Technická fakulta - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Technická fakulta. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

MenoPracoviskoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Abrahám Rudolf, Ing., PhD.KDaModborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4612MQ_2_203rudolf.abraham@uniag.sk
Adamovský František, Ing., PhD.KEAaIodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5781MF-A_2_Vu305frantisek.adamovsky@uniag.sk
Angelovič Marek, doc. Ing., PhD.KSaVBdocent CSc./PhD.+421 37 641 4363AC_0_14marek.angelovic@uniag.sk
Angelovič Michal, Ing., PhD.KSaVBodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4795AC_0_16michal.angelovic@uniag.sk
Babulícová ZuzanaDTFstrážnik / vrátnik+421 37 641 4003VS_0_9zuzana.babulicova@uniag.sk
Bacskorová Jana, Ing.DTFdekanát - centrum+421 37 641 5484MF-B_4_Fa511jana.bacskorova@uniag.sk
Baláži Juraj, Ing., PhD.KKaSTodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5690MF-B_3_Sa420juraj.balazi@uniag.sk
Balko JurajIKCVremeselník+421 37 641 5682SI126juraj.balko@uniag.sk
Balková AgnešaKZSBTrektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 4303MF-B_1_Ma210agnesa.balkova@uniag.sk
Balková Milada, Ing., PhD.KZSBTodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5778MQ_1_104milada.balkova@uniag.sk
Baráth Martin, Ing.KKaSTdoktorand+421 37 641 5690MF-B_3_Sa420xbarath@is.uniag.sk
Barošková Helena, Ing.TFsystémová integrátorka+421 37 641 4400AE_4_411helena.baroskova@uniag.sk
Belák JúliusDTFstrážnik / vrátnik+421 37 641 4003VS_0_9julius.belak@uniag.sk
Bencová EtelaKSaVBupratovačka+421 37 641 4356AC_0_5etela.bencova@uniag.sk
Beňo JurajDTFstrážnik / vrátnikjuraj.beno@uniag.sk
Bernát Rastislav, Ing., PhD.KKaST, ODVaSodb. zamestnanec 3 - okrem IT, odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5796MF-B_3_Sa418rastislav.bernat@uniag.sk
Bilčík Matúš, Ing.KFdoktorand+421 37 641 57869P4xbilcikm@is.uniag.sk
Boďo Štefan, Ing., PhD.KZSBTodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5666MF-B_1_Ma217stefan.bodo@uniag.sk
Bosáková KlaudiaKSaVBupratovačkaklaudia.bosakova@uniag.sk
Božiková Monika, doc. RNDr., PhD.KFdocentka CSc./PhD.+421 37 641 4711MF-B_2_10Fmonika.bozikova@uniag.sk
Brachtýr Bohumír, Ing., PhD.TFdôchodca+421 37 641 4766MF-B_2_Va318brachtyr@is.uniag.sk
Brezinová VeronikaDTFremeselník+421 37 641 5487Mu206veronika.brezinova@uniag.sk
Bryndzová MartaODVaSupratovačka+421 37 641 579731marta.bryndzova@uniag.sk
Bujna Marián, Ing., PhD.KKaSTodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4762MF-B_3_Sa410marian.bujna@uniag.sk
Bureš Ľubomír, Ing.ODVaSlektor+421 37 641 5795VS_0_30lubomir.bures@uniag.sk
Csillag Ján, Ing., PhD.KF, IKCVvŠ,DrSc./CSc./PhD., odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4722Vu314jan.csillag@uniag.sk
Cviklovič Vladimír, doc. Ing., PhD.KEAaIdocent CSc./PhD.+421 37 641 5783MF-B_2_Va320vladimir.cviklovic@uniag.sk
Čičo Peter, doc. Ing., CSc.KKaSTdocent CSc./PhD.+421 37 641 5686MF-B_3_Sa416peter.cico@uniag.sk
