Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

MenoPracoviskoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Adamec Samuel, MSc.KZdoktorand+421 37 641 4239Bz_0_5xadamec@is.uniag.sk
Adámeková JarmilaKKIupratovačka+421 37 641 52341.06jarmila.adamekova@uniag.sk
Ailer Štefan, doc. Ing., PhD.KOVVdocent CSc./PhD.+421 37 641 5804Bz_1_30stefan.ailer@uniag.sk
Andrejiová Alena, doc. Ing., PhD.KZdocentka CSc./PhD.+421 37 641 4247Bz_0_14alena.andrejiova@uniag.sk
Antal Jaroslav, prof. Ing., DrSc.FZKIdôchodca+421 37 641 5240ZB_1_109antal@is.uniag.sk
Aydin Elena, Ing., PhD.KBaHodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5250ZB_2_201elena.aydin@uniag.sk
Bakay Ladislav, Ing., PhD.KBZodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5445TD_0_131ladislav.bakay@uniag.sk
Banihabib MohammadebrahimFZKIzahraničný pracovník - mobilitaqbanihabib@is.uniag.sk
Báreková Anna, Ing., PhD.KKPaPÚodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5222ZP_0_1.25anna.barekova@uniag.sk
Bárek Viliam, doc. Ing., PhD.KKIdocent CSc./PhD.+421 37 641 5236ZM_1_2.08viliam.barek@uniag.sk
Barošková Helena, Ing.FZKIsystémová integrátorka+421 37 641 4400AE_4_411helena.baroskova@uniag.sk
Bechera Denis, Ing.KZaKAdoktorandxbechera@is.uniag.sk
Bellérová Soňa, Mgr. art.KZaKAodborná asistentka, externá učiteľka+421 37 641 5448TD_0_128sona.bellerova@uniag.sk
Bernáth Slavko, doc. Ing., PhD.KOVVdocent CSc./PhD.+421 37 641 5801Bz_1_18slavko.bernath@uniag.sk
Bihuňová Mária, Ing., PhD.KZaKA, FZKIodborná asistentka CSc./PhD., dekanát - centrum+421 37 641 5425TD_0_121maria.bihunova@uniag.sk
Candráková Kristína, Ing., PhD.DFZKIdekanát - centrum+421 37 641 5406TD_1_215kristina.candrakova@uniag.sk
Černá Jana, Ing., PhD.KBZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 5437TD_0_132jana.cerna@uniag.sk
Čibik Miroslav, Ing.KZaKAdoktorand+421 37 641 5447TD_0_129xcibikm@is.uniag.sk
Čimo Ján, doc. Ing., PhD.KBaHdocent CSc./PhD.+421 37 641 5224ZP_1_2.10jan.cimo@uniag.sk
Čimová Lenka, Ing., PhD.DFZKIdekanát - centrum+421 37 641 5417TD_0_116lenka.cimova@uniag.sk
Čitáry Ivan, Ing. arch., PhD.KZaKAodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5427TD_0_120ivan.citary@uniag.sk
Dobiašová Dagmar, Ing., PhD.KKPaPÚodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 5214ZP_0_1.02dagmar.dobiasova@uniag.sk
Dobšinský Jakub, Ing.KOVVdoktorand+421 37 641 5803Bz_1_31xdobsinsky@is.uniag.sk
Drgoňová Katarína, Ing., PhD.KBaHodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 5252ZP_1_2.23katarina.drgonova@uniag.sk
Ferenc Andrej, Ing.KZodb. zamestnanec 3 - okrem IT+421 37 641 4262Bz_0_2andrej.ferenc@uniag.sk
Feriancová Ľubica, prof. Ing., PhD.KZaKAprofesorka CSc./PhD.+421 37 641 5426TD_0_102lubica.feriancova@uniag.sk
Flóriš Roman, Ing., PhD.KZaKAodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5428TD_0_122roman.floris@uniag.sk
