Katedra účtovníctva (FEM) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra účtovníctva. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Bojňanský Jozef, doc. Ing., PhD.vedúci pracoviska, docent CSc./PhD.+421 37 641 4199AS_2_219jozef.bojnansky@uniag.sk
Zamestnanci    
Ferenczi Vaňová Alexandra, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4157AS_2_222alexandra.vanova@uniag.sk
Holotová Mária, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 376 414 171AS_3_311maria.holotova@uniag.sk
Horváthová Ivetaupratovačka+421 37 641 4194AS_2_220iveta.horvathova@uniag.sk
Kočner Marián, doc. Ing., PhD.docent CSc./PhD.+421 37 641 4151AS_2_221marian.kocner@uniag.sk
Košovská Iveta, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4116AS_2_229iveta.kosovska@uniag.sk
Krajčírová Renáta, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4157AE_6_607renata.krajcirova@uniag.sk
Kučera Milan, doc. Ing., CSc.docent CSc./PhD.+421 37 641 4191AS_2_225milan.kucera@uniag.sk
Látečková Anna, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.+421 37 641 4149AS_2_223anna.lateckova@uniag.sk
Škorecová Emília, Ing., CSc.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4197AS_2_227emilia.skorecova@uniag.sk
Tarinová Petronela, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4133AS_2_206@uniag.sk
Váryová Ivana, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4193AS_2_228ivana.varyova@uniag.sk
Doktorandi    
Ďurkáčová Petra, Ing.doktorandkaxdurkacovap@is.uniag.sk
Trnková Michaela, Ing.doktorandkaxtrnkova@is.uniag.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.