doc. Ing., PhD.
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4470
AZ_2_1
Ivanova Raisa
zahraničná pracovníčka - mobilita
qivanovar@is.uniag.sk
Jalakšová Viera
so SŠ vzdelaním
+421 37 641 4365
AT_5_34
viera.jalaksova@uniag.sk
Jančichová Kristína, Ing.doktorandka
xjancichovak@is.uniag.sk
KŠZ
odborný asistent CSc./PhD.
+421 376 414 417
AZ_1_7
KVZ
doktorand
xjanjic@is.uniag.sk
KORodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4043
AA_5_12
olga.janovicova@uniag.sk
KORupratovačka
AA_5_521
iveta.jedlickova@uniag.sk
upratovačka
+421 37 641 4237
AA_3_312
KŠZdocent CSc./PhD.+421 37 641 4807
AZ_0_11
KVZprofesor CSc./PhD.+421 37 641 4332
AT_4_9
doktorand+421 37 641 4391
AC_3_16
xjuriga@is.uniag.sk
Kanka Tomáš, Ing., PhD.KVDodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4504
AT_5_7
tomas.kanka@uniag.sk
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4452
AZ_4_20
jana.karsnakova@uniag.sk
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 4292
AT_1_3
Klimešová Tatianaso SŠ vzdelaním+421 37 641 4317
AT_2_10
tatiana.klimesova@uniag.sk
Klimova Elena
zahraničná pracovníčka - mobilita
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4830
AA_0_21
KŠCH
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4705AT_2_8
Kohút Ladislav, Ing.
doktorand
+421 37 641 4319
AT_2_6xkohutl@is.uniag.sk
Kolenčík Marek, Mgr., PhD.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4396
AC_3_18
marek.kolencik@uniag.sk
Kollárová JanaKŠZupratovačka
+421 376 414 414
AZ_1_2
jana.kollarova@uniag.sk
Kollárová MartaKAVRso SŠ vzdelaním+421 37 641 4388marta.kollarova@uniag.sk
KVZ
doktorandka
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4249
AA_2_32
dôchodca
Korczyk-Szabó Joanna, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD., odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4201
AA_0_115joanna.korczyk-szabo@uniag.sk
KVZ
upratovačka
+421 37 641 4333
AT_5_37
Kováčik Peter, prof. Ing., CSc.KAVR
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4381
AC_2_18peter.kovacik@uniag.sk
Kováčová Beáta, Ing.KGŠR
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4241
AA_4_10a
upratovačka
+421 37 641 4336AT_1_1emilia.kovacova@uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4387
AC_2_20
lenka.kovacova@uniag.sk
Kovár Marek, Ing., PhD.KFRodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4440
AZ_5_1
Kovárová Elena
upratovačka
elena.kovarova@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4182
AA_3_307
peter.kovar@uniag.sk
Krivosudská Eleonóra, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4456AZ_5_6eleonora.krivosudska@uniag.sk
KEaB
doktorand
AZ_4_26
xksinans@is.uniag.sk
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4484
AZ_2_10
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4205AA_0_12magdalena.lacko-bartosova@uniag.sk
externý školiteľ
Lauko Emil
remeselník
+421 37 641 4477
AC_3_11
Lehocká Kristína, Ing.doktorandka
+421 37 641 4289
AT_1_15
so SŠ vzdelaním+421 37 641 4485
AZ_2_14
marian.lences@uniag.sk
doktorandka
+421 37 641 4234
AA_3_309
Macák Milan, doc. Ing., Dr.docent CSc./PhD.+421 37 641 4202
AA_0_14
milan.macak@uniag.sk
KEaBupratovačka+421 37 641 4436
AZ_2_13
externý školiteľ
Marek Ján, Ing.
doktorand
+421 37 641 4263
AA_1_9
Margetín Milan, prof. RNDr., PhD.
