Fakulta ekonomiky a manažmentu - telefonní seznam

Aplikace zobrazuje telefonní seznam pro Vámi zvolené pracoviště. Chcete-li seznam vytisknout, použijte tlačítko na konci formuláře.

Je možné zobrazovat jen primární údaje nebo všechny údaje.

U telefonních čísel se zobrazuje buď pouze klapka, nebo celé telefonní číslo. Následující volbou můžete měnit způsob zobrazování čísla.

Jednotliví pracovníci jsou řazeni abecedně bez ohledu na jejich pracoviště. Následující volbou můžete ovlivnit způsob výpisu.

Jednotlivá pracoviště se vypisují pomocí oficiálních zkratek pracovišť. Následující volbou můžete změnit zkratky na čísla (příp. kódy) pracovišť.

     

Není možné zjistit telefonní předvolbu pro pracoviště Fakulta ekonomiky a manažmentu. Telefonní čísla jsou uváděna v plném formátu.

Jméno
Pracoviště
ZařazeníTelefon
Kancelář
E-mail
KJ
odborný asistent
+421 37 641 4517
AE_5_505
milan.adamec@uniag.sk
Adamičková Izabela, prof.h.c. doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD., odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4581
AE_7_8
Antalová MarcelaKJ
upratovačka
Bajusová Zuzana, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4527
AE_8_22
zuzana.bajusova@uniag.sk
CVVP
vŠ II.stupeň
+421 37 641 5897
AS_1_101
upratovačka
+421 37 641 5511
AS_1_145
veronika.bakosova@uniag.sk
Balážiová Janka, Ing.DFEM
dekanát - centrum
+421 37 641 5270
AS_1_109janka.balaziova@uniag.sk
Bandlerová Anna, prof. JUDr., PhD.FEMexterní školitelka+421 37 641 5715AE_0_3
Bánska Janka, Ing.
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4574
AE_8_20
KModborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4632
AS_1_117
Barát Pavol, PhDr.KSV
odborný asistent
+421 37 641 4753
SlPK_0_12
Bárczyová Erika
upratovačka
+421 37 641 4574AS_1_145erika.barczyova1@uniag.sk
profesorka CSc./PhD.+421 37 641 4147
AS_1_127
Bencová Diana
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4556AE_5_502diana.bencova@uniag.sk
Bencová Tatiana, Ing., PhD.KF
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4155
AS_2_224
KHP
doktorandka
Beneová Alžbetaupratovačka
+421 37 641 4163
AS_1_145
alzbeta.beneova@uniag.sk
Beňuš Ondrej, doc. Ing. Mgr., PhD.docent CSc./PhD.
+421 37 641 4583
AE_8_26
Berčík Jakub, Ing., PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
+421 376 414 145AS_3_309
Bernáthová Gabrielaremeselník+421 37 641 5155
AS_1_102
Bielik Peter, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.
odb. zamestnanec 3 - okrem IT, profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4579AE_3_309peter.bielik@uniag.sk
Bírová Zitadekanát - centrum
+421 37 641 5125
AS_1_108a
zita.birova@uniag.sk
Bojňanský Jozef, doc. Ing., PhD.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4199
AS_2_219
Borbélyová Mária, Ing., PhD.DFEM
dekanát - centrum
+421 37 641 5896
AS_1_106
Both Lukáš, Ing.
doktorand
+421 37 641 4585
AE_8_23
doktorandka
xbrodnanovar@is.uniag.sk
Bujná Margita
strážnik / vrátnik
+421 37 641 4002
AS_0_31a
Burliai AlinaFEMzahraničná pracovnice - mobilita
důchodce+421 37 641 4590804
KJ
asistentka
+421 37 641 4546AE_5_507
Červený Dávid, Ing.doktorand+421 37 641 4585
AE_8_23
KEodborná asistentka CSc./PhD.
Čitáryová DagmarDFEM
dekanát - centrum
+421 37 641 5177AS_1_108c
doktorand
xdereva@is.uniag.sk
Dobák Dušan, Ing.CVVPvŠ II.stupeň+421 37 641 4187AS_1_105dusan.dobak@uniag.sk
odborná asistentka
+421 37 641 4131
AS_2_204
maria.dobisova@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4584AE_8_26
Drábeková Janka, RNDr., PhD.KModborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4633AS_1_111janka.drabekova@uniag.sk
Evteeva Tatiana Borisovna, Ing.KMOdoktorandka
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4176
AS_1_132
Farkašová Mária, RNDr., PhD.KM
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4631
AS_1_113maria.farkasova@uniag.sk
Felixová Irena, PaedDr.odborná asistentka
+421 37 641 4550