Čurgaliová EmíliaDTFupratovačkaemilia.curgaliova@uniag.sk
Čurgaliová Gabriela, Ing.ODVaSodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITgabriela.curgaliova@uniag.sk
Dančanin Peter, Ing.KSaVBdoktorand+421 37 641 4351AC_0_7xdancanin@is.uniag.sk
Daniš Marián, Ing.IKCVodb. zamestnanec 3 - okrem IT+421 37 641 4406Sa409marian.danis@uniag.sk
Dočkalik Martin, Ing.KSaVBdoktorand+421 37 641 4355AC_0_18xdockalik@is.uniag.sk
Drlička Róbert, Ing., PhD.KKaSTodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5685MF-B_3_Sa412robert.drlicka@uniag.sk
Ďuďák Jozef, doc. Ing., CSc.KSaVBdocent CSc./PhD.+421 37 641 4357AC_0_13jozef.dudak@uniag.sk
Fačkovcová EmíliaTFdôchodcaqfackovcova@is.uniag.sk
Feriancová Patrícia, Ing.KDaMdoktorandka+421 37 641 4616MQ_2_207xferiancova@is.uniag.sk
Findura Pavol, prof.h.c. prof. Ing., PhD.KSaVBprofesor CSc./PhD.+421 37 641 4350AC_0_9pavol.findura@uniag.sk
Galambošová Jana, doc. Ing., PhD.KSaVBdocentka CSc./PhD.+421 37 641 4344AC_0_11jana.galambosova@uniag.sk
Gálik Roman, prof. Ing., PhD.KZSBT, TFprofesor CSc./PhD., dekanát - centrum+421 37 641 5400MF-B_1_Ma213roman.galik@uniag.sk
Galová DanaKEAaIupratovačka+421 37 641 4750MF-B_2_Va331dana.galova@uniag.sk
Golian JozefTFdôchodca+421 37 641 5683MF-D1golian@is.uniag.sk
Guzmická Michaela, Mgr.IKCVodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 5484MF-B_4_Fa511michaela.guzmicka@uniag.sk
Gyurica ĽudovítIKCVodb. zamestnanec 3 - okrem IT+421 37 641 5683SI129ludovit.gyurica@uniag.sk
Halenárová EvaKZSBTupratovačka+421 37 641 4838MQ_1_105eva.halenarova@uniag.sk
Harničárová Marta, Ing., PhD.KEAaIvŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 5782Vu306marta.harnicarova@uniag.sk
Hauliková Ana, Ing.KZSBTdoktorandka+421 37 641 4304MF-B_1_Ma212xhaulikova@is.uniag.sk
Hlaváčová Zuzana, doc. RNDr., CSc.KFdocentka CSc./PhD.+421 37 641 4767MF-B_2_11zuzana.hlavacova@uniag.sk
Hlaváč Peter, Mgr., PhD.KFodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4749MF-B_2_Va316peter.hlavac@uniag.sk
Hluch RudolfIKCVremeselník+421 37 641 57871P4rudolf.hluch@uniag.sk
Holota Tomáš, Ing., PhD.KZSBTexterný učiteľ, odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4300MF-B_1_Ma214tomas.holota@uniag.sk
Horňák Dominik, Ing.KEAaIdoktorand+421 37 641 4275MF-B_3_Sa411xhornakd@is.uniag.sk
Hrašková HelenaDTFdekanát - centrum+421 37 641 5588MF-B_1_Ma203helena.hraskova@uniag.sk
Hrubec Jozef, prof. Ing., CSc.TFdôchodca+421 37 641 4275MF-B_3_Sa411hrubec@is.uniag.sk
Hrubý Dušan, prof. Ing., PhD.KEAaIprofesor CSc./PhD.+421 37 641 4764MF-B_2_Va319dusan.hruby@uniag.sk
Hudec JozefIKCVprevádzkový zamestnanec+421 37 641 5675VI119jozef.hudec@uniag.sk
Hujo Ľubomír, doc. Ing., PhD.KDaMdocent CSc./PhD.+421 37 641 4530MQ_2_213lubomir.hujo@uniag.sk
Inovecká DanaKEAaIodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4750MF-B_2_Va304dana.inovecka@uniag.sk
Jablonický Juraj, doc. Ing., PhD.KDaMdocent CSc./PhD.+421 37 641 4611MQ_2_216juraj.jablonicky@uniag.sk
