Fakulta ekonomiky a manažmentu - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta ekonomiky a manažmentu. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

MenoPracoviskoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Adamec Milan, Ing.KJodborný asistent+421 37 641 4517AE_5_505milan.adamec@uniag.sk
Adamičková Izabela, prof.h.c. doc. Ing., PhD.KE, DFEMdocentka CSc./PhD., odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4581AE_7_8izabela.adamickova@uniag.sk
Antalová MarcelaKJupratovačkamarcela.antalova@uniag.sk
Bajusová Zuzana, Ing., PhD.KEodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4527AE_8_22zuzana.bajusova@uniag.sk
Bakošová Adriána, Ing., MBADFEMvŠ II.stupeň+421 37 641 5897AS_1_101adriana.bakosova@uniag.sk
Bakošová VeronikaDFEMupratovačka+421 37 641 5511AS_1_145veronika.bakosova@uniag.sk
Balážiová Janka, Ing.DFEMdekanát - centrum+421 37 641 5270AS_1_109janka.balaziova@uniag.sk
Bandlerová Anna, prof. JUDr., PhD.FEMexterná školiteľka+421 37 641 5715AE_0_3anna.bandlerova@uniag.sk
Bangmarigu Emmanuel, Ing.KHPdoktorandxbangmarigu@is.uniag.sk
Bánska Janka, Ing.KEodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4574AE_8_20janka.banska@uniag.sk
Baraníková Helena, PaedDr., PhD.KModborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4632AS_1_117helena.baranikova@uniag.sk
Baráthová Katarína, Ing.KHPdoktorandkaxbarathovak@is.uniag.sk
Barát Pavol, PhDr.KSVodborný asistent+421 37 641 4753SlPK_0_12pavol.barat@uniag.sk
Bárczyová ErikaKEupratovačka+421 37 641 4574AS_1_145erika.barczyova1@uniag.sk
Bartová Ľubica, prof. Ing., CSc.KŠOVprofesorka CSc./PhD.+421 37 641 4147AS_1_127lubica.bartova@uniag.sk
Bencová DianaKJrektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 4556AE_5_502diana.bencova@uniag.sk
Bencová Tatiana, Ing., PhD.KFodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4155AS_2_224tatiana.bencova@uniag.sk
Benda Prokeinová Renáta, doc. Ing., PhD.KŠOVdocentka CSc./PhD.+421 37 641 4154AS_1_125renata.prokeinova@uniag.sk
Bendelová Marta Paula, Ing.KHPdoktorandkaxbendelovam@is.uniag.sk
Beneová AlžbetaKMupratovačka+421 37 641 4163AS_1_145alzbeta.beneova@uniag.sk
Beňuš Ondrej, doc. Ing. Mgr., PhD.KEdocent CSc./PhD.+421 37 641 4583AE_8_26ondrej.benus@uniag.sk
Berčík Jakub, Ing., PhD.KMOodborný asistent CSc./PhD.+421 376 414 145AS_3_309jakub.bercik@uniag.sk
Bernáthová GabrielaDFEMremeselník+421 37 641 5155AS_1_102gabriela.bernathova@uniag.sk
Bieleková Eva, Ing., PhD.KHPodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5891AS_0_04eva.bielekova@uniag.sk
Bielik Peter, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.KE, DFEModb. zamestnanec 3 - okrem IT, profesor CSc./PhD.+421 37 641 4579AE_3_309peter.bielik@uniag.sk
Bírová ZitaDFEMdekanát - centrum+421 37 641 5125AS_1_108azita.birova@uniag.sk
Bojňanský Jozef, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 4199AS_2_219jozef.bojnansky@uniag.sk
Borbélyová Mária, Ing., PhD.DFEMdekanát - centrum+421 37 641 5896AS_1_106maria.borbelyova@uniag.sk
Both Lukáš, Ing.KEdoktorand+421 37 641 4585AE_8_23xboth@is.uniag.sk
Brodňanová Rebecca, Ing.KMOdoktorandkaxbrodnanovar@is.uniag.sk
Bujná MargitaDFEMstrážnik / vrátnik+421 37 641 4002AS_0_31amargita.bujna@uniag.sk
Burliai AlinaFEMzahraničná pracovníčka - mobilitaqburliai@is.uniag.sk
Cehula Michal, Ing., CSc.FEMdôchodca+421 37 641 4590804cehula@is.uniag.sk
Čančová Petra, Mgr.KJasistentka+421 37 641 4546AE_5_507petra.cancova@uniag.sk
Červený Dávid, Ing.KEdoktorand+421 37 641 4585AE_8_23xcerveny@is.uniag.sk
Čeryová Dominika, Ing., PhD.KEodborná asistentka CSc./PhD.
