Fakulta biotechnológie a potravinárstva - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta biotechnológie a potravinárstva. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Meno
Pracovisko
Zaradenie
TelefónKancelária
E-mail
Ácsová Zuzana, Ing.KTKRPodb. zamestnankyňa
+421 37 641 4809
AT_4_21a
profesorka
+421 37 641 5805
BA_1_103
KMi
upratovačka
+421 37 641 4408
AZ_3_57
vedecko - výskumný zamestnanec+421 37 641 4497AC_1_9
Bajčan Daniel, RNDr., PhD.KCH
odborný asistent
+421 37 641 4369
AC_1_13
daniel.bajcan@uniag.sk
Balážová Želmíra, doc. Mgr., PhD.docentka+421 37 641 4327ARI_1_12
Baldovská Simona, Ing.KFŽdoktorandka+421 37 641 4899
AT_0_18F
xbaldovska@is.uniag.sk
odb. zamestnankyňa
+421 37 641 4719AT_3_9b
Barboráková Zuzana, Ing., PhD.KMiodborná asistentka
+421 37 641 4494
AZ_3_47
vedecká rada FBP
qbauerova@is.uniag.sk
KHaBPodborný asistent+421 37 641 5824
BA_1_116
lubomir.belej@uniag.sk
doktorandka+421 37 641 4608
BA_1_102
Benko Filip, Ing.KFŽdoktorand+421 37 641 4918
ABT_0_1.107
xbenkof@is.uniag.sk
KMi
výskumná zamestnankyňa
+421 37 641 4430
AZ_3_48
docent
+421 37 641 4113
AT_3_13
marek.bobko@uniag.sk
Bobková Alica, doc. Ing., PhD.FBP, KHaBP
docentka, administratíva
+421 37 641 4603
BA_1_118
Bocánová Eva, Ing.upratovačka+421 37 641 4023AT_3_7b
Bojňanská Tatiana, doc. Ing., CSc.KTKRPdocentka+421 37 641 4703AT_4_19
FBP
externý školiteľ
buleca@is.uniag.sk
externý učiteľ
+421 37 641 4582
AT_0_5F
profesorka+421 37 641 4343
AT_0_4F
marcela.capcarova@uniag.sk
Cinkocki Renata, Ing.doktorandka+421 37 641 5814
AZ_3_51
Czako Peter, Ing., PhD.KTKRP
odborný asistent
+421 37 641 4777
BA_0_7
Czaková Mária
dôchodca
+421 37 641 4809
AT_4_21a
docentka
+421 37 641 4310
AT_3_11
odborný asistent+421 37 641 4371
BA_1_108
jozef.capla@uniag.sk
doktorand
+421 37 641 4309
AT_3_15
xcech@is.uniag.sk
KCHdoktorandka
+421 37 641 4378
AC_1_24
Čéryová Silvia, Ing., PhD.
vedecko - výskumná zamestnankyňa
+421 37 641 4607
AC_1_23
KTKŽPprofesor
+421 37 641 4709
AT_3_9a
juraj.cubon@uniag.sk
Čurgaliová Ivetaadministratíva+421 37 641 4273ARI_0_8iveta.curgaliova@uniag.sk
Čurlej Jozef, Ing., PhD.
odborný asistent
+421 37 641 5825
BA_1_117
KHaBPdoktorandka
+421 37 641 5823
Denkerová Jela, Ing.
odb. zamestnankyňa
+421 37 641 5826BA_1_105jela.denkerova@uniag.sk
Dráb Štefan, Ing., PhD.KTKRP
odborný asistent
+421 37 641 4421AT_4_18stefan.drab@uniag.sk
Ducková Viera, Ing., PhD.KTKŽP
odborná asistentka
+421 37 641 4710
AT_3_1
doktorand
+421 37 641 4288
AT_0_18F
Ďuračka Michal, Ing.KFŽdoktorand+421 37 641 4918AT_0_18Fxdurackam@is.uniag.sk
Ďurišová Alenavýskumná zamestnankyňa
+421 37 641 5826
105alena.durisova@uniag.sk
Dzíbelová Zuzanavýskumná zamestnankyňa
+421 37 641 4694
57
zuzana.dzibelova@uniag.sk
externá školiteľka
qdzugan@is.uniag.sk
docentka+421 37 641 5813
AZ_3_41
sona.felsociova@uniag.sk
doktorandka
xfigurova@is.uniag.sk
Fikselová Martina, doc. Ing., PhD.
