Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
doktorand+421 37 641 4239Bz_0_5
Adámeková Jarmilaupratovačka
+421 37 641 5234
1.06
jarmila.adamekova@uniag.sk
Ailer Štefan, doc. Ing., PhD.KOVVdocent CSc./PhD.
+421 37 641 5804
Bz_1_30
docentka CSc./PhD.+421 37 641 4247
Bz_0_14
alena.andrejiova@uniag.sk
Antal Jaroslav, prof. Ing., DrSc.FZKIdôchodca
+421 37 641 5240
ZB_1_109
Aydin Elena, Ing., PhD.KBaHodborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5250
ZB_2_201
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5445
TD_0_131
Banihabib Mohammadebrahimzahraničný pracovník - mobilita
qbanihabib@is.uniag.sk
externý pracovník
qbaranek@is.uniag.sk
Báreková Anna, Ing., PhD.KKPaPÚodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5222ZP_0_1.25anna.barekova@uniag.sk
KKIprofesor CSc./PhD.
+421 37 641 5236
ZM_1_2.08viliam.barek@uniag.sk
Barošková Helena, Ing.systémová integrátorka+421 37 641 4400AE_4_411baroskova@is.uniag.sk
doktorand
+421 37 641 5407
136
xbechera@is.uniag.sk
externá učiteľka
+421 37 641 5448
TD_0_128
qbellerova@is.uniag.sk
KOVV
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5801
Bz_1_18
Bihuňová Mária, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5425
TD_0_121
DFZKIdekanát - centrum+421 37 641 5406
TD_1_215
kristina.candrakova@uniag.sk
KBZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5437
TD_0_132
KZaKA
doktorand
+421 37 641 5447
TD_0_129
xcibikm@is.uniag.sk
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5224ZP_1_2.10
Čimová Lenka, Ing., PhD.DFZKI
dekanát - centrum
+421 37 641 5417TD_0_116lenka.cimova@uniag.sk
Čitáry Ivan, Ing. arch., PhD.KZaKAodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5427TD_0_120ivan.citary@uniag.sk
Dobiašová Dagmar, Ing., PhD.KKPaPÚodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5214
ZP_0_1.02
doktorand
+421 37 641 5803
Bz_1_31
xdobsinsky@is.uniag.sk
Drgoňová Katarína, Ing., PhD.odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5252
ZP_1_2.23
KZ
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 4262
Bz_0_2
Feriancová Ľubica, prof. Ing., PhD.
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 5426
TD_0_102
Flóriš Roman, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5428
TD_0_122
Froncová Vladimíra
upratovačka
+421 37 641 4229
Bz_0_12
KKI
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5218
ZM_0_1.13
Gašparovičová DanaKKI
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5234
ZM_1_2.16
Golian Marcel, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4322
Bz_0_4
Greguš Ivan, Mgr., DiS.KZaKAexterný učiteľ
qgregus@is.uniag.sk
zahraničný pracovník - mobilita
KZaKA
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5422
TD_1_202
Halaj Peter, prof. Ing., CSc.FZKI, KKI
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5232
ZM_1_2.06
KKPaPÚ
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5518
AE_2_203
klaudia.halaszova@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5223ZP_0_1.31
Hegedűsová Alžbeta, prof. RNDr., PhD.
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4712
Bz_1_24
KBZdocentka CSc./PhD.
+421 37 641 5432
TD_1_210
dagmar.hillova@uniag.sk
Horák Ján, doc. Ing., PhD.FZKI, KBaH
docent CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5244
ZP_1_2.04
Húska Dušan, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.emeritný profesor (profesor emeritus)
+421 37 641 5227
ZM_1_2.05
Hus Marek, Ing.KBZdoktorand
+421 37 641 5435
TD_0_108xhus@is.uniag.sk
Igaz Dušan, prof. Ing., PhD.KBaH, FZKI
profesor CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5410
TD_1_218dusan.igaz@uniag.sk
docent CSc./PhD.+421 37 641 4713Bz_1_30jaroslav.jedlicka@uniag.sk
Jenisová EvaKZaKA
upratovačka
+421 37 641 5440
TD_0_114
profesor CSc./PhD.+421 37 641 5231ZM_1_2.07lubos.jurik@uniag.sk
KOVVprofesorka CSc./PhD.+421 37 641 4715Bz_1_19
KKI
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5238ZM_1_2.11tatiana.kaletova@uniag.sk
Kalisz Andrzej, prof. Dr hab.DFZKIexterný pracovník
rektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 4229
Bz_0_12
DFZKI
dôchodca
Kišš Vladimír, Ing., PhD.odb. zamestnanec 3 - okrem IT+421 37 641 5247ZM_0_1.07vladimir.kiss@uniag.sk
Klimantová Ingrid, PaedDr., PhD.KZaKAexterná učiteľka
qklimantovai@is.uniag.sk
Kliment Marcel, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5242
ZP_0_1.30
KBZ
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5445
TD_0_131
jan.kollar@uniag.sk
Konc Ľubomír, Ing., PhD.KKPaPÚodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5213ZP_0_1.27
Kotuš Tatijana, Ing.doktorandka+421 37 641 5252ZP_1_2.23
Kováčová Martina, Ing.KKIdoktorandka+421 376 615 239
ZM_0_1.07
xkovacovam@is.uniag.sk
Kuczman Gabriel, doc. Ing., PhD.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5423
TD_0_103gabriel.kuczman@uniag.sk
Kunicki Edward, prof. Dr hab. Ing.DFZKIexterný pracovník
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5415
TD_1_214
KZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4239
Bz_0_5maria.letkova@uniag.sk
KBaHexterný školiteľ
KBZ
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5443
TD_0_124
Ludva Romanodb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 5424
TD_0_105
Magdziaková Magdaléna, Mgr.
