Katedra matematiky (FEM) - telefónny zoznam

Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Katedra matematiky. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Zoznam pracovníkov

Meno
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
Országhová Dana, doc. RNDr., CSc.vedúci pracoviska, docentka CSc./PhD.+421 37 641 4181AS_1_115
vŠ II.stupeň
+421 37 641 4163
AS_1_112
tatiana.ivankova@uniag.sk
Zamestnanci
 
   
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4632AS_1_117
upratovačka
+421 37 641 4163
AS_1_145
Drábeková Janka, RNDr., PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
+421 37 641 4633
AS_1_111
Farkašová Mária, RNDr., PhD.odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4631
AS_1_113
odborná asistentka CSc./PhD.+421 37 641 4180AS_1_116
Kecskés Norbert, Mgr., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4634
AS_1_110
norbert.kecskes@uniag.sk
Matušek Vladimír, Mgr., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4634
AS_1_110
vladimir.matusek@uniag.sk
Pechočiak Tomáš, PaedDr., PhD.odborný asistent CSc./PhD.+421 37 641 4186AS_1_114

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.