Froncová VladimíraKZupratovačka+421 37 641 4229Bz_0_12vladimira.froncova@uniag.sk
Fuska Jakub, Ing., PhD.KKIodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5218ZM_0_1.13jakub.fuska@uniag.sk
Gašparovičová DanaKKIodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 5234ZM_1_2.16dana.gasparovicova@uniag.sk
Golian Marcel, Ing., PhD.KZodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4322Bz_0_4marcel.golian@uniag.sk
Greguš Ivan, Mgr., DiS.KZaKAexterný učiteľqgregus@is.uniag.sk
Grzywna AntoniFZKIzahraničný pracovník - mobilitaqgrzywna@is.uniag.sk
Halajová Denisa, Ing., PhD.KZaKAodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5422TD_1_202denisa.halajova@uniag.sk
Halaj Peter, prof. Ing., CSc.FZKI, KKIprofesor CSc./PhD., dekanát - centrum+421 37 641 5232ZM_1_2.06peter.halaj@uniag.sk
Halászová Klaudia, doc. Ing., PhD.KKPaPÚdocentka CSc./PhD.+421 37 641 5518AE_2_203klaudia.halaszova@uniag.sk
Halva Jozef, Ing., PhD.KKPaPÚodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5223ZP_0_1.31jozef.halva@uniag.sk
Hegedűsová Alžbeta, prof. RNDr., PhD.KZprofesorka CSc./PhD.+421 37 641 4712Bz_1_24alzbeta.hegedusova@uniag.sk
Hillová Dagmar, Ing., PhD.KBZodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5432TD_1_210dagmar.hillova@uniag.sk
Horák Ján, doc. Ing., PhD.FZKI, KBaHdocent CSc./PhD., dekanát - centrum+421 37 641 5244ZP_1_2.04jan.horak@uniag.sk
Húska Dušan, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.FZKIemeritný profesor (profesor emeritus)+421 37 641 5227ZM_1_2.05huska@is.uniag.sk
Hus Marek, Ing.KBZdoktorand+421 37 641 5435TD_0_108xhus@is.uniag.sk
Igaz Dušan, prof. Ing., PhD.KBaH, FZKIprofesor CSc./PhD., dekanát - centrum+421 37 641 5410TD_1_218dusan.igaz@uniag.sk
Jedlička Jaroslav, doc. PaedDr. Ing., PhD.KOVVdocent CSc./PhD.+421 37 641 4713Bz_1_30jaroslav.jedlicka@uniag.sk
Jenisová EvaKZaKAupratovačka+421 37 641 5440TD_0_114eva.jenisova@uniag.sk
Jurík Ľuboš, doc. Ing., PhD.KKIdocent CSc./PhD.+421 37 641 5231ZM_1_2.07lubos.jurik@uniag.sk
Kačániová Miroslava, prof. Ing., PhD.KOVVprofesorka CSc./PhD.+421 37 641 4715Bz_1_19miroslava.kacaniova@uniag.sk
Kaletová Tatiana, Ing., PhD.KKIodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5238ZM_1_2.11tatiana.kaletova@uniag.sk
Kanianská AnnaKZrektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 4229Bz_0_12anna.kanianska@uniag.sk
Kecskemeti GabrielDFZKIdôchodcaqkecskemeti@is.uniag.sk
Kišš Vladimír, Ing., PhD.KBaHodb. zamestnanec 3 - okrem IT+421 37 641 5247ZM_0_1.07vladimir.kiss@uniag.sk
Klimantová Ingrid, PaedDr., PhD.KZaKAexterná učiteľkaqklimantovai@is.uniag.sk
Kliment Marcel, Ing., PhD.KKPaPÚodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5242ZP_0_1.30marcel.kliment@uniag.sk
Kollár Ján, Ing., PhD.KBZodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5445TD_0_131jan.kollar@uniag.sk