Čitáryová DagmarDFEMdekanát - centrum+421 37 641 5177AS_1_108cdagmar.citaryova@uniag.sk
Dereva Mykola, Ing.KHPdoktorandxdereva@is.uniag.sk
Dobák Dušan, Ing.DFEMvŠ II.stupeň+421 37 641 4187AS_1_105dusan.dobak@uniag.sk
Dobišová Mária, JUDr.KManodborná asistentka+421 37 641 4131AS_2_204maria.dobisova@uniag.sk
Dobošová Ľudmila, Ing., PhD.KEodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4584AE_8_26ludmila.dobosova@uniag.sk
Drábeková Janka, RNDr., PhD.KModborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4633AS_1_111janka.drabekova@uniag.sk
Evteeva Tatiana Borisovna, Ing.KMOdoktorandkaxevteeva@is.uniag.sk
Fandel Peter, doc. Ing., CSc.KŠOVdocent CSc./PhD.+421 37 641 4176AS_1_132peter.fandel@uniag.sk
Farkašová Mária, RNDr., PhD.KModborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4631AS_1_113maria.farkasova@uniag.sk
Felixová Irena, PaedDr.KJodborná asistentka+421 37 641 4550AE_5_505irena.felixova@uniag.sk
Ferenczi Vaňová Alexandra, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4157AS_2_222alexandra.vanova@uniag.sk
Filová Alexandra, Ing., PhD.KManodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4160AS_2_210alexandra.filova@uniag.sk
Fördösová Mária, Mgr., PhD.KJodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4543AE_5_504maria.fordosova@uniag.sk
Franková Michaela, Bc.DFEMdekanát - centrum+421 37 641 5155AS_1_102michaela.frankova@uniag.sk
Gálová Jana, Ing., PhD.CVVPodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4126AS_3_318jana.galova@uniag.sk
Gálová Stanislava, Mgr., PhD.KJodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4542AE_4_404stanislava.galova@uniag.sk
Gálová Valentína, PhDr.KJdôchodcagalovav@is.uniag.sk
Géci Andrej, Ing.KMOdoktorandxgecia@is.uniag.sk
Gerhátová Galina, Ing.KIvŠ II.stupeň+421 37 641 4143AS_2_212galina.gerhatova@uniag.sk
Grman Pavol, Ing.KMandoktorandAS_2_203xgrmanp@is.uniag.sk
Grňová Radka, Mgr.CITodb. zamestnankyňa 3 - IT+421 37 641 4890AS_0_1radka.grnova@uniag.sk
Gurčík Ľubomír, prof. Ing., CSc.KEprofesor CSc./PhD.+421 37 641 4595AE_8_19lubomir.gurcik@uniag.sk
Hallová Marcela, Ing., PhD.KIodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4137AS_2_215marcela.hallova@uniag.sk
Hamarová ZuzanaKJupratovačkazuzana.hamarova@uniag.sk
Hanová Martina, Ing., PhD.KŠOVodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4158AS_1_125martina.hanova@uniag.sk
Hargašová Petra, Mgr.DFEMdekanát - centrum+421 37 641 5511AS_1_106petra.hargasova@uniag.sk
Harizi Ariola, MSc.KMOdoktorandkaxharizi@is.uniag.sk
Hennyeyová Klára, doc. Ing., CSc.KIdocentka CSc./PhD.+421 37 641 4198AS_2_211klara.hennyeyova@uniag.sk
Hlinková AlenaKŠOVodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4190AS_1_121alena.hlinkova@uniag.sk
Hlinková MiladaKManodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4138AS_2_200milada.hlinkova@uniag.sk
Holotová Mária, Ing., PhD.CVVPvŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4126AS_3_318maria.holotova@uniag.sk
Holúbek Ivan, doc. Ing., PhD.KFdocent CSc./PhD.+421 37 641 4146AS_2_226ivan.holubek@uniag.sk
