Katedra ekonomiky (FEM) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra ekonomiky. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
vedúci pracoviska, profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4595
AE_8_19
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4574AE_8_20
Zamestnanci  
 
 
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4581
AE_7_8
odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4527
AE_8_22
zuzana.bajusova@uniag.sk
upratovačka
+421 37 641 4574
AS_1_145
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4583AE_8_26
profesor CSc./PhD.
+421 37 641 4579AE_3_309
odborná asistentka CSc./PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4584
AE_8_26ludmila.dobosova@uniag.sk
Hošková Elena, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4575
AE_7_6
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4580
AE_7_4
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4594
AE_8_25
jana.ladvenicova@uniag.sk
Laurová Magdaléna, Ing., CSc.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4572
AE_7_5
odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4571
AE_7_2
Richter Martin, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4593
AE_7_10
martin.richter@uniag.sk
Turčeková Natália, prof.h.c. doc. Ing., PhD.
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4577AE_7_7natalia.turcekova@uniag.sk
Urbánová Mária, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4576AE_7_3
Externí pracovníci
 
 
 
 
Krasnodebski Andrzej, doc. Dr inż.
externý školiteľ
qkrasnodebsk@is.uniag.sk
Doktorandi
   
 
doktorand
+421 37 641 4585
AE_8_23xboth@is.uniag.sk
doktorand
+421 37 641 4585
AE_8_23
xcerveny@is.uniag.sk
Mihálová Veronika, Ing.
doktorandka
+421 37 641 4585
AE_8_23
xmihalovav@is.uniag.sk
doktorandka
Valentíni Filip, Ing.doktorand
+421 37 641 4585
AE_8_23xvalentini@is.uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.