AE_5_505irena.felixova@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4157
AS_2_222alexandra.vanova@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4160
AS_2_210
Fördösová Mária, Mgr., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4543AE_5_504
DFEM
dekanát - centrum
+421 37 641 5155
AS_1_102
michaela.frankova@uniag.sk
CVVPodborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4126
AS_3_318
Gálová Stanislava, Mgr., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4542
AE_4_404
Gálová Valentína, PhDr.KJdůchodce
KIvŠ II.stupeň
+421 37 641 4143
AS_2_212
odb. zamestnankyňa 3 - IT
+421 37 641 4890
AS_0_1
radka.grnova@uniag.sk
Gurčík Ľubomír, prof. Ing., CSc.profesor CSc./PhD.+421 37 641 4595
AE_8_19
KI
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4137
AS_2_216
Hamarová ZuzanaKJ
upratovačka
Hanová Martina, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4158AS_1_125martina.hanova@uniag.sk
Hargašová Petra, Mgr.dekanát - centrum+421 37 641 5511
AS_1_106
Harizi Ariola, MSc.KMO
doktorandka
Hennyeyová Klára, doc. Ing., CSc.KIdocentka CSc./PhD.+421 37 641 4198AS_2_211klara.hennyeyova@uniag.sk
Hlinková Alenaodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4190
AS_1_121
Hlinková MiladaKManodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4138
AS_2_200milada.hlinkova@uniag.sk
Holotová Mária, Ing., PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4126
AS_3_318
Holúbek Ivan, doc. Ing., PhD.KF
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4146
AS_2_226
ivan.holubek@uniag.sk
Holúbeková Andrea, Mgr., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4557AE_5_503andrea.holubekova@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4180AS_1_116
profesorka CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 5179
AS_1_106
elena.horska@uniag.sk
upratovačka
+421 37 641 4194
AS_2_220iveta.horvathova@uniag.sk
Horváthová Jarmila, PhDr., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4544
AE_4_405
dekanát - centrum
+421 37 641 5177AS_1_108cpatricia.horvathova@uniag.sk
Hošková Elena, Ing., PhD.KE
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4575
AE_7_6
Hrdá Veronika, Ing., PhD.KMan
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4160
AS_2_210
FEMdůchodce
Hudáková Monika, prof.h.c. doc. Ing., MBA, PhD.docentka CSc./PhD.
+421 376 414 135
AS_2_205
monika.hudakova@uniag.sk
Hupková Daniela, doc. Ing., PhD.KE
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4580
AE_7_4
důchodce
Ivanková Tatiana, Ing.
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4163
AS_1_112
tatiana.ivankova@uniag.sk
JACOBS William
zahraničný pracovník - mobilita
Jakabovičová Johana, PhDr., M.A., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4545AE_4_405johana.jakabovicova@uniag.sk
Jánoš Viliam, doc. Ing.FEMdůchodce
CIT
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4812
AS_0_6
dagmar.jordanovova@uniag.sk
KManodborná asistentka CSc./PhD.+421 376 414 169AS_2_209
Kádeková Zdenka, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4171AS_3_311
Kaliariková Elena, Ing.
dekanát - centrum
+421 37 641 5172
AS_1_109
elena.kaliarikova@uniag.sk
KMan, FEM
docentka CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 4131
AS_1_105
zuzana.kapsdorferova@uniag.sk
doktorandka
+421 376 414 134
AS_2_203
odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4634
AS_1_110
Kharin Sergei
zahraničný pracovník - mobilita
Klimentová Katarína, Mgr., PhD.KJ
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4557
AE_5_503
Kočner Marián, doc. Ing., PhD.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4151
AS_2_221marian.kocner@uniag.sk
Kondeová MagdalénaDFEMupratovačka+421 37 641 5511AS_1_145magdalena.kondeova@uniag.sk
Korcová Zuzana, Ing.FEMdůchodce+421 37 641 4172
AS_2_214
Košičiarová Ingrida, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4171
AS_3_311
