Katedra manažmentu (FEM) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra manažmentu. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
TelefónKanceláriaE-mail
vedúci pracoviska, docentka CSc./PhD.+421 37 641 4139
AS_2_201
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
+421 37 641 4138
AS_2_200milada.hlinkova@uniag.sk
Zamestnanci
 
   
odborná asistentka
+421 37 641 4131AS_2_204maria.dobisova@uniag.sk
Filová Alexandra, Ing., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4160
AS_2_210
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4160
AS_2_210
veronika.hrda@uniag.sk
docentka CSc./PhD.
+421 376 414 135
AS_2_205
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 376 414 169
AS_2_209zuzana.jurickova@uniag.sk
Kapsdorferová Zuzana, doc. Ing., PhD.docentka CSc./PhD.
+421 37 641 4131
AS_1_105zuzana.kapsdorferova@uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4130
AS_3_302jana.kozakova@uniag.sk
docent CSc./PhD.
+421 37 641 5558
AS_2_208drahoslav.lancaric@uniag.sk
Lušňáková Zuzana, Ing., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4169
AS_2_209
upratovačka+421 37 641 4138
AS_1_145
docent CSc./PhD.
+421 37 641 4168
AS_2_208
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4134
AS_2_203
Doktorandi   
 
Grman Pavol, Ing.
doktorand
AS_2_203
doktorandka
+421 376 414 134AS_2_203
doktorand+421 376 414 133AS_2_206xmichalicka@is.uniag.sk
doktorand
+421 376 414 133
AS_2_206

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.