Katedra financií (FEM) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra financií. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

Meno
ZaradenieTelefónKancelária
E-mail
Tóth Marián, doc. Ing., PhD.vedúci pracoviska, docent CSc./PhD.+421 37 641 4164
AS_2_233
marian.toth@uniag.sk
Zamestnanci 
 
 
 
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4155AS_2_224tatiana.bencova@uniag.sk
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4146
AS_2_226
ivan.holubek@uniag.sk
Rábek Tomáš, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.
+421 37 641 4140
AS_3_312
tomas.rabek@uniag.sk
Strápeková Zuzana, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4140
AS_3_312

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.