docentka
+421 37 641 5827
BA_1_119
martina.fikselova@uniag.sk
externý školiteľ
qfoltys@is.uniag.sk
Franková Hana, Ing.KCH
doktorandka
dôchodca
+421 37 641 4696
120
frater@is.uniag.sk
Gajdošová Alena, RNDr., CSc.FBP
externá školiteľka
Gálová Zdenka, prof. RNDr., CSc.KBaB
profesorka
+421 37 641 4596
ARI_1_13
zdenka.galova@uniag.sk
FBPvedecká rada FBP
KHaBP
upratovačka
marcela.gazova@uniag.sk
Golian Jozef, prof. Ing., Dr.profesor
+421 37 641 4325
BA_1_109
vedecko - výskumná zamestnankyňa+421 37 641 4288
AT_0_18F
hana.greifova@uniag.sk
KCH
administratíva
+421 37 641 4377
AC_1_17
DFBPadministratíva
+421 37 641 5384
SD-AB_0_5
katarina.gurcikova@uniag.sk
Hajduch Martin, Mgr., DrSc.
externý školiteľ
hajduch@is.uniag.sk
doktorand
+421 37 641 4288
AT_0_18Fxhalo@is.uniag.sk
odb. zamestnankyňa
+421 37 641 4809
AT_4_21a
adriana.handzusova@uniag.sk
Harangozo Ľuboš, Ing., PhD.
vedecko - výskumný zamestnanec
+421 37 641 4376
AC_1_14
lubos.harangozo@uniag.sk
docent
+421 37 641 4708AT_3_10peter.hascik@uniag.sk
odborný asistent+421 37 641 5811
AZ_3_49/2
administratíva
+421 37 641 4429
AT_4_4
eva.hokova@uniag.sk
DFBP
administratíva
+421 37 641 5385
SD-AB_0_7
barbora.holla@uniag.sk
odb. zamestnanec IT+421 37 641 4869BA_0_12dominik.holly@uniag.sk
externá školiteľka
doktorandka
+421 37 641 4693
16
xhromadovaz@is.uniag.sk
KCHvýskumná zamestnankyňa+421 376 414 607
AC_1_23
KBaBodborný asistent+421 37 641 4277ARI_1_101milan.chnapek@uniag.sk
KBaB
profesor
+421 37 641 4274ARI_1_14peter.chrenek@uniag.sk
administratíva+421 37 641 4312AT_3_8helena.chrenkova@uniag.sk
FBP
externá školiteľka
odborná asistentka+421 37 641 4421AT_4_18eva.ivanisova@uniag.sk
Jakabová Silvia, PaedDr., PhD.CBF
vedecko - výskumná zamestnankyňa
+421 37 641 5826
BA_1_105silvia.jakabova@uniag.sk
CBF
vedecko - výskumný zamestnanec
+421 37 641 4925
ABT_1_2.31
Jančo Ivona, Ing.KCH
doktorandka
Jarošová Alžbeta, prof. Ing., PhD.FBP
vedecká rada FBP
Javoreková Soňa, prof. Ing., PhD.KMi
profesorka
+421 37 641 4431
AZ_3_42
sona.javorekova@uniag.sk
externá školiteľka
qjomova@is.uniag.sk
FBPexterný školiteľ
qjopcik@is.uniag.sk
KTKŽPdoktorand
Kalafová Anna, doc. Ing., PhD.KFŽdocentka
+421 37 641 4258
AT_0_8F
KTKŽP
odb. zamestnankyňa
+421 37 641 4719
AT_3_9b
natalia.karapinova@uniag.sk
externá školiteľka
Knížatová Nikola, Ing.KFŽdoktorandka+421 37 641 4288
AT_0_18F
xknizatovan@is.uniag.sk
profesorka, administratíva+421 37 641 4119
AT_0_11F
adriana.kolesarova@uniag.sk
Kolesárová Anna, Ing., PhD.