Holúbeková Andrea, Mgr., PhD.KJodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4557AE_5_503andrea.holubekova@uniag.sk
Hornyák Gregáňová Radomíra, Mgr., PhD.KModborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4180AS_1_116radomira.greganova@uniag.sk
Horská Elena, Dr.h.c. prof. Dr. Ing.KMO, FEMprofesorka CSc./PhD., dekanát - centrum+421 37 641 5179AS_1_106elena.horska@uniag.sk
Horváthová Ivetaupratovačka+421 37 641 4194AS_2_220iveta.horvathova@uniag.sk
Horváthová Jarmila, PhDr., PhD.KJodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4544AE_4_405jarmila.horvathova@uniag.sk
Horváthová Patrícia, Ing.KFodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 376 414 854AS_2_218patricia.horvathova@uniag.sk
Hošková Elena, Ing., PhD.KEodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4575AE_7_6elena.hoskova@uniag.sk
Hrdá Veronika, Ing., PhD.KManodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4160AS_2_210veronika.hrda@uniag.sk
Hrubý Ján, prof. Ing., PhD.FEMdôchodcaqhruby@is.uniag.sk
Hudáková Monika, prof.h.c. doc. Ing., MBA, PhD.KMandocentka CSc./PhD.+421 376 414 135AS_2_205monika.hudakova@uniag.sk
Hudecová EmíliaDFEMtechnická zamestnankyňa prevádzky+421 37 641 4755SLPK_0_19emilia.hudecova@uniag.sk
Hupková Daniela, doc. Ing., PhD.KEdocentka CSc./PhD.+421 37 641 4580AE_7_4daniela.hupkova@uniag.sk
Ivánek Miroslav, Ing.FEMdôchodcaivanek@is.uniag.sk
Ivanková Tatiana, Ing.KMvŠ II.stupeň+421 37 641 4163AS_1_112tatiana.ivankova@uniag.sk
JACOBS WilliamFEMzahraničný pracovník - mobilitaqjacobs@is.uniag.sk
Jakabovičová Johana, PhDr., M.A., PhD.KJodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4545AE_4_405johana.jakabovicova@uniag.sk
Jánoš Viliam, doc. Ing.FEMdôchodcaqjanos@is.uniag.sk
Janšto Erik, Ing.KIdoktorand+421 37 641 4196AS_2_217xjansto@is.uniag.sk
Jordanovová DagmarCITrektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 4812AS_0_6dagmar.jordanovova@uniag.sk
Juríčková Zuzana, Ing. Bc., PhD.KManodborná asistentka CSc./PhD.+421 376 414 169AS_2_209zuzana.jurickova@uniag.sk
Kádeková Zdenka, Ing., PhD.KMOodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4171AS_3_311zdenka.kadekova@uniag.sk
Kaliariková Elena, Ing.DFEMdekanát - centrum+421 37 641 5172AS_1_109elena.kaliarikova@uniag.sk
Kapsdorferová Zuzana, doc. Ing., PhD.KMan, FEMdocentka CSc./PhD., dekanát - centrum+421 37 641 4131AS_1_105zuzana.kapsdorferova@uniag.sk
Kataniková Radka, Ing.KMandoktorandka+421 376 414 134AS_2_203xkatanikova@is.uniag.sk
Kecskés Norbert, Mgr., PhD.KModborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4634AS_1_110norbert.kecskes@uniag.sk
Kharin SergeiFEMzahraničný pracovník - mobilitaqkharin@is.uniag.sk
Klimentová Katarína, Mgr., PhD.KJodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4557AE_5_503katarina.klimentova@uniag.sk
Kočner Marián, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 4151AS_2_221marian.kocner@uniag.sk
Kondeová MagdalénaDFEMupratovačka+421 37 641 5511AS_1_145magdalena.kondeova@uniag.sk
Kononets YevhenKHPdoktorand
Korcová Zuzana, Ing.FEMdôchodca+421 37 641 4172AS_2_214korcova@is.uniag.sk