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4418
AZ_1_12
KORodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4257
AA_5_20
Massányi Martin, Ing.KŠZ
doktorand
+421 376 414 417
AZ_1_7xmassanyi@is.uniag.sk
Mellen Martin, doc. Ing. PhDr., PhD.KŠZ
externý školiteľ
+421 37 641 4415qmellen@is.uniag.sk
upratovačka+421 376 414 221
AA_1_20
Mikláš Šimon, Ing.
doktorand
Miko Marián, Ing., CSc.KGŠR
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4228AA_4_2marian.miko@uniag.sk
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4290
AT_1_8martina.miluchova@uniag.sk
KVĽexterný školiteľ
qminarikp@is.uniag.sk
KVDodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4464
AP_0_17A
slavomir.mindek@uniag.sk
zahraničná pracovníčka - mobilita
Mixtajová Eva, Ing. Mgr.KVZ
doktorandka
xmixtajova@is.uniag.sk
Mlynáriková Vysoká Dominika, Ing.vŠ II.stupeň
+421 37 641 4454
AZ_5_3dominika.vysoka@uniag.sk
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4410
AZ_1_4
Mlyneková Eva, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4804
AZ_1_14
Moravčíková MáriaKŠZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4773
AZ_1_5
Moravčíková Nina, Ing., PhD.KGPB
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4824
AT_1_10
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4223
AA_2_22
jana.mrazova@uniag.sk
FAPZdôchodca
Navrátilová Alica, Ing., PhD.KGPB
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4296
AT_1_6
Neirurerová Petra, Ing.
doktorandka
+421 376 414 559
AZ_0_12xneirurerova@is.uniag.sk
KVDexterná školiteľka
Noskovič Jaroslav, doc. Ing., CSc.KEaB
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4422AZ_2_5
Novák Ján, prof. Ing., PhD.profesor CSc./PhD.+421 37 641 4230AA_3_306jan.novak@uniag.sk
Novotná Ivana, Ing.KVZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4337AT_5_30
Nôžková Janka, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4778BG_1_104janka.nozkova@uniag.sk
KGPBdoktorandka+421 37 641 4289
AT_1_15
xbalazovab1@is.uniag.sk
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4442
AZ_5_7
katarina.olsovska@uniag.sk
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5497
AE_0_35
Oravcová AndreaDFAPZupratovačka
andrea.oravcova@uniag.sk
KGŠRodb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 4775
BG_0_003
externý školiteľ
Pačuta Vladimír, prof. Ing., CSc.profesor CSc./PhD.+421 37 641 4212AA_2_23vladimir.pacuta@uniag.sk
Pagáčová Annadôchodca
qpagacova@is.uniag.sk
Pajtášová Ľubomíra, Ing.odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4399AC_3_6lubomira.pajtasova@uniag.sk
KVZ
so SŠ vzdelaním
+421 37 641 4330
AT_5_30marian.palko@uniag.sk
Paštiaková Zuzana, Ing.DFAPZdekanát - centrum
+421 37 641 5498
AE_0_33
zuzana.pastiakova@uniag.sk
KUPHupratovačka+421 37 641 4203AA_0_1
KAVR
so SŠ vzdelaním
+421 37 641 4462
Peťovská MáriaKVDso SŠ vzdelaním
+421 37 641 4698
AP_0_19P
maria.petovska@uniag.sk
KEaB
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 376 414 424
AZ_2_8
FAPZ
zahraničný pracovník - mobilita
externý školiteľ
odb. zamestnanec 3 - IT
+421 37 641 5499
AZ_0_7
Polák Peter, Ing., PhD.FAPZexterný školiteľ+421 376 546 428
polakp@is.uniag.sk
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4389AC_3_19
KŠZvŠ II.stupeň
+421 37 641 4271
AZ_1_8
Pospišil Richard, prof. Ing., Dr.
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4225
AA_1_4
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4466
AP_0_12A
Qian Yu
zahraničná pracovníčka - mobilita
Rakovská Margita, Ing.KEaBvŠ II.stupeň
+421 37 641 4889
AZ_4_21
odborný asistent CSc./PhD.
+421 376 414 220
AA_2_26
marek.rasovsky@uniag.sk
Ražná Katarína, prof. Ing., PhD.KGŠRprofesorka CSc./PhD.+421 37 641 4240
AA_4_3
Ražný Radoslav, Ing.KUPH
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 4843
AA_0_8
radoslav.razny@uniag.sk
docent CSc./PhD.+421 37 641 4326
AT_4_11
Sabová Eva
dekanát - centrum
+421 37 641 5543
AE_0_6
eva.sabova@uniag.sk
Schubertová Zuzana, Ing., PhD.IOBBBvŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4785
BG_1_109zuzana.schubertova1@uniag.sk
KVĽ
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4886
AA_2_30
externý školiteľ
Slepčan Marek, Ing.doktorand
+421 37 641 4826
AC_2_14
Smatana Jozef, Ing., PhD.KUPH
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4200
AA_0_17
jozef.smatana@uniag.sk
Solčanská Marta, Ing.
dekanát - centrum
+421 37 641 5523AE_0_5
FAPZ
dôchodca
qsollar@is.uniag.sk
Strapáková Eva, Ing., PhD.KGPBodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4334
AT_1_9
Strapák Peter, prof. Ing., PhD.
