Katedra hospodárskej politiky (FEM) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra hospodárskej politiky. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Pokrivčák Ján, prof. Ing., PhD.vedúci pracoviska, profesor CSc./PhD.+421 37 641 5892AS_0_02jan.pokrivcak@uniag.sk
Radolecová Zuzana, Ing.odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT+421 37 641 5895AS_0_03zuzana.radolecova@uniag.sk
Zamestnanci    
Bieleková Eva, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5891AS_0_04eva.bielekova@uniag.sk
Lazorčáková Ema, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 5898AS_0_04ema.lazorcakova@uniag.sk
Nambuge Dimuth Hasantha, PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 5894AS_0_05dimuth.nambuge@uniag.sk
Qineti Artan, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 5893AS_0_01artan.qineti@uniag.sk
Rajčániová Miroslava, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 5894AS_0_05miroslava.rajcaniova@uniag.sk
Serenčéš Roman, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 5893AS_0_01roman.serences@uniag.sk
Doktorandi    
Bangmarigu Emmanuel, Ing.doktorandxbangmarigu@is.uniag.sk
Baráthová Katarína, Ing.doktorandkaxbarathovak@is.uniag.sk
Bendelová Marta Paula, Ing.doktorandkaxbendelovam@is.uniag.sk
Dereva Mykola, Ing.doktorandxdereva@is.uniag.sk
Kononets Yevhendoktorand

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.