Košičiarová Ingrida, Ing., PhD.KMOodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4171AS_3_311ingrida.kosiciarova@uniag.sk
Košovská Iveta, Ing., PhD., FEModborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrum+421 37 641 4116AS_2_229iveta.kosovska@uniag.sk
Kozáková Jana, Ing., PhD.KManodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4130AS_3_302jana.kozakova@uniag.sk
Krajčírová Renáta, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4157AE_6_607renata.krajcirova@uniag.sk
Krasnodebski Andrzej, doc. Dr inż.KEexterný školiteľqkrasnodebsk@is.uniag.sk
Kretter Anton, doc. Ing., PhD.FEMdôchodca+421 37 641 4145AS_3_309kretter@is.uniag.sk
Krivošíková Alexandra, Ing.KMOdoktorandkaxandocsovaa@is.uniag.sk
Kročková ValériaFEMdôchodcakrockova@is.uniag.sk
Kubicová Ľubica, doc. Ing., PhD.KMOdocentka CSc./PhD.+421 37 641 4165AS_3_301lubica.kubicova@uniag.sk
Kučera Milan, doc. Ing., CSc.docent CSc./PhD.+421 37 641 4191AS_2_225milan.kucera@uniag.sk
Kunová IvetaFEMsystémová integrátorka+421 37 641 4493AE_4_410iveta.kunova@uniag.sk
Kuzma František, prof. Ing., PhD.FEMdôchodca+421 37 641 4578AE_8_24kuzma@is.uniag.sk
Ladvenicová Jana, Ing., PhD.KEodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4594AE_8_25jana.ladvenicova@uniag.sk
Lančarič Drahoslav, doc. Ing., PhD.KMandocent CSc./PhD.+421 37 641 5558AS_2_208drahoslav.lancaric@uniag.sk
Látečková Anna, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4149AS_2_223anna.lateckova@uniag.sk
Laurová Magdaléna, Ing., CSc.KEodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4572AE_7_5magdalena.laurova@uniag.sk
Lazorčáková Ema, Ing., PhD.KHPodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5898AS_0_04ema.lazorcakova@uniag.sk
Lenčéšová Silvia, Ing.KMandoktorandka+421 376 414 133AS_2_206xlencesovas1@is.uniag.sk
Lušňáková Zuzana, Ing., PhD.KManodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4169AS_2_209zuzana.lusnakova@uniag.sk
Maďarová Ľudmila, PhDr., PhD.KJodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4558AE_4_406ludmila.madarova@uniag.sk
Mányiová SilviaKMOodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4188AS_3_307silvia.manyiova@uniag.sk
Matejková Eva, Ing., PhD.KŠOVodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4148AS_1_128eva.matejkova@uniag.sk
Matušeková Eva, Mgr., PhD.KJodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4553AE_5_506eva.matusekova@uniag.sk
Matušek Vladimír, Mgr., PhD.KModborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4634AS_1_110vladimir.matusek@uniag.sk
Matušíková AlenaKManupratovačka+421 37 641 4138AS_1_145alena.matusikova@uniag.sk
Mihálová Veronika, Ing.KEdoktorandka+421 37 641 4585AE_8_23xmihalovav@is.uniag.sk
Michalička Tomáš, Ing.KMandoktorand+421 376 414 133AS_2_206xmichalicka@is.uniag.sk
Moravcová Ľubomíra, PaedDr., PhD.KJodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4547AE_5_501lubomira.moravcova@uniag.sk
Moravčíková Danka, doc. Mgr. Ing., PhD.KSVdocentka CSc./PhD.+421 37 641 4692ABT_1_2.21danka.moravcikova@uniag.sk
Moravčíková JanaCITupratovačka+421 37 641 4812AS_1_145jana.moravcikova@uniag.sk
Moroz Serhiy, doc. Ing., CSc.KMOdocent CSc./PhD.