Košovská Iveta, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 4116
AS_2_229
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4130
AS_3_302
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4157
AE_6_607
renata.krajcirova@uniag.sk
Krasnodebski Andrzej, doc. Dr inż.externí školitel
Kretter Anton, doc. Ing., PhD.FEMdůchodce+421 37 641 4145
AS_3_309
kretter@is.uniag.sk
FEM
důchodce
KMOdocentka CSc./PhD.+421 37 641 4165
AS_3_301
lubica.kubicova@uniag.sk
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4191
AS_2_225milan.kucera@uniag.sk
Kunová Ivetasystémová integrátorka
+421 37 641 4493
AE_4_410iveta.kunova@uniag.sk
důchodce
+421 37 641 4578
AE_8_24
kuzma@is.uniag.sk
Ladvenicová Jana, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4594
AE_8_25
docent CSc./PhD.+421 37 641 5558AS_2_208drahoslav.lancaric@uniag.sk
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4149
AS_2_223
anna.lateckova@uniag.sk
Laurová Magdaléna, Ing., CSc.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4572AE_7_5
Lazorčáková Ema, Ing., PhD.KHP
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5898AS_0_04
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4169
AS_2_209
KJodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4558
AE_4_406
KMO
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4188
AS_3_307
KŠOVodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4148AS_1_128
Matušeková Eva, Mgr., PhD.KJodborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4553
AE_5_506
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4634
AS_1_110
Matušíková Alenaupratovačka
+421 37 641 4138
AS_1_145
KMandoktorand+421 376 414 133AS_2_206xmichalicka@is.uniag.sk
Moravcová Ľubomíra, PaedDr., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4547
AE_5_501
KSVdocentka CSc./PhD.+421 37 641 4692ABT_1_2.21danka.moravcikova@uniag.sk
upratovačka
+421 37 641 4812
AS_1_145
Moroz Serhiy, doc. Ing., CSc.KMO
docent CSc./PhD.
Mravcová Anna, PhDr., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4746SlPK_0_13anna.mravcova@uniag.sk
Nabiev Dilshodzahraničný pracovník - mobilita
Nagyová Ľudmila, prof. Ing., PhD.KMOprofesorka CSc./PhD.+421 37 641 4102AS_3_310ludmila.nagyova@uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 5894
AS_0_05
Neomániová Katarína, Ing., PhD.KMO
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4136AS_3_306
Nereča JaroslavDFEMstrážnik / vrátnik+421 37 641 4002
AS_0_31a
jaroslav.nereca@uniag.sk
Obtulovič Peter, doc. Ing., CSc.KŠOVdocent CSc./PhD.
+421 37 641 4123
AS_1_130
peter.obtulovic@uniag.sk
KSVrektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4747
SlPK_0_14
odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4882AS_0_5eva.olahova@uniag.sk
docentka CSc./PhD.+421 37 641 4181AS_1_115
Palkovič Jozef, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4162
AS_1_126
Paška Ľubomír, doc. Ing., PhD.FEMdůchodce
KSV
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4897SlPK_0_13
Pechočiak Tomáš, PaedDr., PhD.KM
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4186AS_1_114
Pietriková Miriam, Ing., PhD.KŠOVodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4153
AS_1_133
Pisulewski AndrzejFEMzahraničný pracovník - mobilita
qpisulewski@is.uniag.sk
KMOdoktorand
xplachym@is.uniag.sk
Pokrivčák Ján, prof. Ing., PhD.profesor CSc./PhD.+421 37 641 5892AS_0_02
Poláček Miroslav, PhDr., PhD.CPPP
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4895SlPK_0_16
CITodb. zamestnanec 3 - IT+421 37 641 4813AS_0_4
docentka CSc./PhD.+421 37 641 4122
AS_1_129
Polakovič Peter, Dr. habil. PaedDr., Ph.D.
docent CSc./PhD.
+421 376 414 196
AS_2_217peter.polakovic@uniag.sk
FEMdůchodce+421 37 641 4161AS_2_216
KEodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4571
AE_7_2
Prídavková Viera, Mgr., PhD.KJ
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4552
AE_5_506
KHP
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5893