dekanát - centrum
+421 376 415 410
TD_1_218magdalena.magdziakova@uniag.sk
Manina Martin, Ing.KKI
doktorand
+421 376 415 239ZM_0_1.07
doktorand
+421 37 641 5803
Bz_1_31xmankoveckyj@is.uniag.sk
Maťová Adriána, Mgr.doktorandka+421 37 641 4239
Bz_0_5
DFZKIdekanát - centrum+421 37 641 5414
TD_0_114
andrea.matuskovicova@uniag.sk
DFZKIdekanát - centrum
+421 376 415 412
TD_0_113ivana.mesjarova@uniag.sk
docent CSc./PhD.+421 37 641 5802Bz_1_21jan.mezey@uniag.sk
Mezeyová Ivana, Ing., PhD.KZ
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4243Bz_0_11
upratovačka
+421 37 641 5254
6
KZaKA
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5409
TD_0_130
lubos.moravcik@uniag.sk
Mucha Miloslav, Ing.DFZKI
odb. zamestnanec 3 - IT
+421 905 288 223
Muchová Zlatica, doc. Ing., PhD.KKPaPÚdocentka CSc./PhD.+421 37 641 5216
ZP_0_1.05
zlatica.muchova@uniag.sk
Nagyová Anna, Mgr.dôchodca
Novotná Beáta, Ing., PhD., Ing.-Paed.IGIPKKI
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5230ZM_1_2.19
remeselník
+421 37 641 5237
dusan.oprsal@uniag.sk
KKPaPÚ
doktorandka
xmokraa@is.uniag.sk
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 5431
TD_1_211
KOVVdocent CSc./PhD.+421 37 641 5799Bz_1_20oleg.paulen@uniag.sk
Pavlík Jan, Ing., PhD.externý školiteľ
externý učiteľ
+421 37 641 5406
TD_1_215
Pintér Eduard, Ing., PhD.KOVV
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4714
Bz_1_23
Pokluda Robert, prof. Ing., Ph.D.DFZKI
externý pracovník
KKI
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5228
ZM_1_2.04
KBaHodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5254
ZP_1_2.06
Rábeková SimonaKZaKA
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5420
TD_1_201
simona.rabekova@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5433
TD_0_111
marcel.racek@uniag.sk
Rehák Štefan, doc. RNDr., CSc.
externý školiteľ
qrehak@is.uniag.sk
Režová Viera, Mgr.
dekanát - centrum
+421 376 415 415
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5434
TD_0_112
KOVVrektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4721
Bz_1_19
Sokáč Marek, doc. Ing., PhD.externý školiteľ
KZaKAprofesor DrSc.
+421 37 641 5421
TD_0_101
KBZ
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5436
TD_0_110viera.sajbidorova@uniag.sk
Šinka Karol, Ing., PhD.KKPaPÚodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5251
ZP_0_1.26
karol.sinka@uniag.sk
KZ
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4261
Bz_0_13
upratovačka
+421 37 641 5214
ZP_0_1.04milada.stancelova@uniag.sk
Štěpánková Roberta, doc. Ing. arch., PhD.docentka CSc./PhD., dekanát - centrum+421 37 641 5429TD_1_203roberta.stepankova@uniag.sk
Šurda Peter, Ing., PhD.externý školiteľ
Tall Andrej, RNDr., PhD.KBaH
externý školiteľ
qtall@is.uniag.sk
KBaH
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5249
ZB_0_7
Tátošová Lucia, doc. Ing., PhD.
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 5221ZP_0_1.07
DFZKI
remeselník
376 415 438TD_0_109viera.tokolyova@uniag.sk
doktorandka
+421 37 641 5252
ZP_1_2.23
xtokova@is.uniag.sk
Tóth Attila, Ing., PhD.KZaKAodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5423
TD_0_103attila.toth@uniag.sk
KZaKAdoktorandka
+421 37 641 5447
TD_0_129
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4226
Bz_0_15
magdalena.valsikova-frey@uniag.sk
Velísková Yvetta, Ing., PhD.KKIexterná školiteľka
Verešová Martina, Ing., PhD.KZaKAodborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5425
TD_0_121
KZaKAdoktorand+421 37 641 5407136
KBZ
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 5430
TD_1_212
daniela.zelenakova@uniag.sk
Zrubcová Katarínaupratovačka
+421 37 641 5440
127

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.