Konc Ľubomír, Ing., PhD.KKPaPÚodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5213ZP_0_1.27lubomir.konc@uniag.sk
Kotuš Tatijana, Ing.KBaHdoktorandka+421 37 641 5252ZP_1_2.23xkotus@is.uniag.sk
Kováčová Martina, Ing.KKIdoktorandka+421 376 615 239ZM_0_1.07xkovacovam@is.uniag.sk
Kuczman Gabriel, doc. Ing., PhD.KZaKAdocent CSc./PhD.+421 37 641 5423TD_0_103gabriel.kuczman@uniag.sk
Lackóová Lenka, doc. Ing., PhD.KKPaPÚdocentka CSc./PhD.+421 37 641 5415TD_1_214lenka.lackoova@uniag.sk
Letková MáriaKZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4239Bz_0_5maria.letkova@uniag.sk
Lichner Ľubomír, Ing., DrSc.KBaHexterný školiteľqlichner@is.uniag.sk
Lichtnerová Helena, Ing., PhD.KBZodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 5443TD_0_124helena.lichtnerova@uniag.sk
Ludva RomanKZaKAodb. zamestnanec 3 - okrem IT+421 37 641 5424TD_0_105roman.ludva@uniag.sk
Magdziaková Magdaléna, Mgr.DFZKIdekanát - centrum+421 376 415 410TD_1_218magdalena.magdziakova@uniag.sk
Manina Martin, Ing.KKIdoktorand+421 376 415 239ZM_0_1.07xmanina@is.uniag.sk
Mankovecký Jakub, Ing.KOVVdoktorand+421 37 641 5803Bz_1_31xmankoveckyj@is.uniag.sk
Maťová Adriána, Mgr.KZdoktorandka+421 37 641 4239Bz_0_5xlidikova@is.uniag.sk
Matuškovičová Andrea, Ing.DFZKIdekanát - centrum+421 37 641 5414TD_0_114andrea.matuskovicova@uniag.sk
Mesjarová Ivana, Ing.DFZKIdekanát - centrum+421 376 415 412TD_0_113ivana.mesjarova@uniag.sk
Mezey Ján, doc. Ing., PhD.KOVVdocent CSc./PhD.+421 37 641 5802Bz_1_21jan.mezey@uniag.sk
Mezeyová Ivana, Ing., PhD.KZodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4243Bz_0_11ivana.mezeyova@uniag.sk
Molnárová MartaKBaHupratovačka+421 37 641 52546marta.molnarova@uniag.sk
Moravčík Ľuboš, doc. Ing., PhD.KZaKAdocent CSc./PhD.+421 37 641 5409TD_0_130lubos.moravcik@uniag.sk
Mucha Miloslav, Ing.DFZKIodb. zamestnanec 3 - IT+421 905 288 223miloslav.mucha@uniag.sk
Muchová Zlatica, doc. Ing., PhD.KKPaPÚdocentka CSc./PhD.+421 37 641 5216ZP_0_1.05zlatica.muchova@uniag.sk
Nagyová Anna, Mgr.FZKIdôchodcanagyova@is.uniag.sk
Novotná Beáta, Ing., PhD., Ing.-Paed.IGIPKKIodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5230ZM_1_2.19beata.novotna@uniag.sk
Opršal DušanDFZKIremeselník+421 37 641 5237dusan.oprsal@uniag.sk
Pagáč Mokrá Alexandra, Ing.KKPaPÚdoktorandkaxmokraa@is.uniag.sk
Paganová Viera, prof. Ing., PhD.KBZprofesorka CSc./PhD.+421 37 641 5431TD_1_211viera.paganova@uniag.sk
Paulen Oleg, doc. Ing., PhD.KOVVdocent CSc./PhD.+421 37 641 5799Bz_1_20oleg.paulen@uniag.sk
Pavlík Jan, Ing., PhD.FZKIexterný školiteľpavlik@is.uniag.sk
Pikalík Martin, Ing., PhD.KZaKAexterný učiteľ+421 37 641 5406TD_1_215xpikalik@is.uniag.sk
Pintér Eduard, Ing., PhD.KOVVodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4714Bz_1_23eduard.pinter@uniag.sk
