Katedra ekonomiky (FEM) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra ekonomiky. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Gurčík Ľubomír, prof. Ing., CSc.vedúci pracoviska, profesor CSc./PhD.+421 37 641 4595AE_8_19lubomir.gurcik@uniag.sk
Bánska Janka, Ing.odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4574AE_8_20janka.banska@uniag.sk
Zamestnanci    
Adamičková Izabela, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4581AE_7_8izabela.adamickova@uniag.sk
Bajusová Zuzana, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4527AE_8_22zuzana.bajusova@uniag.sk
Bárczyová Erikaupratovačka+421 37 641 4574AS_1_145erika.barczyova1@uniag.sk
Beňuš Ondrej, doc. Ing. Mgr., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 4583AE_8_26ondrej.benus@uniag.sk
Bielik Peter, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.profesor CSc./PhD.+421 37 641 4579AE_3_309peter.bielik@uniag.sk
Bullová Tatiana, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4577AE_8_24tatiana.bullova@uniag.sk
Dobošová Ľudmila, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4584AE_8_26ludmila.dobosova@uniag.sk
Hošková Elena, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4575AE_7_6elena.hoskova@uniag.sk
Hupková Daniela, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4580AE_7_4daniela.hupkova@uniag.sk
Ladvenicová Jana, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4594AE_8_25jana.ladvenicova@uniag.sk
Laurová Magdaléna, Ing., CSc.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4572AE_7_5magdalena.laurova@uniag.sk
Porhajaš Viktor, Ing., CSc.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4571AE_7_2viktor.porhajas@uniag.sk
Richter Martin, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4593AE_7_10martin.richter@uniag.sk
Turčeková Natália, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4577AE_7_7natalia.turcekova@uniag.sk
Urbánová Mária, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
Zentková Iveta, doc. Ing., CSc.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4576AE_7_3iveta.zentkova@uniag.sk
Externí pracovníci    
Krasnodebski Andrzej, doc. Dr inż.externý školiteľqkrasnodebsk@is.uniag.sk
Doktorandi    
Both Lukáš, Ing.doktorand+421 37 641 4585AE_8_23xboth@is.uniag.sk
Červený Dávid, Ing.doktorand+421 37 641 4585AE_8_23xcerveny@is.uniag.sk
Ďurišová Eva, Ing., MBAdoktorandka+421 37 641 4585AE_8_23xdurisovae@is.uniag.sk
Mihálová Veronika, Ing.doktorandka+421 37 641 4585AE_8_23xmihalovav@is.uniag.sk
Synetska Yelyzaveta, Ing.doktorandkaxsynetska@is.uniag.sk
Valentíni Filip, Ing.doktorand+421 37 641 4585AE_8_23xvalentini@is.uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.