Mravcová Anna, PhDr., PhD.KSVodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4746SlPK_0_13anna.mravcova@uniag.sk
Nabiev DilshodFEMzahraničný pracovník - mobilitaqnabiev@is.uniag.sk
Nagyová Ľudmila, prof. Ing., PhD.KMOprofesorka CSc./PhD.+421 37 641 4102AS_3_310ludmila.nagyova@uniag.sk
Neomániová Katarína, Ing., PhD.KMOodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4136AS_3_306katarina.neomaniova@uniag.sk
Nereča JaroslavDFEMstrážnik / vrátnik+421 37 641 4002AS_0_31ajaroslav.nereca@uniag.sk
Obtulovič Peter, doc. Ing., CSc.KŠOVdocent CSc./PhD.+421 37 641 4123AS_1_130peter.obtulovic@uniag.sk
Ocelková MáriaKSVrektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 4747SlPK_0_14maria.ocelkova@uniag.sk
Oláhová Eva, Ing., PhD.CITodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4882AS_0_5eva.olahova@uniag.sk
Országhová Dana, doc. RNDr., CSc.KMdocentka CSc./PhD.+421 37 641 4181AS_1_115dana.orszaghova@uniag.sk
Palkovič Jozef, Ing., PhD.KŠOVodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4162AS_1_126jozef.palkovic@uniag.sk
Paluchová Johana, Ing., PhD.KMOodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4145AS_3_309johana.paluchova@uniag.sk
Paška Ľubomír, doc. Ing., PhD.FEMdôchodcapaskal1@is.uniag.sk
Pechočiaková Svitačová Eva, Mgr., PhD.KSVodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4897SlPK_0_13eva.svitacova@uniag.sk
Pechočiak Tomáš, PaedDr., PhD.KModborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4186AS_1_114tomas.pechociak@uniag.sk
Petriľák Marek, Ing.KMOdoktorandxpetrilak@is.uniag.sk
Pietriková Miriam, Ing., PhD.KŠOVodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4153AS_1_133miriam.pietrikova@uniag.sk
Pisulewski AndrzejFEMzahraničný pracovník - mobilitaqpisulewski@is.uniag.sk
Plachý Marek, Ing.KMOdoktorandxplachym@is.uniag.sk
Pokrivčák Ján, prof. Ing., PhD.KHPprofesor CSc./PhD.+421 37 641 5892AS_0_02jan.pokrivcak@uniag.sk
Poláček Miroslav, PhDr., PhD.CPPPodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4895SlPK_0_16miroslav.polacek@uniag.sk
Poláčik Tomáš, Ing.CITodb. zamestnanec 3 - IT+421 37 641 4813AS_0_4tomas.polacik@uniag.sk
Poláková Zuzana, doc. Ing., PhD.KŠOVdocentka CSc./PhD.+421 37 641 4122AS_1_129zuzana.polakova@uniag.sk
Polakovič Peter, doc. PaedDr., Ph.D.KIdocent CSc./PhD.+421 37 641 4161AS_2_216peter.polakovic@uniag.sk
Popelka Vladimír, doc. Ing., CSc.FEMdôchodca+421 37 641 4161AS_2_216popelka@is.uniag.sk
Porhajaš Viktor, Ing., CSc.KEodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4571AE_7_2viktor.porhajas@uniag.sk
Porubčan Peter, PhDr., CSc.KSVodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4751SlPK_0_12peter.porubcan@uniag.sk
Predanocyová Kristína, Ing.KMOdoktorandkaxpredanocyov@is.uniag.sk
Prídavková Viera, Mgr., PhD.KJodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4552AE_5_506viera.pridavkova@uniag.sk
Qineti Artan, doc. Ing., PhD.KHPdocent CSc./PhD.+421 37 641 5893AS_0_01artan.qineti@uniag.sk
Rábek Tomáš, Ing., PhD.KFodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4140AS_3_312tomas.rabek@uniag.sk
Radolecová Zuzana, Ing.KHPodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 5895AS_0_03zuzana.radolecova@uniag.sk
Rajčániová Miroslava, doc. Ing., PhD.KHPdocentka CSc./PhD.+421 37 641 5894AS_0_05miroslava.rajcaniova@uniag.sk
Récky Roman, Ing., PhD.KMOodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4159AS_3_305roman.recky@uniag.sk
Repiský Jozef, doc. Ing., CSc.KŠOVdocent CSc./PhD.+421 37 641 4150AS_1_102jozef.repisky@uniag.sk
Richter Martin, Ing., PhD.KEodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4593AE_7_10martin.richter@uniag.sk
Richterová Eva, Ing., PhD.KŠOVodborná asistentka CSc./PhD.eva.richterova@uniag.sk
Rovný Patrik, doc. Ing., PhD.KMO, FEMdocent CSc./PhD., dekanát - centrum+421 37 641 4136AS_1_105patrik.rovny@uniag.sk