Pokrývková Jozefína, Ing., PhD.KKIodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5228ZM_1_2.04jozefina.pokryvkova@uniag.sk
Pustajová LíviaKBaHodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 5254ZP_1_2.06livia.pustajova@uniag.sk
Rábeková SimonaKZaKAodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 5420TD_1_201simona.rabekova@uniag.sk
Raček Marcel, Ing., PhD.KBZodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5433TD_0_111marcel.racek@uniag.sk
Rehák Štefan, doc. RNDr., CSc.DFZKIexterný školiteľqrehak@is.uniag.sk
Režová Viera, Mgr.DFZKIdekanát - centrum+421 376 415 415viera.rezova@uniag.sk
Rovná Katarína, Ing., PhD.KBZodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5434TD_0_112katarina.rovna@uniag.sk
Sabová ZuzanaKOVVrektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 4721Bz_1_19zuzana.sabova@uniag.sk
Supuka Ján, Dr.h.c. prof. Ing., DrSc.KZaKAprofesor DrSc.+421 37 641 5421TD_0_101jan.supuka@uniag.sk
Šajbidorová Viera, Ing., PhD.KBZodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5436TD_0_110viera.sajbidorova@uniag.sk
Šinka Karol, Ing., PhD.KKPaPÚodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5251ZP_0_1.26karol.sinka@uniag.sk
Šlosár Miroslav, doc. Ing., PhD.KZdocent CSc./PhD.+421 37 641 4261Bz_0_13miroslav.slosar@uniag.sk
Štancelová MiladaKKPaPÚupratovačka+421 37 641 5214ZP_0_1.04milada.stancelova@uniag.sk
Štěpánková Roberta, doc. Ing. arch., PhD.FZKI, KZaKAdocentka CSc./PhD., dekanát - centrum+421 37 641 5429TD_1_203roberta.stepankova@uniag.sk
Šurda Peter, Ing., PhD.KBaHexterný školiteľqsurda@is.uniag.sk
Tall Andrej, RNDr., PhD.KBaHexterný školiteľqtall@is.uniag.sk
Tárník Andrej, Ing., PhD.KBaHodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5249ZB_0_7andrej.tarnik@uniag.sk
Tátošová Lucia, doc. Ing., PhD.KKPaPÚdocentka CSc./PhD.+421 37 641 5221ZP_0_1.07lucia.tatosova@uniag.sk
Tökölyová VieraDFZKIremeselník376 415 438TD_0_109viera.tokolyova@uniag.sk
Toková Lucia, Ing.KBaHdoktorandka+421 37 641 5252ZP_1_2.23xtokova@is.uniag.sk
Tóth Attila, Ing., PhD.KZaKAodborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5423TD_0_103attila.toth@uniag.sk
Totkovič Monika, Ing.KZaKAdoktorandka+421 37 641 5447TD_0_129xbillikova@is.uniag.sk
Valšíková-Frey Magdaléna, prof. Ing., PhD.KZprofesorka CSc./PhD.+421 37 641 4226Bz_0_15magdalena.valsikova-frey@uniag.sk
Velísková Yvetta, Ing., PhD.KKIexterná školiteľkaqveliskova@is.uniag.sk
Verešová Martina, Ing., PhD.KZaKAodborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5425TD_0_121martina.veresova@uniag.sk
Vincúr Radko, Ing.KZaKAdoktorand+421 37 641 5407136xvincur@is.uniag.sk
Zeleňáková DanielaKBZrektorát - adm.ost.pracoviská+421 37 641 5430TD_1_212daniela.zelenakova@uniag.sk
Zrubcová KatarínaDFZKIupratovačka+421 37 641 5440127katarina.zrubcova@uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.