Jančiová MáriaDTFdekanát - centrum+421 37 641 5489MF-B_1_204maria.janciova@uniag.sk
Jančiová Mária, Ing.KFrektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 4650MF-B_2_13maria.janciova1@uniag.sk
Jančušková Alena, Ing.DTFdekanát - centrum+421 37 641 5493MF-B_1_Ma222alena.jancuskova@uniag.sk
Jánošíková MiroslavaKKSrektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 4306MF-B_4_Fa504miroslava.janosikova@uniag.sk
Janoško Ivan, doc. Ing., CSc.KDaMdocent CSc./PhD.+421 37 641 4114MQ_2_215ivan.janosko@uniag.sk
Janoušková Romana, Ing.KDaMdoktorandka+421 37 641 4616MQ_2_207xjanouskova@is.uniag.sk
Jeneyová EvaKSaVBupratovačka+421 37 641 4356AC_0_5eva.jeneyova@uniag.sk
Jobbágy Ján, doc. Ing., PhD.KSaVBdocent CSc./PhD.+421 37 641 4796AC_0_1jan.jobbagy@uniag.sk
Kabutey AbrahamTFzahraničný pracovník - mobilitaqkabutey@is.uniag.sk
Kadnár Milan, doc. Ing., PhD.KKSdocent CSc./PhD.+421 37 641 4107MF-B_4_Fa517milan.kadnar@uniag.sk
Karandušovská Ingrid, doc. Ing., PhD.KZSBTdocentka CSc./PhD.+421 37 641 5694MQ_1_102ingrid.karandusovska@uniag.sk
Karasová Drahomíra, Ing.DTFdekanát - centrum+421 37 641 5588MF-B_1_Ma203drahomira.karasova@uniag.sk
Kažimírová Viera, doc. Ing., PhD.KZSBTdocentka CSc./PhD.+421 37 641 4403MF-B_1_Ma216viera.kazimirova@uniag.sk
Kichi Rashed Ben Abdul, Ing., MSc, PhD.TFdôchodcaqkichi@is.uniag.sk
Kišev Marián, Ing.KEAaIdoktorand+421 37 641 47232KZxkisevm@is.uniag.sk
Kolečániová VeronikaKFupratovačka+421 37 641 4650MF-B_2_13veronika.kolecaniova@uniag.sk
Kollárová Katarína, Ing., PhD.TF, IKCVvŠ,DrSc./CSc./PhD., dekanát - centrum+421 37 641 5408MF-B_1_204katarina.kollarova@uniag.sk
Kondeová EvaKKSupratovačka+421 37 641 5672MF-A_4_Fu505eva.kondeova@uniag.sk
Korenko Maroš, doc. Ing., PhD.KKaSTdocent CSc./PhD.+421 37 641 4402MF-B_3_Sa411maros.korenko@uniag.sk
Kósa Patrik, Ing.KEAaIdoktorand+421 37 641 47232KZxkosa@is.uniag.sk
Kosiba Ján, doc. Ing., PhD.KDaM, TFdocent CSc./PhD., dekanát - centrum+421 37 641 5776MQ_2_209jan.kosiba@uniag.sk
Kotus Martin, doc. Ing., PhD.KKaSTdocent CSc./PhD.+421 37 641 5689MF-B_3_Sa419martin.kotus@uniag.sk
Kováč Ivan, Ing., PhD.KKaSTodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5687MF-B_3_Sa417ivan.kovac@uniag.sk
Kováčová LýdiaDTFupratovačkalydia.kovacova@uniag.sk
Kováč Peter, RNDr.IKCVodb. zamestnanec 3 - okrem IT+421 37 641 5693MQ_1_111peter.kovac1@uniag.sk
Krištof Koloman, Ing., PhD.KSaVBodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4368AC_0_15koloman.kristof@uniag.sk
Kubík Ľubomír, doc. RNDr., PhD.KFdocent CSc./PhD.+421 37 641 4879MF-B_2_8lubomir.kubik@uniag.sk
Kučera Marian, doc. Ing., PhD.KKSdocent CSc./PhD.+421 37 641 4106MF-B_4_Fa518marian.kucera@uniag.sk
Kuchar Peter, Ing., PhD.KZSBTodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5677peter.kuchar@uniag.sk
Kunc Petr, doc. Ing., Ph.D.KZSBTexterný školiteľqkunc@is.uniag.sk
Kunecová Daniela, Mgr., PhD.KFodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4725MF-B_2_9daniela.kunecova@uniag.sk