odborná asistentka
+421 37 641 5808
BA_0_18
anna.kolesarova@uniag.sk
upratovačka
+421 37 641 4696
70
milada.kordosova@uniag.sk
Košťálová Daniela, Ing., PhD.KMi
vedecko - výskumná zamestnankyňa
+421 37 641 5821
AZ_3_49/2
Kováčik Anton, Ing., PhD.KFŽvedecko - výskumný zamestnanec+421 37 641 4367AT_0_20F
KFŽ
profesor
+421 37 641 4287
AT_0_7Fjaroslav.kovacik@uniag.sk
doktorand
+421 37 641 4288
AT_0_18F
xkovacj6@is.uniag.sk
KHaBP
odborná asistentka
+421 37 641 4609
BA_0_6
dagmar.kozelova@uniag.sk
FBP
vedecká rada FBP
qkracmar@is.uniag.sk
externá školiteľka
qkrajcova@is.uniag.sk
odborný asistent
+421 37 641 4528
AT_3_4
Kulig Dominika
zahraničná pracovníčka - mobilita
Kunová Simona, doc. Ing., PhD.KHaBPdocentka
+421 37 641 5807
BA_1_104simona.kunova@uniag.sk
Libantová Jana, Ing., CSc.FBPexterná školiteľka
+421 376 943 351
Lidiková Judita, doc. Ing., PhD.KCH
docentka
+421 37 641 4353AC_1_15
doktorandka
+421 37 641 5814AZ_3_51
Lopašovský Ľubomír, MVDr., PhD.odborný asistent
+421 37 641 5806
BA_1_106
lubomir.lopasovsky@uniag.sk
Lukáč Norbert, prof. Ing., PhD.profesor, administratíva
+421 37 641 5381
AT_0_10Fnorbert.lukac@uniag.sk
Magdina Peter, Ing.KCHvýskumný zamestnanec
+421 37 641 5372
AC_1_21
Maková Jana, doc. Ing., PhD.KMi
docentka
+421 37 641 4434
AZ_3_45
Mamráková Renáta, Ing.
administratíva
+421 37 641 4286
AT_0_9F
docent
+421 37 641 4379
AT_4_2jan.marecek@uniag.sk
KTKRPdoktorandka+421 37 641 4608
BA_1_102
Maruniaková Nora, Ing., PhD.vedecko - výskumná zamestnankyňa+421 37 641 4965ABT_1_2.26nora.maruniakova@uniag.sk
Massanyi Peter, prof. MVDr., DrSc.KFŽ
profesor
+421 37 641 4284
AT_0_3F
Mastík Martin, Ing., PhD.FBPsystémový integrátor
+421 37 641 4486
AE_4_407martin.mastik@uniag.sk
odborná asistentka
+421 37 641 4432
AZ_3_40
Matušíková Ildikó, Mgr., PhD.FBPexterná školiteľka
FBPexterná školiteľka
Matysiak MichalFBPzahraničný pracovník - mobilita
KMi
odborný asistent
+421 37 641 5810
AZ_3_50
juraj.medo@uniag.sk
docentka
+421 37 641 4777BA_0_7
Michalko Jaroslav, Ing., PhD.CBF
vedecko - výskumný zamestnanec
jaroslav.michalko@uniag.sk
Mikitová Veronika, Mgr.
doktorandka
Mikolášová Lucia, Ing.
doktorandka
+421 37 641 4693
16
xmikolasova@is.uniag.sk
vedecko - výskumný zamestnanec
+421 37 641 4474
ARI_0_30
FBPexterná školiteľka
Musilová Janette, prof. Ing., PhD.profesorka
+421 37 641 4606
AC_1_18janette.musilova@uniag.sk
vedecká rada FBP
externý školiteľ
výskumná zamestnankyňa+421 37 641 4809AT_4_21a
KTKŽPodborná asistentka
+421 37 641 4313
AT_3_12
adriana.pavelkova@uniag.sk
Pavlíková Radmilaadministratíva
+421 37 641 5524
SD-AB_0_3radmila.pavlikova@uniag.sk
Petrová Jana, Ing., PhD.
vedecko - výskumná zamestnankyňa
+421 37 641 4430
AZ_3_48
Piecková Eva, Ing.DFBPadministratíva
+421 37 641 5382
SD-AB_0_7eva.pieckova@uniag.sk
remeselník
+421 37 641 4696
120
peter.podluzansky@uniag.sk
Poláček Štefan, prof. Ing., CSc.
dôchodca
Rajnincová Dana, Ing., PhD.KBaBodborná asistentka+421 37 641 4276
82
Sádovská Eva
odb. zamestnankyňa
+421 37 641 4430AZ_3_48
FBPvedecká rada FBP
salaj@is.uniag.sk
Salaj Terézia, RNDr., CSc.
