Katedra financií (FEM) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra financií. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Tóth Marián, doc. Ing., PhD.vedúci pracoviska, docent CSc./PhD.+421 37 641 4164AS_2_233marian.toth@uniag.sk
Lehocká Editaodb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 4854AS_2_218edita.lehocka@uniag.sk
Zamestnanci    
Boháčiková Andrea, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4195AS_3_318andrea.bohacikova@uniag.sk
Holúbek Ivan, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 4146ivan.holubek@uniag.sk
Rábek Tomáš, Ing., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4140AS_3_312tomas.rabek@uniag.sk
Serenčéš Peter, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 4834AS_2_232peter.serences@uniag.sk
Strápeková Zuzana, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4140AS_3_312zuzana.strapekova@uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.