Lacina JurajODVaSodb. zamestnanec 3 - okrem ITjuraj.lacina@uniag.sk
Lendelová Jana, doc. Ing., PhD.KZSBTdocentka CSc./PhD.+421 37 641 5777MQ_1_106jana.lendelova@uniag.sk
Lukáč Ondrej, doc. Ing., PhD.KEAaIdocent CSc./PhD.+421 37 641 4760MF-B_2_Va305ondrej.lukac@uniag.sk
Macák Miroslav, Ing., PhD.KSaVBodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4798AC_0_8miroslav.macak@uniag.sk
Maga Juraj, doc. Ing., Dr.KSaVBdocent CSc./PhD.+421 37 641 4362AC_0_19juraj.maga@uniag.sk
Máchal Pavel, doc. Ing., prof.h.c., CSc.TFexterný školiteľqmachal@is.uniag.sk
Majdan Radoslav, doc. Ing., PhD.KDaMdocent CSc./PhD.+421 37 641 4618MQ_2_202radoslav.majdan@uniag.sk
Malý Vlastimil, Ing., PhD.KKSodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4109MF-B_4_Fa512vlastimil.maly@uniag.sk
Marko Dušan, Ing.KEAaIdoktorandxmarkod@is.uniag.sk
Mesároš JozefIKCVodb. zamestnanec 3 - okrem IT+421 37 641 5675VI119jozef.mesaros@uniag.sk
Mihina Štefan, prof. Ing., PhD.KZSBTprofesor CSc./PhD.+421 37 641 5678MF-B_1_Ma211stefan.mihina@uniag.sk
Mihinová MartaKDaMso SŠ vzdelaním+421 37 641 4875MQ_2_206marta.mihinova@uniag.sk
Michálek LadislavIKCVodb. zamestnanec 3 - okrem IT
Mikláš JánIKCVodb. zamestnanec 3 - okrem IT+421 37 641 5675VI119jan.miklas@uniag.sk
Mikuš Rastislav, Ing., PhD.KKaSTodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4308MF-B_3_24rastislav.mikus@uniag.sk
Mišečková JúliaKKaSTrektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 4305MF-B_3_24julia.miseckova@uniag.sk
Mojžiš Miroslav, Ing., PhD.KDaModborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4613MQ_2_208miroslav.mojzis@uniag.sk
Némethová Michaela, Ing.KZSBTdoktorandka+421 37 641 4838MQ_1_111xnemethova@is.uniag.sk
Nosian Jozef, Ing.KDaMdoktorand+421 37 641 4616MQ_2_207xnosian@is.uniag.sk
Novák Ján, Mgr., PhD.KFodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4749MF-B_2_Va316jan.novak1@uniag.sk
Nozdrovický Ladislav, prof. Ing., PhD.TFdôchodca+421 37 641 4366AC_0_9nozdrovicky@is.uniag.sk
Okenková Marieta, JUDr., PhD.KEAaIvŠ,DrSc./CSc./PhD.+421 37 641 4765MF-B_2_Va321marieta.okenkova@uniag.sk
Olejár Martin, doc. Ing., PhD.KEAaIdocent CSc./PhD.+421 37 641 4766MF-B_2_Va318martin.olejar@uniag.sk
Páleš Dušan, Ing., CSc.KKSodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5669MF-B_4_Fa513dusan.pales@uniag.sk
Palková Zuzana, prof. Ing., PhD.KEAaIprofesorka CSc./PhD.+421 37 641 4765MF-B_2_Va321zuzana.palkova@uniag.sk
Papová Miroslava, Ing.IKCVodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4761MF-B_1_Ma218miroslava.papova@uniag.sk
Paulovič Stanislav, Ing., PhD.KEAaIodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4407MF-B_2_Va322stanislav.paulovic@uniag.sk
Pogran Štefan, doc. Ing., CSc.KZSBTdocent CSc./PhD.+421 37 641 5400MQ_1_107stefan.pogran@uniag.sk
Polák Pavel, Ing., PhD.KKaSTodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4101MF-B_3_Sa413pavel.polak@uniag.sk