externá školiteľka
KFŽ
vedecko - výskumná zamestnankyňa
+421 37 641 4896
AT_0_17F
monika.schneidgenova@uniag.sk
Schweizerová HanaDFBP
technická zamestnankyňa prevádzky
+421 37 641 5383
SD-AB_0_4
KBaB
upratovačka
+421 37 641 469670zuzana.sibillova@uniag.sk
FBPexterná školiteľka
qsirotiakova@is.uniag.sk
FBP
externý školiteľ
qsirotkin@is.uniag.sk
Slamečka Jaroslav, doc. Ing., CSc.FBPvedecká rada FBPqslamecka@is.uniag.sk
KFŽ
odborný asistent
+421 37 641 4582
AT_0_5F
odborná asistentka
+421 37 641 4311
AT_4_18
odborný asistent
+421 37 641 4248
AC_1_12a
radovan.stanovic@uniag.sk
KMi
remeselník
+421 37 641 4408
AZ_3_57
gabriela.sulovkova@uniag.sk
KFŽ
upratovačka
+421 37 641 5817
AT_0_19Fzdenka.svitacova@uniag.sk
FBPexterný školiteľqsilhar@is.uniag.sk
KTKRPupratovačka
+421 37 641 4429
AT_S_22
jaroslava.simkova@uniag.sk
Šnirc Marek, Ing., PhD.KCH
odborný asistent
+421 37 641 4345
AC_1_8
Špaleková Andrea, Ing.KBaBdoktorandka
+421 37 641 4693
16
Štrbová Máriaodb. zamestnankyňa+421 37 641 4435AZ_3_43maria.strbova@uniag.sk
Tančinová Dana, prof. Ing., PhD.KMi
profesorka
+421 37 641 4433
AZ_3_44
Tančin Vladimír, prof. Ing., DrSc.KTKŽP
externý školiteľ
+421 37 641 4461
AP_0_13Avladimir.tancin@uniag.sk
odborná asistentka
+421 37 641 4862
AC_1_6maria.timoracka@uniag.sk
KCHdoktorandka+421 37 641 4375AC_2_4xtirdilova@is.uniag.sk
KTKŽP
odborná asistentka
+421 37 641 4428AT_3_2
Tokárová Katarína, Ing., PhD.
vedecko - výskumná zamestnankyňa
+421 37 641 4958
ABT_1_2.32
dôchodca
+421 37 641 4264
AC_1_6
upratovačka
+421 37 641 4377
AC_1_5
Tomka Marián, Ing., PhD.vedecko - výskumný zamestnanec+421 37 641 4278
ARI_0_30
marian.tomka@uniag.sk
KCH
docent
+421 37 641 5019
AC_1_7
tomas.toth@uniag.sk
Trebichalský Pavol, Ing., PhD.
odborný asistent
+421 37 641 5376
AC_2_6pavol.trebichalsky@uniag.sk
FBPvedecká rada FBP
qtremlova@is.uniag.sk
vedecko - výskumná zamestnankyňa+421 37 641 4918
ABT_0_1.107
eva.tvrda@uniag.sk
Urminská Dana, doc. RNDr., CSc.docentka
+421 37 641 4695
ARI_0_9
dana.urminska@uniag.sk
KCHdocentka+421 37 641 4370
AC_1_4
administratíva
+421 37 641 4373
BA_1_110
lubica.vanova@uniag.sk
KBaBvedecko - výskumný zamestnanec
+421 37 641 4274
ARI_1_14
jaromir.vasicek@uniag.sk
Vietoris Vladimír, doc. Ing., PhD.KTKRP
docent
+421 37 641 4793
BA_0_10
vladimir.vietoris@uniag.sk
odborný asistent
+421 37 641 4269
ARI_1_102
zahraničný pracovník - mobilita
qvizzarri@is.uniag.sk
KHaBP
doktorand
+421 37 641 4608
102
xvlckot@is.uniag.sk
FBP, KCH
profesorka, administratíva
+421 37 641 4374
AC_1_16
alena.vollmannova@uniag.sk
doktorand+421 37 641 4274ARI_1_14xvozaf@is.uniag.sk
Zajác Peter, Ing., PhD.KHaBPodborný asistent
+421 37 641 4371
BA_1_108
DFBP
administratíva
+421 37 641 5386
SD-AB_0_5
beata.zelenakova@uniag.sk
Zeleňáková Lucia, doc. Ing., PhD.
docentka
+421 37 641 4771
BA_1_107
odborná asistentka
+421 37 641 4282
AT_0_6F
Židek Radoslav, doc. Ing., PhD.docent
+421 37 641 4610
BA_1_115
radoslav.zidek@uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.