AS_0_01artan.qineti@uniag.sk
Rábek Tomáš, Ing., PhD.KFodborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4140
AS_3_312tomas.rabek@uniag.sk
Radolecová Zuzana, Ing.KHPodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 5895
AS_0_03
Rajčániová Miroslava, doc. Ing., PhD.KHPdocentka CSc./PhD.+421 37 641 5894AS_0_05miroslava.rajcaniova@uniag.sk
KMO
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4159
AS_3_305
Repiský Jozef, doc. Ing., CSc.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4150
AS_1_102
Richter Martin, Ing., PhD.KEodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4593
AE_7_10
KŠOV
odborná asistentka CSc./PhD.
Rovný Patrik, doc. Ing., PhD.KMO, FEMdocent CSc./PhD., dekanát - centrum+421 37 641 4136AS_1_105
doktorand
+421 376 414 133
AS_2_206
CPPPodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4898SlPK_0_17jana.rybanska@uniag.sk
FEM, KMandocent CSc./PhD., dekanát - centrum
+421 37 641 4168
AS_2_208
radovan.savov@uniag.sk
CIT
odb. zamestnankyňa 3 - IT
+421 37 641 4881
AS_0_1lenka.selesiova@uniag.sk
Serenčéš Roman, doc. Ing., PhD.
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5893
AS_0_01
FEM
externí školitel
+421 37 641 5608
AE_0_3
Skovajsová JanaKŠOV
upratovačka
KMOupratovačka+421 37 641 4188AS_1_145beata.smidova@uniag.sk
Sojková Zlata, prof. Ing., CSc.KŠOV
profesorka CSc./PhD.
+421 37 641 4183
AS_1_122zlata.sojkova@uniag.sk
Strápeková Zuzana, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4140
AS_3_312zuzana.strapekova@uniag.sk
Stuchlý Peter, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4172
AS_2_214
peter.stuchly@uniag.sk
doktorandka
KMandocentka CSc./PhD.
+421 37 641 4139
AS_2_201maria.sajbidorova@uniag.sk
rektorát - adm.ost.pracoviská
+421 37 641 4541
AE_5_510
CPPPodborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4894
SlPK_0_17
Šedík Peter, Ing., PhD.CIT
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
+421 37 641 4905
AS_1_103
CITodb. zamestnankyňa 3 - IT
+421 37 641 4120
AS_0_7
Ševcechová Vieratechnická zamestnankyňa prevádzky
+421 37 641 4755
SLPK_0_19
DFEMdekanát - centrum+421 37 641 5170AS_1_104erika.sindlerova@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4197
AS_2_227emilia.skorecova@uniag.sk
Švikruhová Petronela, Ing., PhD.KMan
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4134
AS_2_203
Tartaraj Azeta, doc. Dr.externí školitelka
Tkáč Filip, Ing.externý pracovník
xtkac@is.uniag.sk
KFdocent CSc./PhD.+421 37 641 4164AS_2_233
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4129
AS_0_6A
darina.tothova@uniag.sk
Tóth Tomáš, RNDr., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 376 414 161
AS_2_215
tomas.toth1@uniag.sk
Trnková Michaela, Ing.doktorandka+421 37 641 4117
AS_2_234
xtrnkova@is.uniag.sk
Turčeková Natália, prof.h.c. doc. Ing., PhD.FEM, KEdocentka CSc./PhD., dekanát - centrum+421 37 641 4577
AE_7_7
natalia.turcekova@uniag.sk
Ujlaky Jozef
odb. zamestnanec 3 - IT
+421 37 641 4817
AS_0_9jozef.ujlaky@uniag.sk
Urbánová Mária, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
KE
doktorand
+421 37 641 4585AE_8_23xvalentini@is.uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - IT
+421 37 641 4881
AS_0_1
jana.valentova@uniag.sk
Valentová Martadekanát - centrum
+421 37 641 5125
AS_1_108a
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4193AS_2_228
Virágh Roderik, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4132AS_2_213roderik.viragh@uniag.sk
Vrbová Jana, PhDr., PhD.KJ
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4551
AE_5_507
jana.vrbova@uniag.sk
externí školitelka
qwolfova@is.uniag.sk
KŠOVodborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 5562
AE_2_205
Zentková Iveta, doc. Ing., CSc.docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4576
AE_7_3iveta.zentkova@uniag.sk

Stisknutím tlačítka "Vytisknout telefonní seznam" získáte telefonní seznam ve formátu PDF.