Dekanát FEM (FEM) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Dekanát FEM. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
Šindlerová Erika, Ing.vedúci pracoviska, dekanát - centrum
+421 37 641 5170
AS_1_104
dekanát - centrum
+421 37 641 5511AS_1_106petra.hargasova@uniag.sk
Zamestnanci
 
 
 
 
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4581
AE_7_8
vŠ II.stupeň
+421 37 641 5897AS_1_101
Bakošová Veronikaupratovačka+421 37 641 5511
AS_1_145
veronika.bakosova@uniag.sk
dekanát - centrum+421 37 641 5270AS_1_109janka.balaziova@uniag.sk
remeselník+421 37 641 5155
AS_1_102
gabriela.bernathova@uniag.sk
Bielik Peter, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
+421 37 641 4579
AE_3_309
peter.bielik@uniag.sk
Bírová Zita
dekanát - centrum
+421 37 641 5125
AS_1_108a
zita.birova@uniag.sk
dekanát - centrum
+421 37 641 5896AS_1_106maria.borbelyova@uniag.sk
Bujná Margitastrážnik / vrátnik
+421 37 641 4002
AS_0_31amargita.bujna@uniag.sk
Čitáryová Dagmar
dekanát - centrum
+421 37 641 5177
AS_1_108c
dagmar.citaryova@uniag.sk
Dobák Dušan, Ing.
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4187
AS_1_105dusan.dobak@uniag.sk
dekanát - centrum
+421 37 641 5155
AS_1_102
Horváthová Patrícia, Ing.dekanát - centrum
+421 37 641 5177
AS_1_108c
dekanát - centrum
+421 37 641 5172AS_1_109elena.kaliarikova@uniag.sk
Kondeová Magdaléna
upratovačka
+421 37 641 5511AS_1_145
strážnik / vrátnik
+421 37 641 4002
AS_0_31ajaroslav.nereca@uniag.sk
Ševcechová Vieratechnická zamestnankyňa prevádzky
+421 37 641 4755
SLPK_0_19viera.sevcechova@uniag.sk
dekanát - centrum
+421 37 641 5125
AS_1_108a
Externí pracovníci
 
 
 
 
Tkáč Filip, Ing.
externý pracovník

Ostatné telefóny

Ostatné telefóny predstavujú telefónne čísla prislúchajúce pracovisku Dekanát FEM.

Popis
Telefón
Miestnosť
Typ
doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
+421 37 641 5123
AS_1_105
Telefón
Ing. Iveta Košovská, PhD.+421 37 641 4179
AS_1_103
Telefón

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.