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4806
AZ_0_6
Sytar Oksana, Dr., PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4979AZ_5_8oksana.sytar@uniag.sk
remeselník
+421 376 414 774
remeselník
+421 376 414 238AA_1_7
upratovačka
+421 376 414 775
BG_0_002
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4390
AC_3_20
ludmila.simanska@uniag.sk
Šimanský Vladimír, doc. Ing., PhD.KPG
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4398
AC_3_17
Šimko Milan, prof. Ing., PhD.KVZprofesor CSc./PhD.+421 37 641 5517
AT_4_13
milan.simko@uniag.sk
vŠ II.stupeň+421 376 414 782BG_1_108
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4702AT_2_3
Škorcová MáriaKVĽ
upratovačka
Šmehýl Peter, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4706
AT_2_9
Šťastná Danka, doc. MVDr., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4272
AP_0_14P
KGŠR
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 376 414 811
AA_4_6
profesor DrSc.
+421 37 641 4461
AP_0_13A
vladimir.tancin@uniag.sk
Tkáčová Gabriela, Ing.vŠ II.stupeň
+421 37 641 4855
AA_1_18
KPGprofesorka CSc./PhD.+421 37 641 4394
AC_3_15
erika.tobiasova@uniag.sk
Toman Róbert, prof. Ing., Dr.
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4479
AP_0_15A
Tóthová Monika, Ing., PhD.KOR
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4252
AA_5_14
monika.tothova@uniag.sk
Tóth Peter, doc. Ing., PhD.KOR
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4251
AA_5_18
peter.toth@uniag.sk
Trakovická Anna, prof. Ing., CSc.KGPBprofesorka CSc./PhD.+421 37 641 4285
AT_1_7
anna.trakovicka@uniag.sk
Turianica Ivan, prof. Ing., DrSc.externý školiteľ
Tvarožková Kristína, Ing.
doktorandka
+421 37 641 4481AP_0_10Axtvarozkova@is.uniag.sk
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4842
AA_0_16
Urminská Jana, doc. RNDr., PhD.KEaBdocentka CSc./PhD.
IOBBB
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4784AA_4_1
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4380
AC_2_19ladislav.varga@uniag.sk
Vargová Silvestradôchodcaqvargovas@is.uniag.sk
doktorandka
+421 37 641 4502
AT_5_26
Vašková EuláliaKUPH
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4203
AA_0_13
eulalia.vaskova@uniag.sk
Vaško Vladimírodb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 4702
AT_2_2
vladimir.vasko@uniag.sk
vŠ II.stupeň+421 37 641 4801AZ_0_9iveta.vavrikova@uniag.sk
Vavrišínová Klára, doc. Ing., CSc.KŠZdocentka CSc./PhD.+421 37 641 4800
AZ_0_10
klara.vavrisinova@uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4280AA_3_302petra.veresova@uniag.sk
dôchodca
Vlčková Andrea, Ing.vŠ II.stupeň
+421 37 641 4388
docent CSc./PhD.+421 37 641 4236
AA_3_305
Vozárová Denisa, Ing.doktorandka
+421 37 641 4839
AA_0_7a
FAPZdôchodca
+421 37 641 4438
AT_2_1weis@is.uniag.sk
Zamiešková Lucia, Ing.KGŠRdoktorandka
+421 37 641 4816
AA_4_9b
Zapletalová Alexandra, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4386
AC_2_17
Zelinková GabrielaKVZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4323
AT_4_6
gabriela.zelinkova@uniag.sk
Zvercová Dominika, Ing.doktorandka
Žembery Jozef, Ing., PhD.KRVaTEodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4211AA_1_3
Žiarovská Jana, doc. PaedDr. Ing., PhD.
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4244
AA_4_4jana.ziarovska@uniag.sk
KGPB
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4815
AT_1_17
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4821AZ_5_10marek.zivcak@uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.