Prístavka Miroslav, Ing., PhD.KKaSTodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4105MF-B_3_Sa414miroslav.pristavka@uniag.sk
Pršan Ján, doc. Ing., CSc.TFdôchodca+421 37 641 5668MF-B_4_Fa516prsan@is.uniag.sk
Rác Juraj, Bc.IKCVodb. zamestnanec 3 - okrem IT+421 37 641 5780VI123juraj.rac@uniag.sk
Rataj Vladimír, prof. Ing., PhD.KSaVBprofesor CSc./PhD.+421 37 641 4425AC_0_10vladimir.rataj@uniag.sk
Rédl Jozef, doc. Ing., PhD.KKSdocent CSc./PhD.+421 37 641 5670MF-B_4_Fa514jozef.redl@uniag.sk
Rusnák Juraj, prof. Ing., PhD.KKSprofesor CSc./PhD.+421 37 641 4100MF-B_4_Fa505juraj.rusnak@uniag.sk
Srnánek Rastislav, Ing.KEAaIdoktorand+421 37 641 4275MF-B_3_Sa411xsrnanek@is.uniag.sk
Szabóová Tímea, Ing., PhD.KZSBTodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5695MQ_1_114timea.szaboova@uniag.sk
Šesták Jozef, prof. Ing., CSc.TFdôchodcaqsestak@is.uniag.sk
Šestáková LýdiaTFdôchodcaqsestakova@is.uniag.sk
Šranková MartaDTFupratovačkamarta.srankova@uniag.sk
Štefanková MáriaKDaMupratovačkaMQ_0_003maria.stefankova@uniag.sk
Takáč Ondrej, Ing., PhD.KEAaIexterný učiteľqtakac@is.uniag.sk
Tkáč Zdenko, prof. Ing., PhD.KDaMprofesor CSc./PhD.+421 37 641 5522MF-B_1_Ma205zdenko.tkac@uniag.sk
Tóth František, Ing., PhD.KKSodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4108MF-B_4_Fa515frantisek.toth@uniag.sk
Tóth Ladislav, Ing., PhD.KEAaIodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4763MF-B_2_Va317ladislav.toth1@uniag.sk
Tulík Juraj, Ing., PhD.KDaModborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4531MQ_2_204juraj.tulik@uniag.sk
Uramová DarinaKSaVBrektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 4360AC_0_2darina.uramova@uniag.sk
Urbanovičová Oľga, Ing., PhD.KSaVBodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4359AC_0_17olga.urbanovicova@uniag.sk
Vacho Lukáš, Ing., PhD.KEAaIodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4763MF-B_2_Va317lukas.vacho@uniag.sk
Valíček Jan, doc. Ing., Ph.D.KEAaIdocent CSc./PhD.+421 37 641 5782Vu306jan.valicek@uniag.sk
Vitázek Ivan, doc. Ing., CSc.KDaMdocent CSc./PhD.
Vitázková Božena, Ing.IKCVvŠ II.stupeň+421 37 641 4358MF-B_1_Ma218bozena.vitazkova@uniag.sk
Vozár LiborIKCVodb. zamestnanec 3 - okrem IT
Vozárová Vlasta, doc. RNDr., PhD.TF, KFdocentka CSc./PhD., dekanát - centrum+421 37 641 5486MF-B_2_12vlasta.vozarova@uniag.sk
Záhorská Renáta, Ing., PhD.DTFdekanát - centrum+421 37 641 5589Mu205renata.zahorska@uniag.sk
Záležák Zoltán, Ing., PhD.KKaST, ODVaSodb. zamestnanec 3 - okrem IT, odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5796MF-B_3_Sa418zoltan.zalezak@uniag.sk
Žarnovský Jozef, doc. Ing., PhD.KKaST, TFdocent CSc./PhD., dekanát - centrum+421 37 641 5784MF-B_3_1P3jozef.zarnovsky@uniag.sk
Žitňák Miroslav, doc. Ing., PhD.KZSBTdocent CSc./PhD.+421 37 641 5692MQ_1_103miroslav.zitnak@uniag.sk
Žitňanský Ján, doc. Ing., PhD.KKaSTdocent CSc./PhD.+421 37 641 4104MF-B_3_Sa415jan.zitnansky@uniag.sk
Žňavová EvaKKaSTupratovačka+421 37 641 5684Su406eva.znavova@uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.