Rumanko Boris, Ing.KMandoktorand+421 376 414 133AS_2_206xrumankob@is.uniag.sk
Rybanská Jana, Mgr. et Mgr., PhD.CPPPodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4898SlPK_0_17jana.rybanska@uniag.sk
Savov Radovan, doc. Ing., PhD.KMan, FEMdocent CSc./PhD., dekanát - centrum+421 37 641 4168AS_2_208radovan.savov@uniag.sk
Selešiová Lenka, Ing.CITodb. zamestnankyňa 3 - IT+421 37 641 4881AS_0_1lenka.selesiova@uniag.sk
Serenčéš Roman, doc. Ing., PhD.KHPdocent CSc./PhD.+421 37 641 5893AS_0_01roman.serences@uniag.sk
Schwarcz Pavol, prof. Ing., PhD.FEMexterný školiteľ+421 37 641 5608AE_0_3pavol.schwarcz@uniag.sk
Skovajsová JanaKŠOVupratovačkajana.skovajsova@uniag.sk
Smidová BeátaKMOupratovačka+421 37 641 4188AS_1_145beata.smidova@uniag.sk
Sojková Zlata, prof. Ing., CSc.KŠOVprofesorka CSc./PhD.+421 37 641 4183AS_1_122zlata.sojkova@uniag.sk
Sokil Oksana, Ing.KMandoktorandka+421 376 414 133AS_2_206xsokil@is.uniag.sk
Strápeková Zuzana, Ing., PhD.KFodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4140AS_3_312zuzana.strapekova@uniag.sk
Stuchlý Peter, Ing., PhD.KIodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4172AS_2_214peter.stuchly@uniag.sk
Synetska Yelyzaveta, Ing.KEdoktorandkaxsynetska@is.uniag.sk
Šajbidorová Mária, doc. Ing., PhD.KMandocentka CSc./PhD.+421 37 641 4139AS_2_201maria.sajbidorova@uniag.sk
Šalátová ErikaKJrektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 4541AE_5_510erika.salatova@uniag.sk
Šeben Zaťková Tímea, PaedDr., PhD.CPPPodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4894SlPK_0_17timea.zatkova@uniag.sk
Šedík Peter, Ing., PhD.CITvŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4905AS_1_103peter.sedik@uniag.sk
Šemeláková Ľubica, Ing.CITodb. zamestnankyňa 3 - IT+421 37 641 4120AS_0_7lubica.semelakova@uniag.sk
Ševcechová VieraDFEMtechnická zamestnankyňa prevádzky+421 37 641 4755SLPK_0_19viera.sevcechova@uniag.sk
Šindlerová Erika, Ing.DFEMdekanát - centrum+421 37 641 5170AS_1_104erika.sindlerova@uniag.sk
Škorecová Emília, Ing., CSc.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4197AS_2_227emilia.skorecova@uniag.sk
Švikruhová Petronela, Ing., PhD.KManodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4134AS_2_203petronela.svikruhova@uniag.sk
Tkáč Filip, Bc.DFEMexterný pracovník
Tóth Marián, doc. Ing., PhD.KFdocent CSc./PhD.+421 37 641 4164AS_2_233marian.toth@uniag.sk
Tóthová Darina, RNDr., PhD.CITodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4129AS_0_6Adarina.tothova@uniag.sk
Trnková Michaela, Ing.doktorandka+421 37 641 4117AS_2_234xtrnkova@is.uniag.sk
Turčeková Natália, prof.h.c. doc. Ing., PhD.KE, FEMdocentka CSc./PhD., dekanát - centrum+421 37 641 4577AE_7_7natalia.turcekova@uniag.sk
Ujlaky JozefCITodb. zamestnanec 3 - IT+421 37 641 4817AS_0_9jozef.ujlaky@uniag.sk
Urbánová Mária, Ing., PhD.KEodborná asistentka CSc./PhD.
Valentíni Filip, Ing.KEdoktorand+421 37 641 4585AE_8_23xvalentini@is.uniag.sk
Valentová Jana, Ing.CITodb. zamestnankyňa 3 - IT+421 37 641 4881AS_0_1jana.valentova@uniag.sk
Valentová MartaDFEMdekanát - centrum+421 37 641 5125AS_1_108amarta.valentova@uniag.sk
Váryová Ivana, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4193AS_2_228ivana.varyova@uniag.sk
Virágh Roderik, Ing., PhD.KIodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4132AS_2_213roderik.viragh@uniag.sk
Vrbová Jana, PhDr., PhD.KJodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4551AE_5_507jana.vrbova@uniag.sk
Wolfová Daniela, Ing. PhDr.KSVexterná školiteľkaqwolfova@is.uniag.sk
Zach Hana, Ing., PhD.KŠOVodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5562AE_2_205hana.zach@uniag.sk
Zaujecová Martina, Ing.KŠOVdoktorandkaxsoporova@is.uniag.sk
Zentková Iveta, doc. Ing., CSc.KEdocentka CSc./PhD.+421 37 641 4576AE_7_3